Κατάλαβαν το αυτονόητο...

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την απαγόρευση κάποιων βαθμολογικών κέντρων και Διευθυντών Εκπ/σης όπως της Δ.Ε. Β’ Αθήνας και της Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (με εντολές τίνος, άραγε;) να δεχτούν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα, να συμμετάσχουν στην διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων και μετά από τις αντιδράσεις των συναδέλφων και τις άμεσες ενέργειες-καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, ο Υφυπουργός Παιδείας, επιχειρώντας να κατευνάσει το κλίμα, με χθεσινό έγγραφο το οποίο πριν από λίγο λάβαμε στην Ομοσπονδία επιβεβαιώνει ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ο τρόπος αμοιβής τους είναι ο ισχύον μέχρι σήμερα στην διεξαγωγή του θεσμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως άλλωστε συνέβαινε κάθε χρόνο μέχρι σήμερα.
Δείτε εδώ το έγγραφο του Υφυπουργό Παιδείας.

Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ για την μη κλήση ιδιωτικών εκπαιδευτικών στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58

Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα

Τηλ: 5238148, 5230819

Fax: 5230819
e-mail: oiele@ath.forthnet.gr
 site:          www.oiele.gr
_________________________________________________________________________________________

Αθήνα,28/5/2014 
Αριθμ. Πρωτ: 38024
ΠΡΟΣ
Τον  Υπουργό Παιδείας  και Θρησκευμάτων  κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

Κύριε Υπουργέ,

Οι επιπτώσεις των πρόσφατων ψηφισθεισών ρυθμίσεων για την ιδιωτική εκπαίδευση δημιουργούν τριγμούς ακόμη και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αποτελούν μια ακόμη απόδειξη της προχειρότητας που διακρίνει τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα.
Ουδείς από τη διοίκηση της εκπαίδευσης γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει από αυτά που ψηφίσατε στο πολυνομοσχέδιο και στο σχέδιο νόμου για τις λαϊκές αγορές. Ουδείς γνωρίζει, εάν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί – που σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι λειτουργοί δημόσιου αγαθού – θα συμμετάσχουν ως επιτηρητές και βαθμολογητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αν και έχουν ορισμένοι προσκληθεί αρμοδίως, καθώς εκδίδονται από κάποιες αρχές αυθαίρετες οδηγίες περί μη συμμετοχής τους. Η αντισυνταγματική μεταφορά της επιτήρησης των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Εργασίας έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου μπάχαλο που σήμερα απειλεί τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων και αύριο θα μετατρέψει τα ιδιωτικά σχολεία σε νομικό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ιδιοκτήτες με ανυπολόγιστες συνέπειες στην αρμονική λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.
Σας καλούμε άμεσα να εκδώσετε εγκύκλιες οδηγίες τόσο για τις ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσατε στη Βουλή όσο και για να αποσαφηνιστούν τα περί συμμετοχής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Είναι αναγκαίο για το καλό χιλιάδων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών η προχειρότητα και η αστάθεια που προκαλείται από ρουσφετολογικές υπέρ των σχολαρχών και αντισυνταγματικές νομοθετικές ρυθμίσεις να λάβει ένα τέλος.
 

Ερωτήματα της ΟΙΕΛΕ στο Υπουργείο Παιδείας και η απάντηση της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για τις επίμαχες ρυθμίσεις

Υπενθυμίζουμε τα ερωτήματα που έχει απευθύνει η ΟΙΕΛΕ στο Υπουργείο Παιδείας και την απάντηση της Δνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για τις λαϊκές αγορές που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οι 6 ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία, όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, έχουν ως εξής:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α΄244) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.»

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

α) τα άρθρα 64, 71, 72, 73, 74, 76 και 77 του α.ν.2545/1940 (Α΄287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων»,

β) το άρθρο 10 του ν. 682/1977 (Α΄244) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,

γ) το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 (Α΄32) «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 158379 (Α΄1025) 4.11.1967 υπουργικής αποφάσεως περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως φροντιστηρίων»,

δ) η υ.α. Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 (Β΄423) «Περί κριτηρίων φροντιστηρίων»,

ε) η υ.α. Φ.42301/8.4.1978 (Β΄405) «Περί αντικαταστάσεως της Φ.621.32/129/70882 αποφάσεως περί κριτηρίων Φροντιστηρίων»,

στ) οι παράγραφοι 59, 60, 61 και 65 της υ.α. ΣΤ/56/13.11.2000 (Β΄1409) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών»,

ζ) οι παράγραφοι 2, 4, 5 και στην παράγραφο 10 η φράση «των φροντιστηρίων» του άρθρου 20 και στην παράγραφο 30 η φράση «των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» του άρθρου 24 της υ.α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

η) η υ.α.46508/10.5.1976 (Β΄661) «Περί προσλήψεως αλλοδαπών υπό φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Δ5/5284/26.10.1983 (Β΄641) και Δ5/6480/17.12.1985 (Β΄832).

