ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΜΕΣΗ, ΑΠΌ 1Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΜΕΣΗ, ΑΠΌ 1Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Î•ÎšÎ Î‘Î™Î”Î•Î¥Î£Î—Η ΟΙΕΛΕ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη τη στήριξή της στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Θεωρεί, δε, ότι η εφαρμογή του μέτρου και στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι αυτονόητη, καθώς ο έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας επί των νηπιαγωγείων έχει θεσμοθετηθεί από το 1929, ενώ το 1976 με το νόμο 309/1976 προβλέπεται σ’ αυτά η παροχή Γενικής Εκπαίδευσης με υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Είναι εύλογο ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων η εφαρμογή θα πρέπει να είναι άμεση,καθώς στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν συντρέχουν οι όποιοι οικονομικοί/κτηριολογικοί περιορισμοί που ισχύουν για τη δημόσια. Επιπλέον, η συνύπαρξη προνηπιακής και νηπιακής τάξης τόσο στους αυτόνομους παιδικούς σταθμούς-νηπιαγωγεία της συνοικίας, αλλά και στις μεγάλες ιδιωτικές σχολικές μονάδες αποτελεί αφορμή μεγάλης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με την ταυτόχρονη άγρια εργασιακή εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών. Συχνά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί είναι αδιόριστοι και αμείβονται με αποδοχές ακόμη και κατά 60% χαμηλότερες από τις νόμιμες. Στις δε προνηπιακές τάξεις η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Είναι, επομένως, ανάγκη να εφαρμοστεί το μέτρο στην ιδιωτική εκπαίδευση από την 1η Σεπτεμβρίου βάσει όσων ισχύουν στο Ν. 682/77.Τούτο σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα εργάζονται στα προνηπιακά τμήματα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, να έχουν εγγραφεί στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και να έχουν διοριστήριο από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην τυπική ιδιωτική εκπαίδευση, επομένως με τους ίδιους όρους εργασίας και αμοιβής.
Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου, η ΟΙΕΛΕ προτείνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να δοθεί στους ιδιοκτήτες μια παράταση υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων που προβλέπει ο Ν. 4093/2012, διότι η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για την άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου έχει ήδη παρέλθει (30/3).
Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής θα έχει αναμφίβολα ευεργετικά παιδαγωγικά/κοινωνικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, όμως,  για την ιδιωτική εκπαίδευση θα δώσει ένα ισχυρό εργαλείο εποπτείας στην πολιτεία επί ενός χώρου που αποτελεί σκοτεινή τρύπα ανομίας και θα προσθέσει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Συμμετέχουμε στο αυριανό απεργιακό κάλεσμα των συνδικάτων

Αποτέλεσμα εικόνας για Î£Î™Î•Î›Î’Î•Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ καλούν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίησε των συνδικάτων ενώνοντας την φωνή τους με αυτή των υπόλοιπων εργαζόμενων, των άνεργων, των μη προνομιούχων και των συνταξιούχων που μαστίζονται από τις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας. Η συγκέντρωση θα γίνει στο ΕΚΘ στις 10:30 π.μ.
Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ συμμετέχουν στην απεργία με το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο όπως αυτό ψηφίστηκε στο τελευταίο έκτακτο Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ. Τα αιτήματα του κλάδου είναι τα ακόλουθα:
 1. Να είναι σαφής η συμπερίληψη των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών να γίνεται με τις ίδιες διαδικασίες που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του Ν. 4472/2017. Επομένως, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η επιλογή των Διευθυντών με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια και το βάρος στην επιστημονική/παιδαγωγική εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων να πέφτει στους Σχολικούς Συμβούλους.
 2. Εφαρμογή του Ν. 4472/2017 για αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού, καθώς ο νόμος προβλέπει την ενσωμάτωσή μας στο καθεστώς αποζημιώσεων του ιδιωτικού τομέα
 3. Εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και για τα τμήματα ΙΒ των ιδιωτικών σχολείων
 4. Επαναφορά της αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων στον καθορισμό του ωρολόγιου προγράμματος, καθώς με το τρέχον καθεστώς που επεβλήθη με το Ν. 4472/2017 έχει οξυνθεί η ανομία.
 5. Άμεση ψήφιση νέου νόμου για τα ξένα σχολεία και εναρμόνιση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την Ε.Ε. με το καθεστώς των Ελλήνων ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 6. Επικαιροποίηση του πειθαρχικού των ιδιωτικών σχολείων (οι ποινές του Ν. 682/77 είναι εξαιρετικά επιεικείς και συχνά δεν υπάρχει εφαρμογή τους)
 7. Άμεσος επανέλεγχος της αδειοδότησης των σχολείων που έχουν προχωρήσει στην κομπίνα της αλλαγής εταιρικής σύνθεσης και έχουν ζητήματα φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας
 8. Αντιμετώπιση της γιγαντωμένης αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία κοινού, ειδικού σώματος Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και τη συστηματοποίηση των ελέγχων
 9. Νομοθέτηση με βάση την πρόταση της Ομοσπονδίας για να τερματιστεί η αθλιότητα με τα Κέντρα Μελέτης και η μαζική μετατροπή φροντιστηρίων και ΚΞΓ σε Κ.Μ.
 10. Άμεση Εφαρμογή του Ν. 4415/2016 για τα φροντιστήρια (ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 11. Επαναφορά των ΣΣΕ στο χώρο των φροντιστηρίων των ΚΞΓ και των ιδιωτικών ΙΕΚ.

Η «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ! ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΛΗΣΤΕΥΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ!

