ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΗΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά σημεία της πρότασης για τη «Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου και Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
(Προς ενημέρωση των συναδέλφων, η ΟΙΕΛΕ έχει καταθέσει πλήρη και αναλυτική πρόταση για την «Αναβάθμιση του μορφωτικού και κοινωνικού ρόλου του Γενικού Λυκείου» – Οκτώβριος 2012, εδώ).
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η πρόταση του Υπουργείου εστιάζει την προσοχή της στη μείωση των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με ταυτόχρονη αύξηση των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και στην εξεταστική διαδικασία λήψης του Απολυτηρίου και εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ
Στην πρόταση της ΟΙΕΛΕ έχουν εντοπισθεί τα δύο χαρακτηριστικά του Λυκείου:
• η θέση του στο εκπαιδευτικό σύστημα
• η σύνδεση του πτυχίου που παρέχει το Λύκειο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιμετωπίζονται, όχι ως οδηγοί, αλλά ως σημεία – κλειδιά για το σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο αναδεικνύει τη διακριτή και συμπληρωματική τους θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
1. Ως προς τη θέση του Γενικού Λυκείου στο εκπαιδευτικό σύστημα, η πρόταση της ΟΙΕΛΕ επικεντρώνεται στο ότι το Γενικό Λύκειο (αλλά και η ΤΕΕ) αποτελεί κατεξοχήν εκπαιδευτική βαθμίδα εφήβων. Αυτό τη διαφοροποιεί τόσο από το Γυμνάσιο (προεφηβεία), όσο και από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (νεότητα). Επομένως το πρόγραμμα σπουδών τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις βασικές βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας, για διαφοροποίηση, προσωπική έκφραση και δημιουργία, συλλογική έκφραση και δράση.
2. Ως προς τη σύνδεση του πτυχίου του Γενικού Λυκείου με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πρόταση της Ομοσπονδίας επικεντρώνεται στο ότι η μορφωτική διαδικασία του Γενικού Λυκείου θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από το σύστημα πρόσβασης και αντίθετα να επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί στην κοινωνική συνείδηση η πιστοποίηση των γνώσεων/ στάσεων/ ικανοτήτων/ δεξιοτήτων των αποφοίτων της. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια του κράτους θα πρέπει να επικεντρώνεται στην κατοχύρωση του «αδιάβλητου» της διαδικασίας πιστοποίησης των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου, και όχι στην επιχειρηματολογία για «το αδιάβλητο» του συστήματος πρόσβασης. Είναι αδιανόητο να χορηγείται κρατικός τίτλος, με συλλογική απόφαση κρατικών λειτουργών, και εκ των προτέρων να δηλώνεται αδυναμία του κράτους να ελέγξει, να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την αξιοπιστία του συγκεκριμένου τίτλου και του αδιάβλητου χαρακτήρα του τρόπου έκδοσής του. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αντί να δαπανά χρήματα δημιουργώντας αλλεπάλληλα εξεταστικά κέντρα ελέγχου των ακαδημαϊκών τίτλων που το ίδιο εκδίδει σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες, οφείλει να θεσπίσει συγκεκριμένες δομές και διαδικασίες διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού του έργου.
Η ΟΙΕΛΕ ΖΗΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Η Ομοσπονδία θα συμμετέχει στη διαβούλευση, αφού πρώτα μελετήσει διεξοδικά το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου.
Όπως είναι γνωστό, οι θέσεις της ΟΙΕΛΕ διαμορφώνονται πάντοτε μέσα από ένα ζωντανό διάλογο με όλους τους συναδέλφους. Προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι μέχρι τώρα καταγεγραμμένες θέσεις της Ομοσπονδίας και να προστεθούν νέες για το ζήτημα, καλούμε όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους στην Ομοσπονδία, στο email: oieleomospondia@gmail.com με τίτλο «Θέσεις για Λύκειο και Εξεταστικό Σύστημα».

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web