ΧΑΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΛΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!


Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι δεν αρκεί να υπάρχει νόμος, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται κιόλας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Όπως είναι γνωστό από το νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 682/77, 4093/2012), στην περίπτωση αναστολής τάξης/τμήματος ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέτει σχετικό αίτημα πέντε ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων. Αντιθέτως, η κατάργηση τάξης/τμήματος σημαίνει τροποποίηση της άδειας του ιδιωτικού σχολείου και μπορεί να κατατεθεί μόνο μέχρι την 31η Μαρτίου!
Δυστυχώς, κάποιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας δεν γνωρίζουν το νόμο. Αποτέλεσμα της άγνοιας, (ή και της αβελτηρίας) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να προβαίνουν σε παράνομες απολύσεις συναδέλφων μας. Η Ομοσπονδία μας είναι ενήμερη για δύο καταγγελίες που έχουν προέλθει σε εκπαιδευτήρια της Αττικής. Ένα εξ αυτών, είναι τα εκπαιδευτήρια «Λαμπίρη». Στην περίπτωση των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη, αν και η Διεύθυνση έχει ορθώς επιστρέψει στο σχολείο την καταγγελία σύμβασης ως παράνομη (καθώς η εκπαιδευτικός δεν είναι η νεώτερη στην εκπαίδευση), η ιδιοκτησία αρνείται να επιστρέψει την εκ μέρους της συναδέλφου ανάληψη υπηρεσίας.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΨΗΦΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που τα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη αρνούνται να εφαρμόσουν απόφαση της Πολιτείας, ή της δικαιοσύνης. Εκπαιδευτικός που απολύθηκε το 2012 και η απόλυσή της κρίθηκε παράνομη ως καταχρηστική από τη δικαιοσύνη, δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο σχολείο της!
Ο Υπουργός Παιδείας έχει δεσμευτεί ότι θα πατάξει την ανομία και την εσκεμμένη απείθεια ορισμένων ιδιοκτητών «πειρατικών» σχολείων. Ελπίζουμε να υπάρξει άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΕΡΜΗΝΕΥΤΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΟΙΕΛΕ


Όπως είχαμε προαναγγείλει, η ΟΙΕΛΕ κατέθεσε αίτημα εισαγγελικής έρευνας για την ανεξήγητη αδράνεια της ηγεσίας του ΕΟΠΠΕΠ να εξετάσει καταγγελία της Ομοσπονδίας που κατατέθηκε στα μέσα Ιουλίου (!) για τον ανεξέλεγκτο χώρο των Κέντρων Μελέτης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, όχι μόνο δεν την κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία αφαιρούνταν από τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού δικαιολογητικά για αδειοδότηση Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών η υποχρέωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης των ιδιοκτητών τους ότι  δεν διαθέτουν τέτοιες δομές.

Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι οι ενέργειες και οι παραλείψεις των εκτελεστικών υπεύθυνων του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου) έχουν οδηγήσει στη γιγάντωση του παράνομου αυτού φαινομένου. Εκατοντάδες πλέον Κέντρα έχουν ξεφυτρώσει σε όλη τη χώρα που απασχολούν αδήλωτο προσωπικό και δεν καταβάλλουν καμιά ασφαλιστική εισφορά. Οι ανεξέλεγκτες αυτές δομές δεν έχουν υποστεί κανέναν έλεγχο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των χιλιάδων ανθρώπων, μαθητών και εργαζόμενων, που βρίσκονται καθημερινά στους χώρους. Μάλιστα κάποια τέτοια Κέντρα διαφημίζουν τη μετακίνηση μαθητών με οχήματα που φυσικά δεν είναι πιστοποιημένα όπως και οι οδηγοί τους.

Ακόμη χειρότερα, κάποια Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αντιλαμβανόμενα την ανεκτικότητα της ηγεσίας του ΕΟΠΠΕΠ έχουν ξεκινήσει να βαπτίζονται «Κέντρα Μελέτης», ώστε να μην δηλώνουν τους εργαζόμενους, να τους καταβάλλουν αμοιβές κατά 60-80% χαμηλότερες από όσες προβλέπει ο Ν. 4415/2016, να μην καταβάλλουν καμία εισφορά και να μην υπόκεινται στον έλεγχο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Παρατηρείται, δηλαδή, το παράδοξο ένας Οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας με τις πράξεις, ή/και παραλείψεις του να παρεμποδίζει το έργο των υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου.

Η ΟΙΕΛΕ, προχώρησε στην ενέργεια αυτή, θεωρώντας ότι από τη δυσερμήνευτη αυτή αδράνεια της ηγεσίας του ΕΟΠΠΕΠ πλήττεται το δημόσιο συμφέρον, τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων διδασκόντων, τα δημόσια ταμεία, ενώ τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια μαθητών και εργαζόμενων.

Τα βασικά συμπεράσματα του Συνεδρίου ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Η ανεργία, η περιθωριοποίηση των νέων και η απορρυθμισμένη λειτουργία της αγοράς εργασίας και η σχέση τους με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν κλειδί για την κατανόηση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης της χώρας.

Από τα ερευνητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο χθεσινό συνέδριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, προκύπτουν αξιοσημείωτα συμπεράσματα που δεν αφορούν απλώς την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αλλά αφορούν στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα από το 2008.

Όπως διαπιστώνει κανείς η κρίση στην ΕΕΚ, η ανεργία των νέων και ιδίως το απαράδεκτα υψηλό ποσοστό των Neets 27,1% (το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ) και το παρωχημένο μοντέλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας ερμηνεύουν τη στασιμότητα στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία.

Η κατάρρευση των πιο μοντέρνων μορφών επιχειρήσεων (start-ups, τεχνοβλαστοί), το brain drain, το γεγονός ότι το 1/3 των νέων είναι απολύτως αποκλεισμένο από την εκπαίδευση και από την εργασία, η επιχειρηματική εμμονή σε ένα μοντέλο «έντασης εργασίας» και όχι «έντασης γνώσης» καταδεικνύουν την αναγκαιότητα θεμελίωσης ενός ριζοσπαστικού, καινοτόμου μοντέλου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως ζητούν επιτακτικά τα συνδικάτα του κόσμου της εργασίας.


ΕΡΕΥΝΑ 1:  Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ελληνική οικονομία και  αναπτυξιακές προοπτικές: Δείκτες και Μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη


Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 • Η ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης παραμένει χαμηλή παρότι καταγράφεται αύξηση του μαθητικού της πληθυσμού, ενώ η πρόσβαση των αποφοίτων της στα αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας δεν θεωρείται αυτονόητη.
 • Η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και των επαγγελματικών συλλογικοτήτων στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των 67 προγραμμάτων σπουδών, του πλαισίου λειτουργίας του εξειδικευμένου ανά ειδικότητα θεσμού της μαθητείας και της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων ανά κλάδο και ειδικότητα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και η σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα είναι εμφανώς υποτιμημένη, αν όχι ανύπαρκτη
 • Η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας –και συνακόλουθα η εκπαιδευτική της πολιτική– υποτιμά την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη της χώρας. Η συνεχής απαξίωση στην κοινωνική συνείδηση της Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας, αλλά σημαντικότατη παθογένεια ενός συστήματος που έχει ήδη προσπεραστεί από την πραγματικότητα.

Μεγέθη επιχειρήσεων (κατά κλάδο) στην Ελλάδα 
 • Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το σώμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας (το 99,6% των επιχειρήσεων), απασχολούν  το 76,0% τους συνόλου των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις και παράγουν το 56,0% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγει το σύνολο των επιχειρήσεων στη χώρα.
 • Στην περίοδο από το 2008 και μετά οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα υπέστησαν ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση ανάλογο του αντίστοιχου που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, το 2014 έχασαν το 1/5 της δυναμικής τους (844 επιχειρήσεις), οδήγησαν στην ανεργία το 25,0% των εργαζομένων τους (498.486 εργαζόμενους) και απώλεσαν το 35,3% της προστιθέμενης αξίας τους (14,7 δισ.€) έναντι του 2008. Η κατάρρευση αυτού του τομέα επιχειρηματικότητας και η μη ανάκαμψή του έως σήμερα είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη γενικότερη αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να εξέλθει από την κρίση.
 • Ας σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματικότητας ανήκουν οι καινοφανείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startup) και οι τεχνοβλαστοί (spin-offs), ευρύτερα η νεανική επιχειρηματικότητα και το σύνολο σχεδόν των φορέων της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας στη χώρα.

