Επιστολή της ΟΙΕΛΕ στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΙΕΙΕ

Αριθ. Πρωτ: 19038.1

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. ΄Αννα Διαμαντοπούλου
Την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
Τον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ.Ιωαν. Πανάρετο
To Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Β.
Κουλαϊδή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προϊστάμενο Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Καλογεράκο


Κυρία Υπουργέ,

Μετά τις δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων που έγιναν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας ΣΣΕ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ότι οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, εργοστάσια κ.λπ.) ανατρέποντας το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη συνταγματική επιταγή ότι η ιδιωτική εκπαίδευση είναι εκχώρηση κρατικής λειτουργίας, η ΟΙΕΛΕ σταματά κάθε διάλογο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, όπως η έλλειψη δασκάλων, και ζητά να εφαρμοστεί άμεσα η κείμενη νομοθεσία για όλα τα θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Επιστολή του νέου ΔΣ της ΟΙΕΛΕ στην υπουργό Παιδείας

Αριθ. Πρωτ: 19021
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Αννα Διαμαντοπούλου


Κυρία Υπουργέ,
Στην πρώτη σύγκλησή του την 21/01/2010, ύστερα από την ψήφισή του από το 34ο Συνέδριο, συγκροτήθηκε σε σώμα το 15μελές Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ ως εξής:

Μιχάλης Κουρουτός: Πρόεδρος
Κωστής Παπαντωνόπουλος: Α Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Κάζαγλης: Γεν. Γραμματέας
Νίκος Παΐζης: Β’ Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος για εκπαιδευτικά θέματα
Αλέκος Γούλας: Ταμίας
Χρήστος Σαρρής: Υπεύθυνος για τα οργανωτικά
Γιώργος Χριστόπουλος: Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Εύα Φλεριανού: Μέλος
Δημήτρης Σελέκος: Μέλος
Αργύρης Ψαλίδας: Μέλος
Βαγγέλης Σερίφης: Μέλος
Παναγιώτης Κουτσαντώνης: Μέλος
Γιάννης Μαυρέλης: Μέλος
Γιώργος Μπεμπέτσος: Μέλος
Θανάσης Διαβολάκης: Μέλος

Στο νέο Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ εκπροσωπούνται οι ακόλουθες παρατάξεις απ’ όσες έλαβαν μέλος στις αρχαιρεσίες:
α) ΕΝΟΤΗΤΑ: με 10 έδρες εκ των οποίων όλες τις έδρες του Προεδρείου. Αύξησε τη δύναμή της από 9 σε 10 έδρες.
β) ΑΣΚ (ΠΑΜΕ) Εκπαιδευτικών: 2 έδρες (όσες είχε).
γ) ΔΑΚΕ-ΙΕΛ: 2 έδρες (όσες είχε)
δ) Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών: 1 έδρα (από 2 στο απελθόν Δ.Σ.)
Δεν κατέλαβαν έδρα, διότι δεν συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο, οι παρατάξεις: ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ και Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών.

