Γ. Μελισσάρης: Δυσμενέστατες για τους εκπαιδευτικούς οι νέες ρυθμίσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού

 

Άδικες και δυσμενείς είναι, σύμφωνα με την άποψη του νομικού παραστάτη της ΟΙΕΛΕ Γιώργου Μελισσάρη, οι προς ψήφιση τροπολογίες για τις άδειες ειδικού σκοπού. Παραθέτουμε το κείμενο προς ενημέρωση των συναδέλφων: 

«Mε τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας, σε συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (για το δίκαιο του ανταγωνισμού), καθορίζεται το νέο πλαίσιο των αδειών των εργαζομένων, αφ’ ενός των γονέων τέκνων που νοσούν και αφ’ ετέρου των νοσούντων εργαζομένων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες σύντομα θα γίνουν νόμος του κράτους, αλλάζει άρδην το σχετικό καθεστώς, τόσο σε σχέση με τις ημέρες απουσίας (ορίζεται πλέον ότι η νέα ειδική άδεια θα έχει ισχύ μόνο έως πέντε εργασίμων ημερών) όσο και με το ύψος των σχετικών αποδοχών των εργαζομένων (για μεν την ειδική άδεια απουσίας γονέων στον ιδιωτικό τομέα, θα λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από εργοδότη και τέταρτη (4η) ημέρα από τον e-ΕΦΚΑ, για δε την ειδική άδεια λόγω νόσησης των ίδιων θα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από το πλαίσιο των αδειών ασθενείας).

Το πλαίσιο αυτό όμως περιλαμβάνει δυσμενείς ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς, στα εξής σημεία:

Α. Προβλέπεται ρητά, τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ότι εφόσον ένας εκ των γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως αν απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Μ’άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να λάβει την άδεια αυτή αλλά μόνο ο/η σύζυγός του (εφόσον ο τελευταίος δεν απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας).

Β. Οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται των διευκολύνσεων που παρέχονται στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση που το τέκνο συνεχίζει να νοσεί μετά τις πέντε ημέρες, δηλ.: α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος, β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως. Επισημαίνουμε ότι στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που το τέκνο συνεχίζει να νοσεί μετά το πενθήμερο, οπότε θεωρούμε ότι ο ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Γ. Εισάγεται πλέον και αυτό που είχε ανακοινωθεί προφορικά από το Υπουργείο Παιδείας, δηλ. η δυνατότητα του σχολείου να αξιώσει την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης από τον γονέα που λαμβάνει την ειδική άδεια λόγω νόσησης τέκνων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρει ότι: «…εφόσον ο γονέας στον οποίο χορηγείται η άδεια είναι εκπαιδευτικός, αποφαίνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας με τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 4.»

Με άλλα λόγια, εισάγεται μία δυσμενής διάκριση για τους εκπαιδευτικούς, κατά το διάστημα της απουσίας τους λόγω της λήψης της ειδικής άδειας νόσησης τέκνου, σε αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους για τους οποίους δεν υπάρχει παρόμοια ρύθμιση. Για άλλη μία φορά από τον εκπαιδευτικό κλάδο, στο όνομα του δόγματος της συνεχιζόμενης παροχής εκπαιδευτικού έργου κατά την πανδημία με οποιοδήποτε κόστος, αξιώνεται η υπερένταση της εργασίας και μάλιστα σε συνθήκες εξόχως δυσμενείς (αφού ο εκπαιδευτικός λαμβάνει την άδεια για τη φροντίδα του νοσούντος τέκνου του και όχι για αναψυχή). Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να απαιτηθεί από τους εκπαιδευτικούς η πλήρης εφαρμογή του άρθρ. 67 Ν.4808/2021 για την τηλεργασία, έτσι ώστε να αμβλυνθούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν, ειδικά την τελευταία διετία».

