Επιστολή της ΟΙΕΛΕ στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΙΕΙΕ

Αριθ. Πρωτ: 19038.1

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. ΄Αννα Διαμαντοπούλου
Την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
Τον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ.Ιωαν. Πανάρετο
To Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Β.
Κουλαϊδή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προϊστάμενο Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Καλογεράκο


Κυρία Υπουργέ,

Μετά τις δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων που έγιναν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας ΣΣΕ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ότι οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, εργοστάσια κ.λπ.) ανατρέποντας το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη συνταγματική επιταγή ότι η ιδιωτική εκπαίδευση είναι εκχώρηση κρατικής λειτουργίας, η ΟΙΕΛΕ σταματά κάθε διάλογο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, όπως η έλλειψη δασκάλων, και ζητά να εφαρμοστεί άμεσα η κείμενη νομοθεσία για όλα τα θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web