3. Στην υποπαράγραφο Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στην περίπτωση 7 που προσετέθη με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4229/2014, η φράση «έως την 31η Δεκεμβρίου 2013» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τη 15η Ιουλίου 2014».

4. Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και του υποστοιχείου α.ι της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τού άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, μετά τη φράση «επικαιροποιούνται» προστίθεται η φράση «από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος.»

6. Οι σύζυγοι ή συγγενικά πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας φυσικού προσώπου που ήταν ολικώς ή μερικώς κάτοχος αδείας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχοντας σε εταιρικό σχήμα οποιασδήποτε νομικής μορφής, αιτούνται έκδοση νέας άδειας προκειμένου να λειτουργήσουν στην ίδια διεύθυνση εντός της επομένης διετίας ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται στην προσκόμιση του εντύπου υπεραξίας του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Μεγάλη η συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην απεργία και στην συγκέντρωση στο Θέατρο Άλφα των Αθηνών

Η απεργία του κλάδου μας την Τετάρτη 14-5-2014 κορυφώθηκε με την συγκέντρωση στο Θέατρο Άλφα της Αθήνας, όπου προσκλήθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους βουλευτές - εκπρόσωποι των περισσότερων κομμάτων του κοινοβουλίου και φορείς γονέων. Το σύνολο σχεδόν του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση άκουσε με προσοχή τους ομιλητές και διαπίστωσε ότι τα περισσότερα κόμματα του κοινοβουλίου συμπαρίστανται στους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας και προωθούν τα αιτήματα του κλάδου μας στην προοπτική ανατροπής των επαίσχυντων ρυθμίσεων των τελευταίων 4 ετών.Θεανώ Φωτίου ΣΥΡΙΖΑ
Ν. Μαριάς Ανεξάρτητοι Έλληνες
Μ. Ρεπούση ΔΗΜΑΡ
Χ. Κατσώτης ΚΚΕ
Π. Σωτήρης ΑΝΤΑΡΣΥΑ
κ. Κωνσταντινίδης Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας

ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ;


Συνεχίζονται οι επισκέψεις του ΣΙΕΛΒΕ στα σχολεία της Θεσσαλονίκης


Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη συνεχίζονται οι επισκέψεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης από τα μέλη του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθες επισκέψεις:


  • Τη Δευτέρα 12/5 στα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)  στις 14:00
  • Την Τρίτη 13/5 στη Γερμανική Σχολή (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) στις 10:20

   Συνάδελφοι, αυτή μας η κλαδική απεργία και η συγκέντρωση στο θέατρο Άλφα των Αθηνών δεν έχει μόνο τα χαρακτηριστικά διεκδίκησης δικαιωμάτων. Είναι φωνή απόγνωσης και άρνησης σε όσους θέλουν να καταστρέψουν την ιδιωτική εκπαιδευση και την ελληνική κοινωνία. Τίποτε, μετά από αυτό δεν θα είναι το ίδιο στα ιδιωτικά σχολεία. Η απόσυρση της εποπτεία της πολιτείας στις απολύσεις μας, χωρίς ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ, είναι μόνο η πρώτη πράξη των επιδιώξεων του Υπουργείου Παιδείας. Ήδη, επιχειρούν με κάθε τρόπο, σε κάθε νομοσχέδιο, με εγκυκλίους ή με καταργήσεις υπουργικών αποφάσεων, να επιβάλλουν καθεστώς ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία, να επιβραβεύσουν την ασυδοσία και τη λαμογιά. Και έπεται συνέχεια εντός του καλοκαιριού. Θυμηθείτε ότι την απαράδεκτη εγκύκλιο Αρβανιτόπουλου που την σταματήσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την εξέδωσαν 11 Ιουλίου ! Οφείλουμε ως κλάδος που σέβεται τον εαυτό του και τους αγώνες των παλαιότερων να προασπίσουμε την αξιοπρέπειά μας. 
ΟΛΟΙ στην απεργία της Τετάρτης 14 Μαΐου 2014.
Επιστολή του προέδρου της ΟΙΕΛΕ στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

«ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ;»


Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Παιδείας, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πέντε ημέρες από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές, δεν αποκαλύπτει ούτε καν στις ίδιες τις εποπτικές του αρχές (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης), πόσο μάλλον στους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τους οποίους ήδη έχει αποκλείσει από κάθε διάλογο, το τι ακριβώς ψηφίστηκε. Το Υπουργείο Παιδείας δυστυχώς λειτουργεί ως γραφείο εξυπηρέτησης ρουσφετιών ορισμένων επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Όλες οι νομοθετικές διαδικασίες καλύπτονται από πέπλο μυστικοπάθειας, ενώ είναι πρωτοφανές στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας να μην ανακοινώνεται καν τι έχει ψηφιστεί.

