XXV. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση

1.Αρμόδια όργανα
2.Δικαιολογητικά

1.Αρμόδια όργανα

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης είναι ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροάθμιας Εκπαίδευσης ή ο οικείος Προϊστάμενος του Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροάθμιας Εκπαίδευσης.

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο11, παράγραφος 24 και το άρθρο 12, παράγραφος 25 του Π. Δ. 1\2003 9ΦΕΚ, Α, 1\3-1-2003).

2.Δικαιολογητικά

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στις διατάξεις της Δ\1265\7-2-1989 (ΦΕΚ, Β, 96\10-2-1989) Υπουργικής Απόφασης και στις διατάξεις της Δ1\2223\3-3-1989 (ΦΕΚ, Β, 193\15-3-1989) Υπουργικής Απόφασης.

XXIV. Δημόσιος-υπαλληλικός κώδικας

Σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λ.π.) και στους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 53 του ν.2721/99 ΦΕΚ 112/τ.Α΄/99 προβλέπεται η εφαρμογή του νόμου 2683/99 (Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λ.π.) και στους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α, β και γ του άρθρου 53 παρ. 2 του νόμου αυτού και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στη χορήγηση άδειας στις μητέρες εκπαιδευτικούς, στις απολύσεις του άρθρου 156 του Υπαλληλικού Κώδικα και στη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του νόμου 2721/99.
Επισημαίνουμε τη διάταξη της περίπτωσης δ της παρ.2 του άρθρου 53 του προαναφερθέντος νόμου στην οποία ορίζεται ότι: «Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων».

2. Η αριθ. Δ2/18480/23-6-99 εγκύκλιος των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαιδευτικές άδειες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» εφαρμόζεται αναλόγως και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, οι δε δαπάνες χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών βαρύνουν το λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Επίσης η παρ. 2 της αριθμ. Δ2/ 15084/21-4-99 εγκυκλίου των ανωτέρω Διευθύνσεων ισχύει και για τις μητέρες εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όπως ρητά ορίζει η παρ. 2 περ. α και δ του άρθρου 53 του αναφερόμενου νόμου.
(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Φ2\51\Δ5\8092\18-8-1999)

3. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄) από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων περιπτώσεων και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις:

«α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) και του άρθρου 30 παράγραφος 14 του νόμου 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄).

β) Οι κατά το άρθρο 156 απολύσεις λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και τριακοπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακοπενταετούς υπηρεσίας.

γ) Στο δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 160 μετέχουν ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οι εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αναπληρούμενοι σε περίπτωση κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

δ) Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.»

ΧΧΙΙΙ. Προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με το άρθρο του Νόμου 2986\2002 «Οι προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ως μετακλητοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρώνονται στα διδακτικά τους καθήκοντα με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 682/1977». Ο οικείος Διευθυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και συνεπώς μπορεί στη θέση του να προσληφθεί αναπληρωτής.

ΧΧΙΙ. Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.682/77 «Το όριο των καθ’ εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων».

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του νόμου 2517\97 που ρυθμίζει το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του νόμο 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997 ως εξής:

i)Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.
ii)Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12.
iii)Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
iv)Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
v)Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
vi)Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997.»

Σχετική είναι και η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Φ12\718\Γ1\851\27-8-1997

ΧΧΙ. Εποπτεία-καθοδήγηση

Σχετικά με την αρμοδιότητα καθοδήγησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Αγγλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2 του νόμου 2817\2000 (ΦΕΚ, Α’, 78\14-3-2000) για την «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής καθοδηγούν και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων που διδάσκουν τα οικεία μαθήματα στα δημοτικά σχολεία.»

ΧΧ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 8 του νόμου 2817\2000 (ΦΕΚ, Α’, 78\14-3-2000) για την «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν σε κάθε είδους προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται για τους δημοσίους εκπαιδευτικούς και σε ποσοστό που ορίζεται με Υπουργική απόφαση. Οι καλούμενοι στην επιμόρφωση λαμβάνουν τις αποδοχές τους για το χρονικό διάστημα της απουσίας από το σχολείο λόγω της επιμόρφωσης από τον Λογαριασμό της Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας» (Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων).

Οι ιδιοκτήτες δε των σχολείων προσλαμβάνουν προσωρινούς αναπληρωτές για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που καλούνται για επιμόρφωση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244/τΑ/1977).

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα λαμβάνουν από τον φορέα που διοργανώνει το πρόγραμμα επιμόρφωσης την κάθε είδους αποζημίωση που τυχόν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, του φορέα αυτού, όπως ακριβώς και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί.

ΧΙΧ. Έλληνες εκπαιδευτικοί στα ξένα σχολεία

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 22 του νόμου 2817\2000 (ΦΕΚ, Α’, 78\14-3-2000) για την «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι:

«α) Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ξένα σχολεία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 682\1977, όπως ισχύει.

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσμετράται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξή τους.

γ) Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αποδεικνύεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης, καθώς και από τα λοιπά σχετικά έγγραφα, όπως τα έγγραφα ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης ή αποχώρησης, η διάρκεια της προϋπηρεσίας πιστοποιείται και υπολογίζεται από το βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή την πράξη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των καθηγητών των σχολείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης».

Oι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ ισότιμο ή αντίστοιχο Ελληνικού ΑΕΙ δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου 2817\2000, άρθρο 9 παράγραφος 22.

(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Z2139\4-5-2000)

XVΙΙΙ. Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 7 του νόμου 2834\20000 (ΦΕΚ, Α’, 160\7-6-2000) για τη «Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για να συνυπολογιστεί στην τελική βαθμολογία όσων διαγωνίστηκαν για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση είναι «η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ. ΙΙ του Ν. 1566\85, στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα του άρθρου 59 του Ν. 1566\85, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την ολική διάρκεια της προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας»

XVΙΙ. Δεύτερη απασχόληση

Μετά τη γνωμοδότηση αριθ. 755/1997 του Α΄ τμήματος του νομικού συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η δεύτερη απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού (άσκηση ιδιωτικού έργου), είναι νόμιμη μόνον εάν δεν εμποδίζει την άσκηση του έργου του ως (ιδιωτικού) εκπαιδευτικού και ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται από τα αρμόδια για τη χορήγηση όμοιας άδειας και στους δημόσιους εκπαιδευτικούς όργανα. Δηλαδή τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια.

β) Ιδιωτικός εκπαιδευτικός που απασχολείται νομίμως σε δεύτερη απασχόληση, πρέπει να λαμβάνει από το ιδιωτικό σχολείο το σύνολο των αποδοχών και επιδομάτων (συμπεριλαμβανομένου και του οικογενειακού), τα οποία αυτός θα ελάμβανε και χωρίς τη δεύτερη απασχόληση.

