Οι κύριες επιπτώσεις του σχεδίου νόμου για τον κλάδο μαςΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΜΙΝΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ» ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗ συμπερίληψη 5 άρθρων (49-53) στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις και τη λειτουργία των συνδικάτων αποτελεί επί της ουσίας νέο «μίνι συνδικαλιστικό» νομοσχέδιο που βάναυσα περιστέλλει τη λειτουργία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αχρηστεύει το θεσμό της διαιτησίας, διαλύει τις κλαδικές συμβάσεις και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις από ηλεκτρονικό «φακέλωμα» όσο και την ίδια τη ζωντανή λειτουργία του εργατικού κινήματος. Οι διατάξεις αυτές ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και των υπόλοιπων εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες ήδη με ανακοινώσεις τους «χαιρετίζουν» τις ακραίες, αντεργατικές ρυθμίσεις οι οποίες σηματοδοτούν την επιστροφή στην πρώτη μνημονιακή περίοδο και στην κατάλυση των εργασιακών σχέσεων με το δεύτερο μνημόνιο (κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων) και την ΠΥΣ 6/2012.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι δυσμενέστατες αυτές ρυθμίσεις έχουν βαρύτατες επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο της εργασίας, ορισμένες δε εκ των οποίων και στον κλάδο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα:

• Η σημαντικότερη, ίσως, ρύθμιση που επί της ουσίας καταργεί τη δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων είναι η αχρήστευση του θεσμού της διαιτησίας. Η διαιτησία είναι θεσμός που καθιερώθηκε την περίοδο της οικουμενικής κυβέρνησης Ζολώτα με το Ν. 1876/90 και διασφάλιζε τη σύναψη συλλογικής σύμβασης μέσω της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής (κατά κύριο λόγο των εργαζόμενων) στον ΟΜΕΔ, όταν η άλλη πλευρά (η εργοδοτική) αποχωρούσε από τις διαπραγματεύσεις. Με τη ρύθμιση αυτή η διαιτησία είναι εφικτή μόνο αν πρόκειται για συλλογική διαφορά ΔΕΚΟ ή αν η συλλογική διαφορά επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας (!). Τούτο σημαίνει ότι από την προσφυγή στη διαιτησία αποκλείονται σχεδόν όλες οι οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς κανένας κλάδος (πλην ίσως του τουρισμού ή της βιομηχανίας) έχει σημαντική επιρροή στο ΑΕΠ της χώρας. Στο χώρο μας η δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης καθίσταται πρακτικά αδύνατη, καθώς, όπως διαπιστώσαμε και από τις πρόσφατες προσπάθειες της Ομοσπονδίας για να υπογραφούν συμβάσεις, οι εργοδότες αρνούνται την υπογραφή ΣΣΕ.

• Ακόμη κι αν υπάρχει ΣΣΕ όμως, υπάρχει η δυνατότητα (αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω στο κεφάλαιο «Ο Θάνατος των Κλαδικών Συμβάσεων») να εξαιρεθούν εργαζόμενοι ενός σχολείου, φροντιστηρίου, κέντρου ξένων γλωσσών, ή ΙΕΚ από την εφαρμογή της, καθώς ο νόμος δίδει τη δυνατότητα εξαίρεσης εργαζόμενων των οποίων οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν «σοβαρό οικονομικό πρόβλημα». Τα δε κριτήρια είναι τόσο ασαφή που ενδέχεται να αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των χώρων καθιστώντας ανενεργές τις ΣΣΕ. 

• Επίσης, η επέκτασή της σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου (επεκτασιμότητα των ΣΣΕ) καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι τώρα η διαδικασία ξεκινούσε με απλή αίτηση στον Υπουργό ο οποίος αποφάσιζε μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) μετά τη διακρίβωση της κάλυψης ή μη του 51% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου. Τώρα απαιτείται εκτός από την αίτηση και έγγραφη τεκμηρίωση εκ μέρους του αιτούντος για τις επιπτώσεις της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση που κοινοποιείται και στο Α.Σ.Ε. (θυμίζει εδώ τη θέσπιση ανάλογων κριτηρίων για τη διαιτησία που καθιστούν την προσφυγή σ’ αυτήν αδύνατη). Πέρα όμως από αυτό και την απόλυτη «γραφειοκρατικοποίηση» της διαδικασίας που θα προκαλέσει ατέρμονες καθυστερήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις ο Υπουργός μπορεί με απόφασή του να εξαιρεί τις «προβληματικές» (με ασαφή κριτήρια, όπως θα αναφερθεί πιο κάτω) επιχειρήσεις (ακόμα και αν η ΣΣΕ έχει ήδη προβλέψει εξαιρέσεις για αυτές!).


