Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Εδώ και χρόνια ο σύλλογός μας έχει δημιουργήσει μια Τράπεζα Αιμοδοσίας, ώστε να υποστηρίζει τους συναδέλφους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη από φιάλες αίματος. Πολλοί από εμάς ευεργετηθήκαμε σε κάποια δύσκολη στιγμή από τον σύλλογο, ακριβώς γιατί κάποιοι έδωσαν εθελοντικά αίμα.

Τώρα, που η καλοκαιρινή ανάπαυλα μάς δίνει την δυνατότητα, ας αφιερώσουμε δέκα λεπτά από τον χρόνο μας, για να ενισχύσουμε την Τράπεζα Αίματος του ΣΙΕΛΒΕ που τηρείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι μια προσφορά ζωής που όλοι έχουμε ανάγκη.

Συνάντηση ΟΙΕΛΕ με το Συνήγορο του Πολίτη: Η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού περνάει από την υποστήριξη και πλαισίωση των εκπαιδευτικών

 


Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της ΟΙΕΛΕ και του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γιώργος Χριστόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Κατσορίδας. Από την πλευρά του Συνηγόρου για τα παιδιά, παρέστησαν η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Θεώνη Κουφονικολάκου και η ειδική επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Ιωάννα Κουβαριτάκη.

Στη συνάντηση τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Εργασιακά δικαιώματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και δικαιώματα του παιδιού. Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ έθεσαν το ζήτημα της αναγκαιότητας της παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών, ώστε να προστατεύεται η ισοτιμία, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Περιγράφηκε ότι σήμερα, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε πιέσεις εργοδοτών και γονέων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης βαθμών και ενδοσχολικών εξετάσεων, να οξύνονται φαινόμενα εκφοβισμού (bullying) και έντασης στη σχολική κοινότητα, να παρατηρείται δισταγμός αναφοράς ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Υπογραμμίστηκε ότι η απολύτως αναιτιολόγητη απόλυση, χωρίς καμιά αξιολογική διαδικασία, μετατρέπει τον παιδαγωγό σε απλό υπάλληλο που φοβάται να παρατηρεί μαθητές, να είναι αντικειμενικός στη βαθμολόγηση, να καταγγέλλει επικίνδυνα φαινόμενα στο χώρο του, καθώς η απόλυση παραμονεύει.

Οι εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη ανέφεραν από την πλευρά τους ότι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις αναφορές, τις οποίες θα διερευνήσουν περαιτέρω και ότι η εμπειρία της Αρχής καταδεικνύει ότι η πλαισίωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο σχολείο. Ανέφεραν επίσης, ότι έχουν ήδη υποβάλει πρόταση στα αρμόδια Υπουργεία, τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, με στόχο την παροχή πλήρους νομικής προστασίας όλων των εκπαιδευτικών που διατυπώνουν υπόνοια κακοποίησης παιδιού, σε συνέχεια της αντίστοιχης ρύθμισης του άρ. 6 του Ν. 4837/21 για το προσωπικό των παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ κλπ.

  • Ισότιμη πρόσβαση παιδιών όλων των παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία. ΟΙ εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ ανέφεραν ότι υπάρχουν, με την ανοχή της πολιτείας, σοβαρά προβλήματα ισότιμης εγγραφής και ένταξης όλων των παιδιών στην ιδιωτική εκπαίδευση, ιδίως των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου. Κάποια ιδιωτικά σχολεία, για λόγους εξασφάλισης υψηλών επιδόσεων, αρνούνται να εγγράψουν παιδιά αυτών των κατηγοριών, ή φτιάχνουν τμήματα «επιπέδων», γκετοποιώντας τους πιο αδύναμους μαθητές. Επίσης, συζητήθηκε το πρόβλημα της παράνομης διαγραφής μαθητών για λόγους επίδοσης, μια πρακτική που ακολουθείται από συγκεκριμένα σχολεία με την διαφαινόμενη ανοχή των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

 

Ο Συνήγορος ζήτησε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτές τις υποθέσεις, καθώς βρίσκεται ήδη στο στάδιο εξέτασης συναφών καταγγελιών για αποκλεισμό παιδιών από την ιδιωτική εκπαίδευση στη βάση της αναπηρίας ή της επίδοσής τους.

Επίσης, τέθηκαν από την ΟΙΕΛΕ στη συζήτηση τα ζητήματα που προκύπτουν με τον θεσμό της παράλληλης στήριξης στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς δεν υφίσταται πλαίσιο και εποπτεία από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με  το ποιοι «προσλαμβάνονται» και με ποια τυπικά προσόντα από τους γονείς. Το γεγονός ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν ποιοι επαγγελματίες και με ποια πιστοποίηση μπαίνουν σε τάξεις γεννά κινδύνους διαρροής προσωπικών δεδομένων και μη επαρκούς, ασφαλούς και ποιοτικής στήριξης των παιδιών.

