Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΣΙΕΛΒΕ

 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023, 19:30, στην ΕΔΟΘ (Πρ. Κορομηλά 51, ημιόροφος) με Θέματα Ημερησίας Διάταξης

α) έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού απερχομένου ΔΣ

β) προκήρυξη εκλογών για τα συλλογικά όργανα

γ) εκλογή εφορευτικής επιτροπής

δ) ενημέρωση

ε) τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, 19:30, στο ίδιο μέρος, οσαδήποτε μέλη κι αν παρίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Στην Γενική Συνέλευση θα παρίσταται και θα ενημερώσει το σώμα ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος.

Η μαζική συμμετοχή μας είναι απαραίτητη.

Συνάντηση Προεδρείου ΟΙΕΛΕ με Αντιπροσωπεία ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετά από πρόσκληση των Τομέων Παιδείας και Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνάντηση με το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ. Η συνάντηση οργανώθηκε μετά από την ενημέρωση της Ομοσπονδίας στα πολιτικά κόμματα για θέματα του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα που ανταποκρίθηκε στη πρόσκλησή μας για παρεμβάσεις στο νέο νομοσχέδιο και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συναντήσεις και με άλλα κόμματα.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής παραβρέθηκαν  ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας και Βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης, ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Εργασίας και Βουλευτής Βοιωτίας Γιώργος Μουλκιώτης, ο Γραμματέας του Τομέα Παιδείας Νίκος Τσούλιας και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

Το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Χριστόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Αλέκος Γούλας, ο Β’ Αντιπρόεδρος Χρήστος Σαρρής, ο Υπεύθυνος Τύπου Δημήτρης Κατσορίδας και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Γιώργος Μελισσάρης.

Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ έθεσαν στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ τα παρακάτω θέματα:

  • Νέο εργασιακό νομοσχέδιο – συμβόλαια μηδενικών ωρών στην ιδιωτική εκπαίδευση

Αναλύθηκε, με την βοήθεια του νομικού μας συμβούλου, ο μεγάλος κίνδυνος εφαρμογής των συμβολαίων μηδενικών ωρών ή συμβολαίων on demand κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε ένα χώρο που ήδη μαστίζεται από υψηλότατα ποσοστά αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και όπου κυριαρχεί η εργοδοτική ασυδοσία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν σοβαρότατα ζητήματα για το ωροσμίσθιο, τις ώρες απασχόλησης και τις υπερωρίες, την παράλληλη απασχόληση κ.λπ.

 

  • Επιδείνωση εργασιακών σχέσεων στα ιδιωτικά σχολεία και ελεύθερες απολύσεις

Εκτέθηκε αναλυτικά η δραματική επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ιδίως μετά την ψήφιση του Ν. 4713/2020 (Νόμος Κεραμέως). Με ρυθμίσεις όπως η πλήρης «απελευθέρωση» των απολύσεων και η δήθεν εθελοντική παραίτηση από μέρος του ωραρίου έχει δημιουργηθεί  ένα ασφυκτικό πλαίσιο εργασίας και έχει οξυνθεί η εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με την απειλή της ελεύθερης απόλυσης υποχρεώνονται να παρέχουν «δωρεάν» υπηρεσίες σε ώρες και ημέρες εκτός του ωραρίου τους (απογεύματα, Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές). Η ΟΙΕΛΕ κατέθεσε στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις της για τον εξορθολογισμό των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία.

  • Ελλιπής εποπτεία της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ το πολύ σημαντικό πρόβλημα έλλειψης εποπτείας του κράτους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Επιθεώρηση Εργασίας είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε λόγω υποστελέχωσης, είτε λόγω άρρητων εντολών μη εποπτείας από ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες, είτε λόγω μικροδιαπλοκής με επιχειρηματίες του χώρου της εκπαίδευσης, δεν κάνουν σωστά την δουλειά τους. Η έλλειψη εποπτείας, είτε εκούσια είτε ακούσια, εκθρέφει έτι περαιτέρω την ασυδοσία και το αίσθημα ατιμωρησίας στους εργοδότες.