Άραγε γιατί δεν μας αποκαλύπτουν τι ψήφισαν και τι ισχύει πια για τον κλάδο; Μήπως φοβούνται ότι όσα νομοθετούν είναι αντισυνταγματικά; Μήπως έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα, έχοντας μετατραπεί σε ευεργέτες και δωρητές του ΣΙΕΙΕ και των επιχειρηματικών συμφερόντων; Μήπως έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι ο πολιτικός τους βίος τελειώνει και τρέμουν, διότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα ανομήματα τους; Ή μήπως έχουν και άλλη κρυφή ατζέντα υπέρ των ιδιοκτητών που σκέφτονται να την παρουσιάσουν μετά τις ευρωεκλογές;

Στις προκλήσεις αυτές της κυβέρνησης που καταστρέφει τη ζωή μας και την εκπαίδευση οφείλουμε να δώσουμε βροντερή απάντηση.  Ήρθε η ώρα να τους δείξουμε τη δύναμή μας και να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας του κλάδου.  Ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτούς που κουρελιάζουν το Σύνταγμα, που θέλουν να μετατρέψουν τα σχολεία μας σε μπακάλικα πώλησης τίτλων και τις εργασιακές μας σχέσεις σε Μεσαιωνικό κολαστήριο. Ήρθε η ώρα μαζί με ολόκληρη την κοινωνία να σπρώξουμε τους καθημερινούς μας δυνάστες στην άβυσσο της πολιτικής λήθης.

Δίνουμε όλοι μαζικά το παρόν στην απεργία της 14/5 και στη συγκέντρωση στο Θέατρο ΑΛΦΑ στις 10:30π.μ. Τίποτα δεν κερδίζεται από την ασφάλεια του σπιτιού μας. Κανένας αγώνας δεν έχει επιτυχή κατάληξη, όταν οι πολλοί περιμένουν από κάποιους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Οι οδυνηρές συνέπειες της πολιτικής της κυβέρνησης και της βουλιμικής μανίας κάποιων σχολαρχών θα χτυπήσουν μία ημέρα και τη δική σας πόρτα, όταν ο ιδιοκτήτης του σχολείου σας σάς καταστήσει κομμάτι του «λογαριασμού».

          Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Το χρέος μας απέναντι στην Παιδεία, στα σχολεία και στους μαθητές μας είναι μεγάλο.

Μιχάλης Κουρουτός

Πρόεδρος ΟΙΕΛΕ

Απόφαση - σταθμός της δικαιοσύνης για τις εργασιακές σχέσεις μας

Από την ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ:

Λάβαμε χθες, Σάββατο, 10/5 από τη νομική σύμβουλο συναδέλφου απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) η οποία κουρελιάζει την τροπολογία Αρβανιτόπουλου και αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους με κάθε πρόσφορο τρόπο (προσφυγή στη δικαιοσύνη, στους εποπτικούς φορείς της πολιτείας, απεργία, στάσεις εργασίας κ.λπ.) δικαιώνονται. Το τελευταίο διάστημα όλες οι προσφυγές ιδιωτικών εκπαιδευτικών για εκδικητικές απολύσεις  στη δικαιοσύνηέχουν κερδηθεί! Οι άθλιες νομοθετικές παρεμβάσεις Αρβανιτόπουλου για τις εργασιακές μας σχέσεις θα μείνουν στα χαρτιά τόσο νομικά όσο και πολιτικά.
Σύμφωνα με την απόφαση 1455/2014 που εκδόθηκε ταχύτατα, μέσα μόλις σε τρεις μήνες από την κατάθεση της προσφυγής, η απόλυση ιδιωτικής εκπαιδευτικού που εργαζόταν από το Δεκέμβριο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2013 (όταν και απολύθηκε) στο ιδιωτικό σχολείο «Μαντά-Παπαδάτου» ακυρώθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι η καταγγελία της σύμβασής της ήταν εκδικητική. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την απόφαση, διεκδίκησε χρήματα για τις παραπάνω υπηρεσίες που προσέφερε στο σχολείο (μεταφράσεις, συμμετοχές σε εξωσχολικές δραστηριότητες), τα οποία η ιδιοκτήτρια κ. Μαντά αρνούνταν να της καταβάλλει. Η διεκδίκηση των δεδουλευμένων εξόργισε την ιδιοκτήτρια που κατήγγειλε εκδικητικά τη σύμβασή της.
Επειδή όμως η συνάδελφος αποδεδειγμένα είχε σημαντική προσφορά στο σχολείο (η ίδια η ιδιοκτήτρια την εκθείαζε στις συγκεντρώσεις γονέων ως εκπαιδευτικό με εύρος σπουδών και αυξημένα καθήκοντα) και επειδή δεν συνέτρεχαν οικονομοτεχνικοί λόγοι απόλυσης (δεν μειώθηκαν τάξεις ή τμήματα), το δικαστήριο θεώρησε ότι η απόλυση είχε κίνητρο την εκδίκηση. Σύμφωνα με την απόφαση «το πιo πάνω δικαiωμα τoυ εναγόμενoυ να καταγγείλει αναίτια την σύμβαση εργασίας υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, προσέτι δε o κοινωνικός και οικονομικός σκοπός αυτού, και για το λόγο αυτό η ένδικη καταγγελία, κατά τον βάσιμο περί τούτου ισχυρισμό της ενάγουσας, ήταν,σύμφωνα με τα άρθρα 281 και 174 ΑΚ, άκυρη».

Το δικαστήριο δεν έκρινε απλώς άκυρη την απόλυση της εκπαιδευτικού, αλλά επιπλέον:
  • Αναγνωρίζει την υποχρέωση της ιδιοκτησίας του σχολείου να συνεχίσει να απασχολεί την εκπαιδευτικό στο σχολείο, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπει ποινή 300 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα που η απόφαση δεν θα εκτελείται.
  • Επιδικάζει στην εκπαιδευτικό χρηματικό ποσό 10.215 ευρώ για το διάστημα που ήταν παρανόμως απολυμένη συν τους νόμιμους τόκους.
  • Επιδικάζει επί πλέον ποσό 1.000 ευρώ συν τους τόκους για την ηθική βλάβη που υπέστη η εκπαιδευτικός από την εκδικητική συμπεριφορά της ιδιοκτησίας του σχολείου στο οποίο υπηρετούσε.

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ

Από την υπόθεση αυτή προκύπτει ένα ηθικό δίδαγμα. Ότι για να αποκτήσεις αυτά που δικαιούσαι, οφείλεις να παλέψεις. Και το οφείλεις τόσο απέναντί στον εαυτό σου, όσο και απέναντι στην οικογένειά σου και στους μαθητές σου.
Όποιος απεργεί, διεκδικεί, καταγγέλλει εγγράφως παρανομίες του σχολείου ή καταστρατήγηση των  νόμιμων δικαιωμάτων του έχει στο πλευρό του τη δικαιοσύνη.  Σκύβοντας το κεφάλι στο σχολάρχη, μόνο μειώσεις μισθού, βλαπτικές μεταβολές στις εργασιακές σου σχέσεις, ταπεινώσεις και εξευτελισμούς θα υφίστασαι. Ας το έχουμε αυτό όλοι στο μυαλό μας ενόψει της απεργίας μας την Τετάρτη, 14/5.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι αναμένουμε εντός των επόμενων ημερών τον ορισμό δικάσιμου για την υπόθεση της συναδέλφου Ευφροσύνης Μπουλούτα που απολύθηκε με τις γνωστές μεθοδεύσεις από το Κολλέγιο Αθηνών.

Συνεχίζονται οι επισκέψεις του ΣΙΕΛΒΕ σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Από Δευτέρα συνεχίζονται οι επισκέψεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης από τα μέλη του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθες επισκέψεις:

  • Τη Δευτέρα 12/5 στα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)  στις 14:00
  • Την Τρίτη 13/5 στη Γερμανική Σχολή (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) στις 10:20

Επιστολή της ΟΙΕΛΕ στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Την Παρασκευή 9/5 η ΟΙΕΛΕ απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αγωνιώδη επιστολή για το τι ισχύει μετά την ψήφιση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου και της τροπολογίας που ψηφίσθηκε με το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές.


Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

Επισκέψεις ΣΙΕΛΒΕ σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Σε έκτακτη συνεδρίασή του την Κυριακή 4/5, το ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης για να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις απορρυθμίσεις και τις (ν)τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας που αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και το στάτους της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.

Με ανακοινώσεις μας θα σας ενημερώνουμε για τα σχολεία, τις ημέρες και τις ώρες που θα πραγματοποιούνται οι επισκέψεις.
Οι πρώτες επισκέψεις που έχουν προγραμματισθεί είναι οι ακόλουθες:
  • Την Τετάρτη 7/5 στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη (Δημοτικό) στις 14:30 και στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί (Γυμνάσιο – Λύκειο) στις 14:45.
  • Την Πέμπτη 8/5 στο Κολέγιο Ανατόλια (Γυμνάσιο – Λύκειο) στις 10:30 και στο Ελληνογαλλικό Κολέγιο Δελασάλ (η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, δασκάλους και καθηγητές) στις 14:30.
  • Τη Δευτέρα 12/5 στα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος (Δημοτικό) στις 14:00.

ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ «ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ» ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όπως ενημέρωσε χθες το κλιμάκιο της ΟΙΕΛΕ που επισκέφτηκε τη Βουλή ο βουλευτής Β΄Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρης Στρατούλης, η ψήφιση της τροπολογίας Αρβανιτόπουλου που αφορά συνολικά το χώρο της εκπαίδευσης και έχει έκταση 149 σελίδων (την ώρα που ολόκληρο το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές είναι 280 σελίδες) θα τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία.  Αργά χθες βράδυ το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε αλλαγές στην τροπολογία, ενώ πληροφορίες που διαρρέουν μιλούν για κάποιες «νομοτεχνικές βελτιώσεις». Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

O Αρβανιτόπουλος καταργεί το Σύνταγμα και τη Λογική με τροπολογία σε νόμο για τις λαϊκές αγορές

Ο πολιτικός κατήφορος του Υπουργού Παιδείας δεν έχει τέλος. Μετά την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εκτελεί το επόμενο συμβόλαιο των πασίγνωστων πλέον εντολέων του: σε μία σύντομη στη διατύπωση τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές αίρει κάθε είδους έλεγχο και εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς! Διαβάστε για να φρίξετε:


"καταργείται το άρθρο 20 και η παράγραφος 30 του άρθρου 24 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002" δηλαδή :
" Άρθρο 20
Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με την ιδιωτική εκπαίδευση
1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εγκρίνουν τη μεταφορά των ιδιωτικών σχολείων σε άλλα διδακτήρια.
2. Χορηγούν την άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
3. Εγκρίνουν τη λειτουργία ιδιωτικών σχολών το απόγευμα.
4. Συγκροτούν τις επιτροπές καταλληλότητας των διδακτηρίων των ιδιωτικών σχολείων, των ΤΕΕ και των φροντιστηρίων.
5. Χορηγούν και ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας των φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
6. Χορηγούν τις άδειες διδασκαλίας σε ιδιωτικά σχολεία.
7. Αναθέτουν σε ιδιώτες τη διδασκαλία μαθημάτων Μουσικής και την άσκηση στα εργαστήρια των μαθητών των Μουσικών Σχολείων.
8. Εκδίδουν τις πράξεις διορισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
9. Εκδίδουν τις πράξεις απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 13 του Ν.2986/2002.
10. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών σχολείων, των Φροντιστηρίων και των αντιστοίχων εκπαιδευτικών. Ασκούν διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, όταν διαπιστώνουν πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων ή παραβάσεις.
Άρθρο 24, παρ. 30. 
Εποπτεύουν και ελέγχουν τη λειτουργία και το έργο των ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 20 της παρούσας για τα ιδιωτικά σχολεία της περιοχής τους."

Συνάδελφοι, πρόκειται για απόπειρα κατάργησης της εκπαίδευσης ως αγαθού που η ίδια η Πολιτεία ελέγχει, η αντισυνταγματικότητα της οποίας είναι τόσο προφανής όσο και το θράσος των εμπνευστών της. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν ελέω θεού εξουσίες χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα, τα ιδιωτικά σχολεία θα μετατραπούν σε παράγκες διαφθοράς και αγοροπωλησίας τίτλων χωρίς αντίκρισμα, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί "παιδιά της καρπαζιάς για όλα τα θελήματα". Αυτή είναι η εκπαίδευση που ονειρεύονται. Θα τους αφήσουμε; 
Συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και την Κυριακή 4-5 του ΣΙΕΛΒΕ για τις επόμενες ενέργειές μας. Συσπειρωνόμαστε στο σύλλογό μας και παλεύουμε με κάθε τρόπο για την ανατροπή όσων θέλουν τη χώρα μας Μπαγκλαντές. Συμμετέχουμε στην απεργία της 14ης Μαΐου.
Διαβάστε και στον ιστότοπο της ΟΙΕΛΕ   

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web