Κυρία Υπουργέ, το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να εστιάσει κατά προτεραιότητα στην απαλλαγή της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από τους νόμους και το πνεύμα της αγοράς, που τείνουν να μετατρέψουν τα ιδιωτικά σχολεία από πρωτίστως ιδρύματα αγωγής και πολιτισμού σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Κατά την πάγια άποψη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνεται και στο καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, η προϋπόθεση που δικαιώνει την ιδιωτική εκπαίδευση είναι η κοινωνική της στόχευση και η συμβολή της στην ανάπτυξη της κοινωνίας συνολικά, όχι η κερδοφορία των επιχειρηματιών-ιδιοκτητών σχολείων. Την ίδια άποψη εξ άλλου, συμμερίζονται οι κοινωνικοί φορείς στη χώρα μας, αλλά και θεσμικοί φορείς ευρωπαϊκοί και ελληνικοί, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Απόφαση 21-9-1999 για την αρ.38786/97 αίτηση των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και άλλων έξι ιδιωτικών σχολείων κατά της Ελλάδος: «Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, εκτός από ορισμένες δραστηριότητες καθαρά οικονομικές και εμπορικές ουσιαστικές για τη διατήρηση του Κράτους και που μερικές φορές μπορεί να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη παρέμβαση εκ μέρους των αρχών, η δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων δεν έχουν αποκλειστικά κερδοσκοπικούς σκοπούς. Στοχεύουν κυρίως και πάνω από όλα στη μετάδοση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αξιών στους μαθητές, στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο επίπεδο με εκείνες που προσφέρονται στα δημόσια σχολεία. Βεβαίως, το κράτος δύναται να παρέμβει, στα εντός των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, προκειμένου να αποφευχθεί από τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων η δημιουργία μιας ταξικής εκπαίδευσης και η πρόκληση σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των μισθών των καθηγητών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα…») και το Συμβούλιο της Επικρατείας που με πλειάδα αποφάσεών του (ΣτΕ 6567/95, 1357/1999,1999/2001 κ.ά.) έχει κατοχυρώσει τον ιδιαίτερο ρόλο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της παραγόμενης απ’ αυτήν παιδείας ως κοινωνικού αγαθού που παρέχεται υπό την εποπτεία και ευθύνη του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι επείγει η αντιμετώπιση των ακολούθων εξειδικευμένων θεμάτων:
1) Αδιαφανής λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και παραβιάσεις του νομικού πλαισίου, με στόχο τη συσσώρευση υπερκερδών από τους ιδιοκτήτες τους. Οι παρανομίες τους συχνά ξεπερνούν το όριο μεταξύ παραβατικότητας και σκανδάλου (διαρροή θεμάτων International Baccalaureat, υποκλοπή θεμάτων των γενικών εξετάσεων εισαγωγής στην Καλαμάτα κ.λπ.). Ήδη μέσω ΑΣΕΠ προσλαμβάνονται στο δημόσιο κάτοχοι ‘πτυχίων-μαϊμού’ από ιδιωτικά ΤΕΕ που έκλεισαν μεν, ύστερα από τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, όμως τα παράνομα πτυχία που εξέδωσαν εξακολουθούν να υπεξαιρούν θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ από τους νόμιμους δικαιούχους τους.
2)Ανεπάρκεια του εποπτικού μηχανισμού των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την επιβολή της νομιμότητας στα ιδιωτικά σχολεία. Ήδη έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή διερευνώνται προανακριτικά, ύστερα από μηνυτήριες αναφορές της ΟΙΕΛΕ, ποινικές ευθύνες διευθυντικών στελεχών στην Κρήτη (Χανιά), στην Ανατολική Αττική, στην Κέρκυρα κ.α. για παράβαση καθήκοντος.
3)Παράταση, για τρίτη συνεχή χρονιά, της άδειας λειτουργίας ιδιωτικών νηπιακών τμημάτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αδειοδότησης, γεγονός που στην ουσία αποτελεί άτυπη επιδότηση των ιδιοκτητών τους εκ μέρους της πολιτείας για τον εύκολο και γρήγορο πλουτισμό τους.
4)Παράνομη εργασία εκπαιδευτικών χωρίς πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, γεγονός που εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες τους για να κρατούν σε εργασιακή και μισθολογική ομηρεία το «μαύρο» αυτό προσωπικό, όπως και για να ‘διαφημίζουν’ τις υπηρεσίες ‘εξειδικευμένου’ προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία τους. Από την πολλαπλή εκμετάλλευση αυτών των εκπαιδευτικών, που κατά την υφιστάμενη νομοθεσία αποτελεί ποινικό αδίκημα, οι ιδιοκτήτες συσσωρεύουν εκατομμύρια παράνομων κερδών κάθε χρόνο.
5)Η θρασεία παραχάραξη, στην πράξη, των εγκεκριμένων ωρολογίων εβδομαδιαίων προγραμμάτων από ιδιοκτήτες σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριλάβουν φροντιστηριακά ή άλλα προγράμματα, χωρίς έγκριση. Η φροντιστηριοποίηση του σχολείου δεν είναι μόνον αντιπαιδαγωγική. Συγχρόνως πλήττει καίρια το κύρος και την αντικειμενικότητα των γενικών εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, καθώς χωρίζει τους υποψηφίους σε δύο ταχύτητες: τους αποφοίτους σχολείων, από τη μια και τους αποφοίτους σχολείων-φροντιστηρίων, από την άλλη.