Η «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ! ΣΟΒΑΡΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΛΗΣΤΕΥΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ!
Φαίνεται ότι οι κακές ασθένειες μεταδίδονται εύκολα. Επιβεβαίωση αυτού του κανόνα έχουμε και στην ιδιωτική εκπαίδευση όπου η ανομία κυριαρχούσε κυρίως σε ιδιωτικά σχολεία αποκλειστικά κερδοσκοπικά, που είχαν φυσικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτη. Σε αυτά τα σχολεία κατά κύριο λόγο έβριθαν (και δυστυχώς συνεχίζουν να εμφανίζονται τακτικά) φαινόμενα όπως η αδήλωτη εργασία, η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, η αλλοίωση του εκπαιδευτικού αγαθού. 
Δυστυχώς, το μικρόβιο της παραβατικότητας μεταδίδεται πλέον και σε ιδιωτικά σχολεία υπεράνω υποψίας. Σε σχολεία μη κερδοσκοπικά και δη σε εκπαιδευτήρια που εποπτεύονται από πρεσβείες χωρών. Το τελευταίο διάστημα γίναμε αποδέκτες εξαιρετικά σοβαρών καταγγελιών για σχολείο που λειτουργεί υπό την επίβλεψη Προξενείου μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές το σχολείο παρανόμως, αν και οι εκπαιδευτικοί του είχαν διοριστήρια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (π.χ. 2 ετών), δήλωνε τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές αρχές για μικρότερο διάστημα και με μισθολογικές αποδοχές κατώτερες του νόμιμου. Επί της ουσίας, το σχολείο παρανόμως απέλυε τους εκπαιδευτικούς τους καλοκαιρινούς μήνες, αν και τα διοριστήρια έχουν ημερομηνία λήξης την 31/8, και τους κατέβαλε σημαντικά μικρότερες αποδοχές από τις προβλεπόμενες για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς βάσει του άρθρου 36 του Ν. 682/1977, πληρώνοντάς τους παρανόμως με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ήτοι με περίπου 40% χαμηλότερες των νόμιμων αποδοχές. Την ώρα, λοιπόν, που το σχολείο απέλυε τους εκπαιδευτικούς μέσω ΙΚΑ, αυτοί εξακολουθούσαν να είναι κανονικά δηλωμένοι ως εργαζόμενοι στο Υπ. Παιδείας με το διοριστήριό τους! Για αυτό το λόγο το σχολείο δεν χορήγησε ποτέ όπως ορίζει ο νόμος  τα διοριστήρια στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε αυτοί να μην γνωρίζουν την χρονική διάρκεια της σύμβασής τους και να απολύονται παράνομα εν αγνοία τους. Επομένως, το σχολείο υπέπεσε στις σοβαρότατες παραβιάσεις της παραβίασης της μισθολογικής νομοθεσίας, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, προκαλώντας σοβαρότατη βλάβη τόσο στο εισόδημα των εκπαιδευτικών όσο και στα δημόσια ταμεία. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο σχολείο ετοιμάζεται για τσουνάμι μαζικών απολύσεων τo ερχόμενο διάστημα κατά παραβίαση της νομοθεσίας. 
Η ΟΙΕΛΕ επιχείρησε το τελευταίο διάστημα μέσω παρέμβασης στις προξενικές αρχές να τερματιστεί η ληστεία των δημόσιων ταμείων και η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας να λυθεί το ζήτημα με διάλογο έπεσαν στο κενό. Απευθυνθήκαμε με επιστολή μας στο Πρέσβη της χώρας την περασμένη εβδομάδα ζητώντας και τη δική του παρέμβαση για να αποκατασταθεί η νομιμότητα, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμιά απάντηση. 
Η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και καταγγελίες για άλλα περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας σε μη κερδοσκοπικά σχολεία φανερώνουν ότι η ανομία αποτελεί συστημική ασθένεια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι αναγκαίο η Πολιτεία να συνεχίσει ακόμη να ασκεί με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα τον εποπτικό της ρόλο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ ΣΙΕΛΒΕ ΓΙΑ ΤΟ GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ GDPRΑγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ, του ΣΙΕΛΒΕ και η γραμματειακή μας υποστήριξη βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συμμόρφωσης με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία του GDPR (General Data Protection Regulation). Μέχρι τότε, ζητούμε από εκπαιδευτικούς που έχουν εγγραφεί σε newsletter της Ομοσπονδίας και του ΣΙΕΛΒΕ και δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν ενημέρωση , να μας ενημερώσουν με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail sielbe@gmail.com και τίτλο mail GDPR – ΣΙΕΛΒΕ
TI ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GDPR ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ. Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ αύριο, 25 Μαΐου 2018.
Τι προβλέπει ο νόμος GDPR;
Προσωπικό απόρρητο
Τα άτομα έχουν τα εξής δικαιώματα:
 • Να αποκτούν πρόσβαση και να εξάγουν τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Να διορθώνουν σφάλματα στα προσωπικά τους δεδομένα
 • Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
Έλεγχοι και γνωστοποιήσεις
Οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει:
 • Να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • Να γνωστοποιούν στις αρχές τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
 • Να λαμβάνουν συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Να τηρούν αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
Διαφάνεια
Οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες:

 • Θα παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων
 • Θα περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Θα ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων

IT και εκπαίδευση
Οι εταιρείες και οι οργανισμοί θα πρέπει:

 • Να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους στις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας
 • Να ελέγχουν και να ενημερώνουν για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων
 • Να ορίζουν έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εφόσον χρειάζεται
 • Να συνάπτουν και να διαχειρίζονται συμβάσεις με προμηθευτές που συμμορφώνονται με τον κανονισμό

