Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΣΙΕΛΒΕ

Θεσσαλονίκη, 22-4-2009

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 352

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας (ΣΙΕΛΒΕ) σας καλεί να παραβρεθείτε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 και ώρα 19:00 σε αίθουσα της ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51, 4ος όροφος.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Α. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός

Β. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

Γ. Ενημέρωση

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απ. Βουρκούδης Τ. Μπάρμπας

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε σήμερα από το νομικό μας σύμβουλο η συζήτηση της έφεσης του ιδιοκτήτη της σχολής ΙΜ Παναγιωτόπουλου για αντισυνταγματικότητα του Νόμου 2986/2002, που είχε προσδιορισθεί για την 30/4/2009, αναβάλλεται εκ νέου για τον Ιούνιο 2009.

Απόφαση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων 14ης Απριλίου 2009

ΠΡΑΞΗ 10η

Στα Τρίκαλα και στο γραφείο της Δ/νσης ΔΕ, Τρικάλων σήμερα την 14-4-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 μ.μ. το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΔΕ (ΠΥΣΔΕ) συγκροτήθηκε με την αριθμ. 9729/02-01-2009 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας "Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ", αποτελούμενο από τους:
1. Κουρεντή Νικόλαο, Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Δ.Ε., ως Πρόεδρο
Ζ. Μιχάλη Ιωάννη, Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως τακτικό μέλος
3. Ντόβα Αντώνιο, Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων, ως Αναπληρωματικό μέλος
4. Κουρουτό Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
5. Σελέκο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ),
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, παρουσία και του γραμματέα αυτού, Τσίγκα Δημήτριου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕΟΙ-Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Τροποποίηση διοριστήριων ιδιωτικών εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
3. Επανεξέταση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών τέως ιδιωτικού ΤΕΕ.
4. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
Πριν αρχίσει η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων, πήρε το λόγο ο κ. Σελέκος και ζήτησε να εισαχθεί ως κύριο θέμα στη συνεδρίαση η καταγγελία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για την αναντιστοιχία διδασκόντων και βαθμολογούντων στο Εκπαιδευτήριο «ΑΘΗΝΑ», τουλάχιστον για την Γ Λυκείου. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συζητηθεί το παραπάνω θέμα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται ως εξής:
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης,
2. Καταγγελία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για την αναντιστοιχία διδασκόντων και βαθμολογούντων στο Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»,
3. Τροποποίηση διοριστήριων ιδιωτικών εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
4. Επανεξέταση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών τέως ιδιωτικού ΤΕΕ (Κιμέρη-Μπούρα).
5. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Επικύρωση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Ο γραμματέας του Συμβουλίου, διάβασε το πρακτικό της αριθμ. 7/18-3-2009 συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ, το οποίο επικυρώνεται από τα μέλη του,

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Καταγγελία της ΟΙΕΛΕ για την αναντιστοιχία διδασκόντων και βαθμολογούντων στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά».
Η κ. Γουγουλάκη παρουσίασε τα ωρολόγια προγράμματα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ», που κατατέθηκαν στη Δ. Δ.Ε. Ν. Τρικάλων στις 30-10-2008, 26-01-2009 και 3-3-2009. Το λόγο πήρε ο κ. Σελέκος ο οποίος υποστήριξε ότι σχεδόν σε όλα τα μαθήματα της Γ' Λυκείου και σε όλα τα προγράμματα, που κατατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, υπάρχει διαφοροποίηση στους διδάσκοντες και στις ώρες διδασκαλίας . Κατόπιν τούτου δηλώνει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των κατατεθέντων προγραμμάτων. Το συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του κ. Σελέκου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Τροποποίηση διοριστηρίων ιδιωτικών Εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων "Αθηνά". Σε αναμονή του πορίσματος της Ε.Δ.Ε. από τον Κ. Γεροθανάση και λόγω της μη έγκρισης του ωρολογίου προγράμματος του ανωτέρω σχολείου από τη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην συζητηθεί το θέμα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Επανεξέταση προϋπηρεσίας Ιδιωτικών εκπαιδευτικών τέως ιδιωτικού ΤΕΕ
Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Η εισηγήτρια του θέματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν, 682/1977.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ, 7, του Ν. 2740/1999.
γ) Την υπ' αριθμ. 90/12-1-2009 αίτηση του κ. Δαΐτση Σιδέρη, κλάδου ΠΕ04,01, ιδιωτικού εκπαιδευτικού των Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
δ) Το με υπ' αριθμ 235/16-1-2009 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»,
ε) Το με αριθμ. 217/18-3-2009 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» με την Υπεύθυνη Δήλωση του κ, Δαΐτση ότι δεν έχει διδάξει από την αρχή του Σχολικού Έτους μέχρι 12-1-2009 στο σχολείο και τη Βεβαίωση του σχολείου ότι δεν έχει διδάξει για το παραπάνω διάστημα.
στ) Τις γνωμοδοτήσεις του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων,