Ανεργία νέων στην Ελλάδα 
 • Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν ανταμείβει το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υιοθετεί ένα μοντέλο που προκρίνει ως ικανοποιητικά προσόντα εργασίας (α) τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, (β) τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Proficiency (αναγνωρισμένο δίπλωμα επάρκειας για διδασκαλία της Αγγλικής) και (γ) την τριετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Ωστόσο, το αντικείμενο εργασίας που προσφέρεται είναι για απόφοιτο Λυκείου (ISCED 3) και η εργασία αμείβεται με μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου (ISCED 2).
 • Η συγκεκριμένη τάση διογκώνει τα φαινόμενα του braindrain (διαρροή εγκεφάλων) και brainwaist (σπατάλη εγκεφάλων).
 • Το πιο δραματικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση του προφίλ της ανεργίας των νέων είναι ότι η χώρα μας κατέχει την ντροπιαστική πρωτιά στην ΕΕ του δείκτη των NEETs (Νέοι εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης). Το ποσοστό 27,1% για το 2015 σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των νέων ανθρώπων της χώρας είναι ολοκληρωτικά περιθωριοποιημένο με πολύ μικρές πιθανότητες επανένταξης στον ομαλό ακαδημαϊκό και εργασιακό βίο.
 • Σε αντίθεση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κυρίως ο δημόσιος τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα επενδύει στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του ιδιωτικού τομέα είναι δυσανάλογα χαμηλότερο. Η αγορά αμύνεται ακόμα για μια οικονομία έντασης εργασίας έναντι μιας οικονομίας έντασης γνώσης.

ΕΡΕΥΝΑ 2:  Αξιολόγηση του προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στον θεματικό κύκλο «Σχολείο και Απασχόληση» που υλοποίησε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Με βάση τους 243 εκπαιδευτικούς του δείγματος που κλήθηκαν να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων στις ακόλουθες θεματικές: α) Γενική εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, β) Σχέση των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ με το επάγγελμα τους, γ) Η Μαθητεία και δ) Ρόλος των ερευνητικών οργανισμών των συνδικάτων, προέκυψαν τα ακόλουθα:
 • Παράγοντες βελτίωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης :
 • Βελτίωση υποδομών και παροχή τεχνικών μέσων (82,4%)
 • Πληρέστερη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων (62,6%)
 • Προνομιακή πρόσβαση των αποφοίτων στα ΑΕΙ (58,2%)
 • Παράγοντες βελτίωσης της σχέσης με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ :
 • Περισσότερη και ποιοτικότερη επιμόρφωση (79,2%)
 • Δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος ειδικότητας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής καριέρας (56%)
 • Χρηματικές απολαβές (47,6%)
 • Πιθανά προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού της μαθητείας :
 • Εκμετάλλευση μαθητευομένων από τους εργοδότες (87,6%)
 • Μη αποτελεσματική σύνδεση θεωρίας και πράξης (76,8%)
 • Μη σεβασμός εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους εργοδότες (58,4%)
 • Πεδία παρέμβασης των συνδικαλιστικών ερευνητικών οργανισμών :
 • Διασύνδεση των σχολικών μονάδων με τους χώρους εργασίας (79,2%)
 • Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (75,2%)
 • Παρακολούθηση τήρησης όρων εργατικής νομοθεσίας στην μαθητεία και την πρακτική άσκηση (62,4%)

Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη συμμετοχή και του Προέδρου του ΣΙΕΛΒΕ


22050515_1824219234284773_1027681871_o 
Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ άνοιξε σήμερα το φάκελο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας, την πορεία και τις προοπτικές της.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή» με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Μ. Κουρουτός, ο οποίος τόνισε ότι τα συνδικάτα των εργαζομένων έχουν ως βασικές προτεραιότητες τη θεμελίωση ενός ριζοσπαστικού συστήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την ισότιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αυτό και την αντιμετώπιση του φαινομένου των Neets. Έκρουσε δε τον κώδωνα κινδύνου, λέγοντας πως, παρά τις θετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται τον τελευταίο καιρό για την ΕΕΚ, ορισμένοι επιχειρούν να αποκλείσουν τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων από τα θεσμικά  όργανα λήψης των αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε στην ποιοτική προσφορά των επιστημονικών φορέων των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, θεωρώντας ότι παίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων για ζητήματα που άπτονται της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την εργασία. Εξέφρασε όμως τον έντονο προβληματισμό του για την ιδιότυπη οικονομική ασφυξία  που έχει επιβληθεί από την πολιτεία στους επιστημονικούς φορείς των κοινωνικών εταίρων. Επισήμανε δε ότι το πολυδιαφημιζόμενο “dual system” που σήμερα εμφανίζεται ως καινοτομία στην Ελλάδα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΑΕΔ από τη δεκαετία του ’50.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία συνθήκη η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να έχουμε στη χώρα υψηλού επιπέδου ΕΕΚ με σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, επαγγελματικά περιγράμματα και πρακτικές στο χώρο εργασίας. Υποστήριξε ότι η ΓΣΕΒΕΕ τάσσεται κατηγορηματικά ενάντια στο μοντέλο της υποβαθμισμένης ΕΕΚ με φτωχή ειδίκευση και κακοπληρωμένο εργατικό δυναμικό και στηρίζει έμπρακτα μία ισχυρή, ποιοτική ΕΕΚ με εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης που θα δημιουργήσουν υπεραξία για τις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια ο επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Ν. Παίζης παρουσίασε στοιχεία της έρευνας με τίτλο «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ελληνική οικονομία και  αναπτυξιακές προοπτικές: Δείκτες και Μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη». Ο ερευνητής, μέσα από τα ερευνητικά συμπεράσματα, σκιαγράφησε το ζοφερό τοπίο της ΕΕΚ στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας  αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν την υποεκπροσώπησή της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ανέδειξε επίσης τις παθογένειες της αγοράς εργασίας και του ελληνικού επιχειρηματικού μοντέλου,  τονίζοντας ότι το κλειδί για την κατανόηση της οικονομικής κρίσης και την αδυναμία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας έγκειται στον συνδυασμό κατάρρευσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και έλλειψης ποιοτικής και στοχευμένης ΕΕΚ.
22047516_1824219197618110_506169204_o
Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Μ. Κουτούζης, με τη σειρά του, παρουσίασε τα ισχύοντα μοντέλα του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ στον διεθνή χώρο τονίζοντας ότι το “συλλογικό μοντέλο” -σε αντιδιαστολή με το “κρατικό” ή το “αγοροκεντρικό”- που εμπλέκει ενεργά όλους τους κοινωνικούς εταίρους στη λήψη των αποφάσεων, αποτελεί μία ελκυστική επιλογή για τη χώρα.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δ. Μπαξεβανάκης εκτίμησε ως πολύτιμη τη συμβολή των ερευνητικών εργασιών και γενικότερα τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στον δημόσιο διάλογο για την ΕΕΚ. Ο Βουλευτής της ΔΗ.ΣΗ. και πρ. Υφυπουργός Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου, μίλησε για την αναγκαιότητα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση και τόνισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα μοντέλο παραγωγικότητας και όχι “αγορών”. Ο Βουλευτής και υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας του Ποταμιού κ. Γ. Μαυρωτάς σημείωσε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση του “επιχειρείν” μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση αναβάθμιση της ΕΕΚ και την μετατροπή του ΕΠΑΛ σε  σχολείο πρώτης επιλογής. Ο Βουλευτής και υπεύθυνος για την ΕΕΚ στον Τομέα Παιδείας της της Ν.Δ. κ. Γ. Ανδριανός τόνισε ότι με την ανεργία των νέων στο 50% και την επικράτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, τη μείωση των γεννήσεων και το brain drain, είναι αναγκαίο με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων να σφυρηλατηθεί ένα μοντέλο ΕΕΚ που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Ν. Ηλιόπουλος, εκπροσωπώντας την Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έ. Αχτσιόγλου, έκανε λόγο για την ανάγκη καταπολέμησης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσω της ενίσχυσης της ΕΕΚ, ενώ επεσήμανε πως σε πολλές επιχειρήσεις καταπατώνται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μαθητευόμενων που διασφάλισε η σημερινή κυβέρνηση. Τέλος, το λόγο πήρε ο πρ. Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στη σημαντική ερευνητική συνεισφορά του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, τόνισε ότι ο αγώνας ενάντια στο ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς είναι δύσκολος και πως η ποιοτική, δημόσια ΕΕΚ μπορεί να αποτελέσει όπλο για τους μελλοντικούς εργαζόμενους, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας. Η πρώτη είχε ως θέμα «Παρουσίαση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών στο πεδίο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και συμμετείχαν με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και στοχευμένες παρουσιάσεις τους η Συντονίστρια Προγραμμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Επαγγελματικό Σχολείο Aarhus Tech κα Louise Okon Willie, καθώς και ο Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ahrweiler και ειδικός σε θέματα Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης κ. Stefan Gustav. Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις του επικεφαλής Τομέα DSI Cedefop και ειδικός σε θέματα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων κ. Λ. Ζαχείλα, και του Διευθυντή Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Θ. Κοτσυφάκη.

Στο πλαίσιο της δεύτερης στρογγυλής τράπεζας παρουσιάστηκε από τον Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Κ. Μαρκίδης η αξιολόγηση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στη θεματική ενότητα «Σχολείο και Απασχόληση»” και ακολούθως οι κ.κ. Απόστολος Βουρκούδης (Τεχνολόγος Γεωπόνος και Πρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ) και Ευάγγελος Βέργος (Γεωπόνος) μίλησαν για το παράδειγμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και το εκπαιδευτικό τους έργο σε αυτή, ενώ η  Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών του ΟΑΕΔ και Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μαθητείας της Δ/νσης Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας Α4 του ΟΑΕΔ κα Άννα Μπολόφη παρουσίασε, ως καλή πρακτική, τη δομή και τη λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τέλος ο Διευθυντής του Δημόσιου ΙΕΚ Βόνιτσας κ. Δημήτρης Μπέλλος στη δική του παρουσίαση αναφέρθηκε κυρίως στο φλέγον ζήτημα της άμεσης διασύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις τοπικές κοινωνικές ανάγκες και την αγορά εργασίας.