Στόχος του εν λόγω Κανονισμού είναι η προστασία όλων των ευρωπαίων πολιτών από τυχών κενά και παραλείψεις σε σχέση με την αξιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων. Η οδηγία που βρίσκεται σε εφαρμογή από το 1995 φαίνεται πλέον ξεπερασμένη και η ανάγκη για αντικατάσταση ήταν κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη λόγω κυρίως της ανάπτυξης στην τεχνολογία .
Το GDPR είναι μια τεράστια αλλαγή στις ζωές και στη λειτουργία εταιρειών και οργανισμών, καθώς δίνει εκτεταμένη δικαιοδοσία στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο στον τρόπο που τυγχάνουν διαχείρισης και επεξεργασίας τα προσωπικά μας δεδομένα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε εταιρεία. Μέχρι σήμερα αυτό που ισχύει είναι ότι η οδηγία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασιζόταν στη χώρα-έδρα μιας εταιρείας. Πλέον με τον νέο κανονισμό αυτό δεν ισχύει, καθώς το GDPR ξεκαθαρίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Θα ισχύει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υπεύθυνους και εκτελούντες εντός ΕΕ ανεξάρτητα αν η επεξεργασία και η διαχείριση γίνονται εντός ΕΕ ή όχι.  Θα έχει επίσης ισχύ στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αν η επεξεργασία έχει σχέση με παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε πολίτες εντός ΕΕ. Ακόμα και εταιρείες εκτός ΕΕ οι οποίες έχουν δραστηριότητες εντός ΕΕ θα πρέπει να καθορίσουν υπεύθυνο για τις συναλλαγές που γίνονται εντός ΕΕ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Αυστηρότατες ποινές
Σημαντική παράμετρος του GDPR είναι το γεγονός ότι οι ποινές που προβλέπει είναι πολλαπλάσιες του τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Πλέον οι ποινές θα αγγίζουν το ύψος των 20 εκ. ευρώ ή ακόμα και το 4% του τζίρου μιας εταιρείας την προηγούμενη χρονιά. Αυτό θα ισχύει για τις πλέον σοβαρές περιπτώσεις που μια εταιρεία (ή ένας φορέας) δεν θα έχει επαρκή άδεια από τον καταναλωτή για την επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.
Συγκατάθεση χρήσης προσωπικών δεδομένων
Πλέον η κάθε εταιρεία-οργανισμός-φορέας θα πρέπει με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο να  ζητά από τον καταναλωτή την άδεια  του για παραχώρηση, επεξεργασία, αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να αποφεύγει τις παγίδες υποσημειώσεις και τα λεγόμενα “μικρά γράμματα” που πάντα νομικά είχαν κάποια διέξοδο για την εταιρεία με νομικά τερτίπια.
Έγκαιρη και επαρκής ειδοποίηση
Αν υποπέσει στην αντίληχη της εταιρείας η οποιαδήποτε παραβίαση των όσων προνοεί το GDPR, υποχρεωτικά πλέον θα πρέπει να ενημερώνουν για την παραβίαση αυτή εντός 72 ωρών. Η ενημέρωση του καταναλωτή θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση άμεσα.
Δικαίωμα να «ξεχαστείς»
Πλέον το δικαίωμα του καθενός να ζητήσει να διαγραφούν όλα τα στοιχεία που τον αφορούν σαν να μην υπήρξε ποτέ θα είναι κατοχυρωμένο και θα μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αν και εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής.
(Πηγή: Microsoft, Tech-press.gr, offsite.cy)

ΔΣ ΟΙΕΛΕ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ

ΔΣ ΟΙΕΛΕ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ
Το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 24/5, για να λάβει απόφαση συμμετοχής στην απεργία που προκήρυξαν τα συνδικάτα για την 30η Μαΐου.

Σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, η ΟΙΕΛΕ συμμετέχει στην απεργία των συνδικάτων της 30ης Μαΐου και καλεί τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή για να καταγραφεί η αντίθεση του κλάδου μας στη συνέχιση μιας σκληρής αντεργατικής πολιτικής που ψαλιδίζει εισοδήματα και δικαιώματα, που φτωχοποιεί έτι περαιτέρω τους αδύναμους, που διογκώνει τις ανισότητες.
Η Ομοσπονδία μας ενώνει τη φωνή της με τον κόσμο της εργασίας, με τους μη προνομιούχους, με τους νέους, με τους άνεργους, με τους συνταξιούχους και θέτει το δικό της διεκδικητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τα εξής:
 1. Να είναι σαφής η συμπερίληψη των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών να γίνεται με τις ίδιες διαδικασίες που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του Ν. 4472/2017. Επομένως, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η επιλογή των Διευθυντών με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια και το βάρος στην επιστημονική/παιδαγωγική εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων να πέφτει στους Σχολικούς Συμβούλους.
 2. Εφαρμογή του Ν. 4472/2017 για αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού, καθώς ο νόμος προβλέπει την ενσωμάτωσή μας στο καθεστώς αποζημιώσεων του ιδιωτικού τομέα
 3. Εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και για τα τμήματα ΙΒ των ιδιωτικών σχολείων
 4. Επαναφορά της αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων στον καθορισμό του ωρολόγιου προγράμματος, καθώς με το τρέχον καθεστώς που επεβλήθη με το Ν. 4472/2017 έχει οξυνθεί η ανομία.
 5. Άμεση ψήφιση νέου νόμου για τα ξένα σχολεία και εναρμόνιση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την Ε.Ε. με το καθεστώς των Ελλήνων ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 6. Επικαιροποίηση του πειθαρχικού των ιδιωτικών σχολείων (οι ποινές του Ν. 682/77 είναι εξαιρετικά επιεικείς και συχνά δεν υπάρχει εφαρμογή τους)
 7. Άμεσος επανέλεγχος της αδειοδότησης των σχολείων που έχουν προχωρήσει στην κομπίνα της αλλαγής εταιρικής σύνθεσης και έχουν ζητήματα φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας
 8. Αντιμετώπιση της γιγαντωμένης αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία κοινού, ειδικού σώματος Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και τη συστηματοποίηση των ελέγχων
 9. Νομοθέτηση με βάση την πρόταση της Ομοσπονδίας για να τερματιστεί η αθλιότητα με τα Κέντρα Μελέτης και η μαζική μετατροπή φροντιστηρίων και ΚΞΓ σε Κ.Μ.
 10. Άμεση Εφαρμογή του Ν. 4415/2016 για τα φροντιστήρια (ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 11. Επαναφορά των ΣΣΕ στο χώρο των φροντιστηρίων των ΚΞΓ και των ιδιωτικών ΙΕΚ.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΛΥΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΒΑΖΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Η απαράδεκτη και απάνθρωπη πρακτική κάποιων σχολαρχών, οι οποίοι απέλυαν μητέρες-ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στη λήξη της διετίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της προστασίας μητρότητας, τερματίζεται οριστικά με την έκδοση σημαντικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας μετά από σχετικό ερώτημα-καταγγελία της ΟΙΕΛΕ που είχε λάβει γνώση για μεγάλο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων επικείμενων απολύσεων εγκύων (!), ή νέων μητέρων.
Η εγκύκλιος αναφέρει ρητά πως η σύμβαση της διετίας δεν λήγει αυτόματα, αλλά καταγγέλλεται, εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Ωστόσο, αν η λήξη της διετίας συμπίπτει με την περίοδο προστασίας της μητρότητας, τότε το εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης αναστέλλεται. Επομένως, στην περίπτωση συναδέλφου που προστατεύεται λόγω μητρότητας και η διετία της λήγει μέσα στο διάστημα αυτό, μπορούν να συμβούν τα ακόλουθα:
 • Να μην καταγγελθεί η σύμβαση και να μετατραπεί αυτόματα σε αορίστου
 • Να καταγγελθεί. Στην περίπτωση αυτή τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας σύμβασης λαμβάνουν χώρα στη λήξη του σχολικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχει τερματιστεί η περίοδος προστασίας της μητρότητας. Για παράδειγμα, αν μητέρα εκπαιδευτικός έχει σύμβαση διετίας που λήγει στις 31/8/2018, η προστασία μητρότητας λήγει το Νοέμβριο του 2018 και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να καταγγείλει τη σύμβασή της, τότε η συνάδελφος απολύεται στις 31 Αυγούστου 2019.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ! ΠΙΕΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Η προσχολική αγωγή είναι ο μεγάλος ασθενής του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Το Κράτος αδυνατούσε να προσφέρει σε όλα τα παιδιά δημόσιες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και για αυτό στον χώρο είχε στηθεί εάν εμπόριο υπηρεσιών που περιλάμβανε θηριώδη δίδακτρα, μαύρη εργασία, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Η ανακοίνωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από το Υπ. Παιδείας, οι επιτήδειοι επιχειρηματίες του χώρου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουν την εφαρμογή της. Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου τις τελευταίες ημέρες.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Όπως φαίνεται  από τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την εκπαίδευση 2017-18, οι δαπάνες των νοικοκυριών για την προσχολική αγωγή κυμαίνονται τα τελευταία χρόνια από 120 έως 200 εκατομμύρια ευρώ. Αν στα χρήματα αυτά προστεθεί η κρατική επιδότηση των vouchers, γίνεται αντιληπτό ότι ο τομέας της ιδιωτικής προσχολικής αγωγής είναι αναλογικά ένας από τους πιο κερδοφόρους της ιδιωτικής οικονομίας.

