Ετήσια Έκθεση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ε.Ε. σε φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, ανισότητες, υποχρηματοδότηση της Παιδείας και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση


Παρουσιάστηκε χθες διαδικτυακά η Ετήσια Έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Παιδεία με αντικείμενο «Εκπαίδευση και Απασχόληση: Δείκτες και βασικά μεγέθη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ε.Ε-28».

Είναι μια ιστορική παρουσίαση, όχι μόνο διότι αποτελεί μια κρίσιμη επικαιροποίηση, μετά από μια δεκαετία κρίσης, βασικών μεγεθών στο χώρο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, αλλά επειδή για πρώτη φορά συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση εκπρόσωποι των ερευνητικών κέντρων των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ/ΟΛΜΕ). Η συμμετοχή τους έχει έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο κόσμος της εκπαίδευσης ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με ακραίες πολιτικές ιδιωτικοποίησης της Παιδείας.

Στο τέλος της ανάρτησης υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στην Έκθεση. Ωστόσο, μπορούμε να αναφερθούμε εδώ πολύ συνοπτικά σε ορισμένα μόνο από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Ως κύριο εύρημα που προκύπτει από την έρευνα αυτή είναι ότι σε μια φτωχευμένη χώρα και κοινωνία, η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας επελαύνει με αποτέλεσμα να οξύνονται έτι περαιτέρω οι δραματικές ανισότητες. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. των 28:

 • είναι προτελευταία στις δαπάνες για την εκπαίδευση αναλογικά με τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
 • αντίστοιχα, είναι δεύτερη σε ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών για την εκπαίδευση (γεγονός που αποδεικνύει ότι η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης αλλοιώνει πλήρως το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας)
 • είναι τελευταία στις δαπάνες για την εκπαίδευση και υγεία σε σχέση με τις δαπάνες για την άμυνα
 • είναι «πρωταθλήτρια» στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό στο σύνολο του πληθυσμού και 3η στους πολίτες ηλικίας έως 15 ετών.
 • είναι 4η, σύμφωνα με το δείκτη gini, στις ανισότητες με βάση την κατανομή των εισοδημάτων (ατομικών και νοικοκυριών)
 • είναι 4η στον κρίσιμο δείκτη των NEETs (νέων ηλικίας 15 έως& 24 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα ΕΚΤΟΣ απασχόλησης και ΕΚΤΟΣ εκπαίδευσης/κατάρτισης)
 • τέλος, ένας ζοφερός δείκτης: είμαστε 31οι σε ποσοστό μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επίσημη διάγνωση ως μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε 33 κράτη-μέλη του EASIE

Υπάρχουν καλά νέα στην έρευνα; Υπάρχουν και αφορούν στην ακαδημαϊκή ποιότητα των νέων ανθρώπων. Σε σχέση, λοιπόν, με τις 28 χώρες της Ε.Ε.:

 • είμαστε πρώτοι σε ποσοστό φοιτητών τριτοβάθμιας (προπτυχιακού κύκλου)
 • είμαστε τρίτοι σε ποσοστό διδακτορικών φοιτητών
 • είμαστε τέταρτοι στο σημαντικό δείκτη της σχολικής διαρροής (έχουμε τον τέταρτο χαμηλότερο αριθμό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ε.Ε.)
 • είμαστε τέταρτοι σε ποσοστό των νέων (ηλικίας από 30 έως& 34 ετών) με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-Gen και ISCED4-Gen)

Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται βελτίωση της αναλογίας των αποφοίτων στην κατηγορία STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, σπουδές Μηχανικού, και Μαθηματικά) και με αξιοσημείωτη εκπροσώπηση των γυναικών στην κατηγορία.

Οι διαπιστώσεις είναι ευνόητες. Στη χώρα μας η δημόσια εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται εσκεμμένα, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορευματοποίηση της Παιδείας. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές φτωχές χώρες με αδύναμο πλαίσιο εποπτείας της εκπαίδευσης. Όπως έχει καταγραφεί και στη θεμελιώδη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, υπάρχει ανησυχία για την αυξανόμενη και χωρίς όρια ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του αγαθού της εκπαίδευσης. Τούτο διαπιστώνεται σε έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών σε μεγάλο αριθμό χωρών, σύμφωνα με τις οποίες η ακραία ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης  προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την Παιδεία και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας και αποκλεισμού για τους φτωχότερους πολίτες.

Η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας γεννά ανισότητες και κοινωνικό αποκλεισμό. Το πλέον τραγικό είναι ότι τα ελάχιστα καλά που έχουν απομείνει (το ακαδημαϊκό επίπεδο των νέων λόγω των σπουδών της στο δημόσιο Πανεπιστήμιο) φαίνεται ότι ενοχλούν την κυβέρνηση που ανακοινώνει μείωση του αριθμού εισακτέων και κατάργηση τουλάχιστον 450 πανεπιστημιακών τμημάτων. Οι νέοι, κατά τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική, πρέπει να γίνουν ανειδίκευτοι εργάτες χωρίς ακαδημαϊκό υπόβαθρο, χωρίς ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον αυτό προορίζεται για τους ολίγους εκλεκτούς που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τίτλους σπουδών και πρόσβαση στις καλοπληρωμένες θέσεις της αγοράς εργασίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που περιλαμβάνει σύνδεσμο για το σύνολο της Έκθεσης και τα γενικά της συμπεράσματα 

Πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση η έγκριση για εκδίκαση στο ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ κατά του Νόμου Κεραμέως

 


Το ΣτΕ με επιστολή του ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και το νομικό μας επιτελείο ότι αποδέχθηκε την αίτηση της ΟΙΕΛΕ να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη διαδικασία της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης η με αριθμό κατάθεσης 379/30.12.2020 αίτηση ακυρώσεως της Ομοσπονδίας κατά του Νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η αποδοχή της αίτησης της ΟΙΕΛΕ είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποδέχεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ότι η εξέταση της συνταγματικότητας του άρθρου 10 του Ν. 4713/2020 που καθιερώνει την υπαγωγή των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο κοινό εργατικό δίκαιο και επαναφέρει το καθεστώς των αναιτιολόγητων απολύσεων είναι ζήτημα «γενικότερου ενδιαφέροντος».

