Η ΟΙΕΛΕ διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της από τις διαδικασίες διαλόγου και ζητά άμεσα συνάντηση από την Υπουργό Παιδείας για το θέμα της αξιολόγησηςΔιαπιστώνοντας πως (για μια ακόμη φορά) η ΟΙΕΛΕ δεν καλείται σε διάλογο από την Υπουργό Παιδείας και μάλιστα για ζητήματα που αφορούν άμεσα και στην ιδιωτική εκπαίδευση, υποχρεωθήκαμε να απευθύνουμε επιστολή διαμαρτυρίας στην Υπουργό Παιδείας, ζητώντας άμεσα συνάντηση μαζί της.

Η επιστολή της ΟΙΕΛΕ έχει ως εξής:

 

«Κυρία Υπουργέ,

Στο άρθρο 2 του νόμου που ψηφίσατε πριν λίγους μήνες για την ιδιωτική εκπαίδευση αναφέρεται επακριβώς:

«Άρθρο 2

Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Μετά το άρθρο 2 του ν. 682/1977 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων

Οι δομές, το εκπαιδευτικό έργο και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων

Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο νόμος που φέρατε προς ψήφιση αναφέρει πως τα ιδιωτικά σχολεία και το προσωπικό τους αξιολογούνται με τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν και για τη δημόσια εκπαίδευση, θα έπρεπε, στο όνομα της τήρησης στοιχειωδών διαδικασιών διαλόγου, να ακούσετε και τις απόψεις του κλάδου μας.

Ζητούμε, επομένως, να ορίσετε άμεσα συνάντηση με την ΟΙΕΛΕ, ώστε να συζητηθεί αναλυτικά το σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στα ιδιωτικά σχολεία».

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε ο ΣΙΕΛΒΕ με τρόπο πάγιο τηρεί απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που το καταστατικό του και οι νόμοι ορίζουν για κάθε ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Πριν δύο χρόνια περίπου (28-3-2019 μέχρι και 6-4-2019), διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου μας για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης (Διοικητικό συμβούλιο και Εξελεγκτική επιτροπή) και των εκπροσώπων του στον ΕΚΘ και το συνέδριο της ΟΙΕΛΕ. Οι θητείες των οργάνων αυτών έληξαν, αλλά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας Covid-19 καθιστούσαν την διενέργεια των εκλογών αδύνατη. Για αυτόν τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ που συνήλθε την 30-1-2021 αποφάσισε ομόφωνα να επικαλεστεί το άρθρο 72, του Ν. 4756/2020 και να παρατείνει την θητεία των οργάνων διοίκησης μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

 Εντούτοις, η άρση των περιοριστικών μέτρων δεν ήταν τέτοια που να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συλλόγου μας. Η πάγια τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια διεξαγωγή των εκλογών κυρίως εντός των χώρων των ιδιωτικών σχολείων που μαζικοποιούσαν την συμμετοχή των συναδέλφων και έδιναν την δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων γινόταν αμφίβολη. Επιπλέον, η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων εμπόδιζε ποικιλοτρόπως ένα τέτοιο εγχείρημα.

Για τους παραπάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ, αφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα σε δύο συνεδριάσεις του, στα τέλη Μαΐου και στα μέσα Ιουνίου, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης του συλλόγου μας μέχρι την 31-10-2021 βάσει του άρθρου 133 του Ν.4808/2021 ΦΕΚ Α 101/19.6.2021 που τροποποίησε το άρθρο 72, του Ν. 4756/2020, με απώτερο στόχο την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συλλόγου το αργότερο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2021.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που καταβάλλουν τις συνδρομές τους μέσω πάγιων τραπεζικών εντολών να ανανεώσουν τις εντολές αυτές, καθώς ο σύλλογος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συνδρομές των μελών του.