Το Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα
Γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δαΐτση Σιδέρη, ιδιωτικού εκπαιδευτικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων "ΑΘΗΝΑ", με την επισήμανση ότι το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι και 16-09-2008 δεν δίδασκε όπως είχε καταγγείλει η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ενώ το σχολείο "ΑΘΗΝΑ" βεβαίωνε δια του ωρολογίου προγράμματος το αντίθετο. Το ΠΥΣΔΕ έλαβε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Γ.Ν. Τρικάλων, όπου εμφανώς βεβαιώνεται ότι εισήχθη για θεραπεία τα διαστήματα αυτό.
Ύστερα από το ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η παρούσα πράξη και υπογράφεται.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ

Απάντηση του προέδρου του ΣΙΕΛΒΕ στην επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών (Γυμνασίου-Λυκείου) Φρυγανιώτη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ποτέ δε θα ερχόμουν σε αντιπαράθεση με συναδέλφους που ασκούν κριτική όσο άδικη, σκληρή και ίσως υστερόβουλη είναι αυτή. Είναι θέμα αρχών. Ο ρόλος του προέδρου ενός σωματείου δεν πρέπει να εξαντλείται στην αντιπαράθεση με τα μέλη του σωματείου. Αλλού βρίσκεται το μέτωπο. Είμαι, όμως, αναγκασμένος να απαντήσω στη επιστολή διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου – Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του προεδρείου που ήταν παρόντα στο συμβάν. Κι αυτό, επειδή κατά την εκτίμησή μου μέσα από την εν λόγω επιστολή, πέρα από κριτική στον πρόεδρο και στα μέλη του σωματείου, επιχειρείται η απαξίωση και η αποδυνάμωση της συνδικαλιστικής τους υπόστασης απέναντι στα θεσμικά όργανα της εκπαίδευσης. Εκεί, δηλαδή, που καθημερινά δίνεται η μάχη για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων και την σύννομη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