Μετά τη λήξη και της δεύτερης στρογγυλής τράπεζας ακολούθησε παραγωγική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους και παρουσιάστηκε η σύνοψη των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.

Αύριο, Τρίτη 26/9, η σημαντική εκδήλωση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο Μουσείο της Ακρόπολης για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Αύριο, Τρίτη 26/9, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης το Συνέδριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν σημαντικά αποτελέσματα ερευνών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την ΕΕΚ όπως σχετικοί δείκτες-μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα κυρίαρχα μοντέλα διακυβέρνησης-διοίκησης της ΕΕΚ διεθνώς καθώς και βέλτιστες πρακτικές στο εν λόγω πεδίο από δύο σημαντικά σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, το AarhusTech (Δανία) και το Ahrweiler (Ρηνανία-Παλατινάτο).
Μετά την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων προτάσεων πολιτικής του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις-παρεμβάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη, της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Έφη Αχτσιόγλου, του κ. Γιάννη Ανδριανού, Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.) και Μέλους της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, του κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, Βουλευτή Αχαΐας (Δ.Σ.) και πρ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κ. Γιώργου Μαυρωτά, Βουλευτή Αττικής (Το Ποτάμι) και Μέλους της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Τέλος, θα πραγματοποιηθούν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με θέματα: α) παρουσίαση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών στο πεδίο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και β) αξιολόγηση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στη θεματική ενότητα «Σχολείο και Απασχόληση» και παρουσίαση αντίστοιχης έρευνας.
Δείτε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο σύνδεσμο του livestreaming που θα ενεργοποιηθεί αύριο.

Οι θέσεις της ΟΙΕΛΕ για τους Διευθυντές των Ιδιωτικών σχολικών μονάδων


Είμαστε υποχρεωμένοι, μετά από ερωτήματα συναδέλφων, να αναδημοσιεύσουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τους Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων.
Η ΟΙΕΛΕ έχει ως πάγια θέση την δραστική αλλαγή του παρόντος πεδίου αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας στην επιλογή Διευθυντών που σήμερα γίνεται αποκλειστικά από τους σχολάρχες. Θεωρούμε ότι ο αυθαίρετος αυτός τρόπος επιλογής, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται Διευθυντής είτε ο ίδιος ο σχολάρχης, ή ο “τοποτηρητής” του, αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για τη γιγαντωμένη ανομία στα ιδιωτικά σχολεία. Δυστυχώς η καταδολίευση πολλών διαδικασιών στην ιδιωτική εκπαίδευση (ωρολόγια προγράμματα, ενδοσχολικές εξετάσεις, νόμιμα διοριστήρια, ωράριο εκπαιδευτικών, κ.λπ.) γίνεται με βασική ευθύνη των “δοτών” Διευθυντών.
Ας μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Οι θέσεις της ΟΙΕΛΕ είναι σαφείς και έχουν ληφθεί με αποφάσεις Συνεδρίων και μετά από ζωντανό διάλογο με εκατοντάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που κατέθεσαν (μετά από πρόσκλησή μας) τις απόψεις τους. Ο αγώνας μας για την αλλαγή του υπάρχοντος πλαισίου θα είναι διαρκής.
Διαβάστε εδώ τις θέσεις της ΟΙΕΛΕ, όπως κατατέθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στο Υπουργείο Παιδείας.

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ:ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕ «ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ» ΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ! ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ Η ΟΙΕΛΕ ΖΗΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ


Το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ πληροφορήθηκε με συγκλονιστικά στοιχεία για την απίστευτη κομπίνα μεγάλων αλυσίδων του φροντιστηριακού χώρου. Εκμεταλλευόμενοι το κενό νόμου για τα Κέντρα Μελέτης και την περίεργη αδράνεια της ηγεσίας του ΕΟΠΠΕΠ που, παρά τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας, εδώ και δύο μήνες δεν κάνει τίποτε, βαφτίζουν ως τέτοια τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, έτσι ώστε:
 • Να μην δηλώνουν τους εκπαιδευτικούς
 • Να τους καταβάλλουν δραματικά χαμηλότερες αμοιβές από αυτές που προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 4415/2016). Η άρνηση της ηγεσίας του ΕΟΠΠΕΠ να ελέγξει τους επιτήδειους επιχειρηματίες απαξιώνει το νόμο αυτό που ψήφισε, κόντρα σε τεράστια πολιτικοοικονομικά συμφέροντα, ο τότε Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης αλλά και τον νυν Υπουργό Κ. Γαβρόγλου, που έδωσε μάχη να διατηρηθούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.
 • Να μην καταβάλλουν καμία ασφαλιστική και φορολογική εισφορά
 • Να μην ελέγχονται από κανένα φορέα της πολιτείας για τα κτήριά τους κ.λπ.
Η κομπίνα αυτή των ιδιοκτητών φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά σκάνδαλα της τελευταίας 50ετίας στη χώρα. Η πληροφόρηση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 120 φροντιστήρια (κυρίως μεγάλων αλυσίδων) έχουν μετατραπεί σε «Κέντρα Μελέτης», ενώ 30 από αυτά δεν διαθέτουν καν άδεια φροντιστηρίου! Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το όργιο μαύρης εργασίας και φοροδιαφυγής δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και συνολικά στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Για την πρωτοφανή και άθλια αυτή κατάσταση, με σημερινή του απόφαση το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ αποφάσισε να ζητηθεί εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες της διοίκησης του ΕΟΠΠΕΠ και πιο συγκεκριμένα της Διευθύνουσας Συμβούλου για το ζήτημα των Κέντρων Μελέτης.  Η εν λόγω, αν και είχε δεχθεί από την ΟΙΕΛΕ στα μέσα Ιουλίου σοβαρότατες και συγκεκριμένες καταγγελίες για παράνομα Κέντρα Μελέτης , όχι μόνο δεν την κοινοποίησε ως όφειλε στις υπηρεσίες του Οργανισμού για να ξεκινήσει έρευνα, αλλά με απόφασή της αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ η Υπεύθυνη Δήλωση που όφειλαν να καταθέτουν οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και Κέντρων Ξένων Γλωσσών προκειμένου να αδειοδοτηθούν, στην οποία θα έπρεπε ρητά να αναφέρεται ρητά πως δεν διαθέτουν τέτοια δομή.

Αποτέλεσμα της αδράνειας (;) αυτής είναι το «ξεσάλωμα» των επιτήδειων επιχειρηματιών της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα σήμερα λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα εκατοντάδες τέτοιες παράνομες δομές (θυμίζουμε ότι Κέντρα Μελέτης-φροντιστήρια για παιδιά δημοτικού απαγορεύονται ρητά από τη νομοθεσία) με αδήλωτο προσωπικό, χωρίς κτηριακό έλεγχο και χωρίς καμία απολύτως διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των χιλιάδων ανθρώπων, μαθητών και εργαζόμενων, που βρίσκονται καθημερινά στους χώρους. Μάλιστα κάποια τέτοια Κέντρα διαφημίζουν τη μετακίνηση μαθητών με οχήματα που φυσικά δεν είναι πιστοποιημένα όπως και οι οδηγοί τους.

Από τη μαύρη εργασία και τη φοροδιαφυγή τα δημόσια ταμεία χάνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι μικροί μαθητές ηλικίας 6-12 ετών μετατρέπονται στους σκληρότερα εργαζόμενους της Ε.Ε. υποχρεωμένοι να εγκλωβίζονται σε περιβάλλον τάξης για ατελείωτες ώρες, την ώρα που θα έπρεπε να περνούν χρόνο με οικογένεια και φίλους, να αθλούνται, να ψυχαγωγούνται, να ασκούν πολιτιστικές δραστηριότητες και να ξεκουράζονται. Η ακαδημαϊκή εντατικοποίηση σε μια τόσο τρυφερή ηλικία μόνο καταστροφικά αποτελέσματα, συναισθηματικά και ψυχολογικά, μπορεί να έχει και θα προκαλέσει την εύλογη απέχθεια χιλιάδων παιδιών για τη μάθηση.

Η Ομοσπονδία μας είχε αποστείλει εδώ και μήνες τη θέση της στο Υπουργείο Παιδείας για το κρίσιμο αυτό ζήτημα και αναμένει ακόμη νομοθέτηση. Ωστόσο οι ευθύνες της διοίκησης του ΕΟΠΠΕΠ είναι μεγάλες και το πλήγμα για το δημόσιο συμφέρον, για το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, για τα εργασιακά δικαιώματα των διδασκόντων, για γονείς και μαθητές τεράστιο.  Γι’ αυτό το λόγο, έχοντας συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, παρεμβαίνουμε.

Μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο θα παραδώσει το αίτημα για εισαγγελική παραγγελία την ερχόμενη Παρασκευή.

