Ερωτήματα της ΟΙΕΛΕ στο Υπουργείο Παιδείας και η απάντηση της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για τις επίμαχες ρυθμίσεις

Υπενθυμίζουμε τα ερωτήματα που έχει απευθύνει η ΟΙΕΛΕ στο Υπουργείο Παιδείας και την απάντηση της Δνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web