  • Συνθήκες υγείας και ασφάλειας μαθητών στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης – ιδιωτικά νηπιαγωγεία, summer camps, Κέντρα Μελέτης

Εξηγήθηκε ότι οι κάκιστες εργασιακές συνθήκες και η έλλειψη εποπτείας από την πολιτεία θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την εκπαιδευτική και την εργασιακή νομιμότητα αλλά και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι τόσο ακραία παραβατική η κατάσταση, όπου οι νηπιαγωγοί εργάζονται παρανόμως 10-12 ώρες την ημέρα κάνοντας εργασίες πέραν των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (συνοδεία σχολικών, μαγείρεμα, καθαριότητα κ.λπ). Οι εξαντλημένες αυτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ασχοληθούν με παιδιά μικρών ηλικιών που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και εποπτεία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στα απολύτως ανεξέλεγκτα summer camps που διοργανώνουν  ιδιωτικά δημοτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και Κέντρα Μελέτης. Στους χώρους αυτούς πολύ συχνά απασχολούνται άνθρωποι χωρίς πιστοποίηση για ευαίσθητες δραστηριότητες (π.χ κολύμβηση). Ειδική μνεία έγινε για τα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, που τα κτήριά τους δεν έχουν ελεγχθεί από καμία αρμόδια αρχή και που ουδείς γνωρίζει ποιοι, με ποια προσόντα και με ποιες εργασιακές σχέσεις απασχολούνται σε αυτά. Τέλος, τονίστηκε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, αντί να ενισχυθεί ο κτηριακός έλεγχος σε μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντιθέτως αποσύρεται  (π.χ. από το 2022 μικρά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν ελέγχονται πια κτηριακά).

  • Θέματα ισονομίας μαθητών σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Τονίστηκε ότι οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία και το έλλειμμα εποπτείας γεννούν  μείζον ζήτημα νομιμότητας των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών. Σε πολλά ιδιωτικά σχολεία δεν εφαρμόζονται τα νόμιμα ωρολόγια προγράμματα και ένας μεγάλος αριθμός σχολείων, ιδίως στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, μετατρέπονται σε Φροντιστήρια, καθώς διδάσκονται αποκλειστικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επίσης, οι γονεϊκές πιέσεις για υψηλές βαθμολογίες επηρεάζουν τους ανυπεράσπιστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με την απειλή της απόλυσης ενδέχεται να αλλοιώσουν ενδοσχολικές διαδικασίες. Η συγκεκριμένη κατάσταση που παρουσιάζεται σε πολλά ιδιωτικά σχολεία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο bullying γονέων εναντίον ιδιωτικών εκπαιδευτικών καθώς ορισμένοι γονείς δεν πιέζουν μόνο για θέματα βαθμολογίας, αλλά απαιτούν οι εκπαιδευτικοί να μην παρατηρούν τα παιδιά τους ακόμη και για θέματα συμπεριφοράς! Το bullying αυτό, που δυστυχώς γιγαντώνεται, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό  φαινομένων βίας στους χώρους των ιδιωτικών σχολείων.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά το πολιτικό και επιστημονικό έργο της ΟΙΕΛΕ.  Ενημέρωσαν ότι έχουν κάνει επεξεργασία για τα ζητήματα των συμβολαίων μηδενικών ωρών στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ότι άμεσα θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση στη Βουλή. Δεσμεύτηκαν, επίσης, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν  πρωτοβουλίες από τους Τομείς Παιδείας και Εργασίας για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, για την ελλιπή κρατική εποπτεία, για τα summer camps  και για τα Κέντρα Μελέτης. Τέλος, τόνισαν ότι θα πρέπει ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι συστηματικός, ώστε να αντιμετωπιστούν επιτέλους οι χρόνιες παθογένειες του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει τη διάλυση των εργασιακών μας σχέσεων με συμβόλαια μηδενικών ωρών!! Σε άμεσο κίνδυνο διοριστήρια και προϋπηρεσία, την παρέμβαση Πιερρακάκη ζητάει η ΟΙΕΛΕ

Με οργή και κατάπληξη χιλιάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πληροφορήθηκαν σήμερα από  δημοσιεύματα του Τύπου ότι το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει την οριστική ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Καθιερώνει συμβόλαια παραγγελίας (μηδενικών ωρών ή on demand), το οποίο σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών σε Ιδιωτικά Σχολεία, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν θα έχουν σταθερή εργασιακή σχέση, αλλά θα βρίσκονται στη διάθεση του εργοδότη για να δουλέψουν κάποιες ώρες ή ημέρες.

Αυτό θα έχει δραματικές συνέπειες, όχι μόνο για τις εργασιακές μας σχέσεις, αλλά και για την ίδια την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία απειλούνται με κατάργηση του διοριστηρίου τους, επομένως και της προϋπηρεσίας την οποία αποκτούν για την δημόσια εκπαίδευση. Οι δε εκπαιδευτικοί στη μη τυπική ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών) θα δουν τα ήδη ελάχιστα εργασιακά τους δικαιώματα  να μηδενίζονται, καθώς θα μετατραπούν σε εκπαιδευτικούς μίας χρήσης. Αυτή η κατάσταση είναι μοιραίο ότι θα στοιχίσει στη ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών,. Με αναλώσιμους εκπαιδευτικούς μίας χρήσης, δεν υπάρχει ούτε τάξη, ούτε σχολείο, ούτε Παιδεία. Αυτοί που πλήττονται κατά κύριο λόγο είναι οι μαθητές των οποίων οι εκπαιδευτικές μονάδες, μετατρέπονται πλέον επίσημα σε super market.

Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Διότι, όπως η ΟΙΕΛΕ είχε έγκαιρα ενημερώσει κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα παραίτησης (Big Quit) από την ιδιωτική εκπαίδευση, λόγω των  άθλιων εργασιακών συνθηκών. Και πώς αποφασίζει ο Υπουργός Εργασίας κ. Γεωργιάδης να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση; Κατ’ εντολή των μεγαλοεπιχειρηματιών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με την ολοκληρωτική εξαθλίωση των εργαζόμενων του χώρου! Όλα στο βωμό του κέρδους!

Υπενθυμίζουμε στους εκτελεστές των επιχειρηματικών συμβολαίων ότι οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες και νομοθετικά θεμελιωμένες. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών εποπτεύονται και από το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχέδιά τους σκοντάφτουν τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή με το χαρακτηρισμό του επείγοντος στον Υπουργό Παιδείας κύριο Πιερρακάκη, ζητώντας του να τηρήσει τον θεσμικό του ρόλο σε σχέση με την ιδιωτική εκπαίδευση. Θα ενημερώσει, δε, τα πολιτικά κόμματα, τη ΓΣΕΕ, τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες των κλάδων που περιλαμβάνονται στο εκτρωματικό σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Συνάδελφοι, βρισκόμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Αν το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας-επιχειρηματιών της εκπαίδευσης υλοποιηθεί, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με το πλέον οδυνηρό καθεστώς στην ιστορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είμαστε όλες και όλοι έτοιμοι να απαντήσουμε δυναμικά σε όσους επιχειρήσουν να μετατρέψουν το χώρο της εκπαίδευσης σε εμπόριο και τους εκπαιδευτικούς σε εργαλεία μίας χρήσης.

Δείτε εδώ  την επιστολή της ΟΙΕΛΕ στον Υπουργό Παιδείας.

Εξώδικη διαμαρτυρία της ΟΙΕΛΕ προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης που προβαίνει μονομερώς (!) σε παράνομη μείωση του ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών


Η ΟΙΕΛΕ υποχρεώθηκε να αποστείλει σήμερα εξώδικη διαμαρτυρία προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης η οποία, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες του ΣΙΕΛΒΕ (του σωματείου μας στη Βόρεια Ελλάδα) και του Προέδρου του Δ. Σελέκου που μετέβη πολλές φορές αυτοπροσώπως στην υπηρεσία, συνεχίζει την παράνομη πρακτική της μονομερούς, βλαπτικής μεταβολής του ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Από την παράνομη μείωση των ωρών των συναδέλφων επωφελούνται ξεκάθαρα οι διοικήσεις των σχολείων που δίνουν τις ώρες σε νέους συναδέλφους που «στοιχίζουν» λιγότερα.

Αφορμή για την αποστολή του εξώδικου στάθηκε η αποδοχή εκ μέρους της Διεύθυνσης της μείωσης του ωραρίου συναδέλφου σε γνωστό ξένο σχολείο της πόλης από 20 ώρες την εβδομάδα σε 8 (!!) χωρίς να το έχει ζητήσει ο/η εκπαιδευτικός και χωρίς να έχει προκύψει κατάργηση τάξης ή τμήματος (είναι οι δύο μοναδικοί νόμιμοι τρόποι μείωσης του ωραρίου – δείτε σχετική ανακοίνωσή μας εδώ). Αν και υπήρξε άμεση αντίδραση του ΣΙΕΛΒΕ, η Διεύθυνση αρνήθηκε να αποκαταστήσει το νόμιμο ωράριο του/της συναδέλφου. Είναι, όμως, εξοργιστικό ότι σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΙΕΛΒΕ στους αρμόδιους της Διεύθυνσης για ποιο λόγο εμμένουν στην παράνομη αυτή ενέργεια, η απάντηση ήταν ότι εστάλη εγγράφως ερώτημα και έλαβαν θετική απάντηση από τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας! Όταν ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΙΕΛΒΕ η αλληλογραφία, οι υπάλληλοι (εύλογα, όπως αποδείχθηκε…) αρνήθηκαν να τη χορηγήσουν… Άμεσα ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ επικοινώνησε αρχικά με το Τμήμα Ξένων Σχολείων της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ και στη συνέχεια με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  και υπήρξε διαβεβαίωση ότι κανένα γραπτό ερώτημα δεν κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η απάντηση αυτή εστάλη εγγράφως στην ΟΙΕΛΕ!

Από όλα αυτά προκύπτει ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη Διεύθυνση δρα αυτοβούλως, μειώνοντας μονομερώς το ωράριο εκπαιδευτικών παρά το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή είναι παράνομη. Δυστυχώς, όπως μας ενημέρωσε το σωματείο μας στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη Διεύθυνση προβαίνει στη συγκεκριμένη ενέργεια. Είναι, δε, ενδεικτική η ενέργεια αυτή της ευρύτερα ελλειμματικής εποπτείας (το γράφουμε ευγενικά…) των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων της πολιτείας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της «ιδιαίτερης» σχέσης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης με ιδιοκτησίες ιδιωτικών σχολείων. Θυμίζουμε ότι από τις 49 καταγγελίες που η ΟΙΕΛΕ έστειλε προς Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την περασμένη χρονιά, «ελέγχθηκαν» μόλις 2 (!) και, φυσικά, δεν επεβλήθη καμιά ποινή σε κάποιον εκπρόσωπο διοίκησης ιδιωτικού σχολείου. (Για την εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση ιδιοκτητών στα πειθαρχικά συμβούλια του ΥΠΑΙΘΑ και μάλιστα για βαρύτατες παραβιάσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες).

Η ΟΙΕΛΕ στο εξώδικό της εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της προς τη Διεύθυνση για την έκδοση της παράνομης διοικητικής πράξης η οποία έχει δυσμενείς έννομες συνέπειες στον/στη συνάδελφό μας κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της αρχής του εργατικού δικαίου περί απαγόρευσης της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας. Ζήτησε την άμεση αποκατάσταση του νόμιμου ωραρίου του/της εκπαιδευτικού και τόνισε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες τόσο εναντίον της Υπηρεσίας όσο και των εμπλεκομένων υπαλλήλων της στην έκδοση της παράνομης πράξης για κάθε παράβαση του νόμου, αλλά και για την παράβαση καθήκοντος.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web