Κάλεσμα της ΟΙΕΛΕ σε Διευθυντές Ιδιωτικών Σχολείων για πιστή εφαρμογή του MYSCHOOL


Η ΟΙΕΛΕ καλεί τους συναδέλφους μας Διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων να επιτελέσουν το θεσμικό τους ρόλο (για την κατοχύρωση του οποίου υπήρξαν αγώνες δεκαετιών από τον κλάδο μας) και να φροντίσουν για την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων των ιδιωτικών σχολείων στην πληροφορική πλατφόρμα myschool.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί εναντίον της καταχώρισης στοιχείων στο σύστημα με το πρόσχημα της διαρροής στοιχείων προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η κατάθεση στοιχείων για το ωρολόγιο πρόγραμμα και για τις απογευματινές δράσεις είναι αυτή που φοβίζει τους ιδιοκτήτες, διότι αυτά τα πεδία αποτελούν προνομιακό πεδίο ανομίας για τα ιδιωτικά σχολεία λόγω αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής.Αποτέλεσμα αυτού, μόλις το 10% των ιδιωτικών σχολείων να έχουν δηλώσει τις απογευματινές δράσεις.
Η Ομοσπονδία μας, αμέσως μετά την έκδοση της εγκυκλίου, τόνισε ότι θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα και να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον. Ζητούμε από τους Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων να πράξουν το αυτονόητο, διότι η τήρηση της νομιμότητας σε ό, τι αφορά τη δήλωση του ορθού Ωρολόγιου Προγράμματος και των απογευματινών δράσεων προστατεύει όλους τους συναδέλφους μας από την αδήλωτη, ή την υποδηλωμένη εργασία και τους βοηθά να συμπληρώσουν το ωράριό τους.

Επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τους Διευθυντές των Ιδιωτικών Σχολείων όλης της χώρας για να ξεκινήσει ο διάλογος με τους συναδέλφους για το Νέο Λύκειο


Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, η ΟΙΕΛΕ έχει ξεκινήσει ήδη τον ανοιχτό διάλογο με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαμορφώσει τις θέσεις της που θα κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο για το Νέο Λύκειο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μας απέστειλε σήμερα επιστολές προς όλους τους Διευθυντές των ιδιωτικών Λυκείων της χώρας, ζητώντας να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στο διάλογο αυτό και να διεξαχθούν συζητήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για το ζήτημα στα σχολεία με αντιπροσωπείες της Ομοσπονδίας.
Σύντομα θα είναι έτοιμο το ερευνητικό ερωτηματολόγιο που θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε τις απόψεις των συναδέλφων με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Οι απαντήσεις θα κωδικοποιηθούν και τα συμπεράσματα θα προστεθούν στις θέσεις της Ομοσπονδίας.
Δείτε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MY SCHOOL ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Με σημερινή του εγκύκλιο το ΥΠΠΕΘ υπενθυμίζει την υποχρέωση που έχουν τα ιδιωτικά σχολεία να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool “τα στοιχεία λειτουργίας τους, όσον αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα (υποχρεωτικό ΕΩΠ και παρεκκλίσεις) καθώς και τις προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν αυτού” (απογευματινές δράσεις).
Η εγκύκλιος αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την εφαρμογή της νομιμότητας σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία, καθώς πλήθος ήταν οι περιπτώσεις παραχάραξης των ωρολογίων προγραμμάτων, των παράνομων διευρυμένων ωραρίων των εκπαιδευτικών και της μαύρης, αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΕπειδή υπάρχουν αρκετά ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, τις Εκπαιδευτικές άδειες και τις άδειες ανατροφής τέκνου, παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση:

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: H εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί απολύτως αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη προκειμένου ένας συνάδελφος να μπορεί να εργαστεί νόμιμα σε ιδιωτικό σχολείο. Χωρίς την εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή η έκδοση διοριστηρίου από το Υπουργείο Παιδείας. Επομένως συνάδελφος που εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο χωρίς να έχει εγγραφεί στην επετηρίδα, δουλεύει παράνομα, είναι δε πολύ πιθανό να αμείβεται πολύ χαμηλότερα από ό, τι προβλέπει η νομοθεσία και υπό σαφώς χειρότερους όρους.
Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και  την αίτηση  για την εγγραφή στην επετηρίδα.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Για την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά που ορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο. Δείτε εδώ τη φετινή εγκύκλιο (2017-2018) ως υπόδειγμα.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και εδώ και εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά και εδώ και εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται.

Κάλεσμα της ΟΙΕΛΕ σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για την έναρξη άμεσου διαλόγου απέναντι στον κίνδυνο εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και της θεμελίωσης του σχολείου της αγοράς στην Ελλάδα


Η ΟΙΕΛΕ, με αφορμή την ανακοίνωση των προγραμματικών θέσεων του Προέδρου της ΝΔ στη ΔΕΘ, απέστειλε στις δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ κάλεσμα για την έναρξη ενός διαλόγου με επείγοντα χαρακτήρα, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης απέναντι στον κίνδυνο εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και της θεμελίωσης του σχολείου της αγοράς στην Ελλάδα.
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αναπτύχθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ένα σχέδιο για την εκπαίδευση που αντιγράφει χρεοκοπημένες και πλήρως αποτυχημένες, ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές για την εκπαίδευση. Πίσω από τις εύηχες προτάσεις για «αυτονομία» του σχολείου, για τα «πρότυπα» σχολείων για τους «καλύτερους» μαθητές και για την απόσυρση του «ασφυκτικού» ελέγχου της πολιτείας από το χώρο της εκπαίδευσης, κρύβονται τα εφιαλτικά σχέδια για το σύστημα των vouchers και της ελεύθερης γονεϊκής επιλογής, για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω ημι-δημόσιων σχολείων που θα διοικούνται από επιχειρήσεις και ΜΚΟ, για ιδιωτικά σχολεία εντελώς ανεξέλεγκτα που θα μοιράζουν παράνομους τίτλους σε όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν χωρίς καμιά πιστοποίηση νομιμότητας, ή ποιότητας. Οι προτάσεις αυτές δεν είναι καινούριες. Εφαρμόζονται από τη δεκαετία του ’80 κυρίως σε ΗΠΑ και Βρετανία και έχουν οδηγήσει τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών στα όριά τους, ενώ (όπως προκύπτει από δεκάδες επιστημονικές έρευνες) έχουν οδηγήσει σε όξυνση των ανισοτήτων και σε σταδιακό εξοστρακισμό των παιδιών των μη προνομιούχων από την εκπαίδευση, με δραματικές συνέπειες για το εργασιακό τους μέλλον.
Γνωρίζουμε ότι οι θέσεις αυτές δεν αποτελούν όραμα αποκλειστικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αποτελούν πλατφόρμα που στηρίζεται εδώ και μια οχταετία από σημαντικό τμήμα του πολιτικού κόσμου της χώρας, από επιχειρηματικά συμφέροντα και από ΜΜΕ. Κυρίως, όμως, αποτελούν θέσεις των «θεσμών», ιδίως του ΔΝΤ, που έχουν τη δύναμη να τις επιβάλλουν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αντίδραση της κοινωνίας. Είναι παράδοξο ότι την ώρα που το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καλούν τις χώρες-μέλη τους να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας του κράτους στο χώρο της εκπαίδευσης και για την ανάγκη περιορισμού της εμπορευματοποίησης της Παιδείας για να μην οξυνθούν περαιτέρω οι ανισότητες, στην Ελλάδα κάποιοι εμφανίζονται ως δήθεν εκσυγχρονιστές, όταν στην ουσία αυτό που προτείνουν είναι αποτυχημένο και καταστροφικό.
Η Ομοσπονδία μας έχει προειδοποιήσει από το 2014 τα συνδικάτα της εκπαίδευσης και την κοινωνία για τις δραματικές συνέπειες της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Παιδεία. Τότε είχαμε τονίσει ότι η απόσυρση της εποπτείας της Πολιτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση είναι ο προπομπός καταστροφικών αλλαγών για τη δημόσια. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Η παράδοση μέρους της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στα νύχια της παρασιτικής επιχειρηματικότητας, οι συγχωνεύσεις σχολείων και η βίαιη αλλαγή των εργασιακών όρων των εκπαιδευτικών ήταν στοιχεία μιας πολιτικής που απέβλεπε στην ισοπέδωση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και στην εισβολή επιχειρηματικών δυνάμεων στην Παιδεία στα πρότυπα του Δόγματος του Σοκ στη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα υπό το σχεδιασμό του πατέρα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την εκπαίδευση Μίλτον Φρήντμαν. Σήμερα πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ιστορικό μεταίχμιο με τον κίνδυνο να είναι αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερος.
Επομένως, αποτελεί χρέος όλων των δυνάμεων του χώρου της εκπαίδευσης να δώσουν την κορυφαία μάχη για να προστατευτεί το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, για να μη διαλυθεί το δημόσιο σύστημα, για να μην καταστεί η ιδιωτική εκπαίδευση χώρος ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να μην αποκλειστούν τα παιδιά των φτωχών από την εκπαίδευση, για να μην μετατραπεί το σχολείο σε επιχείρηση και ο μαθητής σε πελάτη. Η ΟΙΕΛΕ παίρνει σήμερα την πρωτοβουλία και καλεί σε συστράτευση τις δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ώστε το εφιαλτικό όραμα του Φρήντμαν να μην γίνει η πραγματικότητα στη χώρα μας.