• Η εγγραφή των στοιχείων των οργανώσεων στο συνδικαλιστικό μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ) προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς ναι μεν δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των μελών μιας οργάνωσης, αλλά μόνο ο αριθμός της, περιλαμβάνονται όμως τα ονόματα των εργαζόμενων που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και άλλα κρίσιμα στοιχεία της λειτουργίας τους. Η διάταξη όπως έχει διατυπωθεί δεν διασφαλίζει, σύμφωνα και με τη γνώμη έγκριτων εργατολόγων, ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα τύχουν επεξεργασίας από τρίτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ηλεκτρονικού φακελώματος οργανώσεων αλλά και προσώπων. Επειδή είναι πρόσφατη στον κλάδο μας η υπόθεση του περιβόητου site ΑΝΤΙ-ΣΕΦΚ, όπου άγνωστοι κουκουλοφόροι εργοδότες υπέκλεψαν στοιχεία συνδικαλιστών και αναρτούσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα συνδικαλιστές ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να βρίσκονται εγγεγραμμένοι σε black list και να μην βρίσκουν εργασία, η ΟΙΕΛΕ εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στη ρύθμιση αυτή.

• Οι προβλέψεις για ηλεκτρονική ψηφοφορία σε Γ.Σ. για απεργία, ή οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη διαδικασία του εργατικού κινήματος θέτει το ζήτημα της μετατροπής των ζωντανών εργατικών οργανώσεων σε e-οργανώσεις-σφραγίδες χωρίς διάλογο και ενεργό συμμετοχή. Είναι μια ευφυής, χειρουργική κίνηση για να επιτευχθεί αναίμακτα και χωρίς εμφανείς απαγορεύσεις η επί της ουσίας κατάργηση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Ο «ΘΑΝΑΤΟΣ» ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ένα από τα πάγια αιτήματα τω εργοδοτικών οργανώσεων στη χώρα (γεγονός που αποδεικνύει ότι αποτελούν μορφώματα με τη νοοτροπία τσιφλικά κι όχι αξιόπιστοι κοινωνικοί εταίροι) είναι η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων. Επειδή δεν είναι απλό να δηλώσουν δημόσια την αντίθεσή τους σε ένα θεσμό που προστατεύεται από διεθνείς και εγχώριες συμβάσεις και που αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο και εργασιακό δικαίωμα που προφυλάσσει την κοινωνική συνοχή και εμποδίζει την ασυδοσία του κοινωνικά ισχυρού, το εργοδοτικό λόμπι στη χώρα πιέζει φίλα προσκείμενες σε αυτό κυβερνήσεις για στοχευμένες αλλαγές που καταργούν ουσιαστικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ουσία των ΣΣΕ, επιχειρώντας να ισοπεδώσουν όλους τους μισθούς των εργαζόμενων στη χώρα στο κατώτατο επίπεδο (650 ευρώ μικτά). 
Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό κρύβεται στην πλήρη αποδυνάμωση των κλαδικών συμβάσεων που προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τα άρθρα 49 και 51 του σχεδίου νόμου που με έξυπνο, είναι αλήθεια, τρόπο χωρίς να τις καταργούν, καθιστούν εξαιρετικά εύκολη την παράκαμψή τους. Πιο συγκεκριμένα:

• Με το άρθρο 49 δίδεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τις κλαδικές (αλλά και εθνικές/τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ) συμβάσεις εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα , όπως πχ αυτές που βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας, ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. Ο καθορισμός των κριτηρίων αφήνεται στην Υπουργική Απόφαση.
• Αντιστοίχως με το άρθρο 51 προβλέπει ότι η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει της κλαδικής, σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιμετωπίζει «σοβαρά οικονομικά προβλήματα» και βρίσκεται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας, ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.
Για τα δύο αυτά άρθρα είναι εμφανές ότι ο τρόπος καθορισμού των κριτηρίων για τις επιχειρήσεις με «σοβαρά οικονομικά προβλήματα» και μάλιστα από Υπουργική Απόφαση είναι τόσο ασαφής που, σύμφωνα με εργατολόγους και εμπειρογνώμονες συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα κριτήρια θα μπορούσαν να αφορούν το 80% τουλάχιστον των επιχειρήσεων. Επίσης, η έννοια «παραπτωχευτική διαδικασία» δεν υπάρχει στο εμπορικό δίκαιο, άρα υφίσταται ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, καθώς είναι εξαιρετικό πιθανό να περιλαμβάνονται σ’ αυτό και επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρόθυρα της εισόδου τους στην προπτωχευτική διαδικασία (με απειλούμενη στάση πληρωμών κλπ.) .
Τέλος, η υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών θα δώσουν τη δυνατότητα έκρηξης του εργοδοτικού συνδικαλισμού στη χώρα. Με γνώμονα ότι το 99,7% των επιχειρήσεων της Ελλάδας χαρακτηρίζονται ως μικρές/πολύ μικρές, επομένως είναι πολύ δύσκολο σε αυτές να εισέλθουν συνδικαλιστικές οργανώσεις για ευνόητους λόγους, οι εργαζόμενοι-όμηροι του εργοδότη τους θα στήνουν ψευδοσωματεία που δια της βίας θα αποφασίζουν για μείωση των μισθών τους. Το φαινόμενο αυτό ζήσαμε στην ιδιωτική εκπαίδευση με τη δημιουργία του ψευδοσωματείου στο χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών όπου απειλούμενοι με απόλυση εκπαιδευτικοί προσέρχονταν «οικειοθελώς» να ψηφίσουν «εκπροσώπους» (οι οποίοι ήταν συγγενικά πρόσωπα των ιδιοκτητών) που υπέγραψαν με τους εργοδότες την επαίσχυντη σύμβαση των 2,92 ευρώ την ώρα. 
Από τα παραπάνω προκύπτει πως το «μίνι συνδικαλιστικό» νομοσχέδιο αποτελεί βόμβα στα σπλάχνα του εργατικού κινήματος, κονιορτοποιώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα, καταργώντας επί της ουσίας της ΣΣΕ στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των κλάδων εργασίας και ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο ακραίες, λαίμαργες εργοδοτικές απαιτήσεις. Τυχόν ψήφιση και εφαρμογή τους θα βυθίσει στην εξαθλίωση το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζόμενων στη χώρα και θα συντελέσει στη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, όπου εργαζόμενοι θα εργάζονται χωρίς κανένα δικαίωμα. Η νεοφιλελεύθερη ζούγκλα που οραματίζονται για τον κόσμο της εργασίας θα πρέπει να βρει απέναντί της το εργατικό κίνημα, τους άνεργους, τους συνταξιούχους (καθώς χάνονται εκατομμύρια ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές και τινάζεται στον αέρα το συνταξιοδοτικό σύστημα), τους νέους ανθρώπους που ήλπισαν στις «πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας» που τους έταξαν ορισμένοι προεκλογικά και τώρα βλέπουν ότι στη θέση του αποκαλύπτεται ένας «εργασιακός Μεσαίωνας» που θυμίζει τριτοκοσμική χώρα.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν την οργή και την αντίθεσή τους στις συγκεκριμένες διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου και η ΟΙΕΛΕ καλεί κάθε συνάδελφο, κάθε εργαζόμενο να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών την Τρίτη, 24/9 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για απεργία οιελεΟι τρεις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΟΙΕΛΕ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) αποφάσισαν την κήρυξη απεργίας για αύριο Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 ως αντίδραση στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που καταργεί ουσιαστικά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες για μονομερείς μειώσεις των μισθών, αδρανοποιεί την ρυθμιστική λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), εξαφανίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και φακελώνει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της Βόρειας Ελλάδας συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση αύριο Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, στις 11:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΙΕΛΕ: ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ «ΜΙΝΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ», ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/9
Λέμε ΟΧΙ στο πισωγύρισμα, ΟΧΙ στις μειώσεις μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, ΟΧΙ στην φίμωση της φωνής των εργαζομένων