γ) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε φροντιστήριο.
(Σχετική είναι η απόφαση του ΥΠΕΠΘ Φ2\71\Δ12417\27-3-1998)

XVΙ. Βαθμολογητές – επιτηρητές

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 7 του νόμου 2740\99 (ΦΕΚ, Α’, 186\16-9-1999) για το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων χρησιμοποιούνται για την άσκηση καθηκόντων επιτηρητών και βαθμολογητών κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2525/1997 και του νόμου 2640/1998.»

Σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 1 του νόμου 2721\1999 «Στους προέδρους, στα μέλη, στους γραμματείς των επιτροπών, στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και γενικά στο κάθε είδους προσωπικό που ασχολείται με τις εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου της δοκιμασίας δεξιοτήτων και της διαδικασίας επιλογής των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων του Ενιαίου Λυκείου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό ή ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 2470/1997, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2517/1997, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.»

Από το άρθρο 53, παράγραφος δ του νόμου 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι «τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων».

(Σχετικό είναι και το άρθρο 20, παράγραφος 1 του Π.Δ. 246\98 και η Κοινή υπουργική Απόφαση 2\43726\0022, ΦΕΚ 1341 Β’ \30-6-1999)

XV. Άδειες εκπαιδευτικές

1. Κατηγορίες αδειών
2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
3. Όργανα χορήγησης της άδειας
4. Άλλες ρυθμίσεις
5. Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών

1. Κατηγορίες αδειών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (νόμος 2683/99) και το νόμο. 1566/1985.οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης δικαιούνται εκπαιδευτικές άδειες διακρίνονται σε

α) Άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

β) Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών.

γ) Άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1566/1985.

Για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και

(α) τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος υπαλληλικού κώδικα χρόνο,

(β) επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για πρώτη φορά ή για την απόκτηση ανώτερου μεταπτυχιακού τίτλου σε συνέχεια ή ανεξάρτητα από άλλο τίτλο που αποκτήθηκε ήδη πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2683/99 και

(γ) όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας και η επίδοσή τους κρίθηκε αρμοδίως άριστη, αλλά για λόγους ανώτερης βίας ή για άλλη αιτία, ειδικά εκτιμώμενης από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, διέκοψαν την εκπαιδευτική τους άδεια χωρίς να αποκτήσουν αντίστοιχο τίτλο.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εφόσον κατά το χρόνο για τον οποίο ζητείται η άδεια

(α) έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με την προϋπόθεση της παρέλευσης της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας από του διορισμού τους στη Δημόσια Εκπαίδευση,

(β) δεν έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν πρόκειται για άδεια διάρκειας μικρότερης του ενός έτους οπότε κατά το χρόνο για τον οποίο χορηγείται η άδεια δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους,

(γ) διαθέτουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν, στην περίπτωση που ζητούν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό και

(δ) Εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης, που λήγει η θητεία τους την 31η Αυγούστου του έτους υποβολής αίτησης χορήγησης της άδειας ή έχουν ζητήσει με αίτησή τους στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο την απαλλαγή τους από τα σχετικά καθήκοντα.

3. Όργανα χορήγησης της άδειας

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ), το οποίο συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του αιτούντος καθώς και την υπηρεσιακή επίδοση, τις γνώσεις και την ηλικία αυτού. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας. Υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

4. Άλλες ρυθμίσεις

Ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, οι αποδοχές εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια, η ανάκληση άδειας, οι υποχρεώσεις εκπαιδευτικών, τα δικαιολογητικά χορήγησης αδειών και οι προθεσμίες υποβολής καθορίζονται με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που εκδίδεται κάθε χρόνο.

5. Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την Φ2\51\Δ5\8092\18-8-1999, για την εφαρμογή του νόμου 2683\99, και σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τα ανωτέρω ισχύουν και για του εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, οι δε δαπάνες χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

ΧΙV. Άδειες ανατροφής τέκνου

Από τις διατάξεις του άρθρου 53 του νόμου 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19 τΑ/1999) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», από την ημερομηνία ισχύος του με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α/85) και του άρθρου 30 παρ. 14 του νόμου 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α/92).

Η σχετική αίτηση για χρήση των εννέα (9) μηνών θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες στη Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας λοχείας προκειμένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα της αναπλήρωσης.

Ο χρόνος της χορηγούμενης άδειας δεν διακόπτεται λόγω των διακοπών και των αργιών των σχολείων (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.) δηλαδή οι ημέρες αυτές υπολογίζονται στο χρόνο της άδειας.

Διευκρινίζουμε ότι οι εννέα (9) μήνες χορηγούνται συνεχόμενοι την επομένη της λήξης άδειας λοχείας ύστερα από υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

(Σχετική είναι η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ2\15084\21-4-1999)

Από το άρθρου 53, παράγραφος δ του νόμου 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ο ότι «τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων». Οι αποδοχές για την άδεια ανατροφής τέκνου (9μηνη) καταβάλλονται από τον ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης.

ΧIΙΙ. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού

1. Περιπτώσεις παραίτησης
2. Διαδικασία παραίτησης

1. Περιπτώσεις παραίτησης

Η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού ρυθμίζεται με το άρθρο 33 του Νόμου 682\1977 για την περίπτωση της συνταξιοδότησης.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «οι διοριζόμενοι εις την δημόσιαν εκπαίδευσιν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν, άμα τη αναλήψει υπηρεσίας εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν»

(σχετικό είναι και το έγγραφο Φ.361.1\668\47514\Δ1\1-6-2004 του ΥΠΕΠΘ).

2. Διαδικασία παραίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 9 του νόμου 2740\99 (ΦΕΚ, Α’, 186\16-9-1999) για το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον παραιτούμενο αυτοπροσώπως στον ιδιοκτήτη του σχολείου και αυθημερόν αυτοπροσώπως στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις του ν. 682/1977.»

Με βάση αυτή τη διάταξη οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων που ρυθμίζει η περ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 682/77 και με τις οποίες επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού θα υποβάλλονται από τον παραιτούμενο αυτοπροσώπως στον ιδιοκτήτη του σχολείου που υπηρετεί και αυθημερόν αυτοπροσώπως στο Διευθυντή της Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει το σχολείο. Κατά τα λοιπά για τις παραιτήσεις ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 682/77.

Στην έννοια της παραίτησης της παραπάνω διάταξης περιλαμβάνεται και η παραίτηση του σχετικού δικαιώματος μείωσης ή συμπλήρωσης του πλήρους ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Σχολείων. Σχετική είναι η απόφαση του ΥΠΕΠΘ Δ5\12413\27-10-1999.

ΧΙΙ. Μεταβιβάσεις ιδιωτικών σχολείων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» επισημαίνεται ότι «σε αρκετά σχολεία αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους χωρίς να γίνεται μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 682/77 (ΦΕΚ 244 Α’). Επειδή αυτό αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 41 και 42 του ν. 682/77), θα πρέπει στο εξής μαζί με τα δικαιολογητικά για την ετήσια ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, να ζητείται και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς».