Γράφημα 1.1U U:Σύνολο δαπανών για Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015

 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ


Όμως οι ιδιοκτήτες των παιδικών σταθμών-νηπιαγωγείων και , παρά το γεγονός ότι τα δίδακτρα που επιβάλλουν στους γονείς είναι συχνά ίσης, ή και ανώτερης τιμής από αυτά ακριβών ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων (πρόκειται για ποσά που κυμαίνονται ανάμεσα στα 400 και 700 ευρώ το μήνα), επιχειρούν με άνομες μεθοδεύσεις να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Η εργασιακή εκμετάλλευση στο χώρο αυτό είναι πρωτοφανής. Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί-νηπιαγωγεία είναι κατά κύριο λόγο διάσπαρτοι σε γειτονιές και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις εποπτικές αρχές της πολιτείας να τους ελέγξουν συστηματικά. Η ανεργία μαστίζει σε πολύ υψηλά ποσοστά τόσο τους αποφοίτους ΙΕΚ/ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας– Προσχολικής Αγωγής  όσο και τους απόφοιτους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγών). Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και προσφέρουν μισθούς που κυμαίνονται από 250 έως 400 ευρώ για 10ωρη απασχόληση που περιλαμβάνει υπηρεσίες εκτός των αρμοδιοτήτων των παιδαγωγών (καθαριότητα χώρων, υπηρεσίες εστίασης, συνοδεία σχολικών λεωφορείων κ.λπ.) Στην περίπτωση των παιδαγωγών που εργάζονται σε προνηπιακή τάξη οι μισθοί είναι κατώτεροι από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατά περίπου 20-30%. Στην περίπτωση όμως των νηπιαγωγών η κατάσταση είναι δραματική. Αν και θα έπρεπε να λαμβάνουν τουλάχιστον τις αμοιβές των δημόσιων νηπιαγωγών (με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των υπαλλήλων) τα χρήματα που παίρνουν είναι 60-70% λιγότερα! Μάλιστα η κατηγορία αυτή υφίσταται περαιτέρω σημαντική εργασιακή βλάβη, καθώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί εργάζονται χωρίς νόμιμο διοριστήριο από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους!

Γράφημα 1.2U:Σύνολο δαπανών των νοικοκυριώνγια αγορά αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2014
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ


Γίνεται φανερό ότι αυτό το πάρτι μαύρης εργασίας, παράνομων μισθών πείνας, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής κάποιοι παλεύουν να συνεχιστεί. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα τελευταίων ημερών, ορισμένοι ισχυροί ιδιοκτήτες τέτοιων δομών ασκούν πιέσεις σε κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες  για να ανασταλεί ή να καταργηθεί εντελώς η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η  εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής αντιμετωπίζει καίρια παιδαγωγικά ζητήματα, ανταποκρίνεται σε ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για να σταματήσει το πάρτι του μαύρου χρήματος στο χώρο. Όπως όμως προαναφέρθηκε, υπάρχει δυσκολία εποπτείας στις διάσπαρτες δομές και είναι καταγεγραμμένος ο φόβος των εκπαιδευτικών να προσχωρήσουν σε καταγγελίες λόγω της τεράστιας ανεργία.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συν τονισμένη και συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος από το Υπ. παιδείας σε συνεργασία με το Υπ. Εργασίας. Απαιτείται, όμως, ισχυρή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση αυτού του σύνθετου προβλήματος. Αρχή θα είναι ανακοίνωση και άμεση εφαρμογή της δίχρονης  υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από φέτος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ Γ.ΦΥΣΣΑΚΗ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ


Στα γραφεία της Ομοσπονδίας παραβρέθηκε ο ιστορικός πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γ.Φυσσάκης.

Ο εμβληματικός ηγέτης του κλάδου μας που επί δεκαετίες υπηρέτησε το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης συζήτησε με μέλη του προεδρείου της ΟΙΕΛΕ για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο.
Είχε, επίσης, την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέα στελέχη της ΟΙΕΛΕ και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους για τη δράση της ομοσπονδίας, ιδίως στην περίοδο των δεκαετιών ‘ 70 και ’80.

