Επιχειρείται η μεταφορά της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας στο Εργασίας !

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ

Αυτό για το οποίο η ΟΙΕΛΕ προειδοποιούσε εδώ και τρία χρόνια, δηλ. τη συντονισμένη απόπειρα πολιτικών δυνάμεων και εργοδοτικών κύκλων για μετατροπή της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αμιγώς επιχειρηματική δραστηριότητα, φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες που προέρχονται από υπηρεσιακούς παράγοντες, υπάρχει πολιτική συμφωνία Βρούτση - Αρβανιτόπουλου για μεταφορά της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας.
Η ενέργεια αυτή έχει έναν και μόνο στόχο. Την ουσιαστική απόσυρση της κρατικής εποπτείας από τα ιδιωτικά σχολεία, ώστε αυτά, απαλλαγμένα από κάθε έλεγχο, να πωλούν ουσιαστικά τίτλους σπουδών, να εφαρμόζουν ό, τι αναλυτικό πρόγραμμα θέλουν, να προσλαμβάνουν οποιονδήποτε θέλουν για να διδάξει ανεξαρτήτως προσόντων, καταστρατηγώντας έτσι το Σύνταγμα που θέλει την εκπαίδευση που παρέχεται στα ιδιωτικά σχολεία δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, κρατικά εποπτευόμενο (όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ).
Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει τα ιδιωτικά σχολεία σε αμιγείς επιχειρήσεις, σε μηχανές παραγωγής πτυχίων επί πληρωμή, τα μετατρέπει κατ’ ουσίαν σε φροντιστήρια. Είναι ευνόητο ότι η εξέλιξη αυτή, από τη στιγμή που ανατρέπει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ισονομία ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σημαίνει αυτόματα και την ακύρωση της ισοτιμίας των τίτλων τους.
Η κυβερνητική απόφαση αποτελεί αιτία πολέμου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που μέσα σε μια νύχτα θα μετατραπούν από αξιοπρεπείς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σε αναλώσιμους είλωτες. Η ΟΙΕΛΕ δεν θα επιτρέψει τη συνταγματική εκτροπή στο χώρο της εκπαίδευσης που θα έχει μεσοπρόθεσμα τραγικές συνέπειες και για τη δημόσια εκπαίδευση. Το πρώτο βήμα θα είναι η έκτακτη σύγκληση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ την Τρίτη, 2/7, για να εξεταστεί ο τρόπος της αντίδρασης στην πρωτοφανή και αντιδημοκρατική αυτή ενέργεια που σημαίνει το τέλος της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Τώρα θα δούμε ποια ιδιωτικά σχολεία είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν να λειτουργούν ως σχολεία και να παρέχουν ισότιμους τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το κράτος και ποια θέλουν να μεταβληθούν σε μπακάλικα που θα πωλούν ψευδοπτυχία με το κομμάτι.

