Δικαστική απόφαση - καταπέλτης γκρεμίζει την κομπίνα των δήθεν νέων αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Σχολείων. 39 Ιδιωτικά Σχολεία έκαναν χρήση της κομπίνας ζημιώνοντας τα Δημόσια Ταμεία με πολλά εκατομμύρια ευρώ!

Δικαστική απόφαση-καταπέλτης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών που γκρεμίζει την περίφημη κομπίνα δήθεν νέων αδειοδοτήσεων παλιών ιδιωτικών σχολείων. 
39 ιδιωτικά σχολεία έκαναν χρήση αυτής της μεθόδου, με αποτέλεσμα τα δημόσια ταμεία να ζημιωθούν με πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Η δίκη πραγματοποιήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά εκπαιδευτικών του ιδιωτικού σχολείου Ελληνική Αναγέννηση που απολύθηκαν με πρόσχημα τη δήθεν ίδρυση νέου σχολείου (ΙΚΕ Αναγέννηση). Η απόφαση αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει νέα αδειοδότηση εκπαιδευτηρίου, αλλά συνέχεια του παλιού σχολείου (αφού λειτουργεί στο ίδιο κτήριο, με παρόμοια ονομασία με επικεφαλής συγγενείς των παλιών ιδιοκτητών). Με βάση το σκεπτικό αυτό, το δικαστήριο κηρύττει άκυρες τις απολύσεις, επιβάλλει την καταβολή μισθών υπερημερίας από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2014 και όλων των οφειλόμενων στους εκπαιδευτικούς (ένα ποσό που προσεγγίζει τα 120.000 ευρώ!). Επιπλέον, υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να καταβάλλουν άμεσα τμήμα του ποσού αυτού, ανεξαρτήτως έφεσης, ή μη.
Θυμίζουμε ότι ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να μην καταβάλλουν δεδουλευμένα στους εκπαιδευτικούς τους, οφειλές στα δημόσια ταμεία και για να απολύσουν μαζικά το προσωπικό τους προσλαμβάνοντας νέους εκπαιδευτικούς των 600 ευρώ, άλλαζαν το όνομά τους και ξεκινούσαν ως δήθεν νέα σχολεία με νόμιμους εκπροσώπους συγγενείς των «προηγούμενων» ιδιοκτητών. Η κομπίνα αυτή τερματίζεται οριστικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών της Ελληνικής Αναγέννησης, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυσή τους ήταν παράνομη. Θα απευθυνθεί, επίσης, στις αρμόδιες αρχές, ώστε τα δημόσια ταμεία να διεκδικήσουν από το σχολείο τις οφειλές. Τέλος, θα γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Παιδείας και σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την απόφαση, για να ληφθούν μέτρα για τα υπόλοιπα σχολεία που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη κομπίνα, καθώς τίθεται ζήτημα νόμιμης εκπροσώπησης των σχολείων αυτών, ακόμη και συνέχιση ισχύος της άδειάς τους.

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΣΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μετά την πρωτοφανή ενέργεια των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κορινθίας να παρακάμψουν τις ιεραρχικά ανώτερές τους υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και να ζητήσουν,για το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση όσων υπηρετούν ως αναπληρωτές στο Δημόσιο, γνωμοδοτήσεις από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, δυστυχώς έχουν προκύψει δυσμενείς εξελίξεις για το ζήτημα, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που υπηρετούν ως αναπληρωτές στη Δημόσια εκπαίδευση και είχαν προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση να επικοινωνήσουν επειγόντως με την ΟΙΕΛΕ στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας (τηλ:210-5230819,210-5238148).