Διαδικτυακή εκδήλωση του περιοδικού Νέα Παιδεία για τα Προγράμματα Σπουδών της Iστορίας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 


Το περιοδικό «Νέα Παιδεία» με σημαντική προσφορά στο χώρο των γραμμάτων από το 1976, απέστειλε πρόσκληση στην ΟΙΕΛΕ και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν αύριο Παρασκευή, 14/1, διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει για τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Iστορίας με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση και το link σύνδεσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ομοσπονδία και το Κλαδικό μας Ινστιτούτο, καθώς αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε την αποτίμηση των προγραμμάτων σπουδών που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΙΕΠ. Ήδη οι πρώτες ομάδες εργασίας ολοκληρώνουν τις προτάσεις τους. Καλούμε κάθε συνάδελφο που ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε κάποια ομάδα ή να καταθέσει αυτόνομα την άποψή του, να αποστείλει στο e-mail oieleomospondia@gmail.com με τίτλο «Αποτίμηση προγραμμάτων σπουδών».

Ενημέρωση της ΟΙΕΛΕ για την τηλεκπαίδευση

Το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω κορύφωσης του πανδημικού κύματος κι ενώ καθημερινά προστίθενται χιλιάδες μαθητές στους απόντες λόγω COVID, καθιστά σχεδόν βέβαιη τη χρήση της τηλεκπαίδευσης, ακόμη και με το εξαιρετικά χαλαρό πρωτόκολλο του 50%+1…

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα εκπαιδευτικών σχετικά με την νόμιμη εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, η ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο Γιώργο Μελισσάρη καταθέτει σε ενημέρωση των συναδέλφων το παρόν κείμενο όπου περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του ισχύοντος πλαισίου και οι απόψεις της Ομοσπονδίας.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης σήμερα:

Τυπικά για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ισχύει η Υ.Α. με αριθμ. 111525/ΓΔ4 «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ Τεύχος Β’, 4188/10-9-2021). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η τηλεκπαίδευση εφαρμόζεται:

 • Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμημάτων λόγω της πανδημίας
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητών λόγω συγκεκριμένων ασθενειών (δείτε εδώ τις περιπτώσεις στην Υ.Α.). Δέον να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται μαθητές που ασθενούν λόγω COVID 19 ή βρίσκονται σε καραντίνα λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Για την πρώτη περίπτωση, προβλέπεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Για τη δεύτερη περίπτωση, προβλέπονται δύο εναλλακτικές. Η πρώτη είναι να «παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό τη μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία». Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή και ως «υβριδική διδασκαλία».

Η δεύτερη εναλλακτική, που τίθεται σε εφαρμογή αν υπάρχουν δυσκολίες με την πρώτη, είναι ο σχηματισμός, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθαρά διαδικτυακών τμημάτων από απόντες μαθητές στα οποία διδάσκουν εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν πλήρες ωράριο ή που προσλαμβάνονται ειδικά για αυτό το λόγο.

Για τα δημόσια σχολεία χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Webex, για τα δε ιδιωτικά υπάρχει ελευθερία επιλογής πλατφόρμας με έξοδα του σχολείου.

Η θέση της ΟΙΕΛΕ

Έχουμε τονίσει από το ξεκίνημα της υγειονομικής κρίσης ότι η δια ζώσης διδασκαλία δεν αντικαθίσταται. Όχι μόνο για λόγους παιδαγωγικούς, αλλά και για λόγους ψυχοσυναισθηματικούς. Τα παιδιά χρειάζονται τη φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών, την επαφή με τις φίλες και τους φίλους τους μέσα στο χώρο του σχολείου. Ωστόσο, είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η τηλεκπαίδευση είναι ένα εργαλείο που τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε έκτακτες περιπτώσεις, αρκεί να τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός GDPR και να στηρίζεται η λειτουργία της σε ξεκάθαρες παιδαγωγικές αρχές.