Κυρία Υπουργέ,
Το νέο Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ παρακαλεί να ορίσετε το συντομότερο μια συνάντησή μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα ζητήματά που προαναφέρονται.

Δελτίο τύπου του νέου ΔΣ της ΟΙΕΛΕ

Αθήνα, 21/1/2009

Αρ. Πρωτ.: 19020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη σημερινή, πρώτη (μετά το 34ο Συνέδριο, 15-17 Ιανουαρίου), σύγκλησή του το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μιχάλης Κουρουτός: Πρόεδρος
Κωστής Παπαντωνόπουλος: Α Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Κάζαγλης:Γεν. Γραμματέας
Νίκος Παΐζης: Β Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος για εκπαιδευτικά θέματα
Αλέκος Γούλας: Ταμίας
Χρήστος Σαρρής: Υπεύθυνος για τα οργανωτικά
Γιώργος Χριστόπουλος: Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Εύα Φλεριανού: Μέλος
Δημήτρης Σελέκος: Μέλος
Αργύρης Ψαλίδας: Μέλος
Βαγγέλης Σερίφης: Μέλος
Παναγιώτης Κουτσαντώνης: Μέλος
Γιάννης Μαυρέλης: Μέλος
Γιώργος Μπεμπέτσος: Μέλος
Θανάσης Διαβολάκης: Μέλος

Στο νέο Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ εκπροσωπούνται οι ακόλουθες παρατάξεις απ’ όσες έλαβαν μέλος στις αρχαιρεσίες:
α) ΕΝΟΤΗΤΑ: με 10 έδρες εκ των οποίων όλες τις έδρες του Προεδρείου. Αύξησε τη δύναμή της από 9 σε 10 έδρες.
β) ΑΣΚ: (ΠΑΜΕ) Εκπαιδευτικών: 2έδρες (όσες είχε).
γ) ΔΑΚΕ-ΙΕΛ: 2 έδρες (όσες είχε)
δ) Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών: 1 έδρα (από 2 στο απελθόν Δ.Σ.)

Δεν κατέλαβαν έδρα, διότι δεν συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο, οι παρατάξεις: ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ και Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών.

Η Απαλλαγή της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από τους νόμους και το πνεύμα της αγοράς

Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο ν’ αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα προβλήματα αιχμής στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης:

1) Ανεπάρκεια του εποπτικού μηχανισμού των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την επιβολή της νομιμότητας στα ιδιωτικά σχολεία. Ήδη έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή διερευνώνται προανακριτικά, ύστερα από μηνυτήριες αναφορές της ΟΙΕΛΕ, ποινικές ευθύνες διευθυντικών στελεχών στην Κρήτη (Χανιά), στην Ανατολική Αττική, στην Κέρκυρα κ.α. για παράβαση καθήκοντος.

2) Αδιαφανής λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και παραβιάσεις του νομικού πλαισίου, με στόχο τη συσσώρευση υπερκερδών από τους ιδιοκτήτες τους. Οι παρανομίες τους συχνά ξεπερνούν το όριο μεταξύ παραβατικότητας και σκανδάλου (διαρροή θεμάτων International Baccalaureat, απόπειρα υποκλοπής θεμάτων των γενικών εξετάσεων εισαγωγής στην Καλαμάτα κ.λπ.). Ήδη μέσω ΑΣΕΠ προσλαμβάνονται στο δημόσιο κάτοχοι πτυχίων-μαϊμού από ιδιωτικά ΤΕΕ που έκλεισαν μεν, ύστερα από τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, όμως τα παράνομα πτυχία που εξέδωσαν εξακολουθούν να υπεξαιρούν θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ από τους νόμιμους δικαιούχους τους.