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ η παράνομη απόπειρα μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου σε ορισμένου συναδέλφων μας σε Ιδιωτικό Σχολείο της Λάρισας μετά από παρέμβαση του Διευθυντή Π.Ε Λάρισας

Όπως είχαμε ενημερώσει πρόσφατα, το ιδιωτικό σχολείο Εκπαιδευτήρια Ράπτου στη Λάρισα επιχείρησε να μετατρέψει υπό καθεστώς πίεσης συμβάσεις εκπαιδευτικών από αορίστου χρόνου σε ορισμένου.
Συνάδελφοί μας κατήγγειλαν το γεγονός. Μετά από συντονισμό της Ομοσπονδίας με τη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας, η διαδικασία δεν προχώρησε και οι συμβάσεις των συναδέλφων μας παραμένουν αορίστου χρόνου.
Επειδή το φαινόμενο της απόπειρας μετατροπής των συμβάσεων ενδέχεται να έχει συνέχεια και σε άλλα σχολεία, ζητούμε από τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία σε περίπτωση που τους ζητηθεί να υπογράψουν νέα σύμβαση με δυσμενείς όρους. Υπενθυμίζουμε ότι μετατροπή σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου σημαίνει, μεταξύ άλλων, μη καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης μη αναγνώριση συνεχούς προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και μη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας σύμβασης.

Καταγγελίες για εργοδοτικό μεσαίωνα στην Λάρισα

Αποτέλεσμα εικόνας για εργατικός μεσαίωνας
Καταγγελίες συναδέλφων από τα Εκπαιδευτήρια Ράπτου στην Λάρισα κάνουν λόγο για αφόρητες πιέσεις που δέχονται να υπογράψουν μετατροπή των αορίστου χρόνου συμβάσεών τους σε ετήσιες. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει ακόμη στους ιδιοκτήτες, με την απειλή αναιτιολόγητων απολύσεων, να τρομοκρατούν συναδέλφους ώστε να μετατρέπονται από λειτουργοί της εκπαίδευσης σε οσφυοκάμπτες άνομων βουλήσεων του αφεντικού τους. Με αυτόν τον τρόπο οι συνάδελφοι που υποκύπτουν μεταβάλλουν με την θέλησή τους (!) δυσμενώς τους όρους εργασίας τους και μεταξύ άλλων χάνουν την αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, χάνουν το δικαίωμα προσφυγής για την καταχρηστικότητα της απόλυσης και δεν τους αναγνωρίζεται η συνεχής εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Ο ΣΙΕΛΒΕ και η ΟΙΕΛΕ ζητούν σήμερα από τους φορείς της Πολιτείας την δίωξη των υπευθύνων του σχολείου για σοβαρό πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.
Επειδή η ενέργεια της ιδιοκτησία του σχολείου αντίκειται στο πνεύμα της γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ και παραβιάζει την πρόσφατη νομολογία του  Αρείου Πάγου (624/2015) που απαγορεύει την μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας εκπαιδευτικού χωρίς τη συναίνεσή του η ΟΙΕΛΕ κατήγγειλε το γεγονός τόσο στην Διεύθυνση Π. Ε. Λάρισας (εδώ) όσο και στον Υπουργό Παιδείας (εδώ) και ζητά να σταματήσει άμεσα η μετατροπή των συμβάσεων των συναδέλφων, να ακυρωθούν όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί υπό συνθήκες πίεσης και να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι του σχολείου.

Έντονη διαμαρτυρία της ΟΙΕΛΕ προς τον Διευθυντή Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής για αδράνεια σχετικά με τη συνέχιση της παράνομης διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη

Παρά το γεγονός της έκδοσης της Υ.Α. Φίλη που απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης σε ιδιωτικό σχολείο, χωρίς την εποπτεία του Κράτους, τα Εκπαιδευτήρια ΖΗΡΙΔΗ συνεχίζουν την διαδικασία αυτή, ενώ ο Υπεύθυνος της «Αξιολόγησης», που δεν ανήκει καν στο διδακτικό προσωπικό, συνταξιούχος του δημοσίου κύριος Αντωνίου, όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι, έκανε προκλητικές δηλώσεις ότι η απόφαση είναι παράνομη, δεν την εφαρμόζουμε και θα κριθεί στα δικαστήρια!
Δυστυχώς η Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για να σταματήσει η διαδικασία. Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα έγγραφο προς τον Διευθυντή Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής ζητώντας του να εφαρμόσει επιτέλους τη νομοθεσία και επιπλέον να απομακρύνει από το σχολείο τον εξωθεσμικό παράγοντα που, αν και συνταξιούχος του δημοσίου, έχει παρανόμως «προσληφθεί» για να διεξάγει την εσωτερική αξιολόγηση.
Δείτε εδώ το κείμενο της ΟΙΕΛΕ.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Στη χθεσινή συνεδρίαση του νέου ΔΣ της ΟΙΕΛΕ λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην 24ωρη Γενική Απεργία των συνδικάτων την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου.
Η συνέχιση της εφιαλτικής πολιτικής των Μνημονίων που συρρικνώνει εισοδήματα, διαλύει εργασιακά δικαιώματα, οξύνει τις ανισότητες, απαλλοτριώνει δημόσια αγαθά και την κρατική περιουσίαπλήττει βάναυσα και μόνιμα τους μη προνομιούχους.
Η εφαρμογή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής ήδη έχει αφήσει βαθιά τα ίχνη της στην ελληνική κοινωνία. Ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί, η Παιδεία και η Υγεία μετατρέπονται ραγδαία σε προνόμιο ολίγων, η νέα γενιά χάνει την ελπίδα της και περιθωριοποιείται. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ενώνουν την φωνή τους με τον κόσμο της εργασίας, τους νέους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και ζητούν ανατροπή των πολιτικών της εξαθλίωσης και της κοινωνικής διάλυσης. Ζητούν, επίσης, για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης επαναφορά της εποπτείας του κράτους, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας, αυστηρό έλεγχο της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων σπουδών.
Όλοι μαζί μπορούμε.

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαζικά έφθασαν καταγγελίες στον ΣΙΕΛΒΕ από συναδέλφους στη Θεσσαλία ότι ιδιοκτήτες μεγάλων σχολείων καλούν άμεσα τους συναδέλφους και υπό την απειλή της απόλυσης τους υποχρεώνουν να υπογράψουν μονοετείς συμβάσεις, ενώ ήδη έχουν αορίστου χρόνου σύμβαση. Συνάδελφοι, ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ καμία αλλαγή στις συμβάσεις που κατοχυρώνουν το εργασιακό σας καθεστώς. Επικοινωνήστε με τον ΣΙΕΛΒΕ και την ΟΙΕΛΕ σε κάθε περίπτωση. 
Το πογκρόμ εναντίον των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν θα περάσει!

Ολοκληρώθηκε το 36ο Συνέδριο της ΟΙΕΛΕ. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για οιελεΟλοκληρώθηκαν, εχθές, με επιτυχία οι εργασίες του 36ου Συνεδρίου της ΟΙΕΛΕ. Ο ΣΙΕΛΒΕ συμμετείχε με 18 συνέδρους που συνέβαλαν με τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους στον διάλογο που αναπτύχθηκε. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά η παράταξη "Ενότητα" ενισχύοντας τις δυνάμεις της κατά 2,5% διατηρώντας τις 11 έδρες στο νέο ΔΣ. Οι Συσπειρώσεις-Παρεμβάσεις διατηρούν τις 2 έδρες που είχαν στο προηγούμενο ΔΣ, ενώ η παράταξη του ΠΑΜΕ θα έχει 2 έδρες (από 1) στο νέο ΔΣ.
Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα

Σήμερα, επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ που ανέδειξε στο προεδρείο ως Πρόεδρο τον Μ. Κουρουτό, Α' Αντιπρόεδρο τον Δ. Κάζαγλη, Β΄ Αντιπρόεδρο τον Αλ. Γούλα, Γεν. Γραμματέα τον Δ. Χριστόπουλο, Οργ. Γραμματέα την Τ. Κωστούση, Υπεύθυνο Δημ. και Διεθνών Σχέσεων τον Φ. Καραμεσίνη και Ταμία την Ε. Φλεριανού.