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΙΕΛΕ: ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ «ΜΙΝΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ», ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/9


Το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ που συνεδρίασε έκτακτα σήμερα μετά τη δημοσιοποίηση των ακραία αντεργατικών διατάξεων του «μίνι συνδικαλιστικού» σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη απεργίας για την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) και τη συμμετοχή στη συγκέντρωση των συνδικάτων στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
Οι τρεις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ) με ομόφωνη απόφαση των διοικητικών τους συμβουλίων προχώρησαν στην ακόλουθη κοινή διακήρυξη, καλώντας όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους εργαζόμενους σε δυναμικό παρών στην απεργιακή κινητοποίηση της Τρίτης, 24/9.
Δείτε εδώ   την κοινή ανακοίνωση των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών.

Συνδρομές των μελών: το μοναδικό έσοδο του συλλόγου μας


Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Ο σύλλογος στην προσπάθειά του να διευκολύνει κάθε συνάδελφο για την καταβολή της μηνιαίας του συνδρομής (3 ευρώ) διατηρεί πλέον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς:

1. στην Εθνική Τρ. με IBAN GR2101102100000021048098582

2. στην Alpha Bank με IBAN GR6801407200720002002009378

Πέρα από τους κλασικούς τρόπους καταβολής των συνδρομών (εκλογές κλπ) πολλοί συνάδελφοι έχουν δηλώσει ότι ο πλέον εύκολος και ασφαλής τρόπος καταβολής των συνδρομών είναι η ΠΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ για όσους διαθέτουν είτε λογαριασμό μισθοδοσίας σε αυτές τις τράπεζες είτε άλλου τύπου λογαριασμό.
Η Πάγια Εντολή ενεργοποιείται πολύ εύκολα μέσω του internet banking ή στο ταμείο της τράπεζας.
Παραδείγματος χάριν, εάν έχω λογαριασμό στην Alpha Bank (αντίστοιχα τα βήματα και στην Εθνική), 
1. μπαίνω με τους κωδικούς μου στον λογαριασμό μου
2. επιλέγω Μεταφορές (Alpha Bank)
3. επιλέγω Επαναλαμβανόμενες
4. καταγράφω τον παραπάνω ΙΒΑΝ
5. επιλέγω 3 ευρώ ανά πρώτη κάθε μήνα μέχρι π.χ. Μάρτιο του 2021
6. καταγράφω ως αιτιολογία Συνδρομή + το όνομά μου
7. ολοκληρώνω την εντολή
(Η Πάγια Εντολή ανακαλείται όποτε κάποιος το θελήσει με μόνο ένα "κλικ" στο αντίστοιχο ενεργό εικονίδιο.)

Με τον τρόπο αυτό το ποσό των 3 ευρώ αυτομάτως μεταφέρεται στον λογαριασμό του συλλόγου κάθε μήνα και έτσι: 
α. είμαι τακτοποιημένος οικονομικά, χωρίς κόπο και έγνοια, 
β. ο σύλλογος λαμβάνει τις συνδρομές και ενημερώνει αμέσως την καρτέλα του εκπαιδευτικού, 
γ. ο σύλλογος διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, καθώς οι συνδρομές των μελών είναι τα ΜΟΝΑ έσοδα του ΣΙΕΛΒΕ.

Θυμίζουμε ότι τα χρήματα αυτά δαπανώνται για τα απολύτως απαραίτητα έξοδα του συλλόγου όπως τηλέφωνο, ενοίκιο, ΔΕΗ, Κοινόχρηστα, αναλώσιμα κλπ. (στα γραφεία δεν υπάρχει θέρμανση τον χειμώνα ή κλιματισμός το καλοκαίρι για λόγους οικονομίας). Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης τα έσοδα είναι μειωμένα και οι αιρετοί πληρώνουν μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησής τους (καύσιμα, διόδια κλπ) κάθε φορά που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των συναδέλφων σε Υπηρεσιακά Συμβούλια, Δικαστήρια κλπ.
Λειτουργούμε συλλογικά, προστατεύουμε και διεκδικούμε οργανωμένα τα δικαιώματά μας.