Κανονισμός GDPR:

Η πιστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής και της εγχώριας νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019) για τα προσωπικά δεδομένα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Επειδή δεν υπήρξε καμιά σοβαρή πρόνοια του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του GDPR και υπήρχε κίνδυνος για τη διαρροή δεδομένων εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, η ΟΙΕΛΕ προσέφυγε το Μάιο του 2020 στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ενέργεια της Ομοσπονδίας δικαιώθηκε με την υπ. αριθμ. 50/2021 απόφαση της Αρχής σύμφωνα με την οποία σε τουλάχιστον πέντε (5) περιπτώσεις, το ΥΠΑΙΘ έχει παραβιάσει τον Κανονισμό GDPR (ΓΚΠΔ). Η Απόφαση έθεσε προθεσμία δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν έχει τοποθετηθεί στο πώς (ή αν) θα εφαρμόσει την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, (την αυθεντική κρίση της οποίας ευθέως – γεγονός πρωτάκουστο – αμφισβήτησε τον περασμένο Νοέμβριο!) γεγονός που θέτει πολύ σοβαρό ζήτημα για την νόμιμη εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Η εφαρμογή του GDPR είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί μια κοπιώδη προετοιμασία από κάθε ιδιωτικό σχολείο. Πέραν της αυτονόητης, έγγραφης  συναίνεσης των υποκειμένων (μαθητών-γονέων-εκπαιδευτικών), τα ιδιωτικά σχολεία (και κάθε φορέας εκπαίδευσης ευρύτερα) θα πρέπει να έχουν προβεί τουλάχιστον στις παρακάτω ενέργειες:

 • Συμμόρφωση με το GDPR (έλεγχος απόκλισης GDPR, αρχείο δραστηριοτήτων κ.λπ.)
 • Ορισμό Data Protection Officer, όπου απαιτείται. Δέον να σημειωθεί για ορισμένα σχολεία που ενδεχομένως έχουν ορίσει συνάδελφο ως D.P.O. ότι αυτό παραβιάζει τόσο την εκπαιδευτική νομοθεσία, όσο και τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Εκτίμηση αντικτύπου στα προσωπικά δεδομένα εργαζόμενων και μαθητών (D.P.I.A.– Data Protection Impact Assessment), ιδίως για επεξεργασίες όπως οι προαναφερθείσες. Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια πολυσέλιδη, σύνθετη τεχνική μελέτη, της οποίας η σύνταξη απαιτεί δουλειά μηνών από εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το τονίζουμε, διότι κάποια ιδιωτικά σχολεία δείχνουν σε εκπαιδευτικούς που ζητούν την εκτίμηση αντικτύπου κάποια φαιδρά έγγραφα δύο-τριών σελίδων που αναφέρουν γενικότητες. Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια μελέτη με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο ευρωπαϊκός κανονισμός δεν κάνει «εκπτώσεις».

Η ανησυχία μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων εστιάζεται κυρίως στην υβριδική διδασκαλία, όπου η ταυτόχρονη διδασκαλία σε τάξη και σπίτι πρέπει να οργανωθεί με πολύ προσεκτικό τρόπο για να μη διαρρεύσει ευαίσθητο υλικό.

 

Παιδαγωγικές αρχές:

Η ΟΙΕΛΕ είχε σχεδόν από την αρχή εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης εκφράσει την έντονη αντίθεσή της με τον αντιπαιδαγωγικό τρόπο εφαρμογής της τόσο ευρύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και πιο ειδικά στο ιδιωτικό σχολείο.

Είχαμε, με ανακοίνωσή μας του Νοεμβρίου του 2020 , σημειώσει ότι η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να «φυλακίσει» μικρούς μαθητές μπροστά σε μια οθόνη ήταν μια επικίνδυνη για μια σειρά λόγων και ακραία αντιεπιστημονική-αντιπαιδαγωγική πρόταση που κάνει κάθε πολίτη να αναρωτιέται, εάν οι εμπνευστές της έχουν μπει ποτέ σε τάξη, εάν έχουν μικρά παιδιά, αν γενικώς έχουν οποιαδήποτε επαφή με την παιδαγωγική διαδικασία. Είχαμε, επίσης, καταδικάσει την πρακτική κάποιων ιδιωτικών σχολείων που όρισαν την ψηφιακή διδακτική ώρα στα 40 (!) λεπτά και υποχρέωναν μικρούς μαθητές σε 6 (!) ώρες διαδικτυακό μάθημα!