4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12-4 μμ) ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ, 21/1 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 1 μμ

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων με τις άλλες δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ), η ΟΙΕΛΕ έχει προκηρύξει για αύριο Πέμπτη, 21/1, 4ωρη στάση εργασίας (12-4 μμ) για τον κλάδο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Επίσης, αύριο στη 1μμ θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας των τριών εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών στο Υπουργείο Εργασίας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη στάση εργασίας και στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Πλέον, η κοινωνική ασφάλιση αποχαρακτηρίζεται από δημόσιο αγαθό και οι εργαζόμενοι ωθούνται δια της βίας να επιλέξουν ιδιωτικές μορφές ασφάλισης. Η μάχη αυτή είναι μάχη ζωής, ιδίως για τους νεότερους συναδέλφους που δεν κατοχυρώνουν πλέον συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Πραγματοποιήθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου των τριών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ) για το ασφαλιστικό

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΩς ένα κρίσιμο, πρώτο βήμα για την ενίσχυση των σχέσεων και τον συντονισμό των δράσεων των τριών εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών χαρακτήρισε η ΟΙΕΛΕ τη σημερινή κοινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΟΕ με αφορμή το υπό κατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών χαρακτήρισαν ως «μάχη των μαχών» για τους εργαζόμενους την πάλη ενάντια στο νομοσχέδιο που αποτελεί συνέχεια των μνημονιακών αντιμεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας. Η χρόνια κατασπατάληση πόρων και η ασκούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική έχουν διαλύσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι κυρίως χαμένοι θα είναι οι νέοι ασφαλισμένοι που πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ στάθηκαν στο ζήτημα της ευρύτατης φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, η καταπολέμηση του οποίου θα έφερνε δεκάδες εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, προκειμένου να αποφευχθεί η συρρίκνωση των συντάξεων.
Ως πρώτο βήμα κοινής δράσης, οι τρεις Ομοσπονδίες (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ) έχουν προγραμματίσει κοινή στάση εργασίας για αύριο, Πεμπτη, 21/1 και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας (στη 1 μμ). Παράλληλα θα εκδοθεί κοινή αφίσα που θα μοιραστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.
Διαβάστε εδώ την τοποθέτηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτού στη συνέντευξη τύπου.

