Κρίσιμη συνεδρίαση ΔΣ ΟΙΕΛΕ: Αποφάσεις για την εφαρμογή του νόμου σε σχολεία, φροντιστήρια Δ.Ε. και κέντρα ξένων γλωσσών


Το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ συνήλθε σήμερα με στόχο να εξετάσει ζητήματα εφαρμογής του Νόμου 4415/2016 σε ιδιωτικά σχολεία, Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Κοινή θέση των παρατάξεων του ΔΣ είναι ότι επιχειρηματικές δυνάμεις που λειτουργούν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης επιχειρούν να μην εφαρμοστεί ο Νόμος.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών του ΔΣ για τα ακόλουθα ζητήματα:
  • Για την επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς το Υπουργείο Παιδείας και την Π.Ε.Σ.Σ. (την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων) με στόχο να αποκατασταθεί η εποπτεία της Διοίκησης, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τα ωρολόγιο πρόγραμμα και τις εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δράσεις.
  • Για την αντιμετώπιση καταγγελιών για σοβαρά ζητήματα ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο, ειδικά, δίμηνο υπάρχουν καταγγελίες για σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, των Χανίων, της Ξάνθης για σοβαρότατες παρανομίες της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας (αδήλωτη εργασία, απλήρωτοι εκπαιδευτικοί, παραχάραξη προγραμμάτων, σχολεία χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, παράνομες συμβάσεις, παράνομη τοποθέτηση συνταξιούχων σε θέση εκπαιδευτικών, ή θέση ευθύνης κ.λπ.)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα της έκδοσης εφαρμοστικής εγκυκλίου του Ν. 4415/2016 για τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομόφωνα οι παρατάξεις αποφάσισαν να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε στην εγκύκλιο να επιλύονται όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με την εφαρμογή του νόμου.
ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Στη συνέχεια ομόφωνα ψηφίστηκαν βασικές θέσεις χάραξης πορείας της Ομοσπονδίας για το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι:
1. Η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
2. Η έκδοση εγκυκλίου για τη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών σε σχέση με την ιδιωτική εκπαίδευση
3. Η ψήφιση νόμου για τα Ξένα Σχολεία
Τέλος, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας η πρόταση της παράταξης ΑΣΠΙΔΕ (ΠΑΜΕ) να συμμετάσχει η ΟΙΕΛΕ στην απεργιακή κινητοποίηση συνδικάτων στις 24 Νοεμβρίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Από μεγάλο αριθμό καταγγελιών που λαμβάνει η Ομοσπονδία και από τις επισκέψεις κλιμακίων της Ομοσπονδίας σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζει προβλήματα, με κύρια ευθύνη των σχολείων αλλά και λόγω της ελλιπούς εποπτείας από ορισμένα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα μέχρι στιγμής εντοπίζονται στον έλεγχο των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολείων και στη δήλωση των εκτός ωρολόγιου προγράμματος δράσεων, με αποτέλεσμα να εντείνονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών, φοροδιαφυγής κ.λπ.
Πολλοί σχολικοί σύμβουλοι δεν ελέγχουν, όπως προβλέπει ο νόμος, τα ωρολόγια προγράμματα (που θα πρέπει να εγκρίνονται και από το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων), με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι διαδικασίες εξέτασης των προγραμμάτων αυτών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Επίσης, πολλές Διευθύνσεις δεν ζητούν από τα ιδιωτικά σχολεία τις καταστάσεις με τις εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δράσεις, τους εργαζόμενους σ’ αυτές και τους μαθητές, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της σκληρής «γραμμής» του ΣΙΕΙΕ που έχει κηρύξει ανένδοτο εναντίον της εφαρμογής του νόμου και καλεί τα μέλη του να μην καταθέτουν τις δράσεις.
Η Ομοσπονδία απέστειλε σήμερα επιστολές τόσο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (δείτε εδώ) όσο και στην Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) (δείτε εδώ) ζητώντας την παρέμβασή τους, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία.

Ευτυχώς, δεν είναι όλοι ίδιοι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση – Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

Στις 12 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς όλα τα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, ζητώντας να συμβάλλουν και αυτά στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, στην ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στην ελληνική κοινωνία.
Στην επιστολή αυτή ανταποκρίθηκε θετικά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ η Γραμματεία που εκπροσωπεί τα Ελληνογαλλικά Σχολεία (ΓΙΕΙΕ), την οποία υπογράφει ο Πρόεδρός της Αδελφός Ματθαίος Λεβαντίνος. Στην επιστολή αυτή γίνεται λόγος για την πολυσχιδή ανθρωπιστική δράση των Ελληνογαλλικών Σχολείων, που πάντοτε επιδεικνύουν αρωγή και ευαισθησία απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα. Αξίζει να σημειωθεί πως μαθητές που προέρχονται από τις ομάδες αυτές είτε δεν πληρώνουν δίδακτρα είτε καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό. Οι πρωτοβουλίες των Ελληνογαλλικών Σχολείων δεν δημοσιοποιούνται, τόσο για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όσο και λόγω της χριστιανικής νοοτροπίας που διέπει τα σχολεία αυτά.
Ο Πρόεδρος της ΓΙΕΙΕ ενημέρωσε δια της επιστολής του ότι το επόμενο διάστημα τα Ελληνογαλλικά Σχολεία θα αναλάβουν δράσεις για τους πρόσφυγες που θα στοχεύουν στην υποδοχή και τη βοήθεια για τα ασυνόδευτα παιδιά που αποτελούν αναμφίβολα το πιο ευάλωτο κομμάτι του προσφυγικού πληθυσμού. Κάλεσε, μάλιστα, την ΟΙΕΛΕ να ενημερωθεί αναλυτικά για τις δράσεις αυτές και ζήτησε τη συνδρομή της Ομοσπονδίας.
Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία της ΓΙΕΙΕ και η ανταπόκρισή της στην επιστολή του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ αποτελεί απόδειξη ότι δεν είναι όλοι ίδιοι στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στην επιστολή αυτή είχε τονιστεί πως υπάρχουν διαφορές και συγκρούσεις στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο με ένα τμήμα των ιδιοκτητών, ωστόσο το θέμα των προσφυγόπουλων αποτελούσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κοινή δράση απέναντι σε ένα οξύ πρόβλημα. Αποτέλεσε οδυνηρή έκπληξη για όλους η αρνητική «απάντηση» του ΣΙΕΙΕ, που ακόμη και γι’ αυτό το ζήτημα επέλεξε να τοποθετηθεί με έναν οχετό ύβρεων και προσβολών εναντίον της ΟΙΕΛΕ.
Τελικά κάποιοι δεν μπορούν να αλλάξουν προσωπείο ούτε σε τέτοιες στιγμές που κάθε αντίθεση παραμερίζεται, που ο ανθρώπινος πόνος ενώνει, που η αλληλεγγύη και η προσφορά στον πλησίον αποτελούν προτεραιότητα. Τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Σύνδεσμος των σχολαρχών δεν είναι συνεπής ως προς την αντικοινωνική συμπεριφορά των εκπροσώπων του …
Διαβάστε εδώ την επιστολή του Προέδρου της ΓΙΕΙΕ.

«ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ» …ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΕΙΕ, ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ!


Πονάει πολύ η αποκάλυψη των συνεχών παρανομιών των εκπροσώπων των σχολαρχών, ιδίως ηγετικών στελεχών τους. Πονάει που οι εκλεκτοί ενός διεφθαρμένου συστήματος πλέον δεν βρίσκονται στο απυρόβλητο. Πονάει που κάποιοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει, στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Φαίνεται ότι η τελευταία αποκάλυψη της ΟΙΕΛΕ για τεράστιες παρανομίες σε σχολείο κορυφαίου στελέχους του ΣΙΕΙΕ, ο οποίος σε συγκέντρωση (των ήδη απλήρωτων επί 3 μήνες) εκπαιδευτικών τους είπε ότι θα πληρώνονται μόνο «Γενάρη με Μάη και σε όποιον αρέσει», αποτέλεσε ηχηρό χαστούκι στις θρεμμένες παρειές των εκπροσώπων μιας επιχειρηματικής ομάδας που θεωρεί ότι ζούμε ακόμη σε συνθήκες δουλοπαροικίας. Τους πείραξε τόσο πολύ, που εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζουν τον συνδικαλισμό τύπου ΟΙΕΛΕ και τον έλεγχο των καταγγελιών σύμβασης ως «ανωμαλία», «στρέβλωση» και λοιπά φαιδρά που κατά καιρούς επικαλούνται. Δεν αντιλαμβάνονται ότι όλες αυτές οι ύβρεις αποτελούν έπαινο για την Ομοσπονδία και την εξυψώνουν ακόμη περισσότερο στα μάτια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στην κοινωνία. Δεν αντιλαμβάνονται πως όλοι καταλαβαίνουν ότι θέλουν να έχουν το ελεύθερο να απολύουν, προκειμένου να νοθεύουν το εκπαιδευτικό αγαθό εις βάρος της κοινωνίας, να μετατρέπουν την Παιδεία σε εμπόρευμα.
ΖΗΤΩ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ!
Επί της ουσίας – και για μια ακόμη φορά – οι εκπρόσωποι των σχολαρχών ζητούν την κατάργηση, όχι μόνο του νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά του ίδιου του συνδικαλισμού. Ποιου συνδικαλισμού; Αυτού που δεν υποχωρεί, που δεν σταματά πριν αποκατασταθεί η νομιμότητα, που δεν φοβάται τον εργοδότη-τύραννο. Οι «φίλοι» μας του ΣΙΕΙΕ θέλουν τον συνδικαλιστή «καλό παιδί», «φρόνιμο» και «υπάκουο». Θέλουν το κλασικό μοντέλο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπου οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων θα κλείνουν τα μάτια στις ανομίες και θα κάνουν πλάτη στους εργοδότες.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ…
Θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει στους εκπροσώπους του ΣΙΕΙΕ ότι στην Ε.Ε. που συχνά επικαλούνται (αλλά ουδόλως πιστεύουν, καθώς οι άνθρωποι δεν θέλουν ευνομούμενη πολιτεία, αλλά ζούγκλα), οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων έχουν ισχυρή θεσμική παρουσία σε όλους τους θεσμούς και σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το γεγονός ότι ο ΣΙΕΙΕ είναι ανύπαρκτος σε θεσμικό επίπεδο στη χώρα, χωρίς φωνή, παρά μόνο μέσω πολιτικών και δημοσιογράφων που έχουν «διασυνδέσεις» σκοπιμότητας με την ιδιωτική εκπαίδευση, είναι εσωτερικό τους ζήτημα και μαρτυρά την ποιότητα της πολιτικής τους παρέμβασης. Πρόσφατη, άλλωστε, είναι η εμπειρία μας από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, όπου ο επικεφαλής του Συνδέσμου αποκάλεσε «ρεμπεσκέδες» τους εκπαιδευτικούς και ανάγκασε ακόμη και φιλικούς προς τους ιδιοκτήτες πολιτικούς να αλλάξουν γραμμή πλεύσης.
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝΟΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ…
Πέρα, όμως, από αυτό, ο ΣΙΕΙΕ έχει μια σκληρή ιδεολογική γραμμή. Η άποψη των ανθρώπων που συγκροτούν το συνδικάτο των σχολαρχών τοποθετείται ιστορικά στις απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης. Οι τότε «φιλελεύθεροι» μιλούσαν για απελευθέρωση της παιδικής εργασίας και για απαγόρευση κάθε κρατικής παρέμβασης στα μισθολογικά και στα εργασιακά. Μιλούσαν για την «ανοιχτή, χωρίς παρεμβάσεις» κοινωνία. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα είχαμε παιδιά 4-5 ετών να δουλεύουν σε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, για 20ωρη εργασία για τους εργάτες 7 ημερών την εβδομάδα με ψίχουλα. Τα ίδια ζητούν και οι σημερινοί εκπρόσωποι του μεσαιωνικού δεσποτισμού. Θέλουν να εργάζονται οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να είναι δηλωμένοι, χωρίς να πληρώνονται, να κλίνουν το γόνυ και να είναι πειθήνια όργανα του δυνάστη-σχολάρχη. Αυτό το αποκαλούν «σύγχρονη, ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία». Μια κοινωνία, δηλαδή, όπου δικαιώματα έχουν μόνο οι κληρονόμοι, οι πορφυρογέννητοι και οι ισχυροί.
Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, κύριοι του ΣΙΕΙΕ. Και όσο συνεχίζετε τον αυταρχικό σας κατήφορο, γεννάτε γενιές αγωνιζόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών που θα πυκνώνουν τις τάξεις της ΟΙΕΛΕ και θα ακυρώνουν τα άθλια, οπισθοδρομικά και τυραννικά σας σχέδια.
Διαβάστε εδώ την προκλητική ανάρτηση του ΣΙΕΙΕ.

ΧΑΟΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΙΕ ΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ (ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ) ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ! – «ΘΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΠΟ ΓΕΝΑΡΗ ΜΕΧΡΙ ΜΑΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΕΙ» ΔΗΛΩΣΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ!


Η ΟΙΕΛΕ έχει γίνει αποδέκτης σειράς καταγγελιών για εκπαιδευτήριο στα νότια προάστια της Αθήνας για σοβαρότατες παραβιάσεις της εργατικής και της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις καταγγελίες, οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο έχουν να πληρωθούν τρεις μήνες. Επιπλέον, τόσο στο πρωινό πρόγραμμα όσο και στο πρόγραμμα της μελέτης διδάσκουν εκπαιδευτικοί χωρίς διοριστήριο (επομένως χωρίς να έχει ελεγχθεί, αν διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και χωρίς ουδείς να γνωρίζει τις αποδοχές και την ασφάλισή τους). Μάλιστα, μια καταγγελία αναφέρει ότι όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί της μελέτης είναι χωρίς διοριστήριο!
Το πλέον, όμως, εξοργιστικό είναι – βάσει πάντοτε των ίδιων καταγγελιών – ότι προ ολίγων ημερών ο ιδιοκτήτης του σχολείου, ηγετικό στέλεχος του Συνδέσμου των σχολαρχών (του Συνδέσμου που αποκαλεί τα ιδιωτικά σχολεία «πρωταθλητές της νομιμότητας»), μάζεψε μετά από συγκέντρωση γονέων τους δασκάλους του σχολείου και τους γνωστοποίησε τα ακόλουθα: «Εγώ θα σας πληρώνω για 5 μήνες, Γενάρη έως Μάη, και σε όποιον αρέσει. Οι υπόλοιποι μπορείτε να φύγετε». Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι ο εν λόγω συχνά αναφέρεται δημόσια στην αναγκαιότητα «απελευθέρωσης» των ιδιωτικών σχολείων από την εποπτεία της πολιτείας. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε περίπτωση που οι καταγγελίες ευσταθούν, το λόγο…
Η Ομοσπονδία απέστειλε έγγραφο προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με το οποίο ζητά τον άμεσο έλεγχο του σχολείου σε ό, τι αφορά τις μισθοδοτικές καταστάσεις, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα διοριστήρια των εκπαιδευτικών, καθώς και την πειθαρχική και ποινική δίωξη των υπευθύνων. Ελπίζουμε ο Σύνδεσμος των σχολαρχών να καταδικάσει δημόσια το μέλος του, εάν τα περιστατικά αυτά ισχύουν…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Σε σημερινή συνάντηση κλιμακίου της Ομοσπονδίας με υπηρεσιακούς παράγοντες και τη Νομική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ διευκρινίστηκε ότι:
α)  Όλες οι νέες συμβάσεις που ξεκινούν από το σχολικό έτος 2016-2017 θα έχουν διετή διάρκεια (έως 31/8/2018). Μπορεί η πρόταση διορισμού του ιδιοκτήτη να έγινε τις πέντε πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου οπότε ίσχυε ο προηγούμενος νόμος ( ο νόμος 4415/2016 εκδόθηκε σε ΦΕΚ στις 6/9/2016), όμως επειδή η πράξη έκδοσης του διοριστηρίου έγινε μετά την 5η /9/2016 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του νέου νόμου. Με την ίδια λογική όσων εκπαιδευτικών η σύμβαση διετίας έληξε στις 31/8/2016 θα πρέπει από 1/9/2016 να έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου.
β) Σε περίπτωση μείωσης τμημάτων ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι ώρες ενός μαθήματος προκειμένου να καλυφθούν οι ώρες του διοριστηρίου, το σχολείο οφείλει να καλύψει το διοριστήριο των εκπαιδευτικών όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 4415/2016. Ως διοριστήριο θεωρούμε αυτό που έχει προκύψει μετά την τελευταία τροποποίησή του και όχι το αρχικό. Εξαιρείται η περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός έχει αποδεχθεί μείωση των ωρών διοριστηρίου του για ένα μόνο έτος, περίπτωση κατά την οποία ως διοριστήριο θεωρείται αυτό του αμέσως προηγούμενου έτους.
γ) Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να εργαστεί για λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπει το διοριστήριό του οφείλει να καταθέσει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης σχετική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αφορά το συγκεκριμένο σχολικό έτος όπως προβλέπεται από την παράγραφο 14Α του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010. Επίσης διευκρινίστηκε ότι υπεύθυνες δηλώσεις που αποστέλλονται από το σχολείο στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αφορούν αυτό το θέμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Τοποθέτηση του Γ.Γ. της ΟΙΕΛΕ Γιώργου Χριστόπουλου στο 11ο επιστημονικό συνέδριο της ΟΛΜΕ