  • Summer camps και Κέντρα Μελέτης. Σε συνέχεια της κοινής συνάντησης ΟΙΕΛΕ-Επιθεώρησης Εργασίας-Συνηγόρου του Πολίτη για τα summer camps, αναφέρθηκε πως θα αναμένουμε τους ελέγχους του ΣΕΠΕ και τα αποτελέσματά τους και ότι θα υπάρξει σύντομα παρέμβαση του Συνηγόρου για τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος θα μελετήσει, μεταξύ άλλων, και την πρόταση της ΟΙΕΛΕ. Πάντως, είναι κοινή η πεποίθηση πως πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα για την ρύθμιση των summer camps και των Κέντρων Μελέτης, ώστε να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών.

Τέλος, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συνεργασία της ΟΙΕΛΕ με το Συνήγορο μέσω της κοινοποίησης, εκ μέρους μας, των καταγγελιών που σχετίζονται με την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μαθητριών και μαθητών. Η Ομοσπονδία πρότεινε την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με το Συνήγορο, την ΕΣΑμεΑ και εκπροσώπων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, ώστε να συζητηθεί το επείγον ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία.

Απόλυση εκπαιδευτικού


 Μία ακόμη αναιτιολόγητη απόλυση εκπαιδευτικού προστέθηκε στις πολλές που γίνονται αυτό το διάστημα στην Θεσσαλονίκη, υπό το καθεστώς του Νόμου Κεραμέως (Ν.4713/2020). Τα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη απέλυσαν εκπαιδευτικό με σχεδόν 20ετή προϋπηρεσία, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο σύλλογος για να την αποτρέψει. 

Ακολουθεί η καταγγελία που έγινε στην Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης:

Θεσσαλονίκη, 5/7/2023

Αρ. Πρωτ.: 1314

Κυρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Πληροφορηθήκαμε εχθές ότι η διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη προχώρησε σε καταγγελία αορίστου χρόνου σύμβασης συναδέλφου με 20ετή υπηρεσία στο σχολείο. Παρότι ο Ν.4713/2020 επιτρέπει τις αναιτιολόγητες απολύσεις, παρακαλούμε για τον άμεσο έλεγχο της νομιμότητας αυτής της πράξης, δεδομένου ότι στην συνάδελφο είχε μειωθεί το ωράριο τα τελευταία τρία χρόνια (από 18 σε 8 ώρες εβδομαδιαία)."

Συνάδελφοι, μην υποκύπτετε στον εκβιασμό για να παραιτηθείτε, δήθεν εθελοντικά, από μέρος του ωραρίου σας!


Τις τελευταίες ημέρες γίναμε αποδέκτες καταγγελιών για διοικήσεις ιδιωτικών σχολείων που υποχρεώνουν συναδέλφους μας να παραιτούνται, δήθεν εθελοντικά, από μέρος του ωραρίου τους με την απειλή της απόλυσης. Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται την άθλια ρύθμιση του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 4713/2020 (Νόμου Κεραμέως), σύμφωνα με την οποία ένας εκπαιδευτικός μπορεί να παραιτηθεί από μέρος του ωραρίου του και έτσι να τροποποιηθεί το διοριστήριό του αναλόγως. Φυσικά, η ρύθμιση συνοδεύεται με την  φράση ότι “ο διορισμός περισσότερων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο επιτρέπεται” σε αντίθεση με τα ισχύοντα στη δημόσια εκπαίδευση και, μέχρι το 2020, και στην ιδιωτική, όπου θα έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει ο αρχαιότερος ωράριο και στη συνέχεια να διοριστεί νέος.

Η ρύθμιση για την δήθεν εθελοντική παραίτηση από μέρος του ωραρίου (ωσάν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να είναι εκατομμυριούχοι χομπίστες και να έχουν λεφτά για πέταμα…) έχει χαρακτηριστεί από νομικούς, μεταξύ των οποίων και ο Άρης Καζάκος, ως μια από τις πιο χυδαίες εργασιακές ρυθμίσεις της Μεταπολίτευσης. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι η διάταξη αυτή, όπως και το σύνολο σχεδόν του νόμου, υπαγορεύτηκε στην προηγούμενη Υπουργό από τους ιδιοκτήτες. Για ποιο λόγο;

  • Για να περισσέψουν ώρες, ώστε ο ιδιοκτήτης να βολέψει κάποιον “κολλητό” ή κομματικό παρατρεχάμενο.
  • Για να μειωθεί ο μισθός του εκπαιδευτικού, ώστε να απολυθεί μετά από μερικούς μήνες με μειωμένη αποζημίωση.
  • Για να έχει το σχολείο ένα μεγάλο αριθμό νέων εκπαιδευτικών με μικρό ωράριο, άρα μικρότερο εργασιακό κόστος και πιο εύκολος “χειρισμός” των ευάλωτων συναδέλφων.