ΧΙ. Οργανικότητα ιδιωτικών δημοτικών σχολείων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «η ανώτατη οργανικότητα των δημοτικών σχολείων που προβλέπεται από τον ν. 1566/85, δεν τηρείται από πολλά σχολεία. (…). Διευκρινίζεται ότι τα σχολεία που έχουν ιδρυθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 1566/85, μπορούν να λειτουργούν με όσα τμήματα προϋπήρχαν του προαναφερθέντος νόμου».

Η οργανικότητα των Δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 του Νόμου 1566\1985 έχει ως εξής:

10 ως 25 μαθητές\τριες
Μονοθέσιο
26 ως 50 μαθητές\τριες
Διθέσιο
51 ως 90 μαθητές\τριες
Τριθέσιο
91 ως 120 μαθητές\τριες
Τετραθέσιο
121 ως 150 μαθητές\τριες
Πενταθέσιο
151 ως 180 μαθητές\τριες
Εξαθέσιο
181 ως 210 μαθητές\τριες
Επταθέσιο
211 ως 240 μαθητές\τριες
Οκταθέσιο
241 ως 270 μαθητές\τριες
Εννεαθέσιο

271 ως 300 μαθητές\τριες

Δεκαθέσιο
301 ως 330 μαθητές\τριες
Ενδεκαθέσιο
331 ως 360 μαθητές\τριες
Δωδεκαθέσιο

Χ. Παρεκκλίσεις στα προγράμματα των ιδιωτικών σχολείων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι επειδή «πολλά σχολεία έχουν εισαγάγει επιπλέον ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να έχουν ζητήσει άδεια παρέκκλισης από το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (…) απαιτείται άδεια παρέκκλισης, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας». Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου 682\1977. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται «ότι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν εσωτερικά φροντιστήρια στα ιδιωτικά σχολεία. Επιτρέπεται όμως η λειτουργία του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στα δημοτικά, κατά τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στα δημόσια σχολεία». Επίσης αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η λειτουργία κέντρων μελέτης για παιδιά δημοτικού σχολείου».

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 649\2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «δεν αποκλείεται στα ιδιωτικά σχολεία να παράσχουν πρόσθετες δραστηριότητες προς υποβοήθηση των μαθητών για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού κ.λ.π., όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 4 του Νόμου 2837\2000. Οι ανωτέρω δραστηριότητες όμως δεν αποτελούν φροντιστήρια υπό την έννοια του άρθρου 63 του Α.Ν. 2545\1940, αλλά παροχή πρόσθετων υπηρεσιών των ιδιωτικών σχολείων, που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, για τις οποίες δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα ή άλλη αμοιβή, πέραν των οριζομένων στο νόμο. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται υπό των ιδιωτικών σχολείων κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους».

ΙΧ. Αποδοχές εκπαιδευτικών

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «οι ρυθμίσεις του ν. 2986/13-2-2002 που αφορούν την αύξηση του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών και τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ειδικής απασχόλησης, έχουν εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Γενικώς «οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων των ομοιόβαθμων δημόσιων εκπαιδευτικών» (ν. 682/77, παρ. 1 του άρθρου 36). Επιπλέον τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία επιδόματα, δεν μπορούν να συμψηφιστούν με άλλα επιδόματα που χορηγεί το ιδιωτικό σχολείο, μέσα στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών».

Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις για κάθε είδους αποδοχές στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων περί μισθοδοσίας, προαγωγών κτλ. και σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει παραβάσεις και πλημμέλειες να εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία κυρώσεων.

(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ55945\3-7-1997)

Η καταβολή των μισθών των εκπαιδευτικών γίνεται μέσω τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 682\77.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επίδομα
Ποσό
Συζύγου
35
Συζύγου με 1 παιδί
53
Συζύγου με 2 παιδιά
72
Συζύγου με 3 παιδιά
106
Συζύγου με 4 παιδιά
153
Συζύγου με 5 παιδιά
226
Επίδομα Μεταπτυχιακού
45
Επίδομα Διδακτορικού
75
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων-ΤΕΕ
235
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
Διευθυντών Γυμνασίων και 4θεσίων
Δημοτικών Σχολείων και άνω
176
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
88
Επίδομα θέσης Ευθύνης
Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων-ΤΕΕ
130
Επίδομα θέσης Ευθύνης
Διευθυντών Γυμνασίων και 4θεσίων
Δημοτικών Σχολείων και άνω
115
Επίδομα θέσης Ευθύνης
Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
35

VΙΙΙ. Διευθυντές ιδιωτικών σχολικών μονάδων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «οι προϋποθέσεις για τον ορισμό και την τοποθέτηση διευθυντών στα ιδιωτικά σχολεία ορίζονται στις διατάξεις του ν. 682/77». Σύμφωνα με την Απόφαση 8904\1980 του Εφετείου Αθηνών, καθήκοντα διευθυντή ιδιωτικού σχολείου ανατίθενται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό που έχει τα απαιτούμενα προσόντα, μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου.

Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός που ορίζεται Διευθυντής ενός σχολείου θεωρείται ότι έχει πλήρες ωράριο, το οποίο συνεχίζει να έχει και στην περίπτωση που παύσει να είναι Διευθυντής, καθόσον δεν είναι δυνατό να γίνει μεταβολή της εργασιακής σχέσης σε βάρος του εργαζομένου.

(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ5\5945\3-7-1997)

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων (Δημοτικά Σχολεία) δεν έχουν ευθύνη τάξης, αναλαμβάνουν όμως τη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος του ωρολογίου προγράμματος, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

VΙΙ. Υπολογισμός βαθμολογικών προαγωγών

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «οι βαθμολογικές προαγωγές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο χορηγούνται, αφού συμπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο προϋπηρεσίας, όπως αυτός προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (με αναγωγή σε πλήρες ωράριο)».

VΙ. Σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών – Περίπτωση αναπλήρωσης

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «δεν επιτρέπεται, μέσα στο πλαίσιο ενός διοριστηρίου, η διάθεση ιδιωτικών εκπαιδευτικών μεταξύ σχολείων διαφορετικής βαθμίδας και διαφορετικών περιοχών, έστω και αν αυτά ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Στις περιπτώσεις συμπλήρωσης ωραρίου, είναι απαραίτητη η έκδοση των σχετικών αποφάσεων διορισμού, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης που εποπτεύουν το σχολείο».