Ολοκληρώθηκαν χθες, 16/10 στη Βραυρώνα οι εργασίες του 11ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ με θέμα «Οι επιπτώσεις των Μνημονίων στην Εκπαίδευση». Η συνεδρίαση περιλάμβανε χαιρετισμούς της Προέδρου της ΟΛΜΕ Ελένης Ζωγραφάκη, εκπροσώπων της ΔΟΕ, των κυπριακών συνδικάτων της εκπαίδευσης και Γερμανών συνδικαλιστών εκπαιδευτικών από το Βερολίνο.
Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε με τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ Γιώργος Χριστόπουλος. Τίτλος της τοποθέτησης «Η νεοφιλελεύθερη απειλή για το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης» και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

ΣΩΡΕΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Μεγάλος αριθμός παρανομιών σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε από καταγγελίες συναδέλφων. Μεταξύ άλλων, από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που διαθέτει στα χέρια της η Ομοσπονδία, διαπιστώνεται ότι οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους και προσλαμβάνονται νέοι με επίσης ελάχιστες ώρες.
Από περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρουμε γίνεται σαφές ότι η γραμμή των εκπροσώπων των σχολαρχών να μην τηρείται η νομοθεσία εφαρμόζεται πλέον σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία απέστειλε σήμερα στην Διεύθυνση ΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης αίτημα άμεσου ελέγχου των παρανομιών και τιμωρίας των παραβατών καθώς και το παράτυπο πρόγραμμα του σχολείου. Σύντομα ακολουθούν κι άλλες καταγγελίες για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης.
Δείτε εδώ την καταγγελία της ΟΙΕΛΕ.

«Να ανοίξουν την αγκαλιά τους τα Ιδιωτικά Σχολεία για τα προσφυγόπουλα» – Επιστολή του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ προς τους Ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων της χώρας


Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ αποστέλλει σήμερα επιστολή προς όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στην πανστρατιά ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για το ζήτημα των προσφύγων και ζητώντας τους να εγγράψουν στο μαθητικό τους δυναμικό προσφυγόπουλα με υποτροφία. Είναι αναγκαίο η ιδιωτική εκπαίδευση, ως φορέας Παιδείας, να αποδείξει ότι είναι χώρος αγωγής και πολιτισμού, χώρος ουμανισμού και αξιών.
 Ακολουθεί η επιστολή του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ
 ΠΡΟΣ
Όλους τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων της χώρας
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • ΣΙΕΙΕ
  • ΓΙΕΙΕ
 Στον κοινωνικό στίβο υπάρχουν συχνά αντιθέσεις και συγκρούσεις. Όμως υπάρχουν στη ζωή γεγονότα που αναγκάζουν όλους μας να υπερβούμε τις όποιες αντιπαραθέσεις και να σκύψουμε με φροντίδα πάνω από κοινωνικά ζητήματα με ευρύτερη σημασία.
Ζούμε σε μια εποχή βίαιων ανακατατάξεων και ρευστότητας, πρωτόφαντης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες από την εποχή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Η βαρύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει υπονομεύσει τα θεμέλια του δυτικού κόσμου από το 2008 συνοδεύεται πλέον και από την προσφυγική κρίση. Η χώρα μας έχει δεχτεί, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, εισροή εκατοντάδων χιλιάδων φυγάδων από εμπόλεμες ζώνες καταστροφής. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, όμως,  που δυσχεραίνουν την αρωγή του κρατικού μηχανισμού στους πρόσφυγες, ξεπερνιούνται με την γενναία συνδρομή και την αυταπάρνηση ανθρώπων σε κάθε γωνιά της χώρας. Φτωχοί άνθρωποι σε νησιά, στις υποβαθμισμένες συνοικίες των αστικών κέντρων, ανοίγουν τις πόρτες τους στους νέους παρίες της σύγχρονης βαρβαρότητας. Εθελοντές παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στα κέντρα υποδοχής, κοινωνικές δομές προσφέρουν τρόφιμα, ρουχισμό, ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, όπου στήνονται τείχη και φράχτες μίσους, η Ελλάδα – με την εξαίρεση ελάχιστων ευτυχώς περιστατικών ακροδεξιάς ακρότητας – δίνει μαθήματα ουμανισμού στον πλανήτη.
Η εκπαίδευση είναι χώρος αγωγής και πολιτισμού, χώρος ανθρωπισμού και αξιών. Είναι βασικός μοχλός κοινωνικής συνοχής και λείανσης των αντιθέσεων. Μπορεί να εξαλείψει παθογένειες, όπως η προκατάληψη και η εχθρότητα για τον Εθνικό και το Θρησκευτικό Άλλο, και να λειάνει τις ιδιαίτερα οξυμένες ανισότητες.
Η δημόσια εκπαίδευση ανοίγει σταδιακά τις πύλες της για να υποδεχτεί τα παιδιά των προσφύγων, ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη για την ομαλή ένταξη των παιδιών στην κοινωνία μας. Θεωρώ πως η ιδιωτική εκπαίδευση, τα σχολεία μας, δεν μπορούν να λείψουν από αυτή την πανστρατιά ανθρωπιάς.
Ζητώ από τον καθένα σας, αναλόγως των δυνατοτήτων κάθε σχολείου, να εγγράψει στο μαθητικό του δυναμικό  έστω και ένα, , μικρό αριθμό παιδιών προσφύγων. Γνωρίζω, άλλωστε, ότι ήδη πολλά από τα ιδιωτικά σχολεία εφαρμόζουν εξαιρετικά προγράμματα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και κάποια από αυτά έχουν συγκεντρώσει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες.
Μια σοφή κινέζικη παροιμία λέει: «Αν θες να χορτάσεις έναν άνθρωπο για μία μέρα, δώσ’ του ένα ψάρι. Αν θες να τον χορτάσεις για μια ζωή, μάθε του ψάρεμα». Αυτός θα πρέπει να είναι ο δικός μας στόχος. Η σημερινή ανθρωπιστική αρωγή να μεταβληθεί σε εκπαίδευση για τα παιδιά, κατάρτιση για τους ενήλικες σε γλωσσικές και επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε οι σημερινοί απόκληροι να γίνουν δυναμικά και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας μας και να την εμπλουτίσουν με τη δική τους ιδιαιτερότητα και κουλτούρα.
Ήδη ένα ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης έχει εντάξει στο δυναμικό του κάποια παιδιά προσφύγων. Ελπίζω να ανταποκριθείτε στο σημερινό μου κάλεσμα και η ιδιωτική εκπαίδευση να δώσει το παράδειγμα ανεκτικότητας και ενεργητικής κοινωνικής συμμετοχής στη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ελάτε να μετατρέψουμε μαζί τη δυσκολία σε ευκαιρία ζωής, σε υπόδειγμα αλληλεγγύης. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι και έτοιμοι. Θα αναμείνω τώρα τη δική σας θετική απάντηση.
Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ
 Μιχάλης Κουρουτός