Η επιστολή την οποία προσυπογράψανε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου – Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, δημοσιεύτηκε στο site του Συλλόγου όχι μόνο επειδή αυτό αποτελούσε αίτημα των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά για να έχει τη δυνατότητα ο κάθε συνάδελφος να συγκρίνει τις δύο επιστολές (την καταγγελία του Συλλόγου και την επιστολή διαμαρτυρίας) και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Προσωπικά εκτιμώ ότι η εν λόγω επιστολή διαμαρτυρίας είναι αδιανόητο να αποτελεί προϊόν ελεύθερης και αβίαστης συζήτησης και είναι γραμμένη εν σπουδή. Και, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά το δήθεν θιγμένο, από την καταγγελία του ΣΙΕΛΒΕ, κύρος του Συλλόγου των εκπαιδευτικών του σχολείου. Από την καταγγελία του ΣΙΕΛΒΕ δεν προκύπτει καμία τέτοια αφορμή. Σε καμία περίπτωση, άλλωστε, κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να αποτελεί επιδίωξή μας. Αντίθετα, είμαι πεπεισμένος ότι τελικά μέσα από μια τέτοια επιστολή διαμαρτυρίας επιχειρείται, χωρίς επιτυχία, να αποκατασταθεί το θιγμένο κύρος της κας Φρυγανιώτη, που παράνομα και προκλητικά αρνήθηκε την είσοδο στην αντιπροσωπεία του προεδρείου του ΣΙΕΛΒΕ και του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, κ. Κουρουτού και επιβραβεύει τη στάση της, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει άλλοθι στην αβελτηρία της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Σε ότι αφορά στο ύφος, τη φρασεολογία και τις κατηγορίες που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι για να στολίσουν την κριτική τους, δεν έχω τίποτα να σχολιάσω. Η καθημερινή προσπάθεια και η στάση των μελών του Δ.Σ. του ΣΙΕΛΒΕ αποτελούν την καλύτερη απάντηση. Ένα όμως είναι σίγουρο: ότι σήμερα αρκετοί θα είναι αυτοί που «θα τρίβουνε τα χέρια τους» από ικανοποίηση. Κι ο νοών νοείτω.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η κριτική δεν είναι μόνο θεμιτή, αλλά και επιβεβλημένη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ενδυναμώσουμε το έργο του Συλλόγου. Και σίγουρα αποτελεί την καλύτερη κληρονομιά γι’ αυτούς που θα ακολουθήσουν. Για να είναι γόνιμη όμως θα πρέπει να είναι καλοπροαίρετη και βέβαια τεκμηριωμένη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, διανύουμε μια δύσκολη περίοδο που χαρακτηρίζεται από την έκπτωση των εργασιακών σχέσεων. Σε ένα τέτοιο κλίμα τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αποτελούν βορά των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων και όχι μόνο. Κι αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Μόνο η συσπείρωση και η κοινή δράση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον του κλάδου. Ας μην γινόμαστε εμείς αυτοί που κουβαλούν το νερό στο μύλο των ιδιοκτητών.

Με εκτίμηση,

Απόστολος Βουρκούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.

Επιστολή Διαμαρτυρίας

Αναρτούμε την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Διδασκόντων των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη
-------------------------------------------------------------------------------


"ΠΡΟΣ : Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: όπως λίστα παραληπτών

Κύριοι,

Σας στέλνουμε τη συνημμένη Επιστολή Διαμαρτυρίας του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ με το αίτημα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΣΙΕΛΒΕ και να σταλεί, όπως και η δική σας εις βάρος μας καταγγελία, σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μέσω της λίστας επικοινωνίας.

Ευχαριστούμε.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Το Σύλλογο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βορείου Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
- Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Καρατάσιο
- Διευθυντή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Κωνσταντινίδη
- Προϊστάμενο Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης, κ. Ν. Καλογεράκο
- Τα μέλη του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.

Κύριε Πρόεδρε ,

Με λύπη πληροφορηθήκαμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την καταγγελία του Δ.Σ. του ΣΙΕΛΒΕ εις βάρος του Γυμνασίου – Λυκείου των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ. Η καταγγελία, η οποία διανεμήθηκε μέσω της λίστας επικοινωνίας σας προς όλα τα μέλη και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΣΙΕΛΒΕ, αποτελεί πρωτοφανές περιστατικό απαξίωσης Συλλόγου Εκπαιδευτικών και μας προσβάλλει βαθύτατα. Είναι δε πλήρης ανακριβειών, οι οποίες προφανώς διατυπώνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων, για ψηφοθηρικούς λόγους και για λόγους διατάραξης του εργασιακού κλίματος ΜΑΣ στα Εκπαιδευτήρια (το οποίο κάποιους ίσως και να τους ενοχλεί).

