ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Από μεγάλο αριθμό καταγγελιών που λαμβάνει η Ομοσπονδία και από τις επισκέψεις κλιμακίων της Ομοσπονδίας σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζει προβλήματα, με κύρια ευθύνη των σχολείων αλλά και λόγω της ελλιπούς εποπτείας από ορισμένα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα μέχρι στιγμής εντοπίζονται στον έλεγχο των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολείων και στη δήλωση των εκτός ωρολόγιου προγράμματος δράσεων, με αποτέλεσμα να εντείνονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών, φοροδιαφυγής κ.λπ.
Πολλοί σχολικοί σύμβουλοι δεν ελέγχουν, όπως προβλέπει ο νόμος, τα ωρολόγια προγράμματα (που θα πρέπει να εγκρίνονται και από το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων), με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι διαδικασίες εξέτασης των προγραμμάτων αυτών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Επίσης, πολλές Διευθύνσεις δεν ζητούν από τα ιδιωτικά σχολεία τις καταστάσεις με τις εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δράσεις, τους εργαζόμενους σ’ αυτές και τους μαθητές, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της σκληρής «γραμμής» του ΣΙΕΙΕ που έχει κηρύξει ανένδοτο εναντίον της εφαρμογής του νόμου και καλεί τα μέλη του να μην καταθέτουν τις δράσεις.
Η Ομοσπονδία απέστειλε σήμερα επιστολές τόσο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (δείτε εδώ) όσο και στην Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) (δείτε εδώ) ζητώντας την παρέμβασή τους, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web