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ


Τελειώνει το καθεστώς των συνταξιούχων στα ιδιωτικά σχολεία σε οποιαδήποτε θέση ευθύνης και αν υπηρετούν (εκπαιδευτικού, ή θέση ευθύνης)  μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Με σημερινή του παρέμβαση  καλεί  τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας   να εφαρμόσει άμεσα το νόμο και να απομακρύνει τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς από τα ιδιωτικά σχολεία της περιοχής της εποπτείας της.  Βεβαίως, όπως ήδη γνωρίζετε, το θέμα αφορά κατά κύριο λόγο το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Saint Joseph που παρανόμως απασχολεί συνταξιούχους, τόσο σε θέση εκπαιδευτικού όσο και σε θέση Γυμνασιάρχη, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας και παρά τις δύο διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπ Παιδείας σε ερωτήματα  της εν λόγω Διεύθυνσης.
Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας αφορά διασταλτικά όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Επομένως, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που εξακολουθούν παρανόμως να απασχολούν συνταξιούχους, θα πρέπει άμεσα να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία. Από τη σημερινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, άλλωστε, προκύπτει με σαφήνεια ότι οι  μη τηρούντες το νόμο θα βρεθούν αντιμέτωποι με πειθαρχική και ποινική δίωξη.
Δείτε εδώ την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ: 4 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Η ΟΙΕΛΕ αποκαλύπτει μια πρωτόγνωρη ιστορία βαρβαρότητας στον «αγνό και άσπιλο» (όπως θέλουν να την παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι των σχολαρχών) χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Ο συνάδελφος Διακουμόπουλος Διονύσης, μαθηματικός επί 20 χρόνια στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, απολύθηκε το 2012 από το σχολείο του λόγω της συμμετοχής του στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Με την απόλυση αυτή η ιδιοκτησία ήθελε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα φρονηματισμού στους υπόλοιπους συναδέλφους του. Όπως ήταν φυσικό, το υπηρεσιακό συμβούλιο απέρριψε την καταγγελία σύμβασης ως εκδικητική και καταχρηστική και ζήτησε την επιστροφή του εκπαιδευτικού στο σχολείο του. Λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ιδιοκτησίας, το ζήτημα έφτασε στη δικαιοσύνη που τελεσίδικα επέβαλε την επιστροφή του εκπαιδευτικού στην τάξη μετά από χρόνια ταλαιπωρίας.
Κάποιοι όμως σ’ αυτή τη χώρα θεωρούν πως είναι πάνω από τους νόμους, πάνω από τη δικαιοσύνη και θεωρούν εαυτόν κράτος εν κράτει. Οι ιδιοκτήτες του σχολείου με θρασύτητα αρνούνται να εκτελέσουν ακόμη και την απόφαση της δικαιοσύνης και δεν δέχονται τον εκπαιδευτικό να αναλάβει υπηρεσία. Βεβαίως, το μεγάλο θύμα της υπόθεσης είναι ο συνάδελφός μας που εδώ και 4 χρόνια δεν είναι ούτε απολυμένος (ώστε να διεκδικήσει να βρει κάπου αλλού δουλειά, ή θέση στον Πίνακα Αναπληρωτών), ούτε εργαζόμενος, με αποτέλεσμα να ζει σε δραματικές συνθήκες ανέχειας. Αυτό είναι το «φιλάνθρωπο» πρόσωπο των πρωταθλητών της νομιμότητας Ελλήνων σχολαρχών. Τίθεται, βέβαια, και το σοβαρό ζήτημα της παράνομης λειτουργίας του σχολείου και της έκδοσης τίτλων σπουδών, καθώς ο κ. Διακουμόπουλος αντικαταστάθηκε παράνομα.
Η ΟΙΕΛΕ ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας για να δοθεί επιτέλους λύση στο δράμα του συναδέλφου μας και για να υποχρεωθούν οι «πειρατές» να συμμορφωθούν με το νόμο και τη δικαιοσύνη. Ζητά, επίσης, από τη Δνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας την άρση των διορισμών των εκπαιδευτικών που παρανόμως αντικατέστησαν τον κ. Διακουμόπουλο στο σχολείο. Τέλος, ζητά την πειθαρχική και ποινική δίωξη όσων παρανόμησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε να απομακρυνθούν οριστικά από την εκπαίδευση και να βρεθούν στο ακροατήριο. Σημειώνουμε εδώ ότι η Διεύθυνση ΔΕ Δ’ Αθήνας έχει ήδη ασκήσει πειθαρχική δίωξη εναντίον των υπευθύνων του σχολείου.
Διαβάστε εδώ σχετική επιστολή του συναδέλφου Διακουμόπουλου προς τη Διεύθυνση ΔΕ Δ’ Αθήνας
Διαβάστε εδώ το έγγραφο Πειθαρχικής Δίωξης των υπευθύνων των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη από τη Διεύθυνση

Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΛΟΣ-ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Στις 21/9/2016 κοινοποιήθηκε  στη Δ/ντρια μεγάλου ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου της Ανατολικής Αττικής η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία τέθηκε σε δυνητική αργία. Από την ημέρα εκείνη δεν μπαίνει πλέον σε τάξη και απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάμιξή της στο εκπαιδευτικό έργο. Ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου  Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΕΙΕ) οι οποίοι αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται “πρωταθλητές της νομιμότητας”!!
Όλα άρχισαν όταν, μετά από καταγγελία της ΟΙΕΛΕ, η Επιθεώρηση Εργασίας Παλλήνης διενήργησε έλεγχο στο σχολείο τον Ιούνιο του 2015 και εντόπισε πλήθος παραβιάσεων της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, στο σχολείο βρέθηκε:
  • μεγάλος αριθμός αδήλωτων τμημάτων,
  • μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών χωρίς διοριστήριο που δηλώνονταν ως διοικητικοί υπάλληλοι προκειμένου να πληρώνονται λιγότερο και να καρπώνεται ο ιδιοκτήτης τη διαφορά,
  • απλήρωτες υπερωρίες κατά συρροή, και
  • σημαντικός αριθμός διδασκόντων χωρίς πτυχίο!!
(Κατά τα άλλα ο ΣΙΕΙΕ ξιφουλκεί υπέρ της “αριστείας”…)
Υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω είναι κυρίως ο νόμιμος εκπρόσωπος του σχολείου αλλά μεγάλη ευθύνη έχουν και οι Διευθυντές του. Η χρησιμοποίηση μάλιστα διδακτικού προσωπικού χωρίς τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αποτελεί, εκτός  από βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, και ποινικό αδίκημα και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο.
Μετά τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας Παλλήνης, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής διενήργησε ΕΔΕ βάσει της οποίας παραπέμφθηκαν 7 άτομα για Πειθαρχικό παράπτωμα και 3 άτομα για ποινικό αδίκημα! Συνέπεια αυτής της παραπομπής ήταν η δυνητική αργία της Διευθύντριας του δημοτικού, η υπογραφή της οποίας βρισκόταν φαρδιά-πλατιά σε όλα τα ψεύτικα – και επομένως παράνομα προγράμματα – που στέλνονταν στη Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής προκειμένου να την παραπλανήσουν, ώστε ο ιδιοκτήτης να παρανομεί ανενόχλητος.
Η Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ
Να  σημειωθεί πως, ενώ η Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής διενήργησε  ΕΔΕ για το σοβαρότατο αυτό θέμα, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός ότι ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης  Αττικής έχει δώσει σχετική εντολή από τις 12/6/2015! Δυστυχώς η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων της Ανατ. Αττικής, περιοχής με πολλά και μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, είναι πλημμελέστατη και η πολιτεία οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε χθεσινή ανάρτηση του Προέδρου του ΣΙΕΙΕ στα social media, ο οποίος μιλάει «για καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ που ποτέ δεν αποδεικνύονται». Άραγε δε γνωρίζει όσα έπραξε ο φίλος του ιδιοκτήτης του εν λόγω σχολείου που είναι μέλος της Διοίκησης του ΣΙΕΙΕ (αλλά και δεκάδες παρανομίες σε σχολεία άλλων μελών του Συμβουλίου του); Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις του…
Η περίοδος της ατιμωρησίας για τους σχολάρχες και τους ανθρώπους τους τελειώνει. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα αφ’ ενός να υπάρχουν περισσότερες σχολικές δράσεις στα ιδιωτικά σχολεία (εποπτευόμενες όμως από το ΥΠΠΕΘ) αφ’ ετέρου όμως σταματά το όνειδος της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής, καθώς είναι υποχρέωση των σχολείων να δηλώνουν τα πάντα στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως γίνεται παντού στην Ε.Ε. Επίσης, η απαγόρευση των ελεύθερων και αναιτιολόγητων καταγγελιών σύμβασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιτρέπει στους συναδέλφους – όπως γινόταν και πριν το 2010 – να καταγγέλλουν σοβαρές παρανομίες που λαμβάνουν χώρα στα ιδιωτικά σχολεία και που μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών εις βάρος των μαθητών των δημόσιων σχολείων και των ιδιωτικών που λειτουργούν νόμιμα.

Σημαντική συνάντηση Προεδρείου ΟΙΕΛΕ με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Γραμματείας των Ελληνογαλλικών Σχολείων : «Τα Ελληνογαλλικά Σχολεία ήταν πάντα σύννομα, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται»


Μετά από τα ζητήματα που προέκυψαν στη λειτουργία μερίδας των Ελληνογαλλικών Σχολειών και την άρνησή τους να εφαρμόσουν διατάξεις του νέου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα ανάμεσα συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΓΙΕΙΕ (Γραμματείας των Ελληνογαλλικών Σχολείων) Αδελφό Ματθαίο Λεβαντίνο και σε μέλη του Προεδρείου της ΟΙΕΛΕ (παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός, ο Πρόεδρος του ΣΙΕΛ Αλέκος Γούλας και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Γιώργος Χριστόπουλος).
Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε αναλυτικά το ζήτημα και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ μίλησε για προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ζητήματα που προέκυψαν στα Ελληνογαλλικά Σχολεία Saint Joseph και Ουρσουλίνες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΙΕΙΕ δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Τα Ελληνογαλλικά Σχολεία λειτουργούσαν και πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν σύννομαΕπομένως θα πρέπει και ο  νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση να εφαρμοστεί».

ΕΤΣΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΙΜΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2014 – ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦ. ΣΥΝ.