Άρθρο πρωτοσέλιδο στην "Αυγή" των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων για την πραγματική κατάσταση στον ΕΟΠΠΕΠ


Αποκαλυπτικό άρθρο των εκπροσώπων των τριών κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (Μ. Κουρουτός-ΓΣΕΕ, Ο. Ντριβαλάς-ΑΔΕΔΥ, Γ. Παπαργύρης-εργοδοτικοί φορείς) για την πραγματική κατάσταση στον ΕΟΠΠΕΠ φιλοξενεί σήμερα και μάλιστα με πρωτοσέλιδο χτύπημα η κυριακάτικη έκδοση της Αυγής. Το άρθρο έρχεται ως απάντηση σε σειρά δημοσιευμάτων και κειμένων στο διαδίκτυο, συχνά ανυπόγραφων, που συσκοτίζουν την κατάσταση στον Οργανισμό, επιχειρώντας να στηρίξουν την παράδοση του ΕΟΠΠΕΠ σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που λυμαίνονταν τον Οργανισμό την περίοδο 2010-14.
Στα συκοφαντικά αυτά κείμενα ενοχοποιούνται οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ ότι δήθεν δεν επιθυμούν την εξυγίανση του Οργανισμού και εξυπηρετούν τα συμφέροντα της …ΝΔ και του Αρβανιτόπουλου (!). Στο άρθρο της Αυγής περιγράφεται με στοιχεία η αγωνιώδης προσπάθεια των τριών εκπροσώπων να κρατήσουν τον ΕΟΠΠΕΠ υπό δημόσιο έλεγχο την περίοδο 2010-14, όταν οι τότε κυβερνήσεις επιχειρούσαν την παράδοσή του στις δυνάμεις της ασύδοτης αγοράς και να μην τον αφήσουν να εμπλακεί στον ενδοεπιχειρησιακό πόλεμο των Ομίλων μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καταγράφονται επίσης οι προσπάθειές τους να επανέλθει ο ΕΟΠΠΕΠ σε καθεστώς νομιμότητας και κανονικότητας μετά το 2015.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΕΞΥΓΙΑΝΤΕΣ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-17;
Αναλύεται, επίσης, η προσπάθεια να ανακοπούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές πλήρους απορρύθμισης στην ιδιωτική εκπαίδευση που γιγάντωσαν την ανομία στο χώρο, μέσω της παρέμβασης του εκπροσώπου των εργαζόμενων Μ. Κουρουτού στην Κομισιόν (θυμίζουμε ότι σε ανώνυμο άρθρο η παρέμβαση αυτή, για την οποία ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ μηνύθηκε από τους σχολάρχες, χαρακτηρίστηκε με χυδαιότητα ως «εξυπηρέτηση εργοδοτικών συμφερόντων»). Αποκαλύπτουν ότι αυτοί που σήμερα διατείνονται ότι έχουν έρθει να «εξυγιάνουν» τον ΕΟΠΠΕΠ είναι στην ουσία μια ισχυρή ομάδα συμφερόντων με διασυνδέσεις σε όλο το πολιτικό σύστημα που ενοχλείται από την προσπάθεια που γινόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και προσπαθεί να επανασυστήσει το ίδιο καθεστώς αδιαφάνειας και ασυδοσίας που ίσχυε μέχρι το 2014. Αυτό αποδεικνύεται και από την άρνησή τους να αποδεχτούν έλεγχο του ΕΟΠΠΕΠ και των μητρικών του φορέων από το 2009 μέχρι σήμερα με έμφαση στις οικονομικές δοσοληψίες παλιών και νέων μελών του ΔΣ με τον Οργανισμό. Αντιθέτως, διατάχτηκε ο οικονομικός έλεγχος του Οργανισμού να περιοριστεί στην περίοδο από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα, προφανώς επειδή κάποιοι επιχειρούν να  αποφύγουν τη διερεύνηση όλων των στοιχείων, αλλά και για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες.
Η ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΣΗΜΕΡΑ
Τέλος, στο άρθρο περιγράφεται η εφιαλτική κατάσταση στον ΕΟΠΠΕΠ τους τελευταίους μήνες με τις πρωτοφανείς ενέργειες της Διευθύνουσας Συμβούλου με κυριότερες από αυτές το ανελέητο bullying που δέχονται οι εργαζόμενοι του Οργανισμό, τις δυσμενείς και βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας τους χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολογική/διοικητική διαδικασία, το παράνομο κόψιμο των καλοκαιρινών αδειών, τις γραπτές και τηλεφωνικές απειλές για διώξεις και πειθαρχικά! Μόλις πριν από μερικές ημέρες η ΟΙΕΛΕ αποκάλυψε με στοιχεία ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος για λόγους που αρνείται να διευκρινίσει δημόσια όχι μόνο αρνήθηκε να εξετάσει καταγγελία μας προ δύο μηνών (!) με συγκεκριμένα στοιχεία για εκατοντάδες παράνομα Κέντρα Μελέτης για μαθητές δημοτικού, αλλά με απόφασή της κατέστησε ακόμη πιο εύκολο σε μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους να στήνουν τις παράνομες αυτές δομές σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τη δημόσια τοποθέτηση των «εξυγιαντών» μετά το σημερινό άρθρο της Αυγής και τα στοιχεία που οι εκπρόσωποι των τριών κοινωνικών εταίρων έχουν καταθέσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ελπίζουμε ο κατήφορος που έχει πάρει αυτός ο τόσο κομβικός Οργανισμός για την εκπαίδευση και την εργασία να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν, πριν οι εξελίξεις είναι πλέον μη αναστρέψιμες.
Διαβάστε πιο κάτω το σημαντικό άρθρο των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων στην Αυγή της Κυριακής
A
B

ΟΙΕΛΕ : ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΔΡΑΝΕΙΑ, Ή ΔΟΛΟΣ; ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


Χθες αποκαλύψαμε ότι οι καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΕΠ για συγκεκριμένα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν παράνομα, αν και έχουν περάσει δύο μήνες, δεν προωθήθηκαν από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί, αν παραβιάζεται η νομοθεσία για την αδειοδότηση Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών που έχουν παρανόμως ιδρύσει τέτοια Κέντρα. Υπενθυμίζουμε ότι ειδικά τα Κέντρα Μελέτης για μαθητές δημοτικού απαγορεύονται από τη νομοθεσία και τα υπάρχοντα (που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε κάθε γειτονιά) λειτουργούν παράνομα, χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα ένα όργιο μαύρης εργασίας και φοροδιαφυγής. Το κυριότερο όμως ζήτημα από την παράνομη και ανεξέλεγκτη λειτουργία τους είναι ότι προκύπτουν σοβαρότατα θέματα ασφάλειας και υγιεινής για χιλιάδες παιδιά και εργαζόμενους.

Στη χθεσινή μας δημοσίευση μιλούσαμε για ανεξήγητη αδράνεια της Διευθύνουσας Συμβούλου. Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα δύο έγγραφα από τα από οποία δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το αν κάποιοι επιχείρησαν να προστατεύσουν τους μεγάλους ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών που έχουν εντάξει παράνομα στις δομές τους κέντρα μελέτης παιδιών δημοτικού.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΞΓ ήταν υποχρεωμένοι, προκειμένου να να την επικαιροποιήσουν, να καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διαθέτουν στις δομές τους Κέντρα Μελέτης για παιδιά δημοτικού. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι στις 7/7/2017  εντελώς αιφνιδιαστικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία η απόφαση αυτή δεν θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού! Τούτο, κατά την εκτίμηση κάθε νοήμονα αναγνώστη, αποτελεί κλείσιμο του ματιού στους επιχειρηματίες που δεν ήθελαν να καταθέσουν την Υ.Δ., καθώς κατέχουν παράνομες δομές.

Δέκα μέρες αργότερα, στις 17/7/2017, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε καταγγελία  για εκατοντάδες Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν παράνομα, δίνοντας αναλυτικά στοιχεία για 8 από αυτά. Αντί, λοιπόν, όμως να ξεκινήσουν οι έλεγχοι, το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ κατά πλειοψηφία ενέκρινε την απόφαση να κατέβει από την ιστοσελίδα του Οργανισμού η υποχρέωση για Υ.Δ.! Φυσικά οι καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ δεν ελέγχθηκαν ποτέ, ενώ από μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας εύκολα να διαπιστώσει ότι το φαινόμενο των παράνομων Κέντρων Μελέτης έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με τις μεγάλες «αλυσίδες» φροντιστηρίων και ΚΞΓ να πρωταγωνιστούν στην παρανομία.

ΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Και στις δύο αποφάσεις που σήμερα δημοσιεύουμε υπάρχει ένα σημαντικότατο νομικό πρόβλημα. Επικαλούνται για την αναγκαιότητά έκδοσής τους αίτημα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο, όπως σήμερα πληροφορηθήκαμε, δεν υπάρχει!