Η ελληνική εκπαίδευση σε κίνδυνο : Ανησυχητικά τα συμπεράσματα της μεγάλης ετήσιας έκθεσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ - Πρωταθλητές στην υποχρηματοδότηση και στις ανισότητες, ουραγοί στην καινοτομία και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Πραγματοποιήθηκε χθες, 19/1/2016, η παρουσίαση της μεγάλης ετήσιας έκθεσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που αφορά την ταυτότητα της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων κομμάτων και φορέων.
Τα συμπεράσματα της Έκθεσης κατέδειξαν τα σοβαρότατα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης και τη διαλυτική επίδραση της πολιτικής των Μνημονίων που επιδείνωσαν μια ήδη παρακμιακή κατάσταση. Ο Υπεύθυνος Ερευνών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Ν. Παΐζης που παρουσίασε την Έκθεση, στάθηκε στα ακόλουθα σημεία:
1. Στις οδυνηρές επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα μετά από τη εφαρμογή των Μνημονιακών προγραμμάτων. Τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σοβαρά τόσο σε ό,τι αφορά τις βασικές υποδομές (εδώ και 6 χρόνια δεν χτίζεται/ανακαινίζεται καμιά σχολική μονάδα), όσο και σε ό,τι αφορά υποστηρικτικές υποδομές (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, χώροι άθλησης, εστίασης κ.λπ.)
2. Στην έξαρση των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάδα εμφανίζει ραγδαία αύξηση στον αριθμό των NEETs (νέων ανθρώπων έξω από την εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση) και παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος ανισοκατανομής πόρων ανάμεσα σε προνομιούχα (κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά) και μη-προνομιούχα σχολεία.
3. Στα φτωχά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο ΕΕ στην επίδοση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες).
4. Είμαστε ουραγοί στην εκπαιδευτική πρωτοπορία και καινοτομία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξετάζει συγκεκριμένες κατηγορίες προόδου των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Φιλοδοξία της Έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα καμπανάκι κινδύνου για όλους τους υπεύθυνους που ασχολούνται με το χώρο της Παιδείας. H διαιώνιση της σημερινής κατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των ανισοτήτων και την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος της νέας γενιάς με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μ. Κουρουτός τόνισε ότι αυτά τα 10 χρόνια η προσφορά του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο χώρο της εκπαίδευσης και μάλιστα με ίδια χρηματοδότηση είναι σημαντική και ότι πρέπει η ερευνητική και επιμορφωτική του δράση να συνεχιστεί. H ποιοτική, δημόσια εκπαίδευση είναι όπλο των αδύναμων, των μισθοσυντήρητων, υποστήριξε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι χρειάζεται πολιτική τόλμη για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα της Παιδείας.
Τέλος, την αναγκαιότητα συνεννόησης και συναίνεσης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα της Παιδείας επεσήμαναν στις τοποθετήσεις τους στο πλαίσιο της παρουσίασης της Έκθεσης ο Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης και ο Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας της ΝΔ Θ. Φορτσάκης.

Η ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ,21/1

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ της Παρασκευής, 15/1, κηρύττουμε 4ωρη πανελλαδική στάση εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών για την Πέμπτη, 21/1 και ώρες 12:00-16:00 στο πλαίσιο της διενέργειας κοινών κινητοποιήσεων με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ-ΔΟΕ ενάντια στην επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό σύστημα.

Επανέρχονται τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το Επίδομα Αδείας στους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας !

Αποτέλεσμα εικόνας για επίδομα αδείας vs   Αποτέλεσμα εικόνας για μπαμπινιώτης
Είδηση-βόμβα για τα μισθολογικά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών! Με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας επανέρχονται τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Φ.Ε., επομένως και για το σύνολο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών!
Με έγγραφό του ο Ειδικός Γραμματέας του Υπ. Εργασίας κ. Ι. Σούκος ανατρέπει το σχέδιο Μπαμπινιώτη, ο οποίος προκειμένου να εξυπηρετήσει τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους σχολάρχες-συναδέλφους του, μία ημέρα πριν λήξει η θητεία του ως Υπουργού Παιδείας, υπέγραψε παρατύπως (έχει μηνυθεί από την ΟΙΕΛΕ για τη διαδικασία αυτή) τη γνωμοδότηση 214/2012 του ΝΣΚ που εκδόθηκε μετά από παραγγελία του.
Όπως είχε η ΟΙΕΛΕ ανακοινώσει προ ολίγων ημερών, υπήρξε καταγγελία προς το Υπουργείο Εργασίας για την κατάργηση των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας των διοικητικών υπαλλήλων της Φ.Ε. που επεβλήθη από τον κ. Μπαμπινιώτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κατάργηση που επέβαλε στους εκπαιδευτικούς και αποφάσισε να την επιβάλλει μονομερώς και παρανόμως και στους διοικητικούς υπαλλήλους. Μετά την καταγγελία όμως το Υπουργείο Εργασίας με μια απόφαση-σταθμό αποκατέστησε τη νομιμότητα, επιβάλλοντας την αναδρομική (από το 2012) καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Έπειτα από την απόφαση αυτή, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Φ.Ε. (ΣΚΦΕ και ΣΔΝΦΕ) προχώρησαν σε έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Φ.Ε. κ. Μπαμπινιώτη που κοινοποιήθηκε και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπ. Εργασίας ζητώντας την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού προς αυτούς, επικαλούμενοι τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4, παρ. 1) που επιβάλλει την ισότητα αμοιβής για όμοια εργασία, ή εργασία ίσης αξίας. Αποδεχόμενος την επίκληση του Συντάγματος, αλλά και το γεγονός ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας με το έγγραφό του θεωρεί πως πρέπει να καταβληθεί και πάλι ο 13ος και 14ος μισθός στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Φ.Ε.
Όπως γίνεται κατανοητό, η επαναφορά των Δώρων και του επιδόματος αδείας θα ισχύσει αναλογικά και στους υπόλοιπους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, ακριβώς με το ίδιο νομικό σκεπτικό. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ράπισμα σε όσους επεχείρησαν να εξαθλιώσουν το 2012 τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για ίδιον όφελος.
Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε νεώτερο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ ΣΚΦΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη συνάντηση των Προέδρων ΟΙΕΛΕ και ΣΚΦΕ (Σωματείου Καθηγητών Δ.Ε. των Αρσακείων Σχολείων) με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπ. Εργασίας κ. Ι. Σούκο. Συζητήθηκαν κρίσιμα εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις.