Τράπεζα Αίματος ΣΙΕΛΒΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Σε μια εποχή που οι ανάγκες των συνανθρώπων μας σε αίμα είναι αυξημένες, σας υπενθυμίζουμε πως ο Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βόρειας Ελλάδας διατηρεί Τράπεζα Αίματος (με ΑΜ Εθνικού Κέντρου Αιμοδοτών 13257).
Η παροχή αίματος είναι η πιο αλτρουϊστική πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος και γίνεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαιρετικά σύντομα...
Δε δίνεις το αίμα σου, δίνεις 10 λεπτά από τον χρόνο σου!
Οι ώρες λειτουργίας των αιμοδοτικών κέντρων, είναι
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Ωράριο Ραντεβού
Σε κάποια νοσοκομεία, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας (λιγότερος χρόνος αναμονής), έχουν καθιερωθεί υπηρεσίες προγραμματισμού της αιμοδοσίας (για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα). Αν δεν διαθέτετε παρά ελάχιστο χρόνο, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά.

Διαχειριστής Τράπεζας Αίματος ΣΙΕΛΒΕ: Αηδονίδης Μιλτιάδης, τηλ 6977423180

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συχνά θέτουν οι συνάδελφοι είναι το ζήτημα της βλαπτικής μεταβολής του ωραρίου τους. Για τους νεότερους που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι η βλαπτική μεταβολή, εξηγούμε πως πρόκειται για τη μονομερή εκ μέρους του σχολείου μείωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
Εξ αρχής, και πριν ακολουθήσει η νομική ανάλυση για το θέμα, ξεκαθαρίζουμε: η βλαπτική μεταβολή ωραρίου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών απαγορεύεται ρητά!
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ
Το ζήτημα αυτό ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα μέσω ενός περίεργου εγγράφου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μετά από ερώτημα της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών. Παραδόξως η Διεύθυνση απέστειλε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται με βάση το διοριστήριό τους (!), αλλά με τις «πραγματικές ώρες» υπηρεσίας, αν αυτές έχουν μειωθεί «νόμιμα» (πχ με μείωση τάξεων). Η ΟΙΕΛΕ θεωρώντας ότι το εν λόγω έγγραφο είναι παράνομο και δημιουργεί ζήτημα «δεδικασμένου» και για άλλες ανάλογες υποθέσεις απέστειλε με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ εξώδικο προς τη Διεύθυνση. Η πρωτοβουλία αυτή απέδωσε άμεσα, καθώς το έγγραφο ανεκλήθη.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Μείωση ωρών μπορεί να προκύψει για έναν εκπαιδευτικό με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω της κατάργησης τάξης, ή τμήματος και ο δεύτερος εντελώς αυθαίρετα, επειδή ο ιδιοκτήτης θέλει να δώσει αλλού τις ώρες. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά:
Α) Μείωση ωρών λόγω κατάργησης τάξης, ή τμήματος
Η νομοθεσία για την περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρη. Ακόμη κι αν μειωθεί το ωράριο εκπαιδευτικού λόγω κατάργησης τάξης, ή τμήματος, το σχολείο θα πρέπει να αναπληρώσει τις ώρες αυτές με διοικητικό έργο ή πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. 4415/2016 στο άρθρο 28 προβλέπει ρητά:
 Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Β) Αυθαίρετη μείωση ωραρίου
Η μείωση ωραρίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ώστε ο ιδιοκτήτης είτε να τον τιμωρήσει εκδικητικά, είτε να τον εξωθήσει σε παραίτηση, είτε απλώς για να μοιράσει τις ώρες του σε άλλους εκπαιδευτικούς που παρατύπως προσλαμβάνει, απαγορεύεται με σαφήνεια από τη νομοθεσία και την πάγια νομολογία.
Το βασικό νομοθετικό σκεπτικό προκύπτει από τα άρθρα 4, 24 και 27 του Ν. 682/77 που προβλέπουν ότι:
Άρθρο 4, παρ. 1
Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι` αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας.
Άρθρο 24, παρ. 2
Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου γυμνασίου και λυκείου, είναι ανάλογος προς το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα.
Άρθρο 27, παρ. 1
Το όριον των καθ` εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων.
Ο νόμος που προβλέπει τα της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης είναι ο Ν. 1566/1985. Από τις διατάξεις του νόμου αυτού προκύπτει ότι τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν όπως και τα δημόσια. Στην παρ. 13 του άρθρου 14 προβλέπεται σαφώς ότι:
Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 18 του ίδιου άρθρου:
Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους.
Από τη συνδυαστική ερμηνεία των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει πως:
  • Δεν μπορεί να μειωθεί το ωράριο ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
  • Οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώσουν το ωράριό τους, εφόσον περισσεύουν ώρες. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη εκπαιδευτικού άλλης ειδικότητας.
Βάσει των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η ιστορική απόφαση 625/2015 του Αρείου Πάγου κατά του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (δείτε εδώ) που επιχείρησε παρανόμως να μειώσει βλαπτικά το ωράριο ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Έχουν, επίσης, εκδοθεί οι γνωμοδοτήσεις 20/1986 (δείτε εδώ) και 50/1991 του ΝΣΚ (δείτε εδώ), σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσληψη νέου διδακτικού προσωπικού, όταν στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί των ίδιων ειδικοτήτων με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
Γ) Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού από μέρος του ωραρίου του
Ένας έμμεσος τρόπος για να μειωθεί το ωράριο ενός εκπαιδευτικού ήταν η ουσιαστικά δια της βίας υποχρέωση παραίτησής του από το νόμιμο ωράριό του. Την άθλια αυτή μεθόδευση ψήφισε με νόμο η πρώην Υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου (άρθρο 47, παρ. 14 του Ν. 3848/2010). Σύμφωνα με την επαίσχυντη αυτή διάταξη, οι …κουρασμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που τους …περισσεύουν τα χρήματα και θέλουν μειωμένο ωράριο ώστε να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, μπορούσαν να ζητήσουν να τροποποιηθεί το ωράριό τους. Φυσικά όλες οι «παραιτήσεις» αυτές γίνονταν με ισχυρή πίεση του εργοδότη υπό την απειλή της απόλυσης.
Η διάταξη αυτή ευτυχώς καταργήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4472/2017.