Ο Γ.Φυσσάκης δεσμεύτηκε ότι θα συνεισφέρει με την πλούσια εμπειρία του και τη βαθειά ιστορική του γνώση για την οργάνωση και παρουσίαση υλικού σχετικά με τα 60 χρόνια της ΟΙΕΛΕ που θα παρουσιαστεί στο επερχόμενο Συνέδριο το Δεκέμβριο.

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ


Η ΟΙΕΛΕ είχε χαιρετίσει την ψήφιση της διάταξης για την εφαρμογή της υποχρεωτικής, δίχρονης προσχολικής αγωγής που ικανοποιούσε ένα διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επέκταση «προς τα κάτω» της υποχρεωτικότητας για εκπαίδευση αντιμετωπίζει σε ένα σημαντικό βαθμό το έλλειμμα πολιτισμικού κεφαλαίου, ιδίως σε παιδιά μη προνομιούχων τάξεων που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό. Ταυτόχρονα εξοπλίζει ακαδημαϊκά-παιδαγωγικά το χώρο με την πρόσληψη εκπαιδευτικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Έχουμε τονίσει πως η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί ισότιμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ο έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας επί των νηπιαγωγείων έχει θεσμοθετηθεί από το 1929, ενώ το 1976 με το νόμο 309/1976 προβλέπεται σ’ αυτά η παροχή Γενικής Εκπαίδευσης με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό θα μπει φραγμός στην «παιδαγωγική βιομηχανία» στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής αγωγής, όπου επιτήδειοι επιχειρηματίες επιβάλλουν για την προνηπιακή τάξη δίδακτρα που είναι ίσα, ή και ξεπερνούν τα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και μάλιστα την ώρα που το προσωπικό (συνήθως απόφοιτοι ΙΕΚ, ή ΤΕΙ) αμείβεται με μισθούς πείνας για απάνθρωπα ωράρια 10 ωρών. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που θα εργαστούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που παρέχουν τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση θα πρέπει:
Τούτο σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα εργάζονται στα προνηπιακά τμήματα θα πρέπει:
• Να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής
• Να έχουν εγγραφεί στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
• Να έχουν διοριστήριο από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην τυπική ιδιωτική εκπαίδευση, επομένως με τους ίδιους όρους εργασίας και αμοιβής (Ν. 682/77).
Εύλογα οι επιχειρηματίες του χώρου αυτού αντιμετωπίζουν με μεγάλη εχθρότητα τη θέσπιση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής. Βλέπουν ότι η κακοποίηση, εκ μέρους τους, ενός δημόσιου αγαθού εις βάρος του αγαθού της παιδείας, των παιδιών και των οικογενειών τους και η εκμετάλλευση διαχρονικών κενών της πολιτείας, αλλά και των εργαζόμενων οδεύουν προς το τέλος τους.
Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν έντονες φήμες για επιχειρηματικές πιέσεις με στόχο την αναστολή, ή την καθυστέρηση εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόβλεψης. Θεωρούμε πως το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διαλύσει τους ψιθύρους και τις, ενδεχομένως, σκόπιμα διασπειρόμενες φήμες και να ξεκαθαρίσει δημόσια ότι η υποχρεωτική, δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί άμεσα σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ


Η ΓΣΕΕ, με την αφορμή των 100 ετών από την ημέρα της ίδρυσής της, πραγματοποιεί σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής συνδιάσκεψη με τίτλο «Η ιστορία μας- Το Μέλλον μας».
Στη συνδιάσκεψη έχουν κληθεί και τοποθετούνται εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών συνδικάτων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, αντιπρόσωποι πολιτικών κομμάτων από την Ελλάδα και το ευρωκοινοβούλιο. Χαιρέτισε η Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Μουζέλης.


Την Ομοσπονδία εκπροσωπούν στη συνδιάσκεψη ο Πρόεδρος Μ. Κουρουτός, ο Β’ Αντιπρόεδρος Αλ. Γούλας και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Γ. Χριστόπουλος.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΣΙΕΛΒΕ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ Δ. ΣΕΛΕΚΟΥ ΣΤΟ 12o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ


Ο Γ.Γ. του ΣΙΕΛΒΕ και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δ. Σελέκος παραβρέθηκε στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ και απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ για «Το Εκπαιδευτικό έργο σε συνάρτηση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών».
Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουμε εγκαίρως, εδώ και πολλά χρόνια, διαγνώσει ότι πλάι στις κλασσικές μορφές συνδικαλιστικής δράσης, απαραίτητο εργαλείο αποτελεί η επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση τόσο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας όσο και των θέσεων και των διεκδικήσεων που προτάσσονται. Για αυτό και η ΟΛΜΕ με το ΚΕΜΕΤΕ και η ΟΙΕΛΕ μέσω του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ συνεισφέρουν τα μέγιστα στη μελέτη και ανάλυση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι και παρέχουν ισχυρό – επιστημονικό οπλισμό στην πολυεπίπεδη δράση των συνδικάτων.
Πράγματι, τόσο οι εργασίες τούτου εδώ του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου όσο και η Ετήσια Έκθεση που την περασμένη Τρίτη στην Αθήνα παρουσίασε το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» ΕΣΑμεΑ για τα «Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και Εργασία χωρίς αποκλεισμούς» αποδεικνύουν πως η εκπαιδευτική κοινότητα παρέχει συνεχώς και ακαταπόνητα πολύτιμη επιστημονική τεκμηρίωση όχι μόνο για να επιτύχει κλαδικούς στόχους, αλλά για να βοηθήσει την κοινωνία και την Πολιτεία.
Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτοί οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών αποτελούν και την μόνη ίσως σοβαρή δομή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής εκπαιδευτικής πολιτικής θέσης στην Ελλάδα.
Στην προοπτική αυτή είναι ανάγκη και θα αποτελούσε ιδανική συνθήκη η συνεργασία των επιστημονικών αυτών φορέων των ομοσπονδιών ώστε να ενισχυθεί  και να εμπλουτιστεί περαιτέρω το κρίσιμο έργο που επιτελούν.
Έτσι κι αλλιώς ο εκπαιδευτικός χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι ενιαίος και εμείς, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, παλεύουμε καθημερινά να προασπίσουμε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού αγαθού στην Ελλάδα ενάντια σε αγοραίες λογικές που θέλουν την εκπαίδευση όχι δικαίωμα, αλλά εμπόρευμα.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.