Επίσης διευκρινίζεται ότι «η απασχόληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 682/77 (ΦΕΚ 244 Α’). [Όπως περιγράφονται στο 1ο λήμμα αυτού του τεύχους «πρόσληψη εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία – διάρκεια συμβάσεων»]. Δεν επιτρέπεται η συνομολόγηση άλλης μορφής σύμβασης (π.χ. ωρομίσθιοι), εκτός αυτών που προβλέπονται από τον ανωτέρω νόμο. Σημειώνεται ότι αναπληρωτές προσλαμβάνονται μόνο για την αναπλήρωση όσων νομίμως απουσιάζουν (π.χ. εκπαιδευτική άδεια κ.λ.π.».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι περιπτώσεις αναπλήρωσης του τακτικού προσωπικού είναι οι ακόλουθες:

α) εκπαιδευτική άδεια,

β) άδεια άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε από το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ,

γ) εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

δ) φοίτηση σε Μετεκπαίδευση,

ε) άδεια λοχείας και κύησης,

στ) γονική άδεια,

ζ) κατάληψη θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του Νόμου 2986\2002

V. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου

1. Προϋποθέσεις μονιμοποίησης και διαδικασία μονιμοποίησης
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μονιμοποίηση
3. Τοποθέτηση μονιμοποιηθέντων
4. Υπηρεσιακή κατάσταση μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών
5. Επικουρική ασφάλιση
6. Υπηρεσιακή κατάσταση μη μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών (Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)
7. Αναγνώριση υπηρεσίας

1. Προϋποθέσεις μονιμοποίησης και διαδικασία μονιμοποίησης

Ο βασικός νόμος που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μονιμοποίησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι ο 1600\1986 (ΦΕΚ, 76 Α\1986).

Προβλέπεται ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3194\2003) μονιμοποιούνται σε οργανικές θέσεις της Δημόσιας Εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την πρόσληψή τους (Προβλέπονταν ότι οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν και είχαν προσληφθεί σε δημόσια σχολεία προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ244) και το άρθρο 9 του ν. 967/1979 (ΦΕΚ 213) και του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), κατά τη φάση έκδοσης του νόμου, μπορούσαν να μονιμοποιηθούν σε οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Η αίτησή τους για μονιμοποίηση υποβάλλεται εντός δυο μηνών από την πρόσληψή τους στη Δημόσια Εκπαίδευση και η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 του νόμου 1600\1986 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Δ1\4557\8-5-1990. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τους νεοπροσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την ανατρεπτική αυτή δίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης μονιμοποίησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται από τη μονιμοποίηση γιατί δεν έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία (βλ. παρακάτω) πρέπει να παρακολουθούν τους διορισμούς ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση για τη μονιμοποίηση, δηλαδή μέσα σε δυο μήνες από την ημερομηνία που αποκτούν το σχετικό δικαίωμα (βλ. εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Δ1\4557\8-5-1990).

Όσοι επιθυμούν να μονιμοποιηθούν πρέπει:

α) Να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω).

β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, διατάξεις γενικά τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μονιμοποιούνται εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας. Δεν απαιτείται παιδαγωγικό πτυχίο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. \ ΑΣΠΑΙΤΕ για όσους είχαν προσληφθεί στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι το τέλος του 1983 (Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. β του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56)).

Όσοι προσλαμβάνονται στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3194\2003, μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 της παραγράφου 3 του ν. 1566/1985.

Η μονιμοποίηση γίνεται σε θέση του κλάδου, του οποίου τα ειδικά τυπικά προσόντα έχει ο υποψήφιος και με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Αν τα τυπικά προσόντα δεν προβλέπονται για τους υφιστάμενους κλάδους, η μονιμοποίηση γίνεται σε θέση προσωρινού κλάδου που συστήνεται για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύσταση των οργανικών θέσεων γίνεται με αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που κατέχουν οι υποψήφιοι για μονιμοποίηση.

Οι μετατρεπόμενες σε οργανικές θέσεις προσαυξάνουν των αριθμό των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης κατά κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς.

Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τις προαγωγές εκπαιδευτικών του αντίστοιχου κλάδου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) στο οποίο μετέχει, όταν εξετάζει θέματα αυτού του νόμου, επιπρόσθετα και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιό της (Άρθρο 1, παρ. 6 του ν. 1600\1986).

Εκπαιδευτικοί που εξαιρούνται από τη μονιμοποίηση, γιατί δεν έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις ή προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από τότε που αποκτούν δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με την ίδια παράγραφο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τη μονιμοποίησή τους οι διατάξεις του νόμου 1600\1986.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μονιμοποίηση

Οι αιτήσεις μονιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην οικεία διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης και να συνοδεύονται από:

α) αντίγραφο του πτυχίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

β) πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο ή δημοτολόγιο του οικείου δήμου ή κοινότητας. Αυτό μπορεί να αναπληρωθεί με φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας του ενδιαφερομένου που θα γίνει με τη φροντίδα της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου και θα επισυναφθεί στην αίτηση.

γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται ατελώς για τον ενδιαφερόμενο προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

i) την ημερομηνία πρόσληψής του στην ιδιωτική εκπαίδευση,

ii) το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του σ’ αυτή,

iii) την ημερομηνία πρόσληψής του στη δημόσια εκπαίδευση και την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σ’ αυτή,

iv) το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στη δημόσια εκπαίδευση και

v) το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, καθώς και το χρόνο από τον οποίο του χορηγήθηκε.

3. Τοποθέτηση μονιμοποιηθέντων

Οι εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, τοποθετούνται οργανικά στα σχολεία στα οποία έχουν οριστικά τοποθετηθεί. Όσοι δεν έχουν οριστικά τοποθετηθεί τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, στην περιοχή του οποίου υπηρετούν, και τοποθετούνται οργανικά, κατά προτίμηση, στο σχολείο που υπηρετούν αν υπάρχει κενή θέση. Διαφορετικά, τοποθετούνται κατά προτίμηση σε σχολείο:

α) της ίδιας ομάδας σχολείων,

β) της περιοχής του ίδιου γραφείου εκπαίδευσης ή

γ) της περιοχής του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

4. Υπηρεσιακή κατάσταση μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων, στους οποίους κατατάσσονται.

Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση.

Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

5. Επικουρική ασφάλιση

Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, υπολογίζεται για την ασφάλιση στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στα οποία ασφαλίζονται από τη μονιμοποίησή τους.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξαγοράς της προϋπηρεσίας αυτής στα οικεία ταμεία καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα 164\1990.

Η αναγνώριση και η εξαγορά της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση καθώς και της υπηρεσίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Εκπαίδευση γίνεται με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία αναγνώρισης και εξαγοράς που προβλέπονται από τις σχετικές γενικές διατάξεις που διέπουν τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του δημοσίου, στα οποία ασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί από τη μονιμοποίησή τους.

Για το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων το συνολικό ποσό που προκύπτει από την εξαγορά της προϋπηρεσίας παρακρατείται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολική εξόφληση του ποσού εξαγοράς, η οφειλή που απομένει παρακρατείται από τη σύνταξη σε μια μόνη δόση για οφειλές προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και σε δόσεις για οφειλές προς το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.

Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας είναι δυνατόν να γίνει και κατά το χρόνο συνταξιοδότησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί διετέλεσαν μέτοχοι του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και κατέβαλαν το δικαίωμα εγγραφής, απαλλάσσονται της καταβολής του ποσού για δικαίωμα εγγραφής.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικό χρόνο τουλάχιστον 10 έτη στη Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον το επιθυμούν και με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Αρχή που τους μισθοδοτεί και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, η οποία δεν ανακαλείται, μπορούν να ζητήσουν τη μη ασφάλιση τους σ΄ αυτό. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί εισφορές σ΄ αυτό επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

6. Υπηρεσιακή κατάσταση μη μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών
(Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)

Οι εκπαιδευτικοί, που δεν μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, εξακολουθούν να υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με την ίδια σχέση εργασίας και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά κατά τα ισχύοντα για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η υπηρεσία τους στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις κατά κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, τις οποίες κατέχουν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την για οποιαδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του νόμου 1600\1986, όπως δηλαδή και οι μονιμοποιούμενοι.

Μέσα σε πέντε έτη από την πρόσληψή τους, μπορούν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας να επιλέξουν ως φορέα συνταξιοδότησης είτε το Δημόσιο είτε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιλογή γίνεται με δήλωσή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν ανακαλείται.

7. Αναγνώριση υπηρεσίας

Η υπηρεσία ως εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση όσων μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1600/1986, λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία (Προσθήκη στο άρθρο 12, παράγραφος 13 του Π.Δ. 1041/1979, με το νόμο 1800\1988).

Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου, που τυχόν έχουν καταβληθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης για το χρόνο που αναγνωρίζεται συντάξιμος δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται από τους ασφαλιστικούς αυτούς οργανισμούς στο δημόσιο.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση, το εκπαιδευτικό προσωπικό που μονιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1600/1986 μπορεί να αναγνωρίσει και να προσμετρήσει ως συντάξιμες τις προϋπηρεσίες του και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου, στις περιπτώσεις απόλυσης λόγω σωματικής ανικανότητας, ορίου ηλικίας, τριακονταπενταετίας ή συμπλήρωσης δεκαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στο δημόσιο ως τακτικού ή εκτάκτου ή επί συμβάσει με μηνιαίο μισθό μέχρι τη μονιμοποίησή του (Προσθήκη στο άρθρο 13, παράγραφος 1 του Π.Δ. 1041/1979, με το νόμο 1800\1988).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1600/1986 δεν αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο και διατηρούν τους προηγούμενους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη του φορέα της κύριας ασφάλισής τους (Προσθήκη στο άρθρο 13, παράγραφος 2 του Π.Δ. 1041/1979, με το νόμο 1800\1988).

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 13 του Νόμου 2986\2002 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 5 του Νόμου 3194\2003
Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης
«1. Οι παρ. 2,3,4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’ ) αντικαθίστανται ως εξής:
“2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β’ προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη.
3. α) Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνον για τους λόγους που προβλέπονται από:
i. Τα εδάφια α έως ε του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος.
ii. Το άρθρο 11 του ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ (ΦΕΚ 56 Α’ ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 1566/1985.
iii. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής η οποία συγκροτείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του τμήματος αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτό καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30, παρ. 5 του ν. 682/1977.
β) Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου μπορεί να καταγγείλει χωρίς αιτιολογία τη σύμβαση μόνον για το 33% των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπληρώνουν εξαετή υπηρεσία.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση ενός από αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνει ένας μόνον εκπαιδευτικός και σε διάστημα έως δύο ετών από τη συμπλήρωση της εξαετίας συμπληρώσει εξαετία και άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός από τους δύο.
4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α’ του άρθρου 28 του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη ης εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο α’ της ίδιας παραγράφου”
2. «Α) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον έχουν υπηρετήσει μέχρι την απόλυσή τους επί έξι σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167 Α΄).
Β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 7 της παραγράφου 4 του ν. 3027/2002, εφόσον η υπηρεσία τους στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέχρι την απόλυσή τους είναι τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και με τη σειρά που εξαρτάται από το χρόνο υπηρεσίας τους στις σχολικές μονάδες με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα μηνών. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της παραγράφου 1 του ν. 3027/2002, πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη».
ΠΡΟΣΘΗΚΗ με το άρθρο 5 του Νόμου «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
1. Όσοι προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α΄), εφόσον έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία κατά τα έτη 1996 μέχρι και 2001.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 της παραγράφου 3 του ν. 1566/1985.
4. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες, τη διαδικασία και τις συνέπειες της κατάργησης ιδιωτικών σχολείων, τάξεων και τμημάτων γενικής εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.).
Γ) Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 του ν. 2740/1999
(ΦΕΚ 186 Α’).
Δ) Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αρνητικής έκθεσης αξιολόγησης, μη υποκείμενης σε ένσταση, αποτελεί κώλυμα πρόσληψης των απολυόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.
Ε) Το εδάφιο στ’ της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 682/1997 καταργείται.
3. Οι προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ως μετακλητοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρώνονται στα διδακτικά τους καθήκοντα με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 682/1977.
4. Δεν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισμός ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρχικού διορισμού του.»

Άρθρα του Ν.3848/2010 που τροποποιούν τους νόμους 682/1977, 1566/1985, 2986/2002
N.3848/2010
Άρθρο 9
10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.
14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 47
14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.»
15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.» Στην παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από τη λέξη «διετίας».
16. Στο άρθρο 30 του ν. 682/1977 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής: «iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.» και β) Η παράγραφος 3β καταργείται. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ξεκινά από το σχολικό έτος 2010−2011.IV. Πρόσληψη απολυμένων εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για πρόσληψη στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το ΥΠΕΠΘ – Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄.
2. Αντίγραφο Πτυχίου, και ΣΕΛΕΤΕ \ ΑΣΠΑΙΤΕ όπου προβλέπεται.
3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Β/θμιας ή Α/θμιας εκπαίδευσης στην οποία να αναφέρονται:
α) ο λόγος απόλυσης (καταγγελία σύμβασης ή άρση άδειας ίδρυσης σχολείου, αναστολή λειτουργίας τμημάτων),
β) ημερομηνία πρόσληψης και απόλυσης στο τελευταίο σχολείο, συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση,
γ) κλάδος, βαθμός και Μισθολογικό Κλιμάκιο,
δ) αριθμός και ημερομηνία διοριστηρίου εγγράφου του ιδιωτικού εκπαιδευτικού και ωράριο διδασκαλίας του,
ε) έτος λήψεως πτυχίου,
στ) έτος γεννήσεως,
η) αν λειτουργεί επ΄ ονόματί του σχολείο.
4. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (για άρρενες)
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για λόγους υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ηθικού παραπτώματος ή για εγκατάλειψη θέσεως,
β) δεν διώκεται ποινικά, και
γ) ότι είναι υγιής.