ΔΣ ΟΙΕΛΕ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟ


Το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ συνεδρίασε σήμερα με κύριο σκοπό την ενημέρωση των μελών του εν όψει της έναρξης του διδακτικού έτους.
Το σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων εβδομάδων είναι η απόπειρα κάποιων ιδιωτικών σχολείων να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην προσπάθειά τους να πιέσουν για δυσμενείς εργασιακές αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει με την ανοχή υπαλλήλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, είτε λόγω άγνοιας ή για άλλους απροσδιόριστους λόγους.
Πιο χαρακτηριστική περίπτωση η υπόθεση της απόπειρας, εκ μέρους της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών, να μειώσει εκδικητικά και παράνομα το ωράριο εκπαιδευτικών, παρά το γεγονός ότι η βλαπτική μεταβολή ωραρίου απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία. Το σχολείο επικαλέστηκε μάλιστα σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης ΔΕ Β’ Αθήνας, που έφθασε χθες σε γνώση της Ομοσπονδίας. Με κατάπληξη διαπιστώσαμε ότι το έγγραφο της Διεύθυνσης ανέφερε πως οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται με βάση το διοριστήριό τους (!), αλλά τις «πραγματικές ώρες» υπηρεσίας, αν αυτές έχουν μειωθεί «νόμιμα» (πχ με μείωση τάξεων). Η ΟΙΕΛΕ θεωρώντας ότι το εν λόγω έγγραφο είναι παράνομο και δημιουργεί ζήτημα «δεδικασμένου» και για άλλες ανάλογες υποθέσεις απέστειλε με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ εξώδικο προς τη Διεύθυνση. Η πρωτοβουλία αυτή απέδωσε άμεσα, καθώς το έγγραφο ανεκλήθη.
Ταυτόχρονα, έγινε ενημέρωση για άλλες υποθέσεις που απασχόλησαν την Ομοσπονδία το τελευταίο διάστημα, όπως πχ για το χάος ανομίας στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία που αναδείχθηκε εκτενώς στα ΜΜΕ με πρωτοβουλίες της ΟΙΕΛΕ, ή το ζήτημα των αποζημιώσεων για τις καταγγελίες σύμβασης διετίας.Συζητήθηκε, επίσης, η αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποτραπούν εκδικητικές απολύσεις συναδέλφων με συνδικαλιστική δραστηριότητα λόγω κάποιων περιπτώσεων που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι και διατυπώθηκε η ομόφωνη άποψη των μελών του ΔΣ να εκκινήσει εκ νέου η προσπάθεια για τη σύναψη ΣΣΕ σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
Τέλος, τέθηκε προς συζήτηση η πρόταση του ΠΑΜΕ για την προκήρυξη απεργίας αμέσως μετά την κατάθεση του εργασιακού νομοσχεδίου. Στη συζήτηση που ακολούθησε συζητήθηκαν οι δυσμενέστατες επιπτώσεις που θα έχει για τον κόσμο της εργασίας η ψήφιση ενός νομοσχεδίου το οποίο θα περιέχει διατάξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως το «σπάσιμο» των κλαδικών συμβάσεων και η περιστολή του δικαιώματος της απεργίας. Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτου ΔΣ της Ομοσπονδίας μόλις τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, ώστε αναλόγως του περιεχομένου του να ενημερωθούν τα πρωτοβάθμια σωματεία, να υπάρξει συντονισμός με άλλες Ομοσπονδίες και να αποφασιστούν κινητοποιήσεις.

ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣHΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ


Με βάση μια απόφαση, μετά από προσφυγή μικρού σχολείου της Βόρειας Ελλάδας, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της οποίας δεν γνωρίζουμε καν το σκεπτικό και που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, ορισμένοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων βρήκαν αφορμή να μην καταβάλουν τη νόμιμη αποζημίωση στις καταγγελίες σύμβασης διετίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.


Ως γνωστόν,η σύμβαση διετίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν λήγει αυτόματα αλλά καταγγέλλεται την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους. Αν δεν καταγγελθεί,μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου και η εν λόγω μετατροπή διαπιστώνεται με σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση, όμως, που αυτή καταγγελθεί έγκαιρα και άρα νόμιμα, τότε απαιτείται αποζημίωση απόλυσης, όπως προβλέπεται στην υπ. Αριθμ 84485/23-5-2018 απόφαση του τότε Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας.Για το ίδιο ζήτημα υπάρχει εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση διετίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι «ιδιότυπη», καθώς δεν λήγει αυτομάτως, αλλά πρέπει να καταγγελθεί, σε διαφορετική περίπτωση μετατρέπεται σε αρίστου χρόνου. Επομένως απαιτείται η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Ως εκ τούτου προκύπτει πως η διάταξη για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι ειδική, δεν εμπίπτει δηλαδή στις διατάξεις της ευρύτερης εργατικής νομοθεσίας.

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι εξοργισμένος με τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση και με τις πρακτικές ορισμένων ιδιοκτητών. Η καταγγελία σύμβασης είναι άκυρη, εφόσον δεν καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, επομένως η ΟΙΕΛΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ουσιώδη απόκλιση από την ειδική διάταξη η οποία διατυπώνεται με σαφήνεια στο άρθρο του 28 του Ν. 4415/2016 και αφορά στις συμβάσεις διετίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές συναδέλφων εναντίον της νομιμότητας των διαπιστωτικών πράξεων απόλυσης που εκδόθηκαν παρανόμως, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση του ΕΚΘ στο πλαίσιο των εγκαινίων της ΔΕθ

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις ανάδειξης των αιτημάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 6/9 ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ”

Δείτε εδώ το  Δελτίο Τύπου & συνοδευτικό υλικό αναφορικά με την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη), με θέμα: «Εκπαίδευση και Απασχόληση: Βασικά μεγέθη και διαστάσεις μιας επωφελούς διασύνδεσης».
Δείτε εδώ το πρόγραμμα  της εκδήλωσης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υπογράφηκαν οι χορηγήσεις νέων-ανανεώσεις εκπαιδευτικών αδειών για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν εγκριθεί από τα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ.

Για τις άδειες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα υπάρξει σύντομα συνεδρίαση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web