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωστοποιούμε πως όλοι οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου μας ήταν ενήμεροι για την προγραμματισμένη συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου και τον Πρόεδρο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. κ. Κουρουτό και με προσωπική μας επιλογή δεν παρεστήκαμε. Και αυτό σας το τονίζουμε ευθαρσώς και με παρρησία, καθώς στην προηγούμενη ενημερωτική συνάντηση δε μας δώσατε καμία απολύτως απάντηση στις ερωτήσεις που σας θέσαμε, δίνοντας την εντύπωση ότι είστε ανενημέρωτοι και καλύπτεστε πίσω από ρητορείες, χωρίς να αρθρώνετε ουσιαστικό λόγο. Την άποψή μας αυτή την εκφράσαμε τότε και ενώπιον ΣΑΣ.

Κατόπιν τούτων, και για να έλθουμε στα όσα πρόσφατα συνέβησαν, οι λόγοι της άρνησής μας, να παραστούμε στη συνάντηση, ενισχύθηκαν και από το γεγονός ότι προσπαθήσατε, εκβιαστικά και προσχηματικά, να μας συναντήσετε νωρίτερα της προκαθορισμένης ώρας συνάντησης στις 14.40΄. Ψευδώς ισχυρίζεστε ότι εμποδιστήκατε να εισέλθετε στο χώρο του σχολείου μας. Ουδείς σας εμπόδισε. Όπως, όμως, σας τόνισε ο συνάδελφος και υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων κ. Θεόδωρος Τσιόγκας, ο Πρόεδρος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. ήταν ευπρόσδεκτος να αναρτήσει ανακοινώσεις στο γραφείο των καθηγητών του συλλόγου μας και στους πίνακες Ανακοινώσεων των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ. Εσείς, προφανώς, φοβούμενοι ότι θα απέχουν πολλά μέλη του συλλόγου μας από την επικείμενη συνάντηση, προσπαθήσατε να μας συναντήσετε βιαίως, καλυπτόμενοι πίσω από το συνδικαλιστικό σας δικαίωμα, παραγνωρίζοντας ότι η άσκηση αυτού, δεν μπορεί να αντιβαίνει τα χρηστά ήθη. Έτσι συνηθίζετε εσείς να ασκείτε συνδικαλισμό;

Ισχυρίζεστε ότι εμποδιστήκατε κατά τρόπο προσβλητικό και απαξιωτικό από τη διοίκηση να εισέλθετε. Αναλογιστήκατε, αν η δική σας στάση ήταν προσβλητική και απαξιωτική, τόσο απέναντι στη διοίκηση όσο κυρίως έναντι των συναδέλφων σας; Προφανώς όχι. Αν το είχατε αναλογιστεί δε θα εκφραζόσαστε μ’ αυτόν τον τρόπο, να εκβιάζετε τη συμμετοχή μας και να μας θεωρείτε άβουλους υπαλλήλους, που υποκύπτουμε σε παράνομες ενέργειες της εργοδοσίας και σεις να φαίνεστε ως οι αυτόκλητοι δήθεν σωτήρες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα ουσιαστικά προβλήματα συναδέλφων δεν υπήρξατε ποτέ κοντά μας, ούτε για συμπαράσταση. Θέλετε να σας αναφέρουμε τις περιπτώσεις; Όσο αφορά το επιχείρημά σας ότι η διοίκηση «επιχειρούσε πιθανότατα να αποκρύψει παρανομίες στο καθεστώς λειτουργίας ή στο εργασιακό καθεστώς» στο Γυμνάσιο – Λύκειο, ενώ στο Δημοτικό ήταν σύννομη, δε χρειάζεται καμία απάντηση. Καταρρίπτεται από μόνο του ως παράλογο και φανερώνει το επίπεδο της συνδικαλιστικής σας σκέψης και πρακτικής.

