S.O.S.: Ξεκίνησε η απόπειρα παράνομης κατάργησης του μισθού για τους καλοκαιρινούς μήνες σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία – Τεράστιος κίνδυνος για την προϋπηρεσία, να μην υπογράφουν οι συνάδελφοι καμιά αλλαγή σύμβασης, ή δήθεν οικειοθελή πρόταση αλλαγής των όρων εργασίας τουςΑσύδοτοι και ανεξέλεγκτοι ορισμένοι σχολάρχες (προφανώς με τις πλάτες της ηγεσίας του Υπουργείου) επιχειρούν, παρερμηνεύοντας εσκεμμένα τη διάταξη του επαίσχυντου νόμου Κεραμέως για το διευρυμένο πρόγραμμα, να μειώσουν το μισθό των εκπαιδευτικών, ανακοινώνοντας σε συναδέλφους ότι οι ώρες πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ώρες παρέκκλισης) δεν θα αμείβονται το καλοκαίρι καθώς η διάρκειά τους αφορά στο διδακτικό έτος! Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν και κάτι άλλο, ακόμη πιο επικίνδυνο: να ανοίξουν ευθέως ζήτημα απολύσεων τον Ιούνιο (και ενδεχόμενων επαναπροσλήψεων το Σεπτέμβριο), όπως συμβαίνει σε φροντιστήρια και σε κέντρα ξένων γλωσσών, γεγονός όχι μόνο παράνομο (όπως αποδεικνύουμε στη συνέχεια), αλλά καταστροφικό για την προϋπηρεσία μας, ιδίως των νεότερων συναδέλφων(υπενθυμίζεται ότι για να προσμετρηθεί η εκπαιδευτική προϋπηρεσία για την ένταξη σε πίνακα, θα πρέπει να είναι συνεχής και μίνιμουμ διάρκειας δύο ετών).

Πρόκειται για μια απολύτως παράνομη ενέργεια (θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών εκ μέρους του εργοδότη), καθώς όλες οι ώρες του διευρυμένου προγράμματος (τόσο του υποχρεωτικού όσο και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών-παρεκκλίσεων) παρέχονται στο διδακτικό έτος. Επιπλέον, οι ώρες διοριστηρίου αμείβονται με τον ίδιο τρόπο και δεν μπορεί να υπάρξει αμοιβή δύο ταχυτήτων στη σύμβαση αορίστου χρόνου ούτε, φυσικά, δύο διοριστήρια (όπως μας διαβεβαίωσαν εκπρόσωποι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας).

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων. Μην υπογράψετε καμιά αλλαγή σύμβασης, ή τροποποίηση διοριστηρίου, ή δήθεν οικειοθελή αλλαγή των όρων εργασίας σας. Ήδη σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν ώρες στο διευρυμένο πρόγραμμα καλούνται να υπογράφουν έγγραφα με τα οποία ζητούν δήθεν οικειοθελώς το διαχωρισμό των ωρών τους σε «υποχρεωτικές» και «ώρες διευρυμένου» (άρα ζητούν οι ίδιοι να μην …πληρώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για τις ώρες του διευρυμένου!). Ο διαχωρισμός αυτός είναι πλαστός και παράνομος και θέτει σε κίνδυνο την πληρωμή για τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Υπουργός Παιδείας δεν έχει καμιά πρόθεση ελέγχου των παρανομιών και μέσω της αδράνειας κλείνει το μάτι στους χορηγούς-συμμάχους να παρανομούν, να κερδοσκοπούν για να μεγαλώνει το όργιο αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής.

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν στην ΟΙΕΛΕ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τέτοιες απόπειρες, ώστε να ζητούμε την παρέμβαση των εποπτικών αρχών.

 

 

Το νομικό σκεπτικό για τη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Σε σχέση με την επιχειρούμενη από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, επιδίωξη για αναφορά στο διοριστήριο των ωρών που αντιστοιχούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αυτών που αντιστοιχούν στο διευρυμένο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την πιθανότητα να κάνουν χρήση του διαχωρισμού των ωρών τους θερινούς μήνες, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η απόπειρα αυτή των σχολαρχών προσκρούει στις διατάξεις του κοινού εργατικού δικαίου (οι οποίοι, βάσει του νέου άρθρ. 30 Ν. 682/1977, εφαρμόζονται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς) και συγκεκριμένα στη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Βλαπτική μεταβολή, κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920 είναι κάθε μεταβολή των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας, που επιφέρει στον εργαζόμενο άμεση ή έμμεση υλική ή και ηθική ζημία (ΑΠ 46/2006). Η ύπαρξη βλάβης κρίνεται με την αντικειμενική σύγκριση του εργασιακού καθεστώτος του συγκεκριμένου εργαζομένου, πριν και μετά την μονομερή ενέργεια του εργοδότη.

Κάθε μείωση των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου, συνιστά καταρχήν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του, εκτός κι αν αυτή προβλέπεται από όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας και δεν προσκρούει στον νόμο ή στα κατώτατα όρια που θεσπίζονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας. Συνεπώς, κάθε τροποποίηση όρου της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, η οποία δεν επιτρέπεται σε αυτόν από τη σύμβαση ή από το νόμο, αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως σε βάρος του εργαζόμενου.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.2112/1920 και των άρθρων 648, 652 και 281 του ΑΚ προκύπτει ότι, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού τροποποίηση των όρων αυτών, χωρίς να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως, ενώ καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη υπάρχει όταν η μονομερής μεταβολή γίνεται από αυτόν σύμφωνα μεν με τους όρους της συμβάσεως ή του νόμου ή του κανονισμού εργασίας, αλλά καθ΄ υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Η υπέρβαση των παραπάνω ορίων, συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως, αφού η μεταβολή αυτή επέρχεται κατά παράβαση του άρθρου 281 του ΑΚ.

 

Τι ισχύει ειδικότερα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 30 Ν. 682/1977, προσλαμβάνονται και απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με βάση τα άρθρ. 13 και 14 Ν. 1566/1985, ορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η περίπτωση του μέγιστου ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου παραμονής στο σχολείο, ενώ με τις αναθέσεις μαθημάτων συμπληρώνεται το υποχρεωτικό ωράριο.

Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός έχει προσληφθεί με πλήρες ωράριο, όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 1566/1985, δε νοείται μείωσή του με βούληση του εργοδότη αλλά ούτε και μείωση με επίκληση μη ύπαρξης ωρολογίου προγράμματος, π.χ. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αφού (ειδικά για την τελευταία περίπτωση)είναι αδιάφορη η εκτέλεση ή όχι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι το διδακτικό έτος λήγει την 30η Ιουνίου.

Δεν θα είναι νόμιμη ούτε και η πιθανή απόλυση του εκπαιδευτικού την 1-7 και επαναπρόσληψή του την 1-9 αφού θα προκύπτει ευθέως θέμα καταχρηστικότητας και καταστρατήγησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την αορίστου χρόνου σύμβαση με τη φαλκίδευση εργασιακών δικαιωμάτων (αποζημίωσης απόλυσης, προϋπηρεσίας κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση και υπό τον κίνδυνο του άρθρ. 27 παρ.4 περ.α) Ν. 682/1977 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4713/2020, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει επ’ουδενί να ζητούν το διαχωρισμό των ωρών του διοριστηρίου για κατανομή τους σε υποχρεωτικό και διευρυμένο πρόγραμμα αφού έτσι υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ωράριο (δια καταργήσεως του διευρυμένου προγράμματος) και έτσι να μειωθούν ανάλογα οι αποδοχές, με βάση και την περ. β’ του ίδιου άρθρου. Από την άλλη ο εργοδότης δεν μπορεί να θεωρήσει, ειδικά τη θερινή περίοδο, ήτοι μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την έναρξη του επόμενου ότι μειώνονται οι ώρες αφού το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται εκ του νόμου, οπότε θα έχουμε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής.

Ντροπή: 5 ολόκληρους μήνες μετά την ψήφιση του κατάπτυστου νόμου Κεραμέως, εκδίδονται εγκύκλιοι εφαρμογής του!Μόλις προ ολίγων λεπτών αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον άθλιο νόμο Κεραμέως-ΣΙΣ. 5 (!) ολόκληρους μήνες μετά την ψήφισή του και ενώ έχουν γίνει δεκάδες απολύσεις, ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ενώ έχουν τοποθετηθεί Διευθυντές-Υποδιευθυντές-Προϊστάμενοι των μονάδων, το Υπουργείο «θυμήθηκε» να εκδώσει οδηγίες …χρήσης, τις οποίες δίνουμε σε γνώση των συναδέλφων σήμερα.

Είναι μια ακόμη απόδειξη της χρεοκοπίας του Υπουργείου Παιδείας και της ανικανότητας της πολιτικής του ηγεσίας που επί της ουσίας τοποθετήθηκε εκεί ως ντήλερ ιδιωτικών συμφερόντων. Άλλωστε, η καθυστέρηση έκδοσης των εγκυκλίων έγινε καθ’ υπόδειξιν των “χορηγών”, ώστε να προλάβουν να γίνουν όσο περισσότερες παρανομίες ήταν εφικτό.

Για την ανάλυση του περιεχομένου των εγκυκλίων και τυχόν εξελίξεις που προκύπτουν από αυτές, θα υπάρξει ανακοίνωση αργότερα.

Εγκύκλιος για προσλήψεις-απολύσεις

Εγκύκλιος για Διευθυντικά στελέχη

Η ΟΙΕΛΕ στηρίζει τον αγώνα ενάντια σε κάθε απόπειρα περαιτέρω διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και των συνδικαλιστικών ελευθεριώνΜε αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλε το ΕΚΑ και άλλα σωματεία για την Πέμπτη, 26/11, εν όψει της δημοσιοποίησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, η Ομοσπονδία μας δηλώνει ότι στηρίζει τον αγώνα των συλλογικοτήτων της εργασίας απέναντι σε κάθε απόπειρα της οριστικής διάλυσης όσων από τα δικαιώματα έχουν παραμείνει και της φαλκίδευσης της συνδικαλιστικής έκφρασης.

Η εφαρμογή των Μνημονίων ξεθεμελίωσε όσα με αίμα κέρδισε το εργατικό κίνημα και η κοινωνία επί δεκαετίες, με κυριότερα την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάρρευση των μισθών και την καλλιέργεια ζούγκλας στους εργασιακούς χώρους. Οι όποιες βελτιώσεις προέκυψαν την περίοδο 2015-19, ανατράπηκαν βίαια σε λίγους μόνο μήνες από μια κυβέρνηση που, αν και νομοθετεί εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων, δείχνει ότι εξοφλεί γραμμάτια στους χορηγούς-υποστηρικτές της. Τη βιαιότητα της εφαρμογής των πιο ακραίων, μονολιθικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών την έζησε ο κλάδος μας από πρώτο χέρι με το «κοινό» νομοσχέδιο Κεραμέως-σχολαρχών που καταρρίπτει τη συνταγματική αρχή εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και αποσκοπεί στη μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων σε βιομηχανίες παραγωγής «άριστων» τίτλων για τους έχοντες. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της έκθεσης Πισσαρίδη φανερώνει και στον πλέον αδαή τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη μετατροπή της χώρας σε «ειδική οικονομική ζώνη», χωρίς δημόσια Υγεία, Ασφάλιση και Παιδεία, χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Σε μια ζοφερή χώρα με ελάχιστους προνομιούχους και εκατομμύρια είλωτες που θα υπο-απασχολούνται για να θρέφουν τους εκλεκτούς της κυβέρνησης.

Η ΟΙΕΛΕ στέκεται στο πλευρό των αγώνων των εργαζόμενων και οι εκπρόσωποί της θα συμμετέχουν σε κάθε δράση ενάντια σε κάθε αντεργατική και αντιδημοκρατική ρύθμιση. Καλεί, δε, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα σωματεία στην όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση κινητοποιήσεων και δράσεων στην περίοδο συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας.

Επιστολή ΟΙΕΛΕ προς Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης: Αυθαιρετούν άραγε, ή ακολουθούν εντολές σας για τις αλλαγές προγραμμάτων οι σχολάρχες; Πρωινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές!Με αφορμή ανακοινώσεις μεγάλης μερίδας ιδιωτικών σχολείων που ενημερώνουν τους γονείς για επιστροφή στο πρωινό πρόγραμμα, αλλά και την ανικανότητα του Υπουργείου Παιδείας να εξασφαλίσει ισότιμες, ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε στην κ. Κεραμέως την ακόλουθη επιστολή:

 

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους συναδέλφους μας οι οποίοι υπηρετούν σε ιδιωτικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η μεγάλη πλειονότητά τους θα διεξάγουν τηλεκπαίδευση από το πρωί κατά παράβαση τόσο της σχετικής Υπουργικής Απόφασης όσο και της εγκυκλίου που εξέδωσε για τα σχολεία με διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.

Τούτο αποδεικνύει για μια ακόμη φορά όσα η Ομοσπονδία μας τονίζει, αλλά και η ελληνική κοινωνία γνωρίζει. Ότι επί των ημερών σας μια σημαντική μερίδα ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων είναι απολύτως ανεξέλεγκτοι και ότι θεωρούν εαυτόν υπεράνω κάθε αρχής. Δυστυχώς, επαληθεύεται ότι η ατιμωρησία τροφοδοτεί την ασυδοσία, καθώς αυτή η απολύτως ευεργετημένη από εσάς ομάδα επιχειρηματιών αγνοεί επιδεικτικά το Υπουργείο Παιδείας και δηλώνει με τις ενέργειές της ότι αυτή υπαγορεύει την εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα.

Σας επισυνάπτουμε ένα από τα δεκάδες προγράμματα που απεστάλησαν εντός του Σαββατοκύριακου σε γονείς μαθητών ιδιωτικών σχολείων. Πρόκειται για δημοτικό σχολείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του Σ.Ι.Σ., γεγονός που υποδηλώνει τη γραμμή που θα επιβάλλει στα μέλη του από αύριο ο Σύνδεσμος. Το πρόγραμμα δεν αποκαλύπτει απλώς την επιστροφή στο πρωινό πρόγραμμα, αλλά καταστρατηγεί πλήρως το 30λεπτο, επιβάλλοντας την (παιδαγωγικά απαράδεκτη, ιδίως στις μικρότερες τάξεις)  40λεπτη διάρκεια της διδακτικής ώρας, επί 8 (!) διδακτικές ώρες! Στο βωμό του κέρδους πολλοί από τους ιδιοκτήτες δεν διστάζουν, όχι απλώς να παραβούν κάθε νομοθετική ρύθμιση, αλλά να θυσιάσουν κάθε παιδαγωγική αρχή και την ομαλή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών.

Γνωρίζετε από τις δημόσιες ανακοινώσεις μας ότι διαφωνούμε κάθετα με την διενέργεια απογευματινών μαθημάτων μέσω elearning, ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως θα πρέπει οι νόμοι να τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους στο όνομα της ισονομίας για κάθε μαθητή, είτε αυτός προέρχεται από εύπορο περιβάλλον είτε έχει μεγαλώσει σε οικογένεια μη προνομιούχων. Επομένως, θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι παραβιάζουν ανερυθρίαστα τις εντολές σας (εκτός και αν έχουν ειδική, μη δημοσιοποιημένη, άδεια…). Τέλος, επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για τη διεξαγωγή πρωινών μαθημάτων για όλα τα σχολεία μέσω του blended elearning, της βέλτιστης πρακτικής τηλεκπαίδευσης, η οποία λόγω της μικτής χρήσης σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είχε την πρόσθετη ωφέλεια της αποσυμφόρησης του δικτύου. 

Ο ΣΙΕΛΒΕ αναβαθμίζει το σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των μελών του

 


Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε.

Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βορείου Ελλάδας

         Προς: email μέλους

Μήνυμα…………………….

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι


Ήδη από το 2008 ο ΣΙΕΛΒΕ εγκαινίασε την ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των μελών του δημιουργώντας την Λίστα Ενημέρωσης Μελών του ΣΙΕΛΒΕ (sielbe mailing list) με τα προσωπικά emails που εσείς, τα μέλη του, παρείχατε στον σύλλογο. Και αυτό, γιατί πάγια αρχή μας είναι η άμεση και αδιαμεσολάβητη πληροφόρηση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ώστε να είναι γνώστης των εξελίξεων και των ποικίλων παραμέτρων των ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο μας.


Στην προσπάθειά μας για αναβάθμιση των υπηρεσιών αποστολής ενημερωτικών email αλλάζουμε πάροχο αυτής της υπηρεσίας και, πλέον, δεν θα λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα του συλλόγου από τις ομάδες Google (googlegroups), αλλά από ιδιόκτητο server του ΣΙΕΛΒΕ (Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε. <enimerosi@sielbe.gr.) 


Η νέα «εικόνα» των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του συλλόγου θα είναι αυτή που βλέπετε και, σας παρακαλούμε, να ελέγξετε τον «Κάδο Ανεπιθυμήτων» του ταχυδρομείου σας, μη τυχόν πήγε το μήνυμα εκεί αυτομάτως. Αφού επιλέξετε ως «ΜΗ ανεπιθύμητο» το μήνυμα αυτό, τότε απρόσκοπτα θα λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΙΕΛΒΕ.


Τέλος, σας  υπενθυμίζουμε ότι η ιστοσελίδα του συλλόγου https://www.sielbe.gr και το email επικοινωνίας sielbe@gmail.com ισχύουν κανονικά.Κράτος εν κράτει τα ιδιωτικά σχολεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση; Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΙΕΛΒΕ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


 

Μετά από σωρεία καταγγελιών συναδέλφων από ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά, ο ΣΙΕΛΒΕ διαμαρτυρήθηκε σήμερα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με την εξής καταγγελία:

Κύριε Προϊστάμενε της Διεύθυνσης,

σας καταγγέλλουμε ότι, κατά παράβαση της ΥΑ  155692/ΓΔ4/14-11-2020, τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία του τομέα ευθύνης σας διεξάγουν εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία τις πρωινές ώρες (08:00-14:00) και όχι τις προβλεπόμενες (14:10-17:20), και μάλιστα εφαρμόζοντας 40λεπτες και όχι 30λεπτες διδασκαλίες.

Εκτός από το καταφανές παράνομο της πράξης, η τακτική αυτή των ιδιωτικών σχολείων είναι πρόδηλα αντιπαιδαγωγική, ενώ εγείρει και ζήτημα ανισότητας στην πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αγαθό.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και είμαστε στην διάθεσή σας για να υποστηρίξουμε την σύννομη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

 

                         Ο Πρόεδρος                                                             Η Γ. Γραμματέας


Κάρτα μέλους ΟΙΕΛΕ: εκπτώσεις και σε Διαγνωστικά ΚέντραΟ ΣΙΕΛΒΕ και η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζουν στους συναδέλφους ότι μπορούν να κάνουν χρήση της Εκπτωτικής Κάρτας της ΟΙΕΛΕ η οποία παρέχει σημαντικές εκπτώσεις και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα τώρα που, σε συνθήκες πανδημίας, πολλοί  προσφεύγουμε σε ιδιωτικές δομές για την διενέργεια τεστ για τον Covid-19.

Στην ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα διαγνωστικά κέντρα και τις συμβάσεις 


Δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα, καταπατούν χωρίς καμία άδεια από το Υπουργείο Παιδείας την ΥΑ για την εξ αποστάσεως διδασκαλίαΧθες βράδυ η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης οργισμένων mails από γονείς μαθητών μεγάλου ιδιωτικού σχολείου που ενημερώθηκαν από τη διοίκηση, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

  • Ότι η τηλεκπαίδευση θα διαρκεί από τις 8:30 έως τις 14:10
  • Ότι η διάρκεια της διδακτικής ώρας θα είναι 40 (κι όχι 30, όπως ορίζει η απόφαση) λεπτά

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα, όπως εστάλη στους γονείς των μαθητών:

Ώρες  Μαθημάτων και Διαλειμμάτων  από 16/11/2020 έως  30/11/2020
Διδακτική  ΏραΈναρξη-ΛήξηΔιάρκειαΔιαλείμματα
08:30 – 09:1040΄  09:10 – 09:20  διάλειμμα 
09:20 – 10:0040΄  10:00 – 10:10  διάλειμμα 
10:10 – 10:5040΄ 10:50 – 11:00  διάλειμμα 
11:00 – 11:4040΄  11:40 – 11:50  διάλειμμα 
11:50 – 12:3040΄  12:30 – 12:40  διάλειμμα 
12:40 – 13:2040΄  13:20 – 13:30  διάλειμμα 
13:30 – 14:1040΄

 

Πρόκειται ουσιαστικά για παράνομη (καθώς καταστρατηγεί πλήρως την Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας), πλήρη μεταφορά του δια ζώσης προγράμματος στην τηλεκπαίδευση, γεγονός που σημαίνει ότι μικρά παιδιά θα υποχρεωθούν να είναι «κολλημένα» στις οθόνες των υπολογιστών τους επί 6 ολόκληρες ώρες, γεγονός αδιανόητο για λόγους επιστημονικούς και παιδαγωγικούς, αλλά και αδύνατο.

Ερωτούμε:

  • Το εν λόγω σχολείο έχει ενημερώσει για τις αποφάσεις του κι έχει κοινοποιήσει (όπως προβλέπει το άρθρο 4, παρ. 1 της Υ.Α.) την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας;
  • Πήρε άδεια από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πραγματοποιήσει το «δικό» του πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης;
  • Πώς το σχολείο ενημερώνει εκπαιδευτικούς και γονείς για νέο πρόγραμμα χωρίς καν να έχει πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από την Υ.Α. (άρθρο 4, παρ. 1) συνεδρίαση του Συλλόγου των διδασκόντων που έχει οριστεί για σήμερα;
  • Άραγε, λειτουργεί το σχολείο και ο Σύλλογος Διδασκόντων μέσα στο Σαββατοκύριακο και λαμβάνουν αποφάσεις;

Επειδή το ζήτημα της νέας «ανταρσίας» ορισμένων ιδιωτικών σχολείων που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους κάθε νόμο και θεσμό δείχνει να παίρνει έκταση, θα επανέλθουμε άμεσα με περισσότερα στοιχεία. 

ΟΙΕΛΕ: Ιδιωτικά σχολεία καταργούν τις εκδηλώσεις για την Επέτειο του Πολυτεχνείου – Προκαλεί οργή η απόπειρα ισοπέδωσης της ιστορικής μνήμης και η κυνική παραδοχή για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίαςΣύμφωνα με πληροφορίες από δεκάδες εκπαιδευτικούς, κάποια ιδιωτικά σχολεία, ορισμένα εκ των οποίων «διάσημα» σχολεία της Αττικής, έχουν ανακοινώσει στο προσωπικό τους και στους γονείς ότι η Τρίτη, 17/11, θα είναι για τα εκπαιδευτήρια αυτά ημέρα κανονικού μαθήματος. Επαναλαμβάνεται για μια ακόμη χρονιά η προσπάθεια κάποιων για περιθωριοποίηση του έπους της ελληνικής νεολαίας απέναντι στο φασισμό. Προκύπτει, όμως, εύλογα το ερώτημα. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας γι’ αυτή την κυνική, χωρίς κανένα φόβο, δημοσιοποίηση της πρόθεσής τους να καταστρατηγήσουν τη νομοθεσία;

Δεν είναι, βέβαια άγνωστη στην ελληνική κοινωνία η απόπειρα ορισμένων ιδιωτικών σχολείων τα προηγούμενα χρόνια να μην εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα σχετικά με την επέτειο. Δεν ξεχνά κανείς την ανατριχιαστική ανακοίνωση του Συνδέσμου των ιδιοκτητών που έκανε λόγο για «χάσιμο μαθημάτων» και «ιδεολογικό καταναγκασμό». Δεν ξεχνούμε, επίσης, ότι ο καταδικασθείς για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χ.Α. Γιάννης Λαγός είχε σπεύσει από το βήμα της Βουλής να συγχαρεί τους σχολάρχες εκείνους που επιχείρησαν να αμαυρώσουν τη μνήμη του Πολυτεχνείου…

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, προκαλεί οργή η απόπειρα κάποιων να συκοφαντηθεί κάθε αναφορά αντίστασης των εργαζόμενων, των νέων, της κοινωνίας και να ισοπεδωθεί η ιστορική μνήμη του λαού μας. Για το χώρο της εκπαίδευσης η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ιερή, είναι ημέρα μνήμης και αναστοχασμού. Απαιτούμε την αυστηρή εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών και θα καταγγείλουμε δημόσια τα ιδιωτικά σχολεία που θα παρεκκλίνουν έστω και στο ελάχιστο από αυτές. Εφιστούμε, δε, την προσοχή των συναδέλφων και τους καλούμε να  αναφέρουν στην ΟΙΕΛΕ φαινόμενα υποβάθμισης ή και πλήρους απαγόρευσης πραγματοποίησης εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο στα σχολεία τους. 

 


Ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής η ανακοίνωση του Υπουργείου για το κλείσιμο δημοτικών/νηπιαγωγείων – Αντιπαιδαγωγικά και αντικοινωνικά τα μέτρα ΚεραμέωςΟμολογία τραγικής αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, αποτελεί η σημερινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας για το κλείσιμο δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Η δε φύση των μέτρων υποδηλώνει ότι οι εισηγητές τους δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την Παιδεία, τα παιδιά και τις ανάγκες τους, τα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας.

Προκαλεί καταρχάς κατάπληξη η πρόθεση της κ. Κεραμέως και του επιτελείου της στο Υπουργείο και στο ΙΕΠ να «φυλακίσουν» μικρούς μαθητές μπροστά σε μια οθόνη από τις 9 το πρωί (έναρξη μαθημάτων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης) μέχρι τις 5 το απόγευμα (λήξη της τηλεκπαίδευσης). Πρόκειται για μια επικίνδυνη για μια σειρά λόγων και ακραία αντιεπιστημονική-αντιπαιδαγωγική πρόταση που κάνει κάθε πολίτη να αναρωτιέται, εάν οι εμπνευστές της έχουν μπει ποτέ σε τάξη, εάν έχουν μικρά παιδιά, αν γενικώς έχουν οποιαδήποτε επαφή με την παιδαγωγική διαδικασία.

Περαιτέρω, το ωράριο 2-5 (ή 2-4:20 για τα νηπιαγωγεία), είναι ακατάλληλο. Τόσο διότι στις μεσημεριανές ώρες οι μαθητές, ιδίως οι πιο μικροί, είναι ήδη κουρασμένοι και δεν μπορούν να αποδώσουν, όσο και διότι η διάρκεια της διδακτικής ώρας (30 λεπτά και μάλιστα για 4 ή 5 διδακτικές ώρες ανάλογα το πρόγραμμα) είναι εξαντλητική. Ένας συνδυασμός ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας θα ήταν, ιδίως για τα παιδιά των μικρότερων τάξεων, πιο πρόσφορος και εφαρμόσιμος. Επίσης, οι προτεινόμενες ώρες είναι ευλόγως δύσκολες για τις οικογένειες και τους γονείς, εργαζόμενους ή μη.

Εμείς, πάντως, ρωτάμε ευθέως την Υπουργό Παιδείας: οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν επακριβώς και για τα ιδιωτικά σχολεία ή μήπως οι «εκλεκτοί» της έχουν το πράσινο φως για να κάνουν ό, τι τους καπνίσει εις βάρος μαθητών και γονέων, εις βάρος της ισονομίας ανάμεσα σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως του σε ποιο σχολείο φοιτούν;

Θα είχαμε, άραγε, φτάσει έως εδώ εάν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είχαν μπει στον κόπο να κάνουν διάλογο με τις συλλογικότητες της εκπαίδευσης και τους φορείς της κοινωνίας που από τα τέλη του καλοκαιριού έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λήψη μέτρων εν όψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας; Θα αναγκαζόμασταν σήμερα να κλείσουμε σχολεία, αν είχαν εφαρμοστεί οι προτάσεις μας, ιδίως αυτές για την εκ περιτροπής διδασκαλία με συγκεκριμένο αριθμό μαθητών που και τις συνθήκες υγιεινής διασφάλιζαν, και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στους δρόμους προκαλούσαν, και το δίκτυο μετάδοσης της τηλεκπαίδευσης προστάτευαν από την υπερφόρτωση και την κατάρρευση; 

Συνεχίζεται η στήριξη των ιδιωτικών σχολείων εις βάρος των δημόσιων – Φιάσκο του Υπ. Παιδείας, κατέρρευσε το σύστημα τηλεκπαίδευσης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας! – Ερμηνεία των διατάξεων της ΚΥΑ για την τηλεκπαίδευσηΗ πολιτική στήριξης της ιδιωτικής εκπαίδευσης έναντι του δημόσιου σχολείου συνεχίζεται ακάθεκτη. Από την προχειρότητα, την έλλειψη ενδιαφέροντος, την εγκατάλειψη της δημόσιας εκπαίδευσης, μεγάλος κερδισμένος είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της αντίληψης αυτής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ήταν το σημερινό φιάσκο μεγατόνων με την τηλεκπαίδευση. Αν και είχε 8 μήνες δυνατότητας προετοιμασίας για το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, σήμερα, πρώτη ημέρα εφαρμογής τηλεδιάσκεψης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το σύστημα κατέρρευσε με αποτέλεσμα να διακοπεί η διδασκαλία. Μεγάλοι χαμένοι, το 94% των μαθητών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες, αλλά ακόμη κι αυτά που χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα του Υπουργείου, την άλλαξαν μέσα στην ημέρα! Βέβαια, εδώ το μέγα ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι, εάν τα ιδιωτικά σχολεία έχουν «παραμετροποιήσει» ή έχουν προλάβει να παραμετροποιήσουν, όπως προβλέπει η απόφαση, την επιλεγείσα πλατφόρμα, ώστε να είναι συμμορφωμένα με τον GDPR

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Ομοσπονδίας, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη σημερινή ντροπιαστική εικόνα στην εκπαίδευση, εκπρόσωποι του Υπουργείου  ρίχνουν την ευθύνη στην εταιρεία Cosco-Webex. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι πλέον υποχρεωμένη, μετά το σημερινό φιάσκο, να δώσει στη δημοσιότητα τη σύμβαση με την εν λόγω εταιρεία και τους όρους της συμφωνίας.  Η ελληνική κοινωνία δικαιούται να πληροφορηθεί με κάθε λεπτομέρεια τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για να λάβουν εκπαίδευση τα παιδιά της σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να δώσει την απάντηση που έχει ζητηθεί με τρίμηνη προθεσμία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να μάθουμε επιτέλους πώς προστατεύει η συντεταγμένη πολιτεία τη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών…

Ερμηνεία των διατάξεων της ΚΥΑ για την τηλεκπαίδευση

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων, το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με το νομικό μας επιτελείο δημοσιεύει ένα σύντομο ερμηνευτικό σημείωμα των διατάξεων της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 ΚΥΑ που εξεδόθη την Παρασκευή και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εκπαίδευση.

Με την εν λόγω ΚΥΑ ανεστάλη η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία για ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Φροντιστήρια, δομές μελέτης, κέντρα ξένων γλωσσών από τις 7-11-2020 έως τις 06.00 της 30-11-2020. Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι δομές αυτές θα μπορούν να λειτουργούν μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.

 Ιδιωτικά σχολεία

Για τον τρόπο παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, έχει εκδοθεί σειρά οδηγιών που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τα ακόλουθα:

 Πού παρέχουν οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίες;

Ο γενικός κανόνας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας είναι οι υπηρεσίες να παρέχονται από το σπίτι. Ωστόσο, είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών από το σχολείο κυρίως σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (Η/Υ, laptop, κατάλληλη ταχύτητα ίντερνετ). Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο σχολείο (όχι συγκεντρώσεις στα γραφεία καθηγητών, μαζικές ενημερώσεις κ.λπ.) Παρακαλούμε για την άμεση καταγγελία φαινομένων παραβίασης των όρων υγιεινής και ασφάλειας στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ώστε να ζητηθεί η παρέμβαση των αρχών, όπως είχε συμβεί και στο πρώτο lockdown.

 Παρουσιολόγιο-Βιβλίο Ύλης

Βάσει των επίσημων οδηγιών τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ανελλιπώς και κάθε μέρα δελτίο καταγραφής απουσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υποχρεούμενος να αποστέλλει τις απουσίες, ανά βδομάδα, στη σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών/τριών προκειμένου οι Διευθυντές/τριες να ενημερώνουν την πλατφόρμα του myschool.

 Επίσης, θα εξακολουθεί να τηρείται σε καθημερινή βάση το Βιβλίο Ύλης.

 Ωράριο-διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων

Οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σύγχρονης εξ Αποστάσεως διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και το αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας συνίσταται να είναι 40λεπτη. 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web