Η ΟΙΕΛΕ ΖΗΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ΟΙΕΛΕ, μετά τη σημερινή δημοσίευση, αναμένει την παρέμβαση του Εισαγγελέα. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι την Τρίτη, το ΔΣ της Ομοσπονδίας που θα συνέλθει εκείνη την ημέρα θα εξουσιοδοτήσει μέλος του προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με όλα τα στοιχεία στην Εισαγγελία.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ «ΚΡΥΒΕΙ» ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


Στις 17 Ιουλίου η ΟΙΕΛΕ είχε αποστείλει καταγγελία με συγκεκριμένα, αναλυτικά στοιχεία προς το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ για την παράνομη λειτουργία των Κέντρων Μελέτης για παιδιά δημοτικού, προκειμένου να ενεργήσουν έλεγχο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Ωστόσο, πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι σήμερα πως δύο μήνες μετά η Διευθύνουσα Σύμβουλος «κρύβει» την καταγγελία στο συρτάρι της και δεν την έχει καν κοινοποιήσει στις υπηρεσίες!

Κερδισμένοι, φυσικά, είναι οι ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από τη μαύρη εργασία και τη φοροδιαφυγή. Επαναλαμβάνουμε πως τα Κέντρα αυτά για μαθητές δημοτικού που λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως τμήματα των φροντιστηρίων και των ΚΞΓ λειτουργούν παράνομα (η λειτουργία τους απαγορεύεται από το άρθρο 56 του Ν. 682/77).

Όμως δεν είναι μόνο η τυπική πτυχή της νομιμότητας αυτή που μας απασχολεί. Το κυριότερο είναι πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη λειτουργία τους. Δεν καταβάλλουν εισφορές, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προσόντα επιλογής προσωπικού και εργασιακές σχέσεις για τους εκπαιδευτικούς, δεν τηρούνται προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής. Ακόμα χειρότερα, κάποια αναλαμβάνουν τη μεταφορά μαθητών από τα σχολεία τους (!) προς τους συγκεκριμένους χώρους, χωρίς ουδείς να γνωρίζει αν οι οδηγοί διαθέτουν πιστοποίηση, ή αν τα οχήματα ελέγχονται από δημόσια αρχή! Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εργαζόμενων είναι πολύ μεγάλοι!
Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα νέα επιστολή  προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ τονίζοντας ότι, εξαιτίας της ανεξήγητης αδράνειας της Διευθύνουσας Συμβούλου, τα δημόσια ταμεία αιμορραγούν, χιλιάδες εργαζόμενοι γίνονται αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης και τίθεται σοβαρότατο ζήτημα υγείας και ασφάλειας διδασκόντων και μαθητών. Τονίζει επίσης ότι θα προσφύγει σε κάθε μέσο για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Με εγκύκλιο οδηγία που εξέδωσε η Δ/νση ΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4472/2017, απαγορεύεται ρητά η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού από μέρος του ωραρίου του. Η οδηγία αυτή εξεδόθη, καθώς παρατηρήθηκε σε πολλά ιδιωτικά σχολεία της περιοχής η δήθεν εθελοντική παραίτηση εκπαιδευτικών από μέρος του ωραρίου τους. Οι συγκεκριμένοι σχολάρχες πιέζουν τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε αυτή την ακατανόητη (σε καιρό οικονομικής κρίσης γνωρίζετε πολλούς εργαζόμενους τόσο γενναιόδωρους που να χαρίζουν μέρος του μισθού τους;) ενέργεια, επειδή θέλουν κακοπληρωμένο, απολύτως ελεγχόμενο και εκβιαζόμενο προσωπικό και για να μειώσουν το εργασιακό κόστος.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση των δράσεων εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος, ο αριθμός των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Μέχρι στιγμής μόλις το 10% των ιδιωτικών σχολείων έχει προβεί σ’ αυτές τις δηλώσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, γεγονός που σημαίνει ότι συνεχίζεται αμείωτο το πάρτι της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας.
Τέλος, οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους που αναγκάστηκαν να δηλώσουν μείωση του ωραρίου τους πέρσι πως φέτος, από τη στιγμή που δεν έχουν υπογράψει, το ωράριό τους επανέρχεται σ’ αυτό της σχολικής περιόδου 2015-16 (πριν δηλαδή την αποδοχή της μείωσης). Επιπλέον, αν ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το ωράριο δεν είναι πλήρες, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να το συμπληρώσουν με δράσεις και διοικητικό έργο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Επειδή τα φαινόμενα καταστρατήγησης της νομοθεσίας είναι πολλά, παρακαλούμε τους συναδέλφους που είτε τους ζητήθηκε παράνομα να παραιτηθούν από μέρος του ωραρίου τους είτε δεν συμπληρώνουν γενικά ωράριο, επειδή δεν τους χορηγούνται δραστηριότητες, ή επειδή τους χορηγούνται και δεν δηλώνονται στο διοριστήριό τους, ή επειδή προσλαμβάνεται εξωτερικό διδακτικό προσωπικό χωρίς οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να συμπληρώνουν το ωράριό τους να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΟΙΕΛΕ.

ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ.

DIPLOMA
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Με έκπληξη η Ομοσπονδία μας πληροφορήθηκε ότι διωκόμενο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας για κατοχή πλαστού τίτλου σπουδών, τον οποίο χρησιμοποίησε προκειμένου να προαχθεί σε διευθυντικές θέσεις, εξακολουθεί να υπηρετεί ευδοκίμως σε σημαντικό πόστο κορυφαίας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας! Η υπόθεση είναι ακόμη πιο σοβαρή, διότι το συγκεκριμένο στέλεχος βαρύνεται με τη συμμετοχή του σε δεκάδες εκπαιδευτικά σκάνδαλα και σε ομάδες εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο της Παιδείας.
Το 2016 η ΟΙΕΛΕ είχε δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για τον πλαστό τίτλο του συγκεκριμένου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας, που την περίοδο 2010-14 είχε παίξει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή και εφαρμογή καταστροφικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής διαφθοράς, τη θεμελίωση του σχολείου της αγοράς και την παράδοση μεγάλων τμημάτων της δημόσιας παιδείας σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Το στέλεχος αυτό υπήρξε το «αγαπημένο παιδί» Υπουργών Παιδείας μέχρι και το 2014, οι οποίοι το τοποθετούσαν σε διευθυντικά πόστα κρίσιμων τομέων. Έχοντας την πλήρη κάλυψη των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου, μεταξύ άλλων πρωταγωνίστησε στα ακόλουθα:
• Κατείχε κομβικές θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας ιδίως την περίοδο 2010-2014, επηρεάζοντας άμεσα την παραγωγή και εφαρμογή πολιτικών, όπως το νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, τη συνεργασία με εκπροσώπους της Τρόικα κ.λπ.
• προώθησε το 2013 στην Τρόικα ως δήθεν έγγραφο του υπουργείου Παιδείας σειρά αιτημάτων του Συνδέσμου των Ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΕΙΕ), που είχαν ως στόχο την πλήρη ανατροπή του νομοθετικού καθεστώτος που ίσχυε μέχρι τότε στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους μέσω απίστευτων παρατυπιών και παρανομιών.
• Είχε εμπλακεί ενεργά στη προσπάθεια ανάμιξης του ΕΟΠΠΕΠ στον ενδοεπιχειρησιακό πόλεμο Ομίλων μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στηρίζοντας τη συμμετοχή του Οργανισμού στον πόλεμο αυτό και δίδοντας τη δυνατότητα σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα να μηνύσει, χωρίς επιτυχή έκβαση, όλα τα μέλη του ΔΣ.
• Επιχείρησε το καλοκαίρι του 2014 να μπλοκάρει την παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων στην Κομισιόν, παρέχοντας ψευδή στοιχεία περί δήθεν μη έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα.
• Ομοίως, παρείχε στην Ε.Ε. αναληθή στοιχεία, προκειμένου να αποδειχθεί ότι δήθεν δεν παρατηρούνται παρανομίες στα ιδιωτικά σχολεία.
Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε με σημερινή της επιστολή από τον Υπουργό Παιδείας να ολοκληρωθεί επιτέλους η εδώ και χρόνια εκκρεμούσα εξέταση της υπόθεσης του πλαστού τίτλου του συγκεκριμένου στελέχους από το ΣΑΕΠ. Σε μια περίοδο που παρατηρείται και πάλι ενεργοποίηση ομάδων συμφερόντων στο χώρο της εκπαίδευσης με στόχο την παλινόρθωση σχέσεων διαπλοκής και διαφθοράς στο χώρο της Παιδείας, θεωρούμε ότι η παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας θα έχει τόσο ουσιαστικό όσο και συμβολικό περιεχόμενο, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί κυρίαρχη πολιτική βούληση του Υπουργείου η σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα που λυμαίνονταν το χώρο επί δεκαετίες

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2010-14 ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΝΩΝΥΜΟ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ


Το τελευταίο διάστημα μια ομάδα ανθρώπων που μέχρι και το 2014 έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύστημα διαφθοράς στο χώρο της πιστοποίησης προσόντων και της κατάρτισης, έχει βάλει πλώρη για επανασύσταση αυτού του νοσηρού καθεστώτος μέσα στον ΕΟΠΠΕΠ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δημοσίευσε στην Αυγή άρθρο ανυπόγραφο, δήθεν «ειδικού συνεργάτη», το οποίο περιέχει απίστευτα και πρωτοφανή ψεύδη και συκοφαντίες και ωμή παραποίηση των γεγονότων.
Με αρχή τη σημερινή ημέρα ξεσκεπάζουμε, όχι μόνο τα ψεύδη αλλά και την πραγματική στόχευση της ομάδας αυτής. Από σήμερα η ΟΙΕΛΕ ξεκινά να δημοσιεύει σειρά στοιχείων που όχι μόνο εξουδετερώνουν πλήρως τις άθλιες συκοφαντίες, αλλά κυρίως εκθέτουν τα μέλη της ομάδας και τις επιδιώξεις της.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΙΕΛΕ-ΟΛΜΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ας δούμε λίγο ένα συνοπτικό ιστορικό. Η περίοδος 2012-14 (περίοδος Αρβανιτόπουλου) ήταν η χειρότερη της μνημονιακής περιόδου. Συγχωνεύσεις σχολείων, ξεπούλημα της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς φορείς και εκατοντάδες απολύσεις, απόσυρση της εποπτείας της πολιτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση. Το εφιαλτικό αυτό τοπίο προκάλεσε όξυνση της ανομίας στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Τότε οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ) έκαναν παρέμβαση στην Κομισιόν για να σταματήσει η αθλιότητα στη χώρα παρέχοντας στοιχεία για τους παράνομους τίτλους σπουδών και για τη γενικότερη ανομία στο χώρο της πιστοποίησης προσόντων και της κατάρτισης.
Στην προσπάθεια αυτή ενώθηκαν και τα συνδικάτα της εκπαίδευσης. ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ μετά από γόνιμη συνεργασία, αποφάσισαν να αποστείλουν στην ETUCE (την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων) επιστολή (Δείτε  το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο), με την οποία ζητούν άμεση στήριξη για την κατάσταση στο χώρο της Παιδείας από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών Αρβανιτόπουλου. Την επιστολή υπογράφουν ο τότε Πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκης, νυν Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας και ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός.
(Αναρωτιόμαστε και απευθύνουμε το ερώτημα κυρίως στη Διεύθυνση της Αυγής: Μήπως συγκαταλέγεται και ο κ. Κοτσιφάκης στους «διεφθαρμένους» συνδικαλιστές που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα;)
Τελικά, μετά την παρέμβαση των εκπροσώπων των εργαζόμενων, η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2014 (επαναλαμβάνουμε, επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) απαίτησε από την ελληνική κυβέρνηση τη λήψη μέτρων για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην ιδιωτική εκπαίδευση παγώνοντας η ίδια την αντιστοίχιση των πλαισίων προσόντων. Φυσικά, η τότε κυβέρνηση δεν έπραξε τίποτα. Την εντολή της Κομισιόν υλοποίησε ο πρώην Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή τον ιστορικό νόμο 4415/2016.


ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ «ΟΜΑΔΑ» ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ;

Εδώ λοιπόν τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Οι εκπρόσωποι όλων των συνδικαλιστικών φορέων κινήθηκαν εναντίον, όχι της αντιστοίχισης των πλαισίων προσόντων, αλλά της διαφθοράς στο χώρο της εκπαίδευσης που είχε επιβάλει η άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών μέχρι και το 2014. Για ποιο λόγο, λοιπόν, ξιφουλκεί η συγκεκριμένη «ομάδα»;
Την ώρα που ο χώρος της εκπαίδευσης καιγόταν, κάποιοι τα είχαν πολύ καλά με το καθεστώς. Κάποιοι πιστοποιούσαν προγράμματα ιδιωτικών πανεπιστημίων έναντι αδρών αμοιβών και έπαιρναν αναθέσεις έργων. Η «ομάδα» αυτή δυστυχώς επανέρχεται σήμερα, μετά από μια διετία 2015-17 που επιχειρήθηκε να μπει μια τάξη στον Οργανισμό. Η διαπλοκή των νεοφιλελεύθερων με αριστερό μανδύα, ξεγελώντας ακόμη και στελέχη της σημερινής κυβέρνησης, μπουκάρει στη Βαστίλη.
Την Παρασκευή η ΟΙΕΛΕ δημοσίευσε επιστολή με συγκεκριμένα ερωτήματα. Η απάντηση ήρθε με το συκοφαντικό άρθρο της Αυγής που ήταν, φυσικά, ανυπόγραφο. Ο καθένας βλέπει και κρίνει από τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Ποιος μιλά ξεκάθαρα, με υπογραφές και στοιχεία και ποιος κρύβεται πίσω από ψεύτικα προφίλ στα socialmediaκαι ανυπόγραφα κείμενα.

Θεωρούμε πως σε μια δημοκρατική εφημερίδα θα έπρεπε, όταν εκτοξεύονται βαρύτατες κατηγορίες εναντίον θεσμικών εκπροσώπων εργαζόμενων, αυτές να διασταυρωθούν για τη γνησιότητά τους, ή τουλάχιστον να φιλοξενηθεί και η αντίθετη άποψη.

Δυστυχώς τίποτε από τα δύο δεν έγινε. Όμως ένα τέτοιο άρθρο δεν θίγει τους εκπροσώπους των εργαζόμενων. Θίγει πρωτίστως τη δημοσιογραφική δεοντολογία και το δίκαιο.

Μήνυμα του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ για τη νέα σχολική χρονιά


Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση έχει πληγεί ισχυρά από τις συνέπειες της κρίσης. Οι ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες επιδείνωσαν την υποχρηματοδότηση της Παιδείας, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια οδήγησε σε συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, διακοπή των μόνιμων διορισμών, εκποίηση της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιδιώτες, αδυναμία αντιμετώπισης των αναπόφευκτων φθορών σε υποδομές. Την εσκεμμένη υποβάθμιση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος από τμήμα του πολιτικού κόσμου εκμεταλλεύτηκαν επιχειρηματικοί παράγοντες που με τη βοήθεια κυβερνήσεων και τρόικα ξήλωσαν τη συνταγματική νομιμότητα από το χώρο της Παιδείας και ξεκίνησαν τη θεμελίωση του σχολείου της αγοράς.
Στο δικό μας χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης νιώσαμε καλά στο πετσί μας τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η αφαίρεση της εποπτείας του κράτους από τα ιδιωτικά σχολεία και η κατεδάφιση του νομοθετικού πλαισίου έφεραν μεγάλη αύξηση της ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία με την επικράτηση των φαινομένων της αδήλωτης αλλά και απλήρωτης (στο πεδίο των απογευματινών δράσεων κυρίως) εργασίας, την έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών και την αλλοίωση πολλών ενδοσχολικών διαδικασιών (ωρολόγια προγράμματα, βαθμολογίες, ενδοσχολικές εξετάσεις). Το ζοφερό αυτό τοπίο είχε αντανάκλαση στη δραματική όξυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Σήμερα η υποχρηματοδότηση μπορεί να παραμένει ένα μεγάλο αγκάθι για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όμως θεωρώ πως τουλάχιστον έχει αντιστραφεί η πορεία για την παράδοση του δημόσιου αγαθού της Παιδείας στα νύχια των επιτήδειων με αρχή το Ν. 4415/2016 και έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην οργάνωση και στη διοίκηση του συστήματος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φαίνεται ότι τηρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις, ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά, έστω και μέσα στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
Οφείλω όμως να τονίσω ότι οι ηρωικές προσπάθειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ιδίως αυτών στις ακριτικές και δύσκολες περιοχές της επικράτειας, που κρατούν όρθιο το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να επιβραβευτούν. Είναι κεντρικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας οι μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.
Για το δικό μας χώρο, σαφώς τα πράγματα είναι καλύτερα. Τόσο ο νόμος που προανέφερα, όσο και ο Ν. 4472/2017 επαναφέρουν ένα πλέγμα διατάξεων τήρησης της συνταγματικής νομιμότητας στα ιδιωτικά σχολεία και προστασίας του δημόσιου αγαθού της Παιδείας που αυτά παρέχουν. Προστατεύουν, επίσης, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από την εργασιακή εκμετάλλευση και δίνουν ώθηση στα δημόσια ταμεία με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας που οργίαζαν στην ιδιωτική εκπαίδευση, τόσο στα ιδιωτικά σχολεία (κυρίως στις δράσεις εκτός στενού ωρολογίου προγράμματος) όσο και στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Είναι, επίσης, σημαντική για πολιτικούς και ευρύτερα συμβολικούς λόγους η νομοθετική επιβεβαίωση της αναγνώρισης της πλήρους προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση των συναδέλφων που σήμερα εργάζονται ως αναπληρωτές στο δημόσιο.
Βεβαίως οι αισιόδοξες πλευρές δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι η Παιδεία στη χώρα εξακολουθεί να είναι βαριά πληγωμένη από την πολυετή άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ωστόσο έγιναν κάποια βήματα αλλαγής του τοπίου και πιστεύω ότι οι αγώνες των συναδέλφων και των συλλογικοτήτων τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση. Επαφίεται όμως σε όλους εμάς, ιδίως στην ιδιωτική εκπαίδευση, η τήρηση των νόμων και η παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης του σχεδίου επιχειρηματιών, κομμάτων και ΜΜΕ για να ισοπεδωθεί η δημόσια εκπαίδευση και να αντικατασταθεί από το εμπόριο της γνώσης μέσω πολιτικών όπως την πλήρη παράδοση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε όρους «ελεύθερης» αγοράς, στην επιβολή του κουπονιού που θα βάλει λουκέτο σε χιλιάδες σχολεία, στην διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Από μια τέτοια εφιαλτική πραγματικότητα οι κύριοι χαμένοι θα είναι τα παιδιά που προέρχονται από τις οικογένειες των μη προνομιούχων που θα στερηθούν το αγαθό της εκπαίδευσης, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις καλές θέσεις της αγοράς εργασίας.
Μπροστά μας βρίσκονται μεγάλες προκλήσεις, παιδαγωγικές και πολιτικές. Ήδη στην ΟΙΕΛΕ προετοιμαζόμαστε για να διαμορφώσουμε μια συνολική, επικαιροποιημένη πρόταση για το Νέο Λύκειο. Είμαι βέβαιος ότι με τους συναδέλφους συσπειρωμένους στο πλευρό μας μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Εύχομαι σε όλους μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά.