Η διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα η πλήρης αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η επί της ουσίας κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων δεν προήλθε από τον ουρανό. Έγινε με τη στενή συνεργασία μεγάλων εργοδοτών σε συνεργασία με το ΔΝΤ και, φυσικά, με την πλήρη ανοχή και συμφωνία των κυβερνήσεων Παπανδρέου-Παπαδήμου-Σαμαρά/Βενιζέλου. Μια τέτοια περίπτωση αποκαλύπτει άρθρο του Βασίλη Γεώργα στην Εφ. Συν.
arch-ellada-dnt
Πιο συγκεκριμένα, η γαλλοελβετικών συμφερόντων τσιμεντοβιομηχανία Lafarge-ΑΓΕΤ Ηρακλής απαίτησε από το ΔΝΤ μέσω …e-mail την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και την αδρανοποίηση του θεσμού της διαιτησίας. Ο λόγος ήταν ότι η πολυεθνική ήθελε να βάλει λουκέτο στο εργοστάσιο των Τσιμέντων Χαλκίδας, απολύοντας ομαδικά τους 236 εργαζομένους (Για τους νεότερους συναδέλφους εξηγούμε ότι η διαιτησία ήταν κομβικό σημείο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όταν αποχωρούσε το ένα από τα δύο μέρη – εργοδότες, ή εργαζόμενοι – από τις διαπραγματεύσεις για συλλογική σύμβαση εργασίας, ο διαιτητής του κράτους συνυπολογίζοντας διάφορους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και παράγοντες καθόριζε τη ΣΣΕ. Μετά τις απαιτήσεις των εργοδοτών και την πρόθυμη συνεργασία ΔΝΤ και της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με την περίφημη ΠΥΣ 6/2012, η διαιτησία μετετράπη σε διακοσμητική, διότι με τη μνημονιακή νομοθεσία αυτό που όριζε ο διαιτητής δεν είχε πλέον δεσμευτική ισχύ για τον εργοδότη). Μ’ αυτό τον τρόπο καταργήθηκαν ουσιαστικά όλες σχεδόν οι συλλογικές συμβάσεις, γεγονός που στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης είχε δραστικές και δραματικές συνέπειες. Οι μισθοί των εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΞΓ μειώθηκαν από 35% έως και σε σχεδόν 80% σε κάποιες περιπτώσεις.
ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γιατί, όμως, αναφερόμαστε στο e-mail της Lafarge-ΑΓΕΤ Ηρακλής στο ΔΝΤ; Διότι ακριβώς την ίδια μεθοδολογία ακολούθησε και ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Έστελναν mail στους φίλους τους στην τρόικα (ιδίως τους κ.κ. Bob Traa, Nico Hobdari και Wes McGrew) και ζητούσαν την πλήρη κατεδάφιση της νομοθεσίας και ορισμένες χαριστικές ρυθμίσεις για τους ίδιους που έθεταν σε κίνδυνο ακόμη και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών!
korakia-dnt-ee-tha-me-fate
Πιο συγκεκριμένα, η ΟΙΕΛΕ είχε δώσει στη δημοσιότητα ότι πρώην ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας μεταξύ άλλων ύποπτων «συναλλαγών», προώθησε το 2013 (όταν υπουργός Παιδείας ήταν ο Κ. Αρβανιτόπουλος) στην τρόικα ως δήθεν έγγραφο του υπουργείου Παιδείας έγγραφο με 13 σημεία-ρουσφέτια του Συνδέσμου των Ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΕΙΕ), που είχαν ως στόχο την πλήρη ανατροπή του νομοθετικού καθεστώτος που ίσχυε μέχρι τότε στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους μέσω απίστευτων παρατυπιών και παρανομιών.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Ομοσπονδίας που προέρχονταν από πηγές του εξωτερικού, το ανώτατο αυτό στέλεχος του υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Ιδιοκτητών κατέθεσαν από κοινού προς την τρόικα έγγραφο-όνειδος. Το κείμενο αυτό, που αποτελεί επί της ουσίας λίστα αιτημάτων του ΣΙΕΙΕ, υιοθετήθηκε από το συγκεκριμένο διευθυντικό στέλεχος του υπουργείου και παρουσιάστηκε στην Τρόικα ως πολιτικό αίτημα του υπουργείου Παιδείας!
Στο κείμενο αυτό, αναφέρονταν όλες οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που μέχρι τότε ίσχυε για την ιδιωτική εκπαίδευση (θεσμικά, εργασιακά, μισθολογικά, κλπ.) καθώς και μια σειρά αιτημάτων για παράκαμψη της ισχύουσας νομοθεσίας σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν ακόμη και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τα κέρδη τους. Το επαίσχυντο αυτό έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή της Ομοσπονδίας.
signomi
Ανάμεσα στις τραγελαφικές απαιτήσεις των σχολαρχών από την τρόικα και το ΔΝΤ υπάρχει μία που αποδεικνύει το βαθμό απληστίας, αλλά και της κατάντιας της συγκεκριμένης εργοδοτικής συντεχνίας. Αναφερόμενοι στο ζήτημα των οφειλών των διδάκτρων μαθητών των σχολείων τους, απαιτούν από την Τρόικα τα δίδακτρα να καταβάλλονται είτε από το κράτος (!) είτε από τους εκπαιδευτικούς (!) προκειμένου να συνεχιστεί η φοίτηση των παιδιών!! Το κείμενο μάλιστα χρησιμοποιεί την έκφραση «Ένωση Εκπαιδευτικών», πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ζητούσαν από την Τρόικα τα οφειλόμενα δίδακτρα να τα πληρώσει είτε ο Σύλλογος Διδασκόντων είτε τα Συνδικαλιστικά Σωματεία τους!
Βέβαια, οι εκπρόσωποι των σχολαρχών, εκτός από όλα αυτά, είχαν πάει ένα βήμα παραπέρα από όλους τους υπόλοιπους εργοδότες. Είχαν ζητήσει με έγγραφό τους από την κυβέρνηση την έξωση της ΟΙΕΛΕ από τα γραφεία της και τη μη καταβολή μισθού στη γραμματεία, ώστε να διαλυθεί η Ομοσπονδία και να μην υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο ανάμεσα σ’ αυτούς και τους ανυπεράσπιστους εκπαιδευτικούς.
Όλα αυτά για να μην ξεχνούμε οι παλιότεροι, αλλά και για να μαθαίνουν οι νεότεροι συνάδελφοι ποιοι μας κυβερνούσαν μέχρι πρότινος και ποιοι πραγματικά είναι οι «συνάδελφοι-ιδιοκτήτες».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Το Υπουργείο Παιδείας ανήρτησε στον ιστότοπό του εγκύκλιο σχετικά με τη διδασκαλία ξένης γλώσσας μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος στα ξένα σχολεία (πρόκειται για τη γλώσσα καταγωγής του σχολείου αυτού) και τα προσόντα των διδασκόντων εκπαιδευτικών.
Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Η ΟΙΕΛΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Με αφορμή την πρωτοφανή απείθεια του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Saint Joseph που αρνείται, παρά τις παρεμβάσεις της Διεύθυνσης ΔΕ Β’ Αθήνας να απομακρύνει συνταξιούχο εκπαιδευτικό από τη θέση του Γυμνασιάρχη, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, ενημερώνοντάς τον για το οργανωμένο σχέδιο ομάδας σχολαρχών που, όπως πρόσφατα ενημερώσαμε, ετοιμάζουν κίνηση «ανταρσίας» προκειμένου ο νόμος να μην εφαρμοστεί.
Η Ομοσπονδία ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και να δοθεί στην κοινωνία το μήνυμα ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους.
Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