ΔΣ ΟΙΕΛΕ: ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/1

Στη σημερινή, τελευταία συνεδρίαση πριν από το 36ο Συνέδριο της ΟΙΕΛΕ, το ΔΣ της Ομοσπονδίας έλαβε την απόφαση για αποδοχή της πρότασης των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για κοινό συντονισμό της δράσης ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και τη γενικότερη πολιτική των Μνημονίων.
Συγκεκριμένα το ΔΣ αποφάσισε:
  • Τη συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο αυριανό (Σάββατο, 16/1, στις 12) συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ στην Ομόνοια
  • Την πραγματοποίηση στάσης εργασίας (12:00-16:00) των ιδιωτικών εκπαιδευτικών την Πέμπτη, 21/1 και την κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας την ίδια μέρα στις 13:00
  • Τη συμμετοχή της ΟΙΕΛΕ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τις άλλες δύο Ομοσπονδίες την Τετάρτη, 20/1 και ώρα 10:30 στα γραφεία της ΔΟΕ.
Το ΔΣ θεωρεί πως η πρόσκληση των Ομοσπονδιών ΔΟΕ-ΟΛΜΕ είναι ένα πρώτο, καθοριστικό βήμα για την στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών συνδικάτων για την αντιμετώπιση της νεοφιλελεύθερης επίθεσης ενάντια στο εκπαιδευτικό αγαθό.
Τέλος, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη νομιμοποίηση των Συνέδρων και το Πρόγραμμα του 36ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που θα διεξαχθεί το διήμερο 23-24 Ιανουαρίου.

Σημαντική εξέλιξη: Πρόσκληση ΟΛΜΕ-ΔΟΕ προς την ΟΙΕΛΕ για κοινό συντονισμό δράσεων

Μετά από κοινή συνεδρίαση των ΔΣ ΟΛΜΕ-ΔΟΕ αποφασίστηκε η ανάληψη κοινών δράσεων όλων των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στην γενικότερη πολιτική των Μνημονίων.
Οι εκπρόσωποι των δύο Ομοσπονδιών επικοινώνησαν με το προεδρείο της ΟΙΕΛΕ υποβάλλοντας πρόσκληση για συμμετοχή της σε κοινή συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, 20/1, στα γραφεία της ΔΟΕ και για συμμετοχή του κλάδου μας στο αυριανό συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στην Ομόνοια και σε κινητοποιήσεις (διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασίας και στάση εργασίας) για την Πέμπτη, 21/1.
Σε σημερινή του συνεδρίαση, το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ αποδέχθηκε την πρόσκληση. Εκτίμησε ότι η πρόσκληση αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός κοινού μετώπου του οργανωμένου εκπαιδευτικού κινήματος ενάντια στη νεοφιλελεύθερη επίθεση στο αγαθό της εκπαίδευσης. Θεωρεί, δε, ότι ο συντονισμός των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών θα πρέπει να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά.
Διαβάστε εδώ το κείμενο των δύο Ομοσπονδιών.