Η ΟΙΕΛΕ, μετά από επεξεργασία όσων λαμβάνουν χώρα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχει προτείνει, αποκλειστικά για την περίπτωση της αναστολής λειτουργίας τμήματος, την εφαρμογή του μικτού συστήματος σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που μπορεί μεν να συνεπάγεται περισσότερη εργασία για τους εκπαιδευτικούς, είναι όμως σαφώς καλύτερο για τα παιδιά από την εξοντωτική παρακολούθηση ενός καθαρά διαδικτυακού μαθήματος.

Τέλος, σχετικά με την υβριδική τάξη, θεωρούμε ότι η εφαρμογή της είναι εξαιρετικά προβληματική παιδαγωγικά κυρίως για τους μαθητές της τάξης που θα πρέπει να παρακολουθούν έναν καθηγητή βιδωμένο στην έδρα να διδάσκει αποκλειστικά και μόνο από τον διαδραστικό πίνακα (απαγορεύεται να μεταδίδεται εικόνα τάξης και μαθητών για την αποφυγή διαρροής δεδομένων). Με άλλα λόγια, εφαρμόζοντας την υβριδική διδασκαλία οι παρόντες αντιμετωπίζονται πρακτικά ως απόντες και χάνουν τα πλεονεκτήματα της δια ζώσης διδασκαλίας.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε το σχηματισμό διαδικτυακών τάξεων για όλους τους απόντες όπου θα διδάσκουν συνάδελφοι με μειωμένο ωράριο (ώστε να το συμπληρώνουν), με υπερωριακή (και αμειβόμενη, εννοείται…) απασχόληση, ή θα προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό.

Εργασιακές συνθήκες και επίδομα τηλεργασίας

Με ανακοίνωσή μας το Μάρτιο του 2021, είχαμε επισημάνει περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης συναδέλφων που υποχρεώνονται κυριολεκτικά σε ολοήμερη τηλεργασία. Πέρα από το διογκωμένο διδακτικό ωράριο, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε συνεχή meetings εκτός ωραρίου και μέσα στα Σαββατοκύριακα, ενώ στις όποιες ώρες παρέμεναν ελεύθερες, παρήγαγαν ψηφιακό υλικό, χωρίς φυσικά να αμείβονται για την παράνομη, καταναγκαστική υπερωριακή απασχόληση!

Αναφέρουμε εδώ ότι ο (ακόμη και ο αντεργατικός) Ν. 4808/2021 προβλέπει το δικαίωμα της ψηφιακής αποσύνδεσης, ενώ ταυτόχρονα, όπως έχουμε τονίσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, προβλέπει επίδομα τηλεργασίας, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται από το σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 67 προβλέπει ότι κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών, ενώ παραμένει πλήρως υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν περιστατικά παραβίασης του ωραρίου τους, παραβίασης των διατάξεων για την ψηφιακή αποσύνδεση και για άρνηση των σχολείων να καταβάλλουν το επίδομα τηλεργασίας.

  

Να μην γίνουν τα σχολεία χώροι υπερμετάδοσης του ιού. Σοβαρά πρωτόκολλα λειτουργίας ζητούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί


Η ΟΙΕΛΕ, ο ΣΙΕΛΒΕ και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθούμε με αγωνία την κορύφωση του πανδημικού κύματος λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη των μαθημάτων. Θεωρούμε πως σε περίπτωση που ανοίξουν τα σχολεία, αυτό θα πρέπει να γίνει
 με αυστηροποίηση των ιδιαίτερα προβληματικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης που ήδη ισχύουν.  Στην περίπτωση εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η απόφαση (μετά από προσφυγή της ΟΙΕΛΕ) της απόφασης της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να καταβληθεί επίδομα τηλεργασίας, όπως προβλέπει ο Ν. 4808/2021.