Η συνδρομή του Συλλόγου είναι 3 ευρώ ανά μήνα, & οι λογαριασμοί του

GR2101102100000021048098582 της Εθνικής Τράπεζας

GR6801407200720002002009378 της Alpha Bank


Ακολουθεί το σχετικό άρθρο 133 του Ν.4808/2021 ΦΕΚ Α 101/19.6.2021

Άρθρο 133

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

 1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) τροποποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31η.10.2021 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.10.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

2. Εξαιρετικά, έως την 31η.10.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.».

2. Το άρθρο 73 του ν. 4756/2020 καταργείται.

 


Πρωτοφανές κύμα απολύσεων στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, απολύουν Ιούνιο και επαναπροσλαμβάνουν (;) Σεπτέμβριο – Κλοπή διδάκτρων τουλάχιστον 2 μηνών από τους γονείς με τις ευλογίες Κεραμέως!Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου (τότε) για την ιδιωτική εκπαίδευση δια χειρός Νίκης Κεραμέως, Ιούλιος 2020:

 «(Η μετατροπή της διετούς αρχικής σύμβασης σε αορίστου χρόνου) επιδιώκει τη διατήρηση πιο μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων εργασίας, προς όφελος τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών και της οργάνωσης των ιδιωτικών σχολείων όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου»

Τις τελευταίες ημέρες φθάνουν υπόψη της Ομοσπονδίας μας πληροφορίες για τεράστιο κύμα καταγγελιών σύμβασης, κυρίως δασκάλων και νηπιαγωγών, σε ιδιωτικά σχολεία στη λήξη του διδακτικού έτους (στο τέλος της επόμενης εβδομάδας). Σε πολλές περιπτώσεις η καταγγελία σύμβασης συνοδεύεται με υπόσχεση επαναπρόσληψης το Σεπτέμβριο! Θα αναμένουμε, μετά τη λήξη των Πανελλαδικών, την εικόνα και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν και φοβούμαστε για ανάλογη κατάσταση και εκεί.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2020 οι αρχικές συμβάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ήταν διετείς (μετά τη λήξη της διετίας, αν δεν καταγγέλλονταν, μετατρέπονταν σε αορίστου χρόνου), διδόταν δηλαδή το συνταγματικά κατοχυρωμένο διάστημα δοκιμής στον εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα η απόλυση συνοδευόταν από αποζημίωση απόλυσης και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας. Όχι πια! Είναι φανερό ότι πολλοί ιδιοκτήτες, με τη βοήθεια του άθλιου νόμου Κεραμέως, μετατρέπουν τα ιδιωτικά σχολεία σε φροντιστήρια, και τις δήθεν αορίστου χρόνου συμβάσεις σε οιονεί ορισμένου (που καταγγέλλονται στο 9μηνο). Πέρα από τις οδυνηρές επιπτώσεις που έχει η πρακτική αυτή για τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, τίθεται μέγα ζήτημα για την έμμεση κλοπή των γονέων από τους επιτήδειους. Τα δίδακτρα καταβάλλονται για το σχολικό έτος (για το σύνολο της χρονιάς, 12 μήνες), όχι για το διδακτικό έτος. Επομένως, όταν ο εκπαιδευτικός απολύεται στη λήξη του διδακτικού έτους, ο ιδιοκτήτης έχει αυτόματα κέρδος τουλάχιστον 2,5 μηνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 2 στη δευτεροβάθμια. Πέραν της προφανούς παρανομίας, εγείρεται θέμα υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στα ιδιωτικά σχολεία που πληρώνουν κανονικά το καλοκαίρι και τιμούν τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών και τα σχολεία των «πειρατών» που κατακλέβουν τους εργαζόμενους και τους γονείς.

Είχαμε γράψει τότε στην ανάλυση του σχεδίου νόμου για το ζήτημα:

Η κατάργηση της διετίας, παρόλο ότι στην Αιτιολογική Έκθεση παραπειστικά αναφέρεται ότι «επιδιώκει τη διατήρηση πιο μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων εργασίας, προς όφελος τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών και της οργάνωσης των ιδιωτικών σχολείων όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου», θα πολλαπλασιάσει τις απολύσεις αφού αυτές θα είναι αναιτιώδεις και, κυρίως, φθηνές! Κι αυτό γιατί η σύμβαση ορισμένου χρόνου (διετής) καταγγέλλεται πρόωρα μόνο με την ύπαρξη σπουδαίου λόγου (οπότε σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτού, οφείλονται οι αποδοχές μέχρι τη λήξη της συμβατικής διάρκειας) ενώ η αποζημίωση απόλυσης εντός του πρώτου έτους απασχόλησης είναι μηδενική, στο δεύτερο δε έτος ανέρχεται σε μόλις 2 μισθούς!