Εμμένουν στην παράνομη διαδικασία αξιολόγησης, παρά την Υπουργική Απόφαση Φίλη,τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη – Νέα επιστολή της ΟΙΕΛΕ στον Υπουργό

Παρά το γεγονός ότι η Υπουργική Απόφαση Φίλη έβαζε τέρμα στην παράνομη και εκδικητική εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών από μη πιστοποιημένο προσωπικό και χωρίς την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία),τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, πιστά στην τακτική ορισμένων ιδιωτικών σχολείων συνεχίζουν την παράνομη διαδικασία. Η ομολογία της συνέχισης της παράνομης διαδικασίας εκ μέρους του σχολείου δημοσιεύεται σήμερα στην Καθημερινή, άρθρο της οποίας αναφέρεται στο ζήτημα.
Θυμίζουμε ότι η αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της ΕΕ γίνεται από πιστοποιημένο από το κράτος προσωπικό, εξειδικευμένο σε ζητήματα πιστοποίησης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη (και σε σχολεία που ακολουθούν την παράνομη αυτή διαδικασία) την αξιολόγηση διεξάγουν συνήθως ο ιδιοκτήτης, ή οι άνθρωποι του ιδιοκτήτη, ή εξωτερικοί συνεργάτες που ουδείς γνωρίζει με ποιες διαδικασίες προσελήφθησαν και με ποια τυπικά προσόντα. Είναι ολοφάνερο ότι μια τέτοια διαδικασία έχει αποκλειστικά ως στόχο την, με επιστημονικό επίχρισμα, προγραφή των ανεπιθύμητων.
O Διευθυντής ΔΕ Ανατολικής Αττικής, μετά την Υπουργική Απόφαση Φίλη, ζήτησε από το σχολείο με σχετικό έγγραφο να εφαρμόσει την Υ.Α. ακυρώνοντας άμεσα τη διαδικασία. Μέχρι σήμερα η διοίκηση του σχολείου, όπως προαναφέρθηκε, αρνείται να εφαρμόσει τόσο την ΥΑ, όσο και το έγγραφο του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι η ενέργεια του σχολείου δεν είναι τυχαία και αποτελεί τμήμα σχεδίου μερίδας των ιδιοκτητών που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τακτική πλήρους αυτονόμησής τους από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που βέβαια θα επιφέρει συγκεκριμένες συνέπειες.
Η ΟΙΕΛΕ ζητά σήμερα με επιστολή της από τον Υπουργό Παιδείας να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