Κύριοι, σταθήκατε για άλλη μια φορά λίγοι. Δεν έχετε δικαίωμα να σπιλώνετε και συκοφαντείτε ένα Σύλλογο εξαιτίας των δικών ΣΑΣ αδυναμιών και των κακών σας συνδικαλιστικών πρακτικών. Ο Συνδικαλισμός υπάρχει για να προασπίζει και να περιφρουρεί τα Δικαιώματα όλων των εργαζομένων και όχι να τα καπηλεύεται και να τα καταστέλλει ο ίδιος. Υπάρχει για να «υπηρετεί» τον εργαζόμενο και όχι να τον εκμεταλλεύεται και να «παίζει στις πλάτες του». Τέλος, κύριοι, οφείλετε να μην ξεχνάτε ότι είστε αιρετοί στην υπηρεσία μας και όχι όργανο κάποιων που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία. Και ο εννοών εννοείτω .

Θεσσαλονίκη, 08 - 04 - 2009

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Υ.Γ. Η απάντηση στην καταγγελία σας αποτελεί κοινή απόφαση όλων των Εκπαιδευτικών του Συλλόγου μας την οποία προσυπογράφουν. Η ενυπόγραφη κατάσταση βρίσκεται στη διάθεσή σας. "

Καταγελλία Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε.

ΠΡΟΣ: Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, κ. Γ. Καρατάσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

* Διευθυντή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντινίδη
* Προϊστάμενο Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης, κ. Ν. Καλογεράκο
* ΟΙΕΛΕ

Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή

Πρωτοφανές περιστατικό απαξίωσης των νόμων και των θεσμικών εκπροσώπων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 στο Γυμνάσιο – Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη» στην Θεσσαλονίκη. Η ιδιοκτήτρια του εν λόγω σχολείου, κ. Φρυγανιώτη, εμπόδισε την είσοδο στον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, κ. Μ. Κουρουτό, και σε αντιπροσωπεία του προεδρείου του ΣΙΕΛΒΕ αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του συλλόγου, επικαλούμενη την ήδη προγραμματισμένη επίσκεψη που θα γινόταν στις 14:40. Όταν της διευκρινίστηκε πως η εκεί παρουσία μας ήταν σύννομη και είχε μοναδικό σκοπό την ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την επικείμενή μας επίσκεψη το μεσημέρι, η κ. Φρυγανιώτη αρνήθηκε, υποστηρίζοντας πως ο στόχος μας ήταν να της αναστατώσουμε το σχολείο. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε μαζί της κατόπιν δικής μας παρότρυνσης, δεν μετέβαλλε καθόλου την προσβλητικά απαξιωτική της στάση απέναντι στα όσα ο Ν.1264/82, αλλά και σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, Φ. 18/1205/Δ5/8-1-2009, προβλέπει για τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι πρόδηλο πως η διοίκηση του σχολείου επιχειρούσε πιθανότατα να αποκρύψει παρανομίες στο καθεστώς λειτουργίας του σχολείου ή στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, κάτι που ενισχύεται από το γεγονός ότι στην ενημερωτική συνάντηση στις 14:40 εμφανίστηκαν μόνον τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ενώ σε ανάλογη συνάντηση στο Δημοτικό σχολείο προσήλθε το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων.

Πεποίθησή μας είναι πως η διοίκηση της εκπαίδευσης οφείλει να μην ολιγωρεί, αλλά να πρωτοστατεί στην απαρέγκλιτη τήρηση των νομίμων απέναντι σε οιονδήποτε θεωρεί τα σχολεία ανεξέλεγκτες επιχειρήσεις κέρδους. Ευελπιστώντας στην από μέρους σας διερεύνηση των καταγγελλομένων, παρακαλούμε για τα δέοντα.

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Βουρκούδης

Ο Γ. Γραμματέας
Τάσος Μπάρμπας

Απεργία -- 2 Απριλίου 2009

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Ο ΣΙΕΛΒΕ συμμετέχοντας στην απεργία που κήρυξε η ΟΙΕΛΕ και η ΓΣΕΕ για την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 σας καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει μπροστά στο Εργατικό Κέντρο Θεσ/νίκης, Αριστοτέλους 52, στις 11:00.

ΔΣ ΣΙΕΛΒΕ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web