Σε κίνδυνο θέτει την εγκυρότητα των τίτλων των μαθητών του ιδιωτικού σχολείου SAINT JOSEPH εμμονή της Διεύθυνσής του να απασχολεί παρατύπως συνταξιούχο σε θέση Γυμνασιάρχη – Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ στον Υπουργό και επιστολή προς τους γονείς


Η ακατανόητη εμμονή της διεύθυνσης του ελληνογαλλικού ιδιωτικού σχολείου Saint Joseph να μην προχωρήσει, όπως ορίζει ο νόμος, στην αντικατάσταση του συνταξιούχου Γυμνασιάρχη, θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα των τίτλων σπουδών των μαθητών του, ενώ βρίσκονται στον «αέρα» όλες οι πράξεις που αφορούν το σχολείο και τη λειτουργία του και έχουν υπογραφή του εν λόγω (ωρολόγιο πρόγραμμα, παρεκκλίσεις, αναθέσεις διδακτικού έργου κ.λπ.). Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4415/2016 και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους 146475/E1/9-9-2016 και 156669/E2/23-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας, δεν επιτρέπεται πλέον τα ιδιωτικά σχολεία να απασχολούν συνταξιούχους σε θέση εκπαιδευτικών, ή σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντές, συντονιστές έργου κ.λπ.).
Παρά το γεγονός ότι η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ήδη αρκετές φορές παρέμβει, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα, η διεύθυνση του Saint Joseph εμμένει στην παράνομη ενέργειά της. Επειδή, όμως, για το Υπουργείο Παιδείας ο Γυμνασιάρχης είναι παράτυπος, τα απολυτήρια των παιδιών θα ακυρωθούν.
Η ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας. Απέστειλε, επίσης, επιστολή προς το Σύλλογο Γονέων του σχολείου για να προειδοποιήσει σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά να χάσουν τη χρονιά τους και να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς το Σύλλογο Γονέων του Saint Joseph

ΠΟΛΕΜΟ ΚΗΡΥΞΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΓΙΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Για μια ακόμη φορά οι εκπρόσωποι των σχολαρχών προκαλούν τους Έλληνες πολίτες, καλώντας ευθέως τα μέλη τους σε απείθεια προκειμένου να συντηρηθεί το καθεστώς μαύρης εργασίας και φοροδιαφυγής στα ιδιωτικά σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε η γραμμή από τον ΣΙΕΙΕ (πλέον ΣΙΣ) τα μέλη του Συνδέσμου να μην πειθαρχήσουν στο νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση και να μη δηλώσουν τις απογευματινές δραστηριότητες και τους εργαζόμενους σ’ αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Μάλιστα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο ζήτησε από Διεύθυνση Εκπαίδευσης άδεια παρέκκλισης, επικαλούμενο όχι το νέο νόμο, αλλά παλαιότερη υπουργική απόφαση, προκειμένου να αποφύγει τη δήλωση των απογευματινών δραστηριοτήτων!
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την προσφάτως ψηφισθείσα ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν – σε ό,τι αφορά τις εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δραστηριότητες – τη λίστα με τις δραστηριότητες, τους εργαζόμενους σ’ αυτές και τον αριθμό των τμημάτων και των μαθητών στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να αποφεύγονται φαινόμενα αδήλωτης εργασίας.
Το πιο σοβαρό όμως είναι πως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΟΙΕΛΕ, κάποια ελληνογαλλικά σχολεία και μάλιστα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ετοιμάζονται να υιοθετήσουν την πρακτική ανταρσίας που προτείνει ο Σύνδεσμος των σχολαρχών.
Η Ομοσπονδία ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και να καταπολεμηθεί η ανομία που ήταν ιδιαίτερα οξυμένη στη ζώνη των απογευματινών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων.

Επαναπρόσληψη των απολυμένων εκπαιδευτικών του σχολείου της Μητρόπολης Πειραιά ύστερα από απόφαση του ΚΥΣΠΕ που έκρινε καταχρηστικές τις καταγγελίες σύμβασης – Συνάντηση ΟΙΕΛΕ με τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ


Επιτέλους, εφαρμογή της συνταγματικής νομιμότητας και του νέου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευσης 4415/2016. Το ΚΥΣΠΕ έκρινε παράνομες ως καταχρηστικές τις καταγγελίες σύμβασης δύο εκπαιδευτικών των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς. Οι συνάδελφοι αναλαμβάνουν και πάλι από Δευτέρα τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συνάντησε το Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, μετά από πρόσκλησή του. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το σχολείο της Μητρόπολης. Παρουσία των εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ ο κ. Σεραφείμ ενημερώθηκε από τους αρμόδιους για τη λειτουργία του σχολείου και αφενός μεν συμφώνησε ότι πρέπει να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι εκπαιδευτικοί, αφετέρου δε δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθούν άμεσα τα αναδρομικά των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τόνισε τη βούλησή του το Εκπαιδευτήριο της Μητρόπολης, το μοναδικό σχολείο της εκκλησίας,  να λειτουργήσει ως πρότυπο νομιμότητας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web