Διευκρινίσεις για την Υπουργική Απόφαση - Νόμο

Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την πρόσφατη Υπουργική απόφαση,  αλλά και προς απάντηση εγγράφου του Δ.Σ. του ΣΚΦΕ (Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας) προς τους εκπαιδευτικούς των Αρσακείων (έγγραφο που δείχνει ότι το Δ.Σ. του ΣΚΦΕ έχει παρερμηνεύσει σε πολλά σημεία,  αλλά και στην ουσία της την Υπουργική απόφαση, όχι από πρόθεση αλλά πιθανότατα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης), διευκρινίζουμε τα εξής:
  1. Η Υπουργική απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης  4 της υποπαραγράφου Θ2 του ν. 4152/2013 και δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επομένως δεν είναι εγκύκλιος , αλλά νόμος του Κράτους.
  2. Στην Υπουργική απόφαση συμπεριλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των συμφωνηθέντων στις συναντήσεις μας με τον Υπουργό Παιδείας και η στόχευσή της είναι διπλή:
α) να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας που απειλούνται λόγω αύξησης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) να δηλώνονται στην οικεία Δ/νση  Εκπαίδευσης όλες οι πέραν  του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος σχολικές δράσεις και να μπαίνουν στο διοριστήριό μας.
Πρόκειται, λοιπόν, για μία σημαντική αλλαγή στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αφού δράσεις που λάμβαναν χώρα στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία της  χώρας και δεν δηλώνονταν, δεν αναγνωρίζονταν και, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν αμείβονταν, τώρα εντάσσονται σε ένα νέο καθεστώς.
Μέχρι σήμερα ο ιδιοκτήτης αποφάσιζε παρεκκλίσεις  από το υποχρεωτικό ωρολόγιο χωρίς τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων. Από εδώ και στο εξής η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι:
  1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει  και αποφασίζει να προτείνει στον ιδιοκτήτη δράσεις όπως αυτές που ορίζονται στις παραγράφους 1α έως και 1ε  της
Υπουργικής  απόφασης
  1. Όλες οι ώρες διοριστηρίου που προκύπτουν από τις παραπάνω δράσεις αθροίζονται με τις ώρες διοριστηρίου που προκύπτουν από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με βάση  τα προβλεπόμενα από το ν. 1566/85, η ανάθεση δηλαδή όλων των διαθέσιμων ωρών γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. («Όλες οι παραπάνω, εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε σχολικού έτους και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που γνωστοποιείται  στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης»).
  2. Καταρτίζεται ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που περιλαμβάνει και τις ώρες του υποχρεωτικού προγράμματος, αλλά και πέραν τούτου και όλες τις άλλες σχολικές δράσεις που έχουν αποφασιστεί από τον ιδιοκτήτη μετά από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων. Το πρόγραμμα αυτό γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι ουδείς εκπαιδευτικός επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 30 ώρες παρουσίας στο σχολείο εβδομαδιαίως με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος δράσεις. Ανάλογο κλάσμα επί των 30 ισχύει αν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.
Οι ώρες απασχόλησης στις προαναφερθείσες σχολικές δράσεις αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μάλιστα σε δωδεκάμηνη βάση.  Τονίζουμε ότι καμία δράση δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα στο σχολείο χωρίς να δηλώνεται.
Συνάδελφοι,
Η Υπουργική απόφαση-νόμος λύνει πολλά προβλήματα, αλλά η εφαρμογή της χρειάζεται τη δική μας ενεργή παρέμβαση.
Η παρέμβαση αυτή είναι καθήκον όλων μας.

Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, στο κτίριο της ΕΡΤ3, στη Λ. Στρατού, στις 18:30, διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας στο κλείσιμο του εθνικού φορέα ενημέρωσης και στις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που μετατρέπουν την Δημοκρατία σε εξωθεσμικό βούρκο συμφερόντων.

Διεθνής κατακραυγή για το κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Η παγκόσμια κατακραυγή για τη φίμωση του δημόσιου αγαθού της ενημέρωσης μέσω του κλεισίματος της ΕΡΤ οδήγησε την EBU (Eurovision - Ένωση Ευρωπαϊκών Τηλεοράσεων) στην απόφαση να αναμεταδίδει η ίδια (!) το σήμα της ΕΡΤ. Επίσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Τηλεοράσεων, Ζαν Πολ Φιλιποτ, ζητά με επιστολή του στην κυβέρνηση την άμεση ανάκληση της απόφασης.
Σε τοπικό επίπεδο, ο ΣΙΕΛΒΕ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και οργάνωσης της αντιμετώπισης της αντιδημοκρατικής εκτροπής και καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η ενημέρωση είναι υπόθεση όλων μας.

Σκοτάδι... το φως θα νικήσει.

-          
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε για το κλείσιμο της ΕΡΤ η ΓΣΕΕ και  ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 13 Ιούνίου και συγκεντρωνόμαστε στις 11:00 μπροστά στο κτίριο της ΕΡΤ3 στη Λεωφόρο Στρατού, γιατί
    - αισθανόμαστε βαθύτατη προσβολή στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης ενημέρωσης, της ελεύθερης έκφρασης γνώμης και διακίνησής της.
-       -   καταγγέλλουμε τις αντιδημοκρατικές και αντικοινωνικές αποφάσεις της κυβέρνησης που υπό το πρόσχημα της λογιστικής του  χρέους βυθίζει ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία στη φτώχεια, την ανεργία, τη βία, τη βαρβαρότητα.
-       -  συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες των εργαζομένων της ΕΡΤ που είναι αγώνες όλων μας, των εκπαιδευτικών, των γιατρών, των εργαζομένων στα Αμυντικά Συστήματα, των ανέργων, των μερικώς απασχολούμενων, των απλήρωτων και των κακοπληρωμένων, των συνταξιούχων.