ΙΙΙ. Αποζημιώσεις λόγω λύσης σύμβασης εργασίας

1. Κατηγορίες αποζημιώσεων
2. Υπολογισμός αποζημιώσεων
3. Αξίωση αποζημίωσης

1. Κατηγορίες αποζημιώσεων

Σύμφωνα με το Νόμο 682\1977, το Νόμο 2986\2002 και την Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προβλέπονται οι ακόλουθες αποζημιώσεις λόγω λύσης σύμβασης εργασίας:

Α. Η αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας είναι ίση με τις ακαθάριστες αποδοχές δύο μηνών, με βάση τις αποδοχές (μεικτές) του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Β. Η αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης κατά τη λήξη της τετραετίας ή της εξαετίας για όσους προσλαμβάνονται από τον πίνακα Α είναι ίση με τις ακαθάριστες (μεικτές) αποδοχές έξι μηνών, με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Γ. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους απολυόμενους που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, είναι ίση με τις ακαθάριστες αποδοχές (μεικτές) ενός μηνός για κάθε έτος προσφοράς υπηρεσιών στο ίδιο σχολείο και μέχρι 25 ετών, με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Δ. Για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ισχύει το άρθρο 30, παράγραφος 6 του νόμου 682\77. Σχετική είναι η απόφαση του Δευτέρου Τμήματος του Αρείου Πάγου 376\2000 που επικυρώνει την 3640\1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

(Βλ. Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, τομ. 56\2000, τ. 1338, σ. 774-775)

2. Υπολογισμός αποζημιώσεων

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης υπολογίζεται για κάθε έτος και 1\6, που αντιστοιχεί στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Για την 1η περίπτωση (2+2/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Για την 2η περίπτωση (6+6/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Για την 3η περίπτωση (χρόνια υπηρεσίας + χρόνια υπηρεσίας/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού. Π.χ. εκπαιδευτικός με 14 χρόνια υπηρεσίας (14+14/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού

2. Στην περίπτωση της συνταξιοδότησης ο υπολογισμός της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την 3η περίπτωση κατά το ήμισυ.

Π.χ. εκπαιδευτικός με 22 χρόνια υπηρεσίας

(22+22/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα/2=

Π.χ. εκπαιδευτικός με 35 χρόνια υπηρεσίας

(25+25/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα/2=

3. Αξίωση αποζημίωσης

Η αξίωση της αποζημίωσης από τον εκπαιδευτικό δεν παραγράφεται μετά την παρέλευση εξαμήνου αλλά μετά την παρέλευση πενταετίας, σύμφωνα με την 652\1989 Απόφαση του Εφετείου Λάρισας.

ΙΙ. Λύση σύμβασης εργασίας

1. Λύση σύμβασης εργασίας κατά τη διετία
2. Λύση σύμβασης εργασίας

3. Λύση σύμβασης εργασίας στην περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου
4. Κατάργηση ή αναστολή τάξεων ή τμημάτων
5. Ισότιμα σχολεία
6. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
7. Άλλες ρυθμίσεις1. Λύση σύμβασης εργασίας κατά τη διετία
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 2986\2002 «κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό». Σύμφωνα με την Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η καταγγελία της σύμβασης είναι «χωρίς αιτιολογία». «Η καταγγελία της σύμβασης, κοινοποιείται στον οικείο Προϊστάμενο και στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό». «Εάν πρόκειται για καταγγελία σύμβασης που γίνεται κατά τη λήξη της διετίας, ή της τετραετίας, αυτή κοινοποιείται στους ως άνω φορείς, το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου του έτους απόλυσης. Ο οικείος Προϊστάμενος εκδίδει την πράξη απόλυσης, μόνο όταν η καταγγελία είναι σύννομη».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μετά την έκδοση της πράξης απόλυσης από τον Διευθυντή Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου μπορεί να εκδοθεί και βεβαίωση προϋπηρεσίας για κάθε χρήση, στην οποία θα υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας.
«Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου».
2. Λύση σύμβασης εργασίας
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «η καταγγελία της σύμβασης, κοινοποιείται στον οικείο Προϊστάμενο και στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό». «Εάν πρόκειται για καταγγελία σύμβασης που γίνεται κατά τη λήξη της διετίας, ή αορίστου χρόνου, αυτή κοινοποιείται στους ως άνω φορείς, το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου του έτους απόλυσης. Ο οικείος Προϊστάμενος εκδίδει την πράξη απόλυσης, μόνο όταν η καταγγελία είναι σύννομη».
Tο άρθρο 7, παρ. 2 του νόμου 817/78 προβλέπει ότι οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου «ενεργούνται κατόπιν δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προειδοποιήσεως, [συν]επάγονται δε έννομα αποτελέσματα την 31η Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται».
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν διετία ή είναι αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 682/77, δε γίνεται διάκριση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Μετά την έκδοση της πράξης απόλυσης από τον προϊστάμενο μπορεί να εκδοθεί και βεβαίωση προϋπηρεσίας για κάθε χρήση, στην οποία θα υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας.
2. Σε κάθε περίπτωση για να είναι έγκυρη η καταγγελία από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου της Σύμβασης Εργασίας του εκπαιδευτικού, πρέπει να είναι έγγραφη, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου 682\1977 και την απόφαση του Αρείου Πάγου 776\1980.
3. Λύση σύμβασης εργασίας στην περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου
«Μετά την πάροδο της διετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το άρθρο 33, παρ. 4, εδάφια α ως ε του Νόμου 682\1977 καθώς και το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3848/2010 «α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής: «iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.» και β) Η παράγραφος 3β καταργείται.»
i). «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν λόγω:
α) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, διαπιστουμένης υπό της οικείας κατά τόπον πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου και μετ’ ένστασιν του ενδιαφερομένου υπό της δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου, ούσης υποχρεωτικής δια τον οικείον ασφαλιστικόν φορέα.
β) συμπληρώσεως του 70ού έτους της ηλικίας των ή χρόνου υπηρεσίας θεμελιούντος δικαιώμα προς λήψιν πλήρους συντάξεως εκ φορέως ασφαλίσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
γ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως υπό του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) πράξεως τελεσθείσης υπό του ιδιωτικού εκπαιδευτικού εντός της προ του διορισμού του πενταετίας, συνιστώσης έλλειψιν των, εις τον δημόσιον υπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων, εφ’ όσον δεν παρήλθε διετία από του διορισμού, μετ’ απόφασιν του υπηρεσιακού συμβουλίου.
ε) ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουμένην υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και στηριζομένην εις δύο τουλάχιστον υπηρεσιακάς εκθέσεις συντασσομένας υπό του οικείου επιθεωρητού και απεχούσας αλλήλων εν τουλάχιστον διδακτικόν έτος.
στ) καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου».
ii). Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ’, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του Νόμου. 1566/1985 το οποίο προβλέπει: «Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου είναι επιτρεπτή και έγκυρη απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων στις εξής περιπτώσεις:
α)Για κατάργηση σχολείων
β)Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ’ αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων».
iii). «Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη- εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 682/1977».
Σύμφωνα με την Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «στην τελευταία περίπτωση, ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να παρέχει εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο μέχρι πέρατος της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται, στις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου. 2986/2002».
«Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα μεριμνήσουν για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής, όταν υπάρξει καταγγελία του ιδιοκτήτη». Συνεπώς οι τριμελείς επιτροπές δεν είναι μόνιμες αλλά συγκροτούνται κατά περίπτωση. «Στους απολυόμενους [της τελευταίας περίπτωσης], καταβάλλεται αποζημίωση ενός μηνός για κάθε έτος προσφοράς υπηρεσιών στο ίδιο σχολείο και μέχρι 25 ετών».
"
4. Κατάργηση ή αναστολή τάξεων ή τμημάτων
Στην περίπτωση που καταργούνται τμήματα ή τάξεις, η προβλεπόμενη διαδικασία είναι να προηγηθούν οι αιτήσεις των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, για αναστολή ή κατάργηση των τμημάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 682\1977 και ακολούθως να συνέλθει το ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ιδιοκτητών για να λάβει τη σχετική απόφαση.
Στη συνέχεια θα συνέλθει το ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με τη συμμετοχή των αιρετών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, προκειμένου να ελέγξει και να εγκρίνει τις καταγγελίες σύμβασης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 5 του νόμου 1566\1985: «Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση (Ο νομοθέτης δεν ορίζει την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση μόνο στο ιδιωτικό σχολείο που εργάζεται ο εκπαιδευτικός ή μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά τη συνολική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Η ίδια διατύπωση υπάρχει και στο άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 1351\1983) με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ΄ αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682\1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων (Προφανώς στην περίπτωση αυτή νοούνται και οι μέτοχοι, όταν η ιδιωτική σχολική μονάδα έχει μετοχική ιδιοκτησία)». Ο Νόμος 3848/2010, άρθρο 47, παράγραφος 14 προσθέτει : « β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.»
5. Ισότιμα σχολεία
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του νόμου 682/77, για την απόλυση των εκπαιδευτικών των Ισότιμων σχολείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΔΕ ή ΚΥΣΠΕ).
6. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά των πράξεων των διοικητικών οργάνων που αποφασίζουν κατά νόμο για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των διοικητικών αυτών πράξεων, σύμφωνα με πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως είναι γνωστό, είναι εκτελεστές από τη Διοίκηση σύμφωνα με τη σχετική επιταγή του Συντάγματος. Σημειώνουμε ότι για τις αποφάσεις των Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων (Διοικητικό Εφετείο), μπορεί να αποφασίσει να ασκηθεί έφεση του Υπουργού Παιδείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Άλλες ρυθμίσεις
Α. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να μην εγκρίνουν προσλήψεις αναπληρωτών ιδιωτικών εκπαιδευτικών στις θέσεις υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα σχολεία των οποίων τις απολύσεις απέρριψε το οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή το ΚΥΣΔΕ ή το ΚΥΣΠΕ.
Β. Με την Γνωμοδότηση 193\2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διευκρινίζεται ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τη λήξη της διετούς διάρκειάς της, εγκύου ιδιωτικής εκπαιδευτικού. Αναστέλλεται το δικαίωμα καταγγελίας του εργοδότη, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 1483\1984. Η εκπαιδευτικός δικαιούται 9μηνης άδειας ανατροφής παιδιού σύμφωνα το άρθρο 53, παράγραφος 2α του νόμου 2721\1999 με αποδοχές καταβαλλόμενες από τον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης.
Γ. Η έγκριση της καταγγελίας σύμβασης κάθε περίπτωσης γίνεται από το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΠΗΓΕΣ

Στην έκδοση αυτή κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τ.Ε.Ε..). Καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των εργασιακών ζητημάτων τα οποία οργανώνονται σε 26 λήμματα.
Τη φιλολογική επιμέλεια της έκδοσης είχε η Έλλη Βαρβάκη.

Η κωδικοποίηση αυτή στηρίχτηκε στις ακόλουθες πηγές:

Βιβλία
Απ. Ανδρέου, Η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ζητήματα εργασίας των εκπαιδευτικών – Ιστορική επισκόπηση, Έκδοση ΣΙΕΛ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997
Απ. Ανδρέου, Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων (1997-2000), Έκδοση Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε., Θεσσαλονίκη 2000
Αλ. Ροϊλός, Περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, Αθήνα 2001 (αδημοσίευτο)
Β. Σκουρής, Η νομική φύση της σχέσεως εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, «Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου», τομ. 1993

Περιοδικά
«Αρμενόπουλος», τομ 1980, 1985, 1988
«Αρχείο Νομοθεσίας», τομ 1999
«Διαρκής Εκπαιδευτικός Κώδικας»
«Ελληνική Δίκη», τομ. 1980
«Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου», τομ. 1981
«ΔΙΚΗ», τομ. 1998
«Νομικό Βήμα», τομ. 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1993
«Νομικό Δελτίο», τομ 1992, 1996, 1998
«Το Σύνταγμα», τομ. 1980, 1981, 1982

Αρχεία
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αθήνας – Πειραιά
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας

Εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων

Εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων
Απόστολος Ανδρέου
Σ.Ι.Ε.Λ. – Β.Ε.
Αθήνα 2004
ΠΗΓΕΣ
Ι. Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία – Διάρκεια συμβάσεων
1. Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
2. Πίνακες Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
3. Πρόσληψη από το Β’ Πίνακα
4. Πρόσληψη από το Α’ Πίνακα
5. Άλλες ρυθμίσεις
6. Διοριστήρια
ΙΙ. Λύση σύμβασης εργασίας
1. Λύση σύμβασης εργασίας κατά τη διετία
2. Λύση σύμβασης εργασίας κατά την τετραετία
3. Λύση σύμβασης εργασίας στην περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου
4. Κατάργηση ή αναστολή τάξεων ή τμημάτων
5. Ισότιμα σχολεία
6. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
7. Άλλες ρυθμίσεις
ΙΙΙ. Αποζημιώσεις λόγω λύσης σύμβασης εργασίας
1. Κατηγορίες αποζημιώσεων
2. Υπολογισμός αποζημιώσεων
3. Αξίωση αποζημίωσης
IV. Πρόσληψη απολυμένων εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση
   Δικαιολογητικά
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
V. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου
1. Προϋποθέσεις μονιμοποίησης και διαδικασία μονιμοποίησης
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μονιμοποίηση
3. Τοποθέτηση μονιμοποιηθέντων
4. Υπηρεσιακή κατάσταση μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών
5. Επικουρική ασφάλιση
6. Υπηρεσιακή κατάσταση μη μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών (Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)
7. Αναγνώριση υπηρεσίας
VΙ. Σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών – Περίπτωση αναπλήρωσης
VΙΙ. Υπολογισμός βαθμολογικών προαγωγών
VΙΙΙ. Διευθυντές ιδιωτικών σχολικών μονάδων
ΙΧ. Αποδοχές εκπαιδευτικών
Χ. Παρεκκλίσεις στα προγράμματα των ιδιωτικών σχολείων
ΧΙ. Οργανικότητα ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
ΧΙΙ. Μεταβιβάσεις ιδιωτικών σχολείων
ΧIΙΙ. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού
1. Περιπτώσεις παραίτησης
2. Διαδικασία παραίτησης
ΧΙV. Άδειες ανατροφής τέκνου
XV. Άδειες εκπαιδευτικές
1. Κατηγορίες αδειών
2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
3. Όργανα χορήγησης της άδειας
4. Άλλες ρυθμίσεις
5. Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών
XVΙ. Βαθμολογητές – επιτηρητές
XVΙΙ. Δεύτερη απασχόληση
XVΙΙΙ. Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ
ΧΙΧ. Έλληνες εκπαιδευτικοί στα ξένα σχολεία
ΧΧ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων
ΧΧΙ. Εποπτεία-καθοδήγηση
ΧΧΙΙ. Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων
ΧΧΙΙΙ. Προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
XXIV. Δημόσιος-υπαλληλικός κώδικας
XXV. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
1.Αρμόδια όργανα
2.Δικαιολογητικά