Η Ομοσπονδία μας έχει πολύ καθαρά τοποθετηθεί υπέρ της δια ζώσης διδασκαλίας για λόγους παιδαγωγικούς αλλά και ψυχοσυναισθηματικούς. Δεν πρόκειται να υποκαταστήσουμε τους επιστήμονες και θα περιμένουμε τα πορίσματά τους. Ωστόσο, η πραγματοποίηση της δια ζώσης διδασκαλίας με μόνη πρόβλεψη τα self tests και ένα προβληματικό υγειονομικό πρωτόκολλο προκαλεί εύλογα έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την κοινωνία, ακόμη περισσότερο στους εκπαιδευτικούς, στο υποστηρικτικό προσωπικό των σχολείων, στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Σε περίπτωση, επομένως, που ανοίξουν τα σχολεία, χρειάζεται η εφαρμογή ενός αυστηρού εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου, όπως έχει προταθεί από την ΟΙΕΛΕ πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τόσο στα ιδιωτικά σχολεία (λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών ανά τάξη και της μεταφοράς με σχολικά) όσο και στα Φροντιστήρια, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα Κέντρα Μελέτης και στις λοιπές ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες για λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενή μας ανακοίνωση, είναι απαραίτητη η τήρηση δέσμης μέτρων για την προστασία μαθητών, εργαζόμενων και της κοινωνίας. Ενδεικτικά προτείνουμε:

Πριν ανοίξουν τα σχολεία

 • Τον δωρεάν υγειονομικό έλεγχο όλων των μελών της σχολικής κοινότητας πριν την έναρξη των μαθημάτωνμε δαπάνη είτε της Πολιτείας (για τα δημόσια σχολεία) είτε των ιδιωτικών σχολείων τόσο με rapid όσο και με PCR tests. Είναι αδιανόητο σε μια χώρα βαρύτατα χτυπημένη από την υγειονομική κρίση, με χαμηλούς μισθούς να είναι τόσο υψηλό το κόστος του υγειονομικού ελέγχου σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
 • Τον καθορισμό ανώτατου ορίου μαθητών σε σχολικά λεωφορείαγια τη μεταφορά μαθητών και την τήρηση σχολαστικών μέτρων υγιεινής σε αυτά.

 

Μέσα στο σχολείο

 • Καθορισμός ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τάξη(βάσει της μέσης χωρητικότητας των τάξεων και της ανάγκης τήρησης αποστάσεων ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 άτομα). Πρόσληψη εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες εξαιτίας της αύξησης των τμημάτων. Λειτουργία σχολικών μονάδων με πρωινές και απογευματινές βάρδιες, όπου απαιτείται.
 • Συρρίκνωση της διδακτικής ώραςώστε το διάλειμμα να αυξηθεί.
 • Αυστηροποίηση του πρωτοκόλλου για το κλείσιμο τάξης.

 

Σε περίπτωση ύποπτου/υπαρκτού κρούσματος

 

 • Να αυστηροποιηθεί το πρωτόκολλο ιχνηλάτησης και καραντίναςσε περίπτωση που διαπιστωθεί κρούσμα, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του ιού στην ευρύτερη κοινότητα
 • Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών/μαθητών με σαφή και έγκαιρο προσδιορισμό των ομάδων αυτών (ασθενείς, έγκυες, άτομα που έχουν στο περιβάλλον τους ασθενείς κ.λπ.)

 

Τηλεκπαίδευση: Να γίνει σεβαστή η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να καταβληθεί επίδομα τηλεργασίας στους εκπαιδευτικούς

Μετά από την προσφυγή της ΟΙΕΛΕ το Μάιο του 2020, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε την υπ. αριθμ. 50/2021 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία σε τουλάχιστον πέντε (5) περιπτώσεις, το ΥΠΑΙΘ έχει παραβιάσει τον Κανονισμό GDPR (ΓΚΠΔ) και έθεσε προθεσμία δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Θεωρούμε, επομένως, αυτονόητο ότι, σε περίπτωση που απαιτηθεί η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, θα εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση της Αρχής.

Τέλος, όπως προβλέπει (ακόμη κι ο αντιεργατικός) Ν. 4808/2021, γνωστός κι ως Νόμος Χατζηδάκη, από τη στιγμή που ο εργαζόμενος παρέχει υπηρεσίες τηλεργασίας από το σπίτι με δικές του υποδομές, θα πρέπει να του καταβληθεί σχετικό επίδομα.