-     - ζητούμε την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ και την παραίτηση όσων ευθύνονται για το κλείσιμό της, γιατί η ενημέρωση και η ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας και της γνώμης αποτελεί συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας. 

Συμμετέχουμε στην αυριανή 24ωρη απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Ο ΣΙΕΛΒΕ καλεί τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην 24ωρη αυριανή (13/6) απεργία που προκήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Παραθέτουμε σημερινή ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ για την απεργία: 

Η Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση θυσιάζεται στο βωμό των δανειστών, θυσιάζεται για την ανάγκη εξεύρεσης 2.000 αμνών προς σφαγή. Η Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση κλείνει, διότι μεγαλοκαναλάρχες και ασύδοτα επιχειρηματικά συμφέροντα εποφθαλμιούν  τις συχνότητές της και τις προνομιακές συμφωνίες της για την μετάδοση σπουδαίων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων. Η Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση κλείνει διότι η κυβέρνηση επιθυμεί να ξαναστήσει μια «μαύρη» ΥΕΝΕΔ, μία «τρόικα tv» που θα μεταδίδει την προπαγάνδα των μνημονίων.
Το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν είναι μόνο σφράγισμα ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Είναι φίμωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας του Τύπου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Με αυτή την απαράδεκτη, ολοκληρωτικής αντίληψης, απόφαση η Ελλάδα αποκτά το θλιβερό προνόμιο να είναι η μοναδική χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης χωρίς δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική  φτάνει στην κορύφωσή της. Ουδείς πιστεύει τα κυβερνητικά προσχήματα περί σπατάλης και αδιαφάνειας. Διότι την σπατάλη και την αδιαφάνεια στην ΕΡΤ δεν την επέβαλαν οι σκληρά εργαζόμενοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί των 800 ευρώ, αλλά ο στρατός των κομματικοδίαιτων χρυσοκάνθαρων συμβούλων των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως και των κυβερνητικών εγκάθετων που είχαν στήσει στην ΕΡΤ πάρτι διαπλοκής.
Η ΟΙΕΛΕ, αναγνωρίζοντας ότι πρώτιστη ευθύνη και χρέος όλων των εργαζόμενων είναι η προστασία της δημοκρατίας και της πολυφωνίας, η προάσπιση των δημόσιων αγαθών και η παρεμπόδιση της επέλασης των ασύδοτων δυνάμεων της αγοράς,  καλεί όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν για αύριο, Πέμπτη 13/6/2013, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΙΕΛΒΕ της 11ης Ιουνίου 2013

Σήμερα η τρικομματική κυβέρνηση έδειξε για άλλη μια φορά το πραγματικό της πρόσωπο. Με πραξικοπηματικό τρόπο, παραβαίνοντας το σύνταγμα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που παραπέμπει ευθέως στο ανατριχιαστικό «αποφασίζομε και διατάσσομε» αποφάσισε και διέταξε δια του κυβερνητικού της εκπροσώπου την παύση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την άμεση απόλυση 2.500 περίπου εργαζομένων.
Η Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή της κυβέρνησης.
Ασφαλώς το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν αποτελεί συντεχνιακό θέμα που απασχολεί μόνο τους εργαζόμενούς της, που αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της ανεργίας, οπότε και τίθεται μόνο ως θέμα συμπαράστασης προς αυτούς. Είναι θέμα ΟΛΩΝ των Ελλήνων, των δημοκρατικά σκεπτόμενων πολιτών. Είναι θέμα στοιχειώδους δημοκρατίας. Είναι θέμα επιβίωσης της κοινωνίας.
Η κυβέρνηση με την ενέργειά της αυτή κορυφώνει την αντιδημοκρατική αντισυνταγματική συμπεριφορά της.
Σήμερα δοκιμάζεται η δημοκρατία στον τόπο μας.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί  έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και απέναντι σε αυτούς που ολισθαίνουν σε πρακτικές που εφαρμόζουν ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Πριν είναι πολύ αργά........
Η Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ καλεί όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να προσέλθουν στους χώρους συγκέντρωσης και διαμαρτυρίας, έξω από τους ραδιοθαλάμους του 102 FM και του κτηρίου της ΕΡΤ 3, για να βροντοφωνάξουν, μαζί με τους άλλους πολίτες, που ήδη βρίσκονται εκεί, ένα μεγάλο ΟΧΙ στην πολιτική των μνημονίων, της φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης, του εκφασισμού και της εξαθλίωσης της κοινωνίας.