60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΕΛΕ – Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (1958-2018) – ΣΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1958


Από σήμερα και σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας το Δεκέμβριο θα δημοσιεύουμε στιγμιότυπα από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της ΟΙΕΛΕ, η οποία κλείνει φέτος 60 χρόνια ζωής. Ξεκινούμε σήμερα τη σειρά των αφιερωμάτων μας με περιστατικά που συνέβησαν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της Ομοσπονδίας, το 1958, με την επιμέλεια του μέλους του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ Τζωρτζίνας Γιώτη.
1958: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ
Το 1958 είναι μια σημαδιακή χρονιά για την πολιτική ιστορία του τόπου.  Διεξήχθησαν οι ιστορικές εκλογές της 11ης Μαίου, όπου 9 μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου η Αριστερά, μέσα από το κόμμα της ΕΔΑ, αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 21,4 % και 79 έδρες. Για το κίνημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ωστόσο, έχει συνδεθεί με την πρώτη συγκροτημένη παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ που οδήγησε  την ψήφιση του Ν. 3855/1958. Επίσης, επανεκδόθηκε μετά από 25 χρόνια το φύλλο Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός.
Ποια η εικόνα στην ιδιωτική εκπαίδευση το έτος 1958;
Ο δικτατορικός Νόμος 2545/1940 που έβαζε κάποια τάξη στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν εφαρμόστηκε ποτέ λόγω της έκρηξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα οι λειτουργοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης να παραμένουν έκτοτε θύμα εκμετάλλευσης. Τα βασικά προβλήματά τους είναι αφενός οτι  αποτελούν «εποχιακούς εργάτες», καθώς προσλαμβάνονται με την έναρξη των μαθημάτων και απολύονται κατά τη λήξη τους. Αφετέρου ο κλάδος μαστίζεται από ανεργία, καθώς τις θέσεις στα ιδιωτικά σχολεία καταλαμβάνουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί,  κοινοτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι ΟΤΕ – ΙΚΑ, τραπεζικοί, φαρμακοποιοί και συνταξιούχοι.    Τέλος όσοι καταφέρνουν να βρουν δουλεία στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της εποχής αμείβονται με το ½ ή ακόμα και το 1/3  του μισθού που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, μιάς και δεν υπάρχει ισοτιμία με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς και δεν υφίσταται εποπτικός έλεγχος της Πολιτείας στις πληρωμές τους. (Φανταζόμαστε ότι κάποιοι του Συνδέσμου των σχολαρχών αναπολούν τη «χρυσή» εκείνη εποχή…)
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών  διεκδικεί:
 1. Τριετείς συμβάσεις εργασίας
 2. Να μην επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της 3ετίας μεταβολή ορών εργασίας εις βάρος των εργαζομένων
 3. Οι καταγγελίες σύμβασεις μέσα στην 3ετία να κρίνονται από Δικαστήρια
 4. Να σταματήσουν να εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία συνταξιούχοι και Δημόσιοι υπάλληλοι
 5. Η καταβολή των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να γίνεται μέσω τραπεζών
 6. Την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων να έχει ο σύλλογος διδασκόντων
 7. Τη σύσταση επετηρίδας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 8. Οι Διευθυντές να είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με προυπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών
 9. Την ισοτιμία των ιδιωτικών με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς
 10. Τη σύσταση επικουρικού ταμείου
 11. Την πλήρη συνταξιοδότηση στα 65 χρόνια
 12. Την παρουσία αιρετού εκπαιδευτικού συμβούλου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

Στη νεοσύστατη κυβέρνηση Κ. Καραμανλή ο  Υπουργός Παιδείας  Γ. Βογιατζής,  ήδη από τον 2ο  μήνα της θητείας του, δηλώνει δημόσια σε επιστολή του στη Καθημερινή ότι τον αποσχολούν σοβαρά τα προβλήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και οτι προτίθεται να νομοθετήσει ειδικά για τις διεκδικήσεις 1 και 2.
Τον ίδιο μήνα , Ιούλιο του 1958, εκδίδεται ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου υπό την προεδρεία του Α. Μαλαγαδρή, σύμφωνα με την οποία οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται όλα τα επιδόματα που έχουν και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί. Οι αποδοχές τους εξισώνονται και θα παρακολουθούν τις εκάστοτε αυξομειώσεις του δημόσιου μισθολογίου.
Ο αγώνας της ΟΙΕΛΕ για να εφαρμοστεί η γνωμοδότηση νομοθετικά ξεκινά. Με αλλεπάλληλες συσκέψεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας τα δυο πιο δυναμικά σωματεία, αυτά του ΣΙΕΛ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, πιέζουν το Υπουργείο Παιδείας, καθώς ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών χρησιμοποιώντας κάθε μέσο επιχειρεί να επηρεάσει καταστάσεις με αποτέλεσμα κάποιες παράγραφοι του νομοσχεδίου να τροποποιηθούν αιφνιδίως, λίγο πριν την ψήφισή του. Σε μια ύστατη, δε, προσπάθεια να αναβληθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου, οι ιδιοκτήτες σε συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου δηλώνουν ότι δέχονται τις 3ετείς συμβασεις και την πληρωμή μισθοδοσίας μέσω τραπέζης, αν αναγνωρίσει η πολιτεία την ισοτιμία των ιδιωτικών σχολείων με τα δημόσια. Το αίτημα τους αποκρούεται από  τον επιθεωρητή Πειραιά, καθώς έχει διαπιστώσει αναντιστοιχία στην προφορική και γραπτή βαθμολογία στην 8η τάξη (αντίστοιχη 3η Λυκείου, με την πρώτη να είναι ασυνήθιστα υψηλή). Επί του θέματος ο Πρόεδρος του ΣΙΕΛ μίλάει για δεσμιους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εξαναγκάζονται να βαθμολογήσουν ψηλά τους μαθητές- πελάτες για να μη χάσουν τη δουλεία τους. Πρόσθεσε πως χωρίς διασφάλιση του προσωπικού των Ιδιωτικών σχολείων καμία ισοτιμία δεν πρέπει να δοθεί.