Ιδιωτικά Σχολεία Νομού Καρδίτσας


Υπό Κατασκευή

Ιδιωτικά Σχολεία


Υπό Κατασκευή

Οργανισμοί - Φορείς

Κινήσεις

Ομοσπονδίες - Σύλλογοι

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε σε μορφή pdf το καταστατικό του συλλόγου μας κάνοντας κλικ εδώ: καταστατικό Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε.

Σύντομο Ιστορικό

Ο Σύλλογος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στις 11/4/1975 με την υπ’ αριθμόν 249/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Από την ημερομηνία της ίδρυσής του δραστηριοποιείται για την υλοποίηση των στόχων του που είναι σταθερά καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Αρχικά συμμετείχαν στο σύλλογο εκτός από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης και οι καθηγητές των φροντιστηρίων και των ξένων γλωσσών. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι καθηγητές των φροντιστηρίων και των ξένων γλωσσών απεχώρησαν από τον ΣΙΕΛΒΕ και δημιούργησαν τους δικούς τους συλλόγους. Δραστήριοι πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων δούλεψαν σκληρά, ώστε να υποστηριχθούν και από τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης οι θέσεις της ΟΙΕΛΕ για την ψήφιση του νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης, με συμμετοχή γύρω στο 70% απείργησαν επί 45 ημέρες την άνοιξη του 1976 και με τις πιέσεις τους κατάφεραν να ψηφιστεί από τον υπουργό παιδείας Γ. Ράλλη ο ιστορικός 682/77. Όπως είναι γνωστό, ο νόμος αυτός άνοιξε το δρόμο για το πέρασμα στο δημόσιο όλων των απολυμένων από την Ιδιωτική Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Με την άνοδο στην εξουσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί διεκδίκησαν το κλείσιμο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, γεγονός που επέφερε τριγμούς στο κίνημα. Έτσι, στις απεργίες του ’82, ’83 η συμμετοχή των Ιδ. Εκπαιδευτικών ήταν μικρότερη. Παρόλα αυτά διεκδικήθηκε και κατακτήθηκε το «ουδείς απολύεται» και με συνεχείς προσπάθειες επιτεύχθηκε η δημοσιοποίηση των Εκπαιδευτικών που εργάζονταν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Όμως ο Σύλλογος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης δεν περιορίστηκε μόνο στην συνδικαλιστική δράση, αλλά ασχολήθηκε και με γενικότερα θέματα παιδείας. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1986 οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη τριήμερο συνέδριο με θέμα: «Εκπαίδευση – Κοινωνία – Εξουσία» το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
Τα επόμενα χρόνια ο σύλλογος, που εντωμεταξύ μετονομάστηκε σε Σύλλογο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας (άνοιξη 2000), πρωτοστάτησε σε όλες τις διεκδικήσεις του κλάδου, οικονομικές και θεσμικές, με σημαντικότερη αυτή της ψήφισης του 2986/2002 και του 3194/2003. Τον Ιανουάριο του 2005 ο σύλλογος τροποποίησε το καταστατικό του κυρίως ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου από επταμελές σε εννιαμελές. Η τροποποίηση αυτή ήταν πράξη επιβεβλημένη, από τη στιγμή που ο αριθμός των ενεργών μελών του Συλλόγου αυξήθηκε σημαντικά.
Ιστορικοί Πρόεδροι και θητείες που θήτευσαν:
Από 22/5/1975 έως 10/10/1976 ο Φιλιππίδης Λάζαρος.
Από 16/10/1976 έως 22/8/1977 ο Ισαακίδης Γιώργος.
Από 2/9/1977 έως 22/10/1078 και από 3/11/1978 έως 16/10/1979 ο Κρίκης Μιχάλης.
Από 320/10/1979 έως 14/10/1980 και από 30/10/1980 έως 29/10/1981 ο Παναγιώτου Παναγιώτης.
Από 16/11/1981 έως 25/10/1982 ο Φιλιππίδης Λάζαρος.
Από 11/11/1982 έως 3//11/1983 ο Παναγιώτου Παναγιώτης.
Από 15/11/1983 έως 5/11/1984 και από 20/11/84 έως 5/11/1985 η Κουμάκη Αικατερίνη.
Από 19/11/1985 έως 24/2/1986 ο Τοσουνίδης Κυριάκος.
Από 10/4/1986 έως 9/9/1986 ο Καπετάνος Γιάννης.
Από 23/10/1986 έως 20/11/1997 για ένδεκα συνεχόμενες θητείες ο Αποστόλης Ανδρέου.
Από 9/12/1997 έως 10/9/1998 ο Κάλφας Αστέριος.
Από 10/9/1998 έως 10/12/1998 ο Νοΐτσης Γιάννης.
Από 11/1/1999 για τρεις συνεχόμενες θητείες έως την 10η Οκτωβρίου 2004 που απεβίωσε, ο Αποστόλης Ανδρέου.
Εφεξής, ο Βουρκούδης Απόστολος.

Επικοινωνία

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βορείου Ελλάδος (www.sielbe.gr). Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε., αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν τον κόμβο):

  1. Η χρήση του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υλικό προήλθε από δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε.. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε..

  2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.

  3. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

  4. Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του ίδιου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

  5. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

  6. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. με την συμπλήρωση της σχετικής online φόρμας, για τη συμμετοχή σας σε λίστα επικοινωνίας από όπου θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από το Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε στη σχετική online φόρμα θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

  7. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης και επισκέπτης του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web