Πριν είναι πολύ αργά.........

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΙΕΛΒΕ, Τρίτη 11 Ιουνίου, 19:30, ΕΔΟΘ

Μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης 78244/Γ2/07-06-2013 και την κατ' ουσίαν εξαφάνιση του κινδύνου απολύσεων από την αύξηση του ωραρίου, ο ΣΙΕΛΒΕ καλεί τα μέλη του την ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, στις 19:30, στην ΕΔΟΘ, (Προξένου Κορομηλά 51) για να συζητηθούν διεξοδικά, παρουσία του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ, οι προοπτικές που ανοίγονται από την απόφαση τόσο στα εργασιακά μας ζητήματα όσο και στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων εν γένει. 

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση που αποτρέπει την απόλυση ιδ. εκπαιδευτικών λόγω αύξησης ωραρίου

Την Παρασκευή 7-6-2013 υπογράφηκε η  υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα ζητήματα αύξησης ωραρίου στην ιδιωτική εκπαίδευση που προβλέπονται στην παρ. Θ, υποπαρ. Θ.2., περίπτωση 4 του ν. 4152/2013. Η απόφαση αυτή υλοποιεί όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση της Παρασκευής, 10ης Μαΐου, ανάμεσα στο ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και στον Υπουργό Παιδείας και η εφαρμογή της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η απορρόφηση της αύξησης του ωραρίου σε δραστηριότητες που εκτείνονται πέρα από το υποχρεωτικό πρόγραμμα  - δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα εδώ και πολλά χρόνια στα ιδιωτικά σχολεία - αποτρέπει απολύσεις εκατοντάδων ιδιωτικών εκπαιδευτικών που θα ήταν αναπόφευκτες χωρίς τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως έδειξε με σαφήνεια έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Περισσότερα για τη σημαντική αυτή εξέλιξη  θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ, την Τρίτη 11 Ιουνίου, παρουσία του προέδρου της ΟΙΕΛΕ,  Μ. Κουρουτού.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση

Νέες καταγγελίες για εξωθεσμική λειτουργία εντός ιδ. σχολείου έφθασαν στον ΣΙΕΛΒΕ

Για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο ιδ. εκπαιδευτήριο ΑΞΙΟΝ στην Ξάνθη κατήγγειλαν εγγράφως στον σύλλογο ότι στο δημοτικό σχολείο του εν λόγω εκπαιδευτηρίου συνταξιούχος εκπαιδευτικός του δημοσίου έχει παρανόμως και ατύπως αναλάβει πλήρως τον ρόλο της διευθύντριας καθορίζοντας τις εκδρομές, συναντήσεις γονέων, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς με συναντήσεις στο γραφείο της για το πώς να διδάξουν ή πώς να αντιμετωπίσουν περιστατικά παραβατικότητας, ενώ η ίδια, όπως φαίνεται, αποφασίζει - σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες - την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων (ωράριο εργασίας κλπ) μέχρι και την απόλυσή τους! O δηλωμένος ως διευθυντής του δημοτικού απλώς υπογράφει έγγραφα! 
Όπως είναι αντιληπτό, η χρόνια μη κανονική καταβολή της μισθοδοσίας που ταλανίζει τους εκπαιδευτικούς, δεν έχει οικονομικά αίτια. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο απαξίωσης, από μέρους των ιδιοκτητών, των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανένα έλεγχο ή κυρώσεις από την συντεταγμένη πολιτεία.
Ο σύλλογος μας αντέδρασε άμεσα και έστειλε καταγγελία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, αναμένοντας επιτέλους την εφαρμογή του νόμου, ενώ είναι σε επαφή με τους εκεί συναδέλφους για τις περαιτέρω κινήσεις.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web