Υπενθυμίζεται ότι ΟΙΕΛΕ προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση μιας καταγγελίας σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού με βάση τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως. Όπως είχαμε αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, ηεν λόγω καταγγελία σύμβασης είναι τυπική απεικόνιση της πλειονότητας των δεκάδων καταγγελιών σύμβασης που έλαβαν χώρα στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ψήφιση νόμου 4713/2020 τον περασμένο Ιούλιο. Καταγγελίες σύμβασης εκδικητικές που στόχευαν σε εκπαιδευτικούς με πολλά έτη προϋπηρεσίας, με αυξημένα προσόντα, με έντονη κοινωνική δράση που συχνά διεκδικούσαν ατομικά ή συλλογικά αιτήματα, ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς, ή αμέσως μετά τη λήξη της προστασίας μητρότητας.

Η ανακοίνωση-απάντηση του ΣτΕ έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνταγματικού δικαστηρίου και έχει δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΝΕΑ και ΕΣΤΙΑ, όπως προβλέπεται σχετικά.

Τι ακριβώς σημαίνει πρότυπη (πιλοτική) δίκη ενώπιον του ΣτΕ

Σύμφωνα με το νομικό επιτελείο της ΟΙΕΛΕ,  η πρότυπη (πιλοτική) δίκη αποφασίζεται από το ΣτΕ, όταν κρίνεται σκόπιμος ο δικαστικός έλεγχος αντισυνταγματικότητας επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος για την κοινωνία (κυρίως οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά), ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη «νομολογιακή γραμμή» σε θέματα μαζικού ενδιαφέροντος που κατά κανόνα γεννούν αντιδράσεις και αμφισβητήσεις κατεξοχήν ως προς τη συνταγματικότητά τους.Στόχος του ΣτΕ με τη διαδικασία αυτή είναι«να εδραιώσει το ταχύτερο δυνατό την ασφάλεια του δικαίου και να απαλλάξει τον πολίτη από την πολυετή αναμονή».

Πιο συγκεκριμένα, στις αποφάσεις του ΣτΕ, που εκδόθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 αναφέρεται ότι «με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 1 του ν. 3900/2010 εισάγεται ο θεσμός της «δίκης – πιλότου» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που, ως εκ της φύσεώς του, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών, με κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να επιλύει τα σχετικά ζητήματα, διασφαλίζοντας την ενότητα της νομολογίας και την ασφάλεια δικαίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε άδειες ανατροφής και υπηρεσιακές άδειεςΜετά από ενημέρωση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δημοσιοποιούμε τη λίστα των βασικών δικαιολογητικών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακή άδεια (άδεια ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική άδεια) που αποστέλλονται προς τη Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και να λήξει η εφιαλτική περίοδος της πολύμηνης καθυστέρησης στην καταβολή των αποδοχών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τη δραματική καθυστέρηση είναι πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Παρά το γεγονός ότι η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σειρά εγγράφων για το ζήτημα, ενώ αναγκάστηκε να κοινοποιήσει εξώδικο στην Υπουργό, και παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε, με παραίνεση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, συνάντηση για το θέμα με τη Γενική Γραμματέα του Υπ. Παιδείας κ. Α. Γκίκα, δεν υπήρξε απολύτως ΚΑΜΙΑ απάντηση. Πλήρης αδιαφορία και απαξίωση για το δράμα εκατοντάδων εκπαιδευτικών, κυρίως μητέρων, που δεν είχαν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι η λίστα των δικαιολογητικών άλλαξε με απόφαση της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης του Υπουργείου Παιδείας από το Σεπτέμβριο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε σύγχυση σε συναρμόδιες υπηρεσίες και προβλήματα ενημέρωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν ελλείμματα στα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών, επομένως και τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή των αποδοχών. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερωθούν από εμάς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τα δικαιολογητικά. Ελπίζουμε να μην ληφθούν εκ νέου άλλες αιφνιδιαστικές αποφάσεις χωρίς πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, διότι έχουν βαρύτατες επιπτώσεις στις ζωές εκατοντάδων συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Διευκρινίζουμε, επίσης, ότι βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας δεν θα έπρεπε να ζητούνται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης τα δικαιολογητικά τύπου Ε4 και Ε9, διότι το επίσημο έγγραφο/σύμβαση που περιγράφει την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού και το ωράριό του  είναι το διοριστήριο. Συχνά οι εργοδότες είτε με δόλο είτε από αμέλεια δεν περνούν τα ορθά στοιχεία στο ΠΣ Εργάνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα σε όσα αναγράφει το διοριστήριο και όσα αναγράφονται στα έντυπα του συστήματος του Υπουργείου Εργασίας. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη Διεύθυνση δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο πρόβλημα και η ΟΙΕΛΕ θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα, όταν αποκατασταθεί η ροή πληρωμών, να επιλυθεί μια κατάσταση που ενδέχεται να ενισχύσει έντονα την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Τι απαιτείται:

 • Σύμβαση (για ιδιωτικούς εκπ/κους με μειωμένο ωράριο) 
 • Διοριστήριο 
 • Έντυπο Ε4 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πρόκειται για τον Πίνακα προσωπικού (Ετήσιος/Αρχικός/Ετήσιος Συμπληρωματικός/Συμπληρωματικός Ωραρίου) 
 • Διοριστήριο αναπληρωτή του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που βρίσκεται σε άδεια 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε4 

 1. Το έντυπο Ε4 πρέπει να φέρει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με ημερομηνία και σφραγίδα του σχολείου για να θεωρηθεί έγκυρο. 
 1. Στη στήλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΣΧΕΣΗ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤ.) πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται: 

Α) εάν το ωράριο είναι πλήρες η λέξη Πλήρης,

Β) εάν είναι μειωμένο, η λέξη  Μερική 

 1. Στη στήλη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛ. -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΑΕΔ θα πρέπει να αναγράφεται η Ημερομηνία πρόσληψης στο Σχολείο 
 1. Στη στήλη ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΤΗ) θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα έτη προϋπηρεσίας 
 1. Στη στήλη ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ& ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – (ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) θα πρέπει να αναγράφεται το ωράριο που έχει ο εκπαιδευτικός στο Σχολείο του (πλήρες-μερικό). Εάν έχει πλήρες ωράριο θα πρέπει να αναγράφεται:  ΔΕ 08:00-14:00 ΤΡ 08:00-14:00 ΤΕ 08:00-14:00 ΠΕ 08:00-14:00 ΠΑ 08:00-14:00 ΣΑ *** ΚΥ *** ( 30,0). Εάν είναι μερικής απασχόλησης τις μέρες και τις ώρες που εργάζεται στο Σχολείο. 
 1. Στη στήλη ΣΥΝ. ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των μεικτών αποδοχών 
 1. Στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο εργαζόμενος/η βρίσκεται σε απόσπαση (άδεια ανατροφής τέκνου/εκπαιδευτική άδεια)

 

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που ανήκετε στους συναδέλφους σε υπηρεσιακή άδεια που έχουν καθυστέρηση μισθοδοσίας, να τσεκάρετε με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά σας. 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απαιτείται έντυπο Ε9 (σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας), οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται σχετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εννοείται πως και αυτό το έντυπο θα πρέπει να φέρει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ημερομηνία και σφραγίδα.

Ο Σύνδεσμος σχολαρχών σε ρόλο γραφείου τύπου της κυβέρνησης προκαλεί την κοινωνία και παραχαράσσει την ιστορία: «Χουντικής προέλευσης» το άρθρο 16 του Συντάγματος, εδώ και τώρα ιδιωτικό εκπαιδευτικό «σούπερ μάρκετ» από το νηπιαγωγείο έως το ΠανεπιστήμιοH σημερινή ανακοίνωση του ΣΙΣ σχετικά με το Σχέδιο Νόμου Κεραμέως για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη. Δεν είναι μόνο ότι οι ιδιοκτήτες, λειτουργώντας για μια ακόμη φορά ως γραφείο τύπου Κεραμέως, τάσσονται αναφανδόν υπέρ του Σχεδίου Νόμου, επικροτώντας τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής και ανώτατου ορίου φοίτησης στα ΑΕΙ, επαινώντας τις διατάξεις που προβλέπουν τη συγκρότηση σώματος Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και ζητώντας επιτακτικά από την Κυβέρνηση να δώσει το «πράσινο φως» για την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Με το σημερινό τους κείμενο παραποιούν την ιστορική πραγματικότητα και υπονομεύουν επικίνδυνα τους θεσμούς, ακόμη και το ίδιο το πολίτευμαβαφτίζοντας ως «χουντικό» το άρθρο 16 του Συντάγματος, ένα άρθρο που, ανεξαρτήτως των διαφωνιών ή των διαφορετικών αντιλήψεων που μπορεί ο καθένας να διατυπώσει, διαμορφώθηκε από κολοσσιαίες μορφές της πολιτικής και του πνεύματος από όλες τις πτέρυγες της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής. Ένα άρθρο που θεμελιώθηκε για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας από τις ολοκληρωτικές αντιλήψεις κάποιων που ονειρεύονται να το μετατρέψουν εξ ολοκλήρου σε προϊόν για ολίγους. Βέβαια, τέτοιου είδους απόψεις από αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν για την ισότιμη εγγραφή στα ιδιωτικά σχολεία μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες και που αρνήθηκαν την πρόταση της ΟΙΕΛΕ για την υποδοχή των προσφυγόπουλων δεν ξενίζουν κανέναν. Αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι η ακραία, αντικοινωνική νεοφιλελεύθερη ρητορική και οι ολοκληρωτικές αντιλήψεις βρίσκονται πολύ κοντά.

Είναι γνωστή η άποψη των σχολαρχών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Ανήκουν στις δυνάμεις εκείνες που όλα τα τελευταία χρόνια επαναφέρουν διαρκώς το ζήτημα της κατάργησης του άρθρου 16 στη δημόσια συζήτηση, πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με όμορές τους πολιτικές δυνάμεις, επιχειρηματίες και ΜΜΕ. Ο ξεκάθαρος στόχος τους είναι προφανώς ένας: η εισβολή αγοραίων δυνάμεων στην ανώτατη εκπαίδευση και η συνολική μεταβολή της νομοθεσίας που αφορά το ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης ιδιωτικοποίησή του. Όνειρό τους η δημιουργία ενός παράλληλου ιδιωτικού συστήματος εκπαίδευσης που θα ξεκινά από την προσχολική αγωγή και θα καταλήγει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς καμιά εποπτεία από την πολιτεία, ενός ανεξέλεγκτου συστήματοςπου θα λειτουργεί ως χορηγός μαϊμού τίτλων σπουδών στα τέκνα των εκλεκτών.