Ο νόμος τελικά ψηφίζεται 24 Σεπτέμβρη. Ο αγώνας της ΟΙΕΛΕ και των σωματείων έφερε σημαντικά αποτελέσματα, καθώς ο νόμος προέβλεπε σημαντικές  ρυθμίσεις προς όφελος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως:

 1. Οι προσλήψεις να γίνονται με τριετή σύμβαση
 2. Τα ¾ του προσωπικού κάθε σχολείου πρέπει να είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και το ¼ κατά ανώτατο όριο συνταξιούχοι ή εκπαιδευτικοί της Δημόσιας εκπαίδευσης
 3. Η καταβολή των αποδοχών πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζών
 4. Να καταρτισθεί επετηρίδα Ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 5. Στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων να καταβάλλονται τουλάχιστον οι αποδοχές των δημοσίων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών παραιτείται μετά την ψήφιση του Νόμου, ενώ  το νέο Προεδρείο προσβάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας τον νόμο ως αντισυνταγματικό και σε πολλές περιπτώσεις δεν τον εφαρμόζει (φαίνεται ότι η τακτική της απείθειας προς τους νόμους είναι διαχρονική για τις ηγεσίες των σχολαρχών…)

60 χρόνια μετά παρατηρούμε ότι με τον αγώνα του κλάδου πολλά από τα πρώτα αιτήματα της ΟΙΕΛΕ έχουν υλοποιηθεί. Όμως, είναι πολλά αυτά που ακόμη εκκρεμούν. Προκαλεί αίσθηση ότι το θέμα της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών ήταν επίκαιρο ακόμη και τότε, ενώ σήμερα η απόπειρα εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης εντείνεται ολοένα και περισσότερο, προκαλώντας αντίστοιχη, αν όχι μεγαλύτερη, ανησυχία για τους τίτλους, αλλά και για το εάν θα πρέπει κάποια ιδιωτικά σχολεία να παρέχουν τους τίτλους αυτούς.

(συνεχίζεται…)

ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΝΙΧΑΤ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΞάνθηΣήμερα πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της κρίσιμης υπόθεσης  του εκπαιδευτικού Χότσικα Νιχάτ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι η απόλυση του κρίθηκε από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπ. Παιδείας, συνεχίζει να μάχεται για την επιστροφή του στο σχολείο.
Θυμίζουμε ότι η ιδιοκτησία του Ιδιωτικού Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης κατήγγειλε παρανόμως τη σύμβασή του τον Οκτώβριο του 2016 με το αιτιολογικό των ιδεολογικών και θρησκευτικών φρονημάτων (!) του συναδέλφου μας. Όπως ήταν φυσικό, το Δεκέμβριο του 2016 το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο απέρριψε την καταγγελία και ζητήθηκε η άμεση επιστροφή του εκπαιδευτικού στην τάξη. Ωστόσο η Οδύσσεια του Νιχάτ δεν έχει ολοκληρωθεί και ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται ώστε να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η καταγγελία σύμβασής του.  Στο πλευρό του Νιχάτ βρίσκονται όλοι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και μάλιστα οι συνάδελφοί του στη Βόρεια Ελλάδα  τον εξέλεξαν Αντιπρόεδρο του ΣΙΕΛΒΕ.
Στη σημερινή Δικαστική διαδικασία παρέστη  ο Εκπρόσωπος του ΣΙΕΛΒΕ Α. Βουρκούδης και κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μ. Κουρουτός. Οι εκπρόσωποί μας τόνισαν ότι καμία καταγγελία σύμβασης πλέον δεν μπορεί να γίνει με την ελεύθερη βούληση ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου, αλλά οφείλει να είναι αιτιολογημένη και να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας όπως προβλέπει ο Ν. 4472/2017.
Αμέσως μετά τη δικαστική διαδικασία οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛΒΕ πραγματοποίησαν επισκέψεις στα γραφεία των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ξάνθης. Στις συναντήσεις που έγιναν, τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τα δύο ιδιωτικά σχολεία της περιοχής, ιδίως δε η σημαντική καθυστέρηση της μισθοδοσίας των συναδέλφων μας.
Αύριο ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ θα συνεχίσει την περιοδεία του στην Βόρεια Ελλάδα  με επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με στελέχη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και με συναδέλφους.

ΤΕΛΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ;


Η ΟΙΕΛΕ διαχρονικά έχει στηρίξει το ρόλο των ανεξάρτητων αρχών και των εποπτικών θεσμών της πολιτείας, θεωρώντας ότι αποτελούν ισχυρό εγγυητή για την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και για την τήρηση της ισονομίας. Αποτελεί για εμάς τεράστια έκπληξη ότι το τελευταίο διάστημα μια από τις αρχές αυτές, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, αντί να επιτελεί το ρόλο της, προχωρά σε πρωτοφανείς ενέργειες πολιτικού παρασκηνίου που έχουν ως θύματα το δημόσιο συμφέρον και εργαζόμενους που οδηγούνται με κατασκευασμένες κατηγορίες σε απόλυση. Φαίνεται πως στο Σώμα έχουν παρεισφρύσει άνθρωποι που δεν λειτουργούν υπεύθυνα.
Σήμερα ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, απέστειλε προσωπική επιστολή προς τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Δ.Δ. κ. Κασσαβέτη που θεωρούμε ότι αποτελεί ίσως το μοναδικό εγγυητή για να αποκατασταθεί η πραγματικότητα και η νομιμότητα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο ΔΣ του Οργανισμού απέστειλαν αναλυτικό Υπόμνημα με συγκεκριμένα στοιχεία για το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει.
Θα αναμένουμε απάντηση στα έγγραφα που αποστείλαμε μέχρι την Τετάρτη. Σε περίπτωση μη απάντησης, όλα τα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα. Ήρθε η ώρα να φανεί, αν τελικά υπάρχει κράτος δικαίου, ή αν δυνάμεις παρακρατικές που εφαρμόζουν πρακτικές άλλων εποχών θα επιβάλουν το δικό τους νόμο στη χώρα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΣΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΕΛ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ


Το Σάββατο 12/5/2018 πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) με αντικείμενο το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει.
Στην ημερίδα, στην οποία παραβρέθηκε πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φορέων και του ακαδημαϊκού κόσμου, χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΙΕΛ Ευστράτιος Γεωργουδής. Τόνισε πως ο θεσμός του σχολικού συμβούλου ήταν μια ισχυρή και γενναία μεταρρύθμιση και ήρθε ως αίτημα του κόσμου της εκπαίδευσης που επεδίωκε να αποτινάξει τα δεσμά του επιθεωρητισμού. Σημείωσε πως ο θεσμός αυτός πρέπει να αναβαθμιστεί για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ότι θα πρέπει να διατηρήσει τον εποπτικό του ρόλο, ώστε να αποτελέσει ασπίδα προστασίας του εκπαιδευτικού συστήματος έναντι των προσπαθειών εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.
Τέλος, πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενταθεί ο διάλογος για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, καθώς υφίσταται ο κίνδυνος οι νέες δομές να συντελέσουν στην γραφειοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς ενισχύονται οι διοικητικές και ελαττώνονται οι παιδαγωγικές αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων σ’ αυτές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ εξέδωσε κείμενο οδηγιών για τη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη 15/5 στο Μουσείο της Ακρόπολης για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2017-2018 για την Εκπαίδευση του Κέντρου σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα: «Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»Ειδική Αγωγή.
Στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2017-2018 για την Εκπαίδευση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα: «Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» θα δημοσιοποιηθούν πρόσφατα στοιχεία με έμφαση:
 • στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην απασχόληση
 • στη θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28.
Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των δεικτών για την ταυτότητα και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία από όλες τις διαθέσιμες  βάσεις δεδομένων της Eurostat και απέχοντας δέκα χρόνια από την κύρωση και ισχύ της Σύμβασης του ΟΗΕ, επιχειρούμε μια συνολική αποτίμηση του πεδίου και ειδικότερα τη θέση των κρατών-μελών της ΕΕ. Ειδικότερα εστιάζουμε στους περιορισμούς ή τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το αναπηρικό κίνημα στον αγώνα του για την κοινωνική ολοκλήρωση  και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε αντιπαραβολή με τους δείκτες για τα άτομα χωρίς αναπηρία.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε πως τον Οκτώβριο 2018 θα ακολουθήσει το Β’ μέρος της έκθεσης με έμφαση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διήμερη επιστημονική συνάντηση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών & των εκροών της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την περίοδο 2007 – 2016 και θα πραγματοποιηθεί ευρεία συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ποιοτική διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στην παραπάνω συνάντηση, σας δηλώνουμε ότι θα υπάρξει προτεραιότητα σε όσες και όσους συμμετέχουν στην παρούσα εκδήλωση.
Εν όψει μελλοντικών ερευνητικών μας πρωτοβουλιών, θα σας αποστείλουμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με στόχο την καταγραφή των απόψεών σας πάνω σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. Οι απόψεις σας θα αποτελέσουν μέρος του ερευνητικού μας έργου και θα παρουσιαστούν στις εργασίες της επόμενης συνάντησης με στόχο την αξιοποίηση και την ανατροφοδότηση των παρεμβάσεών μας. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα σύντομο απογραφικό δελτίο με τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας το οποίο θα διατίθεται στη Γραμματεία της εκδήλωσης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει βεβαίωση για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, την οποία θα παραλάβετε μετά το τέλος της εκδήλωσης από την Γραμματεία της εκδήλωσης.

Υγ. Εάν κάποια ή κάποιος συνάδελφος κάνει χρήση αμαξιδίου, είναι τυφλός ή κωφός, παρακαλούμε, να μας το δηλώσει το συντομότερο, με email στο info@kanep-gsee.gr ή στο τηλέφωνο 210 5218752 κ. Βίκυ Κουλουρά.

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥΣτην προ 20 ημερών συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Φώτη Κουβέλη με μέλη του Προεδρείου της ΟΙΕΛΕ, κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η λειτουργία του ιδιωτικού σχολείου του Ναυστάθμου στα Χανιά, το οποίο λειτουργεί με ευθύνη του Πολεμικού Ναυτικού. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε νέα συνάντηση για να συζητηθεί πιο διεξοδικά το θέμα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της Μ. Κουρουτός και η Οργ. Γραμματέας Τζ. Κωστούση. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Υπαρχηγός ΓΕΝ, Υποναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης, ο οποίος είναι γνώστης του ζητήματος.
Στη συζήτηση έγινε αναφορά στο εξαιρετικό εργασιακό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο του Ναυστάθμου και στη σημαντική προσφορά  του σχολείου στην κοινωνία. Ταυτόχρονα συζητήθηκε η εξεύρεση των πιο πρόσφορων τρόπων, ώστε η ομαλή λειτουργία του σχολείου να συνεχιστεί στο μέλλον.
Επιβεβαιώθηκε, δε, το καλό πνεύμα στη συνεργασία των δύο πλευρών και η ισχυρή θέληση για την εξεύρεση λύσης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, των μαθητών και των εργαζόμενων του σχολείου.

ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ «ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ»

Μια νέα σοβαρή εξέλιξη στον ΕΟΠΠΕΠ προέκυψε προ ολίγου με το Σύλλογο των Εργαζόμενων να προχωρά σε στάση εργασίας αύριο Πέμπτη, 10/5, από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Σύλλογος καταγγέλλει την ηγεσία του ΕΟΠΠΕΠ (τον πρόεδρο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο) για «ανεξήγητα εχθρική και τιμωρητική στάση προ τους εργαζόμενους», που εκφράζεται με δύο τρόπους:
 1. Με την αυθαίρετη εφαρμογή των μισθολογικών νόμων που προκαλούν μειώσεις από 35-60% των μισθών των εργαζόμενων
 2. Με την παραπομπή σε πειθαρχική διαδικασία στοχοποιημένων εργαζόμενων, πολλοί εκ των οποίων έχουν διεκδικήσει στη δικαιοσύνη και σε θεσμικά όργανα το δίκιο τους
Η ανακοίνωση των εργαζόμενων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «βλέπουν πλέον τη ζωή τους να διαλύεται και τον Καιάδα της ανεργίας να πλησιάζει. Και δυστυχώς δράστες του εγκλήματος είναι κάποιοι άνθρωποι που πρόσφατα υπήρξαν εκπρόσωποι εργαζόμενων, που έδωσαν μάχες για ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα».
Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Συλλόγου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web