Μιχάλης Κουρουτός
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ

Η ΟΙΕΛΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»


Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που ευχόμαστε να είναι παραγωγική ως προς το έργο μας, η Ομοσπονδία ξεκινά ανοιχτό διάλογο με όλους τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς για το «Νέο Λύκειο».
Πριν από δύο εβδομάδες το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά σημεία της πρότασης για τη «Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου και Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Η ΟΙΕΛΕ με ανάρτηση της (εδώ) σχολίασε, αρχικά, την συγκεκριμένη πρόταση κάνοντας αναφορά στις ολοκληρωμένες θέσεις της Ομοσπονδίας: «Αναβάθμιση του μορφωτικού και κοινωνικού ρόλου του Γενικού Λυκείου» – Οκτώβριος 2012,(εδώ).
Θεωρώντας ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεδομένου ότι θα σηματοδοτήσει μία νέα πορεία για την Λυκειακή, και όχι μόνο, Εκπαίδευση στην πατρίδα μας και για τα ιδιωτικά σχολεία, η Ομοσπονδία ανοίγει ευρύτατο διάλογο με τους συναδέλφους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, και ύστερα από συνεννόηση, προγραμματίζει επισκέψεις σε πολλά Ιδιωτικά σχολεία προκειμένου οι συνάδελφοι να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους. Η συγκέντρωση των απόψεων αυτών θα συμβάλει αποφασιστικά στην επικαιροποίηση των θέσεων της Ομοσπονδίας, που διατυπώθηκαν το 2012. Επίσης, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στους Διευθυντές Λυκείων σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία της χώρας.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των επισκέψεων μαζί με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Επειδή οι επισκέψεις μας δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, καλούμε τους συναδέλφους, ιδίως τους υπηρετούντες στη λυκειακή βαθμίδα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διάλογο ακόμη και εξ αποστάσεως να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
Καλή χρονιά.

ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ Δ. ΧΑΣΑΠΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ – 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ο πρώην Γ.Γ. του Υπ.Παιδείας Δ. Χασάπης, προκειμένου να υπερασπιστεί τη σύζυγό του Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ, κυκλοφόρησε κατάπτυστη, υβριστική επιστολή προς κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενα από το χώρο της εκπαίδευσης. Τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του ανάρτησαν την επιστολή αυτή και άλλα υβριστικά κείμενα στις προσωπικές τους σελίδες στα socialmedia.
Στην επιστολή αυτή καταφέρεται κατά των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ και ιδίως κατά των εκπροσώπων των εργαζόμενων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εμμέσως πλην σαφώς ο κ. Χασάπης κατηγορεί την ΟΙΕΛΕ και τους εκπροσώπους της μεταξύ άλλων για συνεργασία με τη ΝΔ και το περιβάλλον Αρβανιτόπουλου (!), για γκαιμπελικό σχέδιο πολιτικού ελέγχου του ΕΟΠΠΕΠ με όχημα το …Πρώτο Θέμα και για εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων που σχετίζονται με την ιδιωτική εκπαίδευση (Κολλέγια, Ομίλους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Βέβαια, για τις σχέσεις της ΟΙΕΛΕ και των εκπροσώπων της με τη ΝΔ, τον Αρβανιτόπουλο και με μερίδα των ΜΜΕ οι κατηγορίες δεν αντέχουν καν σε κριτική. Κάθε πολίτης με γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και κυρίως οι 60 χιλιάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας την πενταετία 2010-15και την ιστορική της διαδρομή από το 1974 μέχρι σήμερα καθώς και τους αγώνες μας ενάντια στη θεμελίωση του σχολείου της αγοράς και στην ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Για τα θέματα διαπλοκής όμως, προκαλούμε τον κ. Χασάπη σε δημόσιο διάλογο. Διότι τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του έχουν εσχάτως αυτοαναγορευτεί ως οι «εξυγιαντές» του ΕΟΠΠΕΠ, ως οι αγνοί και ενάρετοι λειτουργοί που θα καθαρίσουν τον Οργανισμό από την κόπρο του Αυγείου. Πατούν, βέβαια, στην άγνοια των πολιτών για τα έργα και τις ημέρες τους στο χώρο της εκπαίδευσης.
Εμείς θέτουμε στον κ. Χασάπη ανοιχτά και δημόσια 4 ζητήματα προς απάντηση:
 • Επειδή έχει το θράσος να μιλά για οικονομικές σχέσεις και διαπλοκή, δημοσιεύουμε την επιστολή παραίτησης του Μ. Κουρουτού, εκπροσώπου της ΓΣΕΕ στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, από κάθε οικονομική αποζημίωση από τον Οργανισμό. Ας μας απαντήσει όμως: Ο ίδιος είχε οικονομική σχέση με τον ΕΟΠΠΕΠ και τους μητρικούς του φορείς ναι, ή όχι; Θα μας αποκαλύψει τις αμοιβές που έλαβε για τα έργα που ανέλαβε;
 • Το 2014 μεγάλος ιδιωτικός όμιλος έστειλε στη δικαιοσύνη το σύνολο του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, επειδή μετά από πρωτοβουλία-πρόταση των κοινωνικών εταίρων, ο Οργανισμός αρνήθηκε να εμπλακεί – ως όφειλε – και να πάρει θέση στην τεράστια ενδοεπιχειρηματική διαμάχη για το φιλέτο της μεταλυκειακής κατάρτισης (το Μάρτιο του 2017 ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ και τα μέλη του τότε ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ αθωώθηκαν πανηγυρικά). Θα δημοσιεύσει, άραγε, τις αναθέσεις που του έγιναν για πιστοποίηση προγραμμάτων Κολλεγίων και ιδιωτικών ΚΕΜΕμεταξύ των οποίων και του εν λόγω εκπαιδευτικού Ομίλου που έσυρε τον ΕΟΠΠΕΠ στα δικαστήρια; Μήπως ένας λόγος του μένους που έχει για τον ΕΟΠΠΕΠ και για τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων είναι και αυτός;
 • Το ζεύγος Χασάπη το τελευταίο διάστημα κοινοποιεί στα socialmediaυβριστικές θέσεις που στρέφονται εναντίον της ΟΙΕΛΕ, της οποίας μέλη του ΔΣ χαρακτηρίζονται ως «συνεργάτες των εργοδοτών».Τον προκαλούμε να καταθέσει δημόσια τη θέση που ανέπτυξε ως Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στους τότε Υπουργούς Μπαλτά-Κουράκη για το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα για τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και δη αυτών που απασχολούνται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Έτσι θα μπορέσει η κοινωνία να διαπιστώσει ποιοι είναι οι εκπρόσωποι συγκεκριμένων συμφερόντων.
 • Τέλος, ο κ. Χασάπης υπονόησε ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (άρα και οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ) εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης (το ίδιο έπραξε λίγες εβδομάδες πριν με την ίδια επιχειρηματολογία και η ΠΟΕΔΗΝ!). Ωστόσο, με καταγγελίες των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων έγιναν τα τελευταία 5 χρόνια από τον ΕΟΠΠΕΠ πολυάριθμοι έλεγχοι σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια με σοβαρά ζητήματα νομιμότητας που απέφεραν στο κράτος δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ας μας απαντήσει ο κ. Χασάπης. Ποιος σταμάτησε την έρευνα για τα παράνομα κέντρα μελέτης για παιδιά δημοτικού, χώρος εκτός νόμου με τεράστια φοροδιαφυγή και μαύρη εργασία; Υπήρξε ο ίδιος μέλος ΔΣ ιδιωτικού σχολείου, ναι, ή όχι; Μήπως γι’ αυτό το λόγο οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ζήτησαν πρόσφατα με επιστολή τους, όπως άλλωστε πράττει και ο κ. Χασάπης σήμερα, την απομάκρυνση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ λόγω δήθεν ασυμβίβαστου;
Η ΟΙΕΛΕ πάντοτε αντιλαμβανόταν με αυτό τον τρόπο το δημόσιο διάλογο. Με συγκεκριμένες θέσεις, με επιχειρήματα, με καθαρές κουβέντες. Καλούμε τον κ. Χασάπη να σταματήσει να κρύβεται πίσω από ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο με φωτογραφίες γιαπωνέζικων manga και πίσω από στημένα δημοσιεύματα και να απαντήσει στα θέματα που του θέσαμε. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε εμείς αντ’ αυτού και να δώσουμε όλα τα στοιχεία για την «αγαθή» δράση του σε σχέση με τον ΕΟΠΠΕΠ και το χώρο της εκπαίδευσης.
Δείτε εδώ την επιστολή του Μ Κουρουτού.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web