 


Ο ΣΙΕΛΒΕ εύχεται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Καλά Χριστούγεννα με υγεία και πίστη ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες.

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ για την απώλεια του Μιχάλη Κουρουτού

 


Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας πενθεί. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θρηνούμε την απώλεια του Μιχάλη Κουρουτού, του προέδρου, του φίλου, του συμπαραστάτη, του αγωνιστή. Ήταν ο ορισμός του Πολιτικού Άνδρα: με όραμα, με τακτική, με πείσμα, με πειθώ, με ευαισθησία, με πάθος για το κοινό καλό, για την υπηρεσία των δικαιωμάτων και των δικαίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, των εργαζομένων και των αδύναμων αυτής της κοινωνίας. Ήταν το πρότυπο του Συνδικαλιστή, έβαζε πάνω από όλα, ακόμη και από την υγεία του, τα συμφέροντα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Τα κόμματα τον ήθελαν, αλλά αυτός έβλεπε πάνω και πέρα από κομματικές παρατάξεις και μικροπολιτικές αγκυλώσεις. Ο όγκος του τεράστιος, επιβαλλόταν φυσικά, με την γνώση και το πολιτικό του ένστικτο. Αδιάκοπα παρών οπουδήποτε θιγόταν ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός: στα σχολεία, στους δρόμους, στα υπουργεία, στα υπηρεσιακά συμβούλια, στην ΓΣΕΕ, στην Βουλή, στα δικαστήρια, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από αυτή. Σταθερά προσιτός στον οποιοδήποτε, γνήσια λαϊκός, μα και διανοούμενος υπήρξε ο Καπετάνιος της ομοσπονδίας για 24 χρόνια.

Ο ΣΙΕΛΒΕ του χρωστάει πάρα πολλά, τόσα που είναι αδύνατον να καταγραφούν. Αυτό το χρέος προς τον Μιχάλη και το έργο του δεν μπορούμε παρά να το ξεπληρώσουμε με την καθημερινή πάλη για την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας, για τους Λειτουργούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτό ήθελε, αυτό θα πράξουμε.

Μιχάλη, ήσουν και θα είσαι πάντα μαζί μας.

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρός μας, ο ηγέτης της ΟΙΕΛΕ Μιχάλης Κουρουτός, από σήμερα το πρωί ανήκει στην αιωνιότητα


Ο Μιχάλης Κουρουτός, ο Πρόεδρός μας, ο ηγέτης της Ομοσπονδίας μας, ταξιδεύει από το πρωί στο Επέκεινα, μετά από γενναία μάχη σχεδόν 4 μηνών στην εντατική.

Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή, την οδύνη, τον πόνο όλων μας, των συντρόφων, των συνοδοιπόρων, των συναγωνιστών, των φίλων.

Έφυγε ένας μεγάλος, έφυγε ένας αναντικατάστατος. Έφυγε ένας από τους κορυφαίους συνδικαλιστές της γενιάς του, ένας άνθρωπος που άλλαξε το ρου των πραγμάτων στο χώρο της Παιδείας, που η φωνή του ακουγόταν δυνατή, πέρα από τα στενά όρια του κόσμου της εκπαίδευσης. Ένας άνθρωπος που αγαπούσαν οι φίλοι και σέβονταν οι αντίπαλοι.

Δίνουμε τη δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε το δύσβατο, το μοναχικό, τον ωραίο όμως δρόμο που χάραξε. Έναν δρόμο που επιφυλάσσει πολλές πίκρες και λίγες χαρές. Αξίζει όμως αυτός ο σκληρός, συχνά άνισος αγώνας. Αξίζει να πολεμάει κανείς, όπως πολέμησε ο Μιχάλης σε όλη του τη ζωή, για το όνειρο. Για μια καλύτερη εκπαίδευση, για μια πιο δίκαιη κοινωνία, για την αξιοπρέπεια του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για τα δίκαια των εργαζόμενων, για τις νέες γενιές.

Στο καλό Πρόεδρέ μας

Θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας, στις ψυχές μας, στη μνήμη μας.

Λεπτομέρειες για την κηδεία του Μιχάλη θα ανακοινωθούν από την ιστοσελίδα μας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web