Σημαντικά σημεία του νέου Μισθολογίου

Παραθέτουμε κάποια σημαντικά σημεία του νέου μισθολογίου, απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων.
Αναλυτική περιγραφή γίνεται στην
 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
1) Από 1/1/2016 ισχύει νέο μισθολόγιο με 19 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας. Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης θα κάνουν κατάταξη με βάση την προϋπηρεσία που έχει διανύσει ο κάθε εκπαιδευτικός μέχρι τις 31-12-2015. Επίσης στην κατάταξη μετρά και όποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έχει αναγνωριστεί ως συναφές με το διδακτικό αντικείμενο από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έχει κατατεθεί για αναγνώριση συνάφειας πριν τις 31-12-2015, αλλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει για να το αναγνωρίσει, θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη, αρκεί βέβαια να αναγνωριστεί ως συναφές έστω και μεταγενέστερα.
2) Το μεταπτυχιακό προωθεί τον εκπαιδευτικό κατά δύο ΜΚ, ενώ το διδακτορικό κατά έξι ΜΚ. Αν υπάρχει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μετράει μόνο το διδακτορικό.
3) Αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό. Δηλαδή για το μισθό μετράει μόνο το ΜΚ και όχι ο βαθμός μας.
4) Τα επιδόματα για τα παιδιά μένουν τα ίδια (50€ για ένα παιδί-70€ για δύο-120€ για τρία-170€ για τέσσερα + 70€ από το πέμπτο παιδί και για κάθε επιπλέον παιδί).
5) Τα ΜΚ αλλάζουν κάθε δύο χρόνια. Εάν στην κατάταξη που θα γίνει στο επόμενο διάστημα υπάρχει πλεονάζων χρόνος (π.χ. αν έχει κάποιος 2 έτη και 3 μήνες προϋπηρεσία, οι 3 μήνες θεωρούνται πλεονάζων χρόνος), το επόμενο ΜΚ θα έρθει νωρίτερα (σε 21 μήνες στο παράδειγμά μας).
6) Στη διετία 2016-2017 δεν θα γίνει καμία εξέλιξη σε νέο ΜΚ και η προϋπηρεσία της διετίας αυτής «χάνεται»! Εάν εγκριθούν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ως συναφή μέσα σε αυτή τη διετία, η προαγωγή σε νέο ΜΚ θα γίνει την 1/1/2018.
7) Αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει μείωση στο μισθό μας, ο μισθός θα παραμείνει ο ίδιος και η διαφορά θα καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά». Αύξηση θα ξαναπάρουμε όταν φτάσουμε σε ΜΚ στο οποίο αντιστοιχεί υψηλότερος μισθός.
8) Αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει αύξηση στο μισθό μας, αυτή θα καταβληθεί σε βάθος τετραετίας (25% κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την 1/1/2016)

9) Τα επιδόματα θέσης ευθύνης διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διευθυντές Λυκείων με λιγότερα από έξι τμήματα:300€
Διευθυντές Λυκείων με τουλάχιστον έξι τμήματα: 350€
Διευθυντές Γυμνασίων με λιγότερα από εννέα τμήματα: 250€
Διευθυντές Γυμνασίων με τουλάχιστον εννέα τμήματα: 300€
Διευθυντές Τετραθέσεων και άνω Δημοτικών με λιγότερα από 9 τμήματα: 250€
Διευθυντές Τετραθέσεων και άνω Δημοτικών με τουλάχιστον 9 τμήματα: 300€
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων: 150€
Προϊστάμενοι Μονοθέσεων, Διθέσιων και Τριθέσεων Δημοτικών Σχολείων: 100€
Προϊσταμένοι Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών: 100€

10) Κάθε υπερωριακή ώρα διδασκαλίας αμείβεται με 10€ (μεικτά) και για μέχρι 20 ώρες μηνιαίως.
11) Ακολουθεί ο πίνακας με τα νέα ΜΚ (από 1/1/2016)

 

Συμπληρωμένα έτη Προϋπηρεσίας

Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ)

Βασικός Μισθός (Μεικτά)

Λιγότερα από 2

1

1092

2

2

1151

4

3

1210

6

4

1269

8

5

1328

10

6

1387

12

7

1446

14

8

1505

16

9

1564

18

10

1623

20

11

1682

22

12

1741

24

13

1800

26

14

1859

28

15

1918

30

16

1977

32

17

2036

34

18

2095

36

19

2154

 

12) Η κατάταξη θα γίνει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευτικούς μέσω του σχολείου. Εννοείται πως θα πρέπει να κάνουμε προσεκτικό έλεγχο και να μην υπογράψουμε κάτι που θα οδηγήσει σε λανθασμένη κατάταξη και πιθανή απώλεια χρημάτων.
Για όποιο ερώτημα έχετε, διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο του ΓΛΚ και μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο Σύλλογο ή στην
 Ομοσπονδία.

 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web