Η ΟΙΕΛΕ είχε αποστείλει, χωρίς καμιά ανταπόκριση ως συνήθως, επιστολή στην προηγούμενη Υπουργό, ζητώντας να υπάρξει τροποποίηση της ρύθμισης για τους ελάχιστους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για μείωση του ωραρίου τους, κυρίως μητέρες. Η ορθολογική πρότασή μας που είχε ως σκοπό να εξαλειφθεί η εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών ήταν να τεθεί η εθελοντική μείωση ωραρίου υπό το ίδιο καθεστώς ελέγχου, όπως και οι άδειες άνευ αποδοχών. Με αίτηση, δηλαδή, του εκπαιδευτικού σε ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ όπου θα αναφέρεται ο λόγος της παραίτησης από μέρος του ωραρίου και η αιτούμενη χρονική διάρκεια. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός διασφαλίζει ότι θα επιστρέψει μετά από κάποιο διάστημα στο παλιό του ωράριο, ενώ τώρα η τροποποίηση της σύμβασης είναι μόνιμη! Δεν υπήρχε, βέβαια, καμιά πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η πρόταση αυτή, καθώς η τότε πολιτική ηγεσία ήθελε να υπάρχει το “πιστόλι” του εκβιασμού στον κρόταφο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι συνάδελφοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση των νομικών μας συμβούλων, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία του σχολείου προωρήσει σε μια τέτοια εκβιαστική ενέργεια, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως και ταυτόχρονα τον ΣΙΕΛΒΕ και την ΟΙΕΛΕ και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει το εκπαιδευτήριο. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται από ενδεχόμενη εκδικητική απόλυση εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

Δελτίο Τύπου ΣΙΕΛΒΕ για απολύσεις στα Εκπ. Φρυγανιώτη

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς φέτος, επαναλαμβάνεται το έργο που είχαμε δει και πέρυσι, κατ΄εφαρμογήν του νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση (4713/2020). Εκπαιδευτικοί απολύονται «αναιτιωδώς». Εννοείται, βέβαια ότι καθόλου αναιτιωδώς δεν απολύονται. Άλλοι αρνούνται να υποχωρήσουν στις πιέσεις της διεύθυνσης για καλούς βαθμούς σε μαθητές με γονείς που έχουν τη νοοτροπία του πελάτη, άλλοι δεν αποδέχονται παράνομες απαιτήσεις για υπερωριακή δωρεάν εργασία, άλλοι αρνούνται να αποδεχθούν «εθελοντική» μείωση του ωραρίου και του μισθού τους.

Είναι και αυτοί που κάνουν το μέγιστο των …εγκλημάτων: Απεργούν. Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή των δύο εκπαιδευτικών που απολύθηκαν χθες 29/6 από τα «Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη» στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο έμπειρους συναδέλφους, με εξαιρετική παρουσία στις τάξεις τους, οι οποίοι έκαναν το «ατόπημα» να απεργήσουν το Μάρτη, όταν όλη η Ελλάδα απεργούσε και κατέβαινε στους δρόμους ενάντια στην πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εκτός από εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί, βέβαια, οι εν λόγω συνάδελφοι είναι και συνδικαλιστές. Πρόκειται για μέλη του ΔΣ του ΣΕΦΙΕ, του σωματείου εργαζομένων στα φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών, έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας. Η απόλυσή τους έγινε, βέβαια, με την επίκληση αστείων δικαιολογιών περί αναδιάρθρωσης των αναθέσεων που δεν πείθουν ούτε τον πλέον αφελή.

Η ουσία είναι ότι για άλλη μια φορά εμφανίζεται το αποκρουστικό και αυταρχικό πρόσωπο της εργοδοσίας που είναι το ίδιο σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Στο χώρο των ιδιωτικών σχολείων, όμως, γίνεται ακόμη πιο αποκρουστικό και ανήθικο. Κατ΄ ουσίαν ακυρώνεται η παιδαγωγική υπόσταση του δασκάλου, ο οποίος υπό το καθεστώς της μόνιμης απειλής μιας «αναιτιώδους» απόλυσης καλείται να διδάξει ήθος και αξίες στους μαθητές του. Το κίνημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν θα το επιτρέψει.

Απαιτούμε να ανακληθεί άμεσα η απόλυση των δύο συναδέλφων. Απαιτούμε να καταργηθεί εδώ και τώρα η άθλια διάταξη του ν. 4713/2020 που επιτρέπει την αναιτιώδη απόλυση των εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία καθώς και η «εθελούσια» μείωση ωραρίου. Οι συνάδελφοι δεν είναι μόνοι τους. Όλοι για έναν και ο καθένας για όλους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web