Αποδεικνύεται πλέον ολοφάνερα ότι η μοναδική στόχευση του νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση ήταν η με κάθε τρόπο διόγκωση των κερδών των ιδιοκτητών στις πλάτες των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Απολύτως καταστροφικές οι επιπτώσεις των απολύσεων κάθε καλοκαίρι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Όπως προαναφέρθηκε, οι συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς είναι οδυνηρές. Η καταγγελία της σύμβασης στο 9μηνο δεν επιτρέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας (ο νόμος απαιτεί συνεχή προϋπηρεσία για την αναγνώρισή της), εμποδίζει τη μισθολογική ωρίμανση (είναι βέβαιο ότι θα βλέπουμε συνεχή «ανακύκλωση» εκπαιδευτικών, ώστε να μην ανεβαίνουν μισθολογικά κλιμάκια και να μην στοιχίζουν περισσότερο) και αφαιρεί τη δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης απόλυσης (χρειάζεται μίνιμουμ ένα έτος) και ένταξης στα μητρώα του ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας.

Πλέον, κάθε ιδιωτικός εκπαιδευτικός ζει στο πετσί του την απόλυτη εξαπάτηση από την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως που είχε το θράσος πριν την ψήφιση του νόμου να πει ότι η μετατροπή των ορισμένου χρόνου συμβάσεων σε αορίστου είναι για το …καλό μας και για την εξασφάλιση «μακροχρόνιων» εργασιακών σχέσεων.

Επειδή, τέλος, η Υπουργός Παιδείας είχε πει ότι η ρύθμιση αυτή βαίνει σε όφελος των σχολείων και της ποιότητάς τους, ερωτούμε κάθε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη επικαλούμενοι κάθε επιστημονική έρευνα που έχει γίνει σχετικά: Είναι δυνατόν ένα σχολείο να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, όταν «ανακυκλώνει» τους εκπαιδευτικούς του, όταν έχει εκπαιδευτικούς-επισκέπτες ολίγων μηνών που δεν δένονται με τη σχολική κοινότητα και δεν έχουν κανένα σοβαρό κίνητρο παραμονής;

Και μετά οι σχολάρχες γκρινιάζουν που οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φεύγουν τρέχοντας για να διοριστούν ως αναπληρωτές….

Επιστολή ΟΙΕΛΕ στη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για την κλοπή των διδάκτρων

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε για το ζήτημα της κλοπής των διδάκτρων με τις πρόωρες απολύσεις εκπαιδευτικών επιστολή στην περίφημη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων που ήταν ο μοναδικός φορέας, πλην εργοδοτών, που στήριξε με φανατισμό το νομοσχέδιο Κεραμέως και έκτοτε εξαφανίστηκε, αν και έχουν προκύψει πολύ σοβαρά ζητήματα για την εκπαίδευση.

Θα ζητήσουμε από τους εκπροσώπους των γονέων, αν πράγματι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών τους και όχι για την εξυπηρέτηση κομματικών ή ατομικών συμφερόντων, να λάβουν δημόσια θέση για τη διαμορφούμενη κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία που πλήττει ευθέως την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και την τσέπη τους.

Η ΟΙΕΛΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΕΚΑ για να καταρριφθεί η κατάπτυστη έκτακτη αγωγή που κατέθεσε εναντίον του η Υπουργός ΠαιδείαςΗ ΟΙΕΛΕ, μετά από αίτημα του ΕΚΑ, απέστειλε έγγραφο ως νομική συνδρομή εν όψει της κατάπτυστης έκτακτης