3) Παράταση, για τρίτη συνεχή χρονιά, της άδειας λειτουργίας ιδιωτικών νηπιακών τμημάτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αδειοδότησης, γεγονός που στην ουσία αποτελεί άτυπη επιδότηση των ιδιοκτητών τους εκ μέρους της πολιτείας για τον εύκολο και γρήγορο πλουτισμό τους.

4) Παράνομη εργασία εκπαιδευτικών χωρίς πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, γεγονός που εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες τους για να κρατούν σε εργασιακή και μισθολογική ομηρεία το «μαύρο» αυτό προσωπικό, όπως και να ‘διαφημίζουν’ τις υπηρεσίες ‘εξειδικευμένου’ προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία τους. Από την πολλαπλή εκμετάλλευση αυτών των εκπαιδευτικών οι ιδιοκτήτες συσσωρεύουν εκατομμύρια παράνομων κερδών κάθε χρόνο.

5) Η θρασεία παραχάραξη, στην πράξη, των εγκεκριμένων ωρολογίων εβδομαδιαίων προγραμμάτων από ιδιοκτήτες σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριλάβουν φροντιστηριακά ή άλλα προγράμματα, χωρίς έγκριση. Η φροντιστηριοποίηση του σχολείου δεν είναι μόνον αντιπαιδαγωγική. Συγχρόνως πλήττει καίρια το κύρος και την αντικειμενικότητα των γενικών εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, καθώς χωρίζει τους υποψηφίους σε δύο ταχύτητες: τους αποφοίτους σχολείων και τους αποφοίτους σχολείων-φροντιστηρίων.

Το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ, με ενισχυμένο αίσθημα ευθύνης, που του επιβάλλει η αυξημένη εμπιστοσύνη των συναδέλφων-εκπαιδευτικών που το ψήφισαν, θα αγωνιστεί με το ίδιο πείσμα και αποφασιστικότητα, παράλληλα όμως με την ίδια εμμονή στην τεκμηρίωση και την επιχειρηματολόγηση για να πείσει όλους ότι η ανάπτυξη της χώρας έχει ανάγκη από εκπαίδευση ποιότητας με κοινωνική στόχευση για όλους.

Συγκαλεί άμεσα Γ.Σ. στα πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών για να προωθήσει και να προετοιμάσει την αγωνιστική διεκδίκηση των παραπάνω στόχων.


Ο ΣΙΕΛΒΕ στο 34ο Συνέδριο της ΟΙΕΛΕ

Ο ΣΙΕΛΒΕ με 26 αντιπροσώπους του στο 34ο συνέδριο της ΟΙΕΛΕ (15 - 17 Ιανουαρίου 2010)συμμετείχε δημιουργικά και αποφασιστικά σε κάθε συνεδριακή διαδικασία (καταστατικές αλλαγές, χάραξη πορείας - πλαίσιο δράσης, ομιλίες, ψηφίσματα).

Αποτελέσματα εκλογών 34ου συνεδρίου για ΔΣ ΟΙΕΛΕ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 92 ψήφοι / έδρες 10
ΑΣΚ 17 ψήφοι / έδρες 2
ΔΑΚΕ 16 ψήφοι / έδρες 2
ΑΓΩΝ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 12 ψήφοι / έδρα 1
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 8 ψήφοι / έδρα 0
ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2 ψήφοι / έδρα 0

Αποτελέσματα εκλογών 34ου συνεδρίου για εκπροσώπους στην ΓΣΕΕ :

ΕΝΟΤΗΤΑ 65 ψήφοι / αντιπρ. 2
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 22 ψήφοι / αντιπρ. 1
ΔΑΚΕ 16 ψήφοι / αντιπρ. 0
ΑΥΤΟΝ. ΡΙΖΟΣΠ. ΣΥΣΠΕΙΡ. 11 ψήφοι / αντιπρ. 0
ΑΣΚ 9 ψήφοι / αντιπρ. 0
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 8 ψήφοι / αντιπρ. 0

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web