Συνάντηση Προεδρείου ΟΙΕΛΕ με Αντιπροσωπεία ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετά από πρόσκληση των Τομέων Παιδείας και Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνάντηση με το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ. Η συνάντηση οργανώθηκε μετά από την ενημέρωση της Ομοσπονδίας στα πολιτικά κόμματα για θέματα του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα που ανταποκρίθηκε στη πρόσκλησή μας για παρεμβάσεις στο νέο νομοσχέδιο και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συναντήσεις και με άλλα κόμματα.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής παραβρέθηκαν  ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας και Βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης, ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Εργασίας και Βουλευτής Βοιωτίας Γιώργος Μουλκιώτης, ο Γραμματέας του Τομέα Παιδείας Νίκος Τσούλιας και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

Το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Χριστόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Αλέκος Γούλας, ο Β’ Αντιπρόεδρος Χρήστος Σαρρής, ο Υπεύθυνος Τύπου Δημήτρης Κατσορίδας και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Γιώργος Μελισσάρης.

Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ έθεσαν στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ τα παρακάτω θέματα:

  • Νέο εργασιακό νομοσχέδιο – συμβόλαια μηδενικών ωρών στην ιδιωτική εκπαίδευση

Αναλύθηκε, με την βοήθεια του νομικού μας συμβούλου, ο μεγάλος κίνδυνος εφαρμογής των συμβολαίων μηδενικών ωρών ή συμβολαίων on demand κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε ένα χώρο που ήδη μαστίζεται από υψηλότατα ποσοστά αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και όπου κυριαρχεί η εργοδοτική ασυδοσία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν σοβαρότατα ζητήματα για το ωροσμίσθιο, τις ώρες απασχόλησης και τις υπερωρίες, την παράλληλη απασχόληση κ.λπ.

 

  • Επιδείνωση εργασιακών σχέσεων στα ιδιωτικά σχολεία και ελεύθερες απολύσεις

Εκτέθηκε αναλυτικά η δραματική επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ιδίως μετά την ψήφιση του Ν. 4713/2020 (Νόμος Κεραμέως). Με ρυθμίσεις όπως η πλήρης «απελευθέρωση» των απολύσεων και η δήθεν εθελοντική παραίτηση από μέρος του ωραρίου έχει δημιουργηθεί  ένα ασφυκτικό πλαίσιο εργασίας και έχει οξυνθεί η εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με την απειλή της ελεύθερης απόλυσης υποχρεώνονται να παρέχουν «δωρεάν» υπηρεσίες σε ώρες και ημέρες εκτός του ωραρίου τους (απογεύματα, Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές). Η ΟΙΕΛΕ κατέθεσε στους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις της για τον εξορθολογισμό των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία.

  • Ελλιπής εποπτεία της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ το πολύ σημαντικό πρόβλημα έλλειψης εποπτείας του κράτους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Επιθεώρηση Εργασίας είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε λόγω υποστελέχωσης, είτε λόγω άρρητων εντολών μη εποπτείας από ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες, είτε λόγω μικροδιαπλοκής με επιχειρηματίες του χώρου της εκπαίδευσης, δεν κάνουν σωστά την δουλειά τους. Η έλλειψη εποπτείας, είτε εκούσια είτε ακούσια, εκθρέφει έτι περαιτέρω την ασυδοσία και το αίσθημα ατιμωρησίας στους εργοδότες.

  • Συνθήκες υγείας και ασφάλειας μαθητών στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης – ιδιωτικά νηπιαγωγεία, summer camps, Κέντρα Μελέτης

Εξηγήθηκε ότι οι κάκιστες εργασιακές συνθήκες και η έλλειψη εποπτείας από την πολιτεία θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την εκπαιδευτική και την εργασιακή νομιμότητα αλλά και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι τόσο ακραία παραβατική η κατάσταση, όπου οι νηπιαγωγοί εργάζονται παρανόμως 10-12 ώρες την ημέρα κάνοντας εργασίες πέραν των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (συνοδεία σχολικών, μαγείρεμα, καθαριότητα κ.λπ). Οι εξαντλημένες αυτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ασχοληθούν με παιδιά μικρών ηλικιών που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και εποπτεία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στα απολύτως ανεξέλεγκτα summer camps που διοργανώνουν  ιδιωτικά δημοτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και Κέντρα Μελέτης. Στους χώρους αυτούς πολύ συχνά απασχολούνται άνθρωποι χωρίς πιστοποίηση για ευαίσθητες δραστηριότητες (π.χ κολύμβηση). Ειδική μνεία έγινε για τα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, που τα κτήριά τους δεν έχουν ελεγχθεί από καμία αρμόδια αρχή και που ουδείς γνωρίζει ποιοι, με ποια προσόντα και με ποιες εργασιακές σχέσεις απασχολούνται σε αυτά. Τέλος, τονίστηκε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, αντί να ενισχυθεί ο κτηριακός έλεγχος σε μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντιθέτως αποσύρεται  (π.χ. από το 2022 μικρά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν ελέγχονται πια κτηριακά).

  • Θέματα ισονομίας μαθητών σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Τονίστηκε ότι οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία και το έλλειμμα εποπτείας γεννούν  μείζον ζήτημα νομιμότητας των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών. Σε πολλά ιδιωτικά σχολεία δεν εφαρμόζονται τα νόμιμα ωρολόγια προγράμματα και ένας μεγάλος αριθμός σχολείων, ιδίως στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, μετατρέπονται σε Φροντιστήρια, καθώς διδάσκονται αποκλειστικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επίσης, οι γονεϊκές πιέσεις για υψηλές βαθμολογίες επηρεάζουν τους ανυπεράσπιστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με την απειλή της απόλυσης ενδέχεται να αλλοιώσουν ενδοσχολικές διαδικασίες. Η συγκεκριμένη κατάσταση που παρουσιάζεται σε πολλά ιδιωτικά σχολεία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο bullying γονέων εναντίον ιδιωτικών εκπαιδευτικών καθώς ορισμένοι γονείς δεν πιέζουν μόνο για θέματα βαθμολογίας, αλλά απαιτούν οι εκπαιδευτικοί να μην παρατηρούν τα παιδιά τους ακόμη και για θέματα συμπεριφοράς! Το bullying αυτό, που δυστυχώς γιγαντώνεται, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό  φαινομένων βίας στους χώρους των ιδιωτικών σχολείων.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά το πολιτικό και επιστημονικό έργο της ΟΙΕΛΕ.  Ενημέρωσαν ότι έχουν κάνει επεξεργασία για τα ζητήματα των συμβολαίων μηδενικών ωρών στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ότι άμεσα θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση στη Βουλή. Δεσμεύτηκαν, επίσης, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν  πρωτοβουλίες από τους Τομείς Παιδείας και Εργασίας για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, για την ελλιπή κρατική εποπτεία, για τα summer camps  και για τα Κέντρα Μελέτης. Τέλος, τόνισαν ότι θα πρέπει ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι συστηματικός, ώστε να αντιμετωπιστούν επιτέλους οι χρόνιες παθογένειες του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web