Αυτή τη στιγμή, με το νόμο Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση, το ένα μεγάλο βήμα έχει γίνει. Η απόσχιση της τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Απομένει πλέον η κατάκτηση του οχυρού της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο ευεργέτης της «ιδιωτικής εκπαίδευσης» κ. Αρβανιτόπουλος το 2014 ως Υπουργός Παιδείας άνοιξε με φωτογραφική διάταξη το παράθυρο για τη δημιουργία του πρώτου ιδιωτικού πανεπιστημίου από την ΜΚΟ «ιδιοκτησίας» Σπ. Φλογαΐτη, του πανίσχυρου πανεπιστημιακού καθηγητή με ισχυρές διασυνδέσεις στον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο. Η διάταξη πέρασε χωρίς να την αντιληφθεί κανείς, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης (επί Υπουργίας Κ. Χατζηδάκη) για τις λαϊκές αγορές. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θυμούνται καλά το νομοσχέδιο με το οποίο ψηφίστηκε διάταξη για την απόσυρση της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από τα ιδιωτικά σχολεία!

Σήμερα οι ίδιοι πρωταγωνιστές ετοιμάζονται για την τελική τους επίθεση. Ο Σύνδεσμος των σχολαρχών, ο μοναδικός κοινωνικός φορέας που έχει απομείνει να στηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης στην Παιδεία, παίζει το ρόλο του προπαγανδιστή, προσδοκώντας να πάρει κομμάτι της πίτας. Το τερατώδες allinclusive εκπαιδευτικό σούπερ μάρκετ που θα περιλαμβάνει κάθε βαθμίδα και μορφή εκπαίδευσης πουλώντας πτυχία σε όποιον έχει να αγοράσει θα είναι η κατάληξη του σχεδίου.

 Αποτελεί χρέος του οργανωμένου κινήματος της εκπαίδευσης, των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων, των συλλογικοτήτων μαθητών, φοιτητών, γονέων, των κοινωνικών φορέων, κάθε πολίτη, να αντισταθεί στους εγχώριους υποστηρικτές της Θάτσερ, του Πινοσέτ και του πνευματικού πατέρα του εκπαιδευτικού ολέθρου Μ. Φρήντμαν. Η εφαρμογή πολιτικών που διέλυσε τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα σε ΗΠΑ, Βρετανία και στην Ανατολική Ευρώπη και έχει διογκώσει κάθε είδους ανισότητα δεν πρέπει να περάσει.

Όρος επιβίωσης για τη δημόσια Παιδεία η προσφυγή της ΟΙΕΛΕ στο ΣτΕ κατά του νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση Η Ομοσπονδία μας, πιστή στον αγώνα βελτίωσης της ποιότητας της Παιδείας και της προάσπισης των συμφερόντων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, άσκησε τις προηγούμενες ημέρες στο ΣτΕ (μέσω της διαδικασίας της πιλοτικής δίκης) αίτηση ακύρωσης κατά του νόμου 4713/2020 για την ιδιωτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η αίτηση ασκήθηκε κατά της διοικητικής πράξης με την οποία λύθηκε η εργασιακή σχέση συναδέλφου μας ιδιωτικού εκπαιδευτικού με ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

 Η προσφυγή μας και η ενδεχόμενη δικαίωση από το ΣτΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όχι μόνο για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά για το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. H διατήρηση του σημερινού καθεστώτος απορρύθμισης στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας να είναι πλέον τυπική, οδηγεί μοιραία σε ένα χάος ασυδοσίας και ανομίας, με κυριότερη επίπτωση την αλλοίωση των διαδικασιών που οδηγούν στην έκδοση τίτλων σπουδών. Το κύμα άγριας εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης θα ακυρώσει το δημόσιο σχολείο και θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο στην σταδιακή αντικατάστασή του από μορφές ασύδοτης επιχειρηματικότητας που διέλυσαν τα εκπαιδευτικά συστήματα στη Βρετανία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

 Το νομοθετικό πλαίσιο και η καταστρατήγηση του Συντάγματος

 Όπως ορθά παρατήρησε σε άρθρο του ο έγκριτος Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης Χ. Ανθόπουλος, ο Ν. 4713/2020 ανέτρεψε ένα καθεστώς 80 ετών που προέβλεπε τη διαφύλαξη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής αυτονομίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού και μετέτρεψε σε tabula rasa το άρθρο 16 του Συντάγματος μετατρέποντας τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σε αμιγείς επιχειρήσεις.

 Όπως όμως έχει κατ’ επανάληψη κριθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια (ενδεικτικά αναφέρουμε την απόφαση της Ολ. ΣτΕ 622/2010), τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σταθερές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Παιδείας, ο οποίος,  έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Για τους λόγους αυτούς, όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών (με εξαίρεση το Ν. 4254/2014 επί Υπουργίας Αρβανιτόπουλου που απορρύθμιζε το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και προκάλεσε την παρέμβαση της Ε.Ε.) εκπλήρωναν τη συνταγματική επιταγή για έλεγχο των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας. Ακόμη και μετά την ψήφιση του Ν. 3848/2010 που προέβλεπε αναιτιώδη καταγγελία σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά σχολική βαθμίδα, ομόφωνη απόφαση του ΝΣΚ (4/2012) επέβαλε τον έλεγχο νομιμότητας και καταχρηστικότητας των καταγγελιών αυτών από υπηρεσιακά συμβούλια.

Επομένως, η μεταφορά των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Εργασίας αποτελεί παραβίαση της συνταγματικής πρόβλεψης τόσο λόγω της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ως αμιγών επιχειρήσεων όσο και λόγω της καταστρατήγησης της αυτονομίας και της ελευθερίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού.

 Επιπλέον, η ψήφιση του νόμου αυτού κατά του οποίου προσφεύγει η ΟΙΕΛΕ ανέτρεψε το ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης που επέβαλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της το 2014 μετά τα διαπιστωμένα σκάνδαλα της έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών και το χάος που επέφεραν οι ρυθμίσεις του νόμου Αρβανιτόπουλου. Τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την διασφάλιση της νομιμότητας των τίτλων σπουδών εφάρμοσαν οι Ν. 4415/2016 και 4472/2017 που έθεσαν τα κατά το Σύνταγμα όρια εποπτείας στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ώστε να διασφαλίζεται η αυτονομία τους και να μην καθίστανται ευάλωτοι σε πιέσεις και απειλές.

 Η αίτηση ακύρωσης  του Ν. 4713/2020 της ΟΙΕΛΕ στο ΣτΕ

 ‘Οπως προαναφέρθηκε, η Ομοσπονδία μας προχώρησε σε αίτηση ακύρωσης του νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση στο ΣτΕ με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης.  Πιο συγκεκριμένα, η ΟΙΕΛΕ ζητά την ακύρωση μιας καταγγελίας σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Η συγκεκριμένη καταγγελία σύμβασης είναι τυπική απεικόνιση της πλειονότητας των δεκάδων καταγγελιών σύμβασης που έλαβαν χώρα στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ψήφιση νόμου 4713/2020 τον περασμένο Ιούλιο. Καταγγελίες σύμβασης εκδικητικές που στόχευαν σε εκπαιδευτικούς με πολλά έτη προϋπηρεσίας, με αυξημένα προσόντα, με έντονη κοινωνική δράση που συχνά διεκδικούσαν ατομικά ή συλλογικά αιτήματα, ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς, ή αμέσως μετά τη λήξη της προστασίας μητρότητας. Η πρακτική αυτή αποτελεί την πιο καθαρή απόδειξη ότι ο νόμος αυτός δεν ψηφίστηκε για το καλό της εκπαίδευσης, αλλά ήταν ένα πολιτικό «δώρο» στο λόμπι των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, ώστε να καταργηθεί η επιβαλλόμενη από την Ε.Ε. – για τη διασφάλιση της νομιμότητας των τίτλων σπουδών – εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων και των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

 Στην αίτησή μας αυτή προβάλαμε την αντίθεση των διατάξεων του νόμου Κεραμέως για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τις διατάξεις των άρθρων 16, παρ. 2 και 8, του Συντάγματος, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, κατοχυρώνεται η παιδεία που παρέχεται στην ιδιωτική εκπαίδευση ως δημόσιο λειτούργημα υποκείμενο σε αυστηρή κρατική εποπτεία ώστε να προστατεύεται και να κατοχυρώνεται η εκπαιδευτική αυτονομία, ελευθερία και αξιοπρέπεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών. Κατά παράβαση των επιταγών του Συντάγματος, οι παραπάνω διατάξεις του Ν. 4713/2020, οι οποίες ρυθμίζουν πλέον την  απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, κατήργησαν επί της ουσίας το καθεστώς εποπτείας της Πολιτείας  και θέσπισαν την αρχή της αναιτιώδους καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους. Το νέο αυτό καθεστώς, το οποίο δεν βασίζεται σε σαφή και αντικειμενικά κριτήρια και καταργεί την προσήκουσα κρατική εποπτεία επί των αποφάσεων των ιδιοκτητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, δεν υπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης, αλλά επιδιώκει αμιγώς οικονομικούς σκοπούς.  Δίδει έτσι αυθαίρετο προβάδισμα στην επιχειρηματική ελευθερία των ιδιοκτητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και θίγει τον πυρήνα της εκπαιδευτικής ελευθερίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών.

 Η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4713/2020 αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που αφορά όχι μόνο το σύνολο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών και την ομαλή λειτουργία του συνόλου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αλλά συνολικά το χώρο της εκπαίδευσης και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι, παρά τις πιέσεις που θα ασκηθούν, θα προστατέψει το εκπαιδευτικό λειτούργημα, το κοινωνικό αγαθό της Παιδείας και τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών που τα ιδιωτικά σχολεία εκδίδουν, ώστε η ακαδημαϊκή πρόοδος και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να μην είναι προνόμιο των ολίγων αλλά ισότιμη δυνατότητα για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης.

Απόφαση ΔΣ ΟΙΕΛΕ: To όνειρο Κεραμέως για ένα αστυνομοκρατούμενο Πανεπιστήμιο των ολίγων και της ανισότητας είναι εφιάλτης για την Παιδεία και την κοινωνία Οι ψευδοφιλελεύθερες μάσκες της κυβέρνησης έπεσαν. Η συμβολικά ανατριχιαστική εικόνα της Υπουργού Παιδείας να ανακοινώνει νομοθετικές ρυθμίσεις για το χώρο της εκπαίδευσης συνοδευόμενη από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και οι σκηνές άμετρης βίας στο χθεσινό φοιτητικό συλλαλητήριο γύρισαν ξαφνικά το ιστορικό χρονόμετρο δεκαετίες πίσω. Σε μια εποχή όπου η εκπαιδευτική πολιτική που υπαγόρευε η άρχουσα τάξη επιβαλλόταν από το στρατό και την αστυνομία με σκοπό το μέλλον των πολλών, των παιδιών των εργατών και των αγροτών, να είναι η αμάθεια, η φτώχεια, η εκμετάλλευση. Η δε ανακοίνωση μέτρων στη μέση αυτής της συγκεκριμένης χρονιάς για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όταν μαθητές και γονείς ζουν τον εφιάλτη της πανδημίας, την αβεβαιότητα, το φόβο για το αύριο, είναι η πιο απτή απόδειξη κοινωνικής αναλγησίας και αδιαφορίας.

Δυστυχώς αυτό που ζούμε από τον Ιούλιο του 2019 δεν είναι ένα κακοπαιγμένο remake ασπρόμαυρης ταινίας της δεκαετίας του ’60, αλλά το αποκρουστικό, εφιαλτικό όραμα της κ. Κεραμέως και της κυβέρνησης της ΝΔ για την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους. Η χθεσινή ανακοίνωση για το σύστημα πρόσβασης και τα ΑΕΙ, για μια ακόμη φορά χωρίς διάλογο με τους φορείς, αποκαλύπτει ίσως την πιο ακραία, νεοφιλελεύθερη και ταξικά φορτισμένη εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων απορρυθμίσεων, όπως η εξίσωση των τίτλων των Κολλεγίων με αυτούς των πανεπιστημίων και το ξεδιάντροπο ρουσφέτι στους σχολάρχες για την ιδιωτική εκπαίδευση. Το νέο αυτό νομοθέτημα είναι βέβαια επενδυμένο με το περιτύλιγμα νόμου και τάξης και με τις απαραίτητες ενέσεις λαϊκισμού (βάση του 10, «αιώνιοι» φοιτητές), ώστε η χειρουργική αυτή παρέμβαση εναντίον των πολλών να φανεί ως μια δήθεν χρήσιμη μεταρρύθμιση.

Η κοινωνία όμως και η εκπαιδευτική κοινότητα διαθέτουν κρίση και ιστορική μνήμη. Κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι η μείωση του αριθμού φοιτητών στα πανεπιστήμια και τα αυξημένα εμπόδια μέσα στη σχολική διαδικασία και στο σύστημα πρόσβασης αφορούν τα παιδιά των μη προνομιούχων. Αυτούς που η Υπουργός Παιδείας προορίζει να καταλήξουν είτε ως εύκολη πελατεία στα νύχια των επιτήδειων και εντελώς ασύδοτων κολλεγιαρχών/ΙΕΚαρχών είτε στη δυστυχία της απλήρωτης και χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα μαθητείας. Αυτούς που, αποστερημένοι από την πανεπιστημιακή γνώση, θα καταλήξουν φτηνό εργατικό δυναμικό για την «υγιή επιχειρηματικότητα» των φίλων της κυβέρνησης.

Κανέναν εκσυγχρονισμό στην εκπαίδευση και καμιά μεταρρύθμιση δεν φέρνει αυτός ο νόμος. Είναι, όπως και πολλές από τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις της κ. Κεραμέως, ένα ακόμη δώρο στους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, τους μόνους που στηρίζουν με φανατισμό το έργο της. Και είναι αστείο να μιλά για «μειοψηφίες» όταν απευθύνεται στους ιδεολογικούς της αντιπάλους η Υπουργός του ντροπιαστικού 6% στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Τέλος, η θεσμοθέτηση αστυνομικού σώματος για να προστατευθεί – δήθεν – το Πανεπιστήμιο από απαράδεκτες πρακτικές βίας και βανδαλισμών, αποτελεί πρόσχημα για την επιβολή στην εκπαίδευση ενός καθεστώτος ιδεολογικής βαναυσότητας και αποστέρησης θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας του λόγου, της πολιτικής έκφρασης, της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Στελέχη, άλλωστε, της τωρινής κυβέρνησης με κομβικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση έχουν «παρελθόν» που εγγυάται τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Η ΟΙΕΛΕ εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στη βασική φιλοσοφία που διέπει το νέο αυτό νομοθέτημα. Τη φιλοσοφία εμπορευματοποίησης του εκπαιδευτικού αγαθού που οξύνει δραματικά τις ανισότητες. Τη φιλοσοφία της κρατικής βίας και καταστολής μέσα στα σπλάχνα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι η νίκη της σ’ αυτό το πεδίο θα είναι πρόσκαιρη – και πύρρειος. Η κοινωνία, οι νέοι, οι πολίτες, το εκπαιδευτικό κίνημα θα πετάξουν στα απορρίμματα της εκπαιδευτικής ιστορίας τα άθλια αυτά νομοθετήματα υπέρ μιας ομάδας υπερπρονομιούχων επιχειρηματιών, υπέρ της ελίτ και των γόνων της.

Κροκοδείλια δάκρυα και βαθιά υποκρισία του Υπουργείου Παιδείας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με αφορμή τα τεστ για τον COVID-19 (που θα έπρεπε να πληρώσουν οι σχολάρχες και όχι το κράτος)– Υγειονομική βόμβα οι 4.000 αδήλωτοι συνάδελφοί μας που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμαΥποκρισία και κροκοδείλια δάκρυα του Υπουργείου Παιδείας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, όταν με αποφάσεις της παρούσας ηγεσίας του έχουμε μετατραπεί σε απλούς υπαλλήλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, όταν αποκλειόμαστε από προγράμματα επιμόρφωσης, όταν το εκπαιδευτικό μας έργο και οι διαδικασίες βαθμολόγησης και απονομής τίτλων σπουδών βρίσκονται κάτω από την απειλή της άμεσης, χωρίς αιτιολογία, απόλυσης.

 

Χρειάστηκε να υπάρξει ανακοίνωση στελέχους πολιτικού κόμματος ώστε το Υπουργείο Παιδείας να «ευαισθητοποιηθεί» υποκριτικά και να απαντήσει, έστω και έμμεσα, σε ερώτημα της ΟΙΕΛΕ και πιο συγκεκριμένα για το ζήτημα της συμμετοχής ή μη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα δωρεάν τεστ για τον COVID-19. Το θέμα αυτό έφεραν υπόψιν της ΟΙΕΛΕ δεκάδες συνάδελφοί μας που δεν μπόρεσαν να γραφτούν στην πλατφόρμα, ανησυχώντας ότι θα αποκλειστούν από την υπηρεσία αυτή και ζητώντας την παρέμβασή μας, καθώς σε καμιά οδηγία του Υπουργείου δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στη συμμετοχή ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

 

Με αφορμή το ζήτημα των δωρεάν τεστ, πέντε ερωτήματα για την κ. Κεραμέως και το επιτελείο της:

 

 1. Μιας που τα ιδιωτικά σχολεία έχουν μετατραπεί σε αμιγείς επιχειρήσεις, γιατί δεν επιβαρύνονται με τα τεστ οι σχολάρχες; Γιατί να πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός τα σπασμένα των «επιχειρηματιών» της εκπαίδευσης; Ή μήπως τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είναι «σχολεία» μόνο όταν πρόκειται να πονέσει η τσέπη των «χορηγών» της ΝΔ;
 2. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη της συμμετοχής μας και καθώς υπαγόμαστε πλέον στο Υπουργείο Εργασίας, δεν θα έπρεπε να υπάρξει εγκύκλιος οδηγία για τη συμμετοχή μας στην πλατφόρμα, ή για την υποχρέωση των ιδιοκτητών να πληρώσουν αυτοί (όπως θα έπρεπε) και όχι το κράτος τα τεστ για τον κορωνοϊό;
 3. Στο myschoolείναι δηλωμένοι μόλις 7.800 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους περίπου 4.000 που είναι αδήλωτοι και δεν μπορούν να δηλωθούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να κάνουν τα test COVID; Έχει σκεφτεί η κυρία Κεραμέως ότι καλύπτοντας τη μαύρη εργασία και την φοροδιαφυγή των σχολαρχών συντηρεί μια υγειονομική βόμβα στα ιδιωτικά σχολεία;
 4. Για τον πρωτοφανή αποκλεισμό μας από την επιμόρφωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γιατί δεν απαντά κανείς από το Υπουργείο στην επιστολή που εδώ και πολλές ημέρες έχουμε αποστείλει; Για τα τεστ, προκειμένου να μην ξοδευτούν οι ιδιοκτήτες, είμαστε «ισότιμοι» εκπαιδευτικοί, ενώ για την επιμόρφωση που αποτελεί σημαντικό τμήμα του έργου μας όχι;
 5. Γιατί, επίσης, δεν απαντά κανείς στα συνεχή μας ερωτήματα και στην εξώδικη διαμαρτυρία μας για τις επί μήνες απλήρωτες μητέρες σε άδεια ανατροφής τέκνου;

Ας μην παριστάνει, επομένως, την έκπληκτη η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την αντίδραση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και της ΟΙΕΛΕ.  Όταν οι διακρίσεις εναντίον μας και οι αποκλεισμοί είναι ο κανόνας, ας μην της φαίνεται «αναπάντεχη» η απολύτως δικαιολογημένη δυσπιστία και αγανάκτηση του συνόλου του κλάδου μας. Είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπιζόμαστε από αυτήν ως εκπαιδευτικοί και πολίτες β’ κατηγορίας, ως αναλώσιμοι υπάλληλοι.

Για μια ακόμη φορά αποφασίζεται άνοιγμα σχολείων υπό την πίεση των σχολαρχών, χωρίς σοβαρά μέτρα ασφαλείας, εις βάρος της κοινωνίαςΣτην ευνομούμενη Ελλάδα και μέσα σε συνθήκες πανδημίας, κρίσιμες αποφάσεις για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών δεν λαμβάνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά υπό  την ασφυκτική πίεση του λόμπι των σχολαρχών που ανησυχούν, μήπως οι γονείς κάνουν …παζάρια για την καταβολή των διδάκτρων. Ειδικοί vs ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, σημειώσατε δύο….

Έτσι, η εγκληματική επιπολαιότητα του Σεπτεμβρίου δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Ενώ πολλοί εκ των επιστημόνων εκφράζουν αντιρρήσεις και προειδοποιούν για ενδεχόμενη εκτίναξη των κρουσμάτων και για ένα τρίτο κύμα πανδημίας που βρίσκεται προ των πυλών, η κυβέρνηση προχωρά βιαστικά και χωρίς σοβαρά μέτρα (οι αόριστες υποσχέσεις για “rapidtests” χωρίς σχέδιο δεν αρκούν) σε άνοιγμα των σχολείων. Για μια ακόμη φορά δεν δείχνει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων που έχουν εδώ και μήνες κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο, αποδεικνύοντας ότι αποφασίζει με κριτήρια την εξυπηρέτηση των «φίλων» της και την επικοινωνιακή της στρατηγικά και όχι με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως το κλείσιμο των σχολείων έχει αρνητικές παιδαγωγικές και ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες για τους μαθητές, ενώ επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Επιμένουμε, όμως, ότι η τήρηση ενός συγκροτημένου εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου είναι απολύτως αναγκαία για να ανοίξουν οι εκπαιδευτικές μονάδες στη χώρα. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι, πέρα από τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργούν και άλλες μονάδες όπως τα φροντιστήρια, τα κέντρα ξένων γλωσσών και (ιδίως) τα κέντρα μελέτης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές συνωστίζονται χωρίς την τήρηση στοιχειωδών όρων υγιεινής και ασφάλειας. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί με ακρίβεια οι συνέπειες των μεταλλάξεων του ιού στη σχολική ζωή, ενώ έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι η μετάδοση του COVID-19 από τα σχολεία στην κοινότητα είναι τελικά υψηλότερη από ό, τι αρχικά πιστευόταν.

Επαναφέρουμε, λοιπόν, ορισμένες από τις προτάσεις που καταθέσαμε το Σεπτέμβριο, μετά από μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και των αντίστοιχων προτάσεων κοινωνικών φορέων σε ολόκληρη την Ε.Ε., ελπίζοντας ότι κάποιοι θα ευαισθητοποιηθούν έστω και την ύστατη ώρα:

 

Πριν ανοίξουν τα σχολεία

 • Τον δωρεάν υγειονομικό έλεγχο όλων των μελών της σχολικής κοινότητας πριν την έναρξη των μαθημάτων με δαπάνη είτε της Πολιτείας (για τα δημόσια σχολεία) είτε των ιδιωτικών σχολείων. Αναλόγως της πορείας της πανδημίας στη χώρα, προτείνεται η υποχρεωτική επανάληψη των ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Το σχολαστικό καθαρισμό και την απολύμανση των κτηρίων πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα και τον πλήρη εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με αντισηπτικά, γάντια και μάσκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς με έξοδα του κράτους και των ιδιοκτησιών των ιδιωτικών σχολείων.
 • Τον καθορισμό ανώτατου ορίου μαθητών σε σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών και την τήρηση σχολαστικών μέτρων υγιεινής σε αυτά.

 

Μέσα στο σχολείο

 • Καθορισμός ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τάξη (βάσει της μέσης χωρητικότητας των τάξεων και της ανάγκης τήρησης αποστάσεων ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 άτομα). Πρόσληψη εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες εξαιτίας της αύξησης των τμημάτων. Λειτουργία σχολικών μονάδων με πρωινές και απογευματινές βάρδιες, όπου απαιτείται.
 • Συρρίκνωση της διδακτικής ώρας ώστε το διάλειμμα να αυξηθεί.
 • Κατάργηση της δυνατότητας απουσίας μαθητών με απλή υπεύθυνη δήλωση.
 • Οριοθέτηση των αύλειων χώρων ανά τμήμα ή ανά τάξη για τις ανάγκες των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Υποχρεωτικός καθαρισμός αιθουσών σε κάθε διάλειμμα και τακτικός καθαρισμός τουαλετών.
 • Οδηγίες για την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής να είναι αναρτημένες σε κάθε τάξη και σε πολλά σημεία του χώρου του σχολείου.
 • Αυστηρή τήρηση μέτρων για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών.
 • Επιμόρφωση μαθητών και εργαζόμενων σε σχολεία για την τήρηση μέτρων υγιεινής.

 

Σε περίπτωση ύποπτου/υπαρκτού κρούσματος

 

 • Να τεθεί σε ισχύ πρωτόκολλο ιχνηλάτησης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κρούσμα, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του ιού στην ευρύτερη κοινότητα
 • Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών/μαθητών με σαφή και έγκαιρο προσδιορισμό των ομάδων αυτών (ασθενείς, έγκυες, άτομα που έχουν στο περιβάλλον τους ασθενείς κ.λπ.)

Επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τον απαράδεκτο αποκλεισμό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΜετά την είδηση του απαράδεκτου αποκλεισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα-δράση «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» (Τ4Ε) στο οποίο έχουν δικαίωμα αίτησης μόνο δημόσιοι εκπαιδευτικοί, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή στη ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, η οποία κοινοποιήθηκε και στις κ.κ. Κεραμέως και Ζαχαράκη:

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Με κατάπληξη και οργή οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υποδέχθηκαν μια ακόμη πράξη ουσιαστικής και άδικης υποβάθμισής τους, διαπιστώνοντας ότι έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα – δράση «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» (Τ4Ε).

Υποχρεωνόμαστε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στα ιδιωτικά σχολεία είναι, κατά το Σύνταγμα και την ευρύτερη εκπαιδευτική νομοθεσία, ισότιμοι λειτουργοί με τους συναδέλφους τους στα δημόσια σχολεία. Συμμετέχουν, δε, διαχρονικά σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης της πολιτείας. Είναι απαράδεκτο, επομένως, το ότι αποκλειόμαστε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς παρέχουμε και εμείς στα σχολεία μας υπηρεσίες εξ αποστάσεως το δύσκολο αυτό διάστημα της πανδημίας. O αποκλεισμός αυτός ενισχύει την πεποίθηση χιλιάδων συναδέλφων μας ότι η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς απλούς υπαλλήλους που η μόνη τους αποστολή είναι να υπογράφουν «άριστους» τίτλους στα τέκνα των ισχυρών.

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Η δική σας, προσωπική στάση απέναντι στον κλάδο μας αποκαλύφθηκε από το γεγονός ότι αδιαφορήσατε πλήρως για την πρόσκλησή μας σε διάλογο για το κρίσιμο και φλέγον ζήτημα των επί μήνες απλήρωτων ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακή άδεια, κυρίως των μητέρων σε άδεια ανατροφής. Ελπίζουμε τώρα να τηρήσετε στοιχειωδώς τα προσχήματα και να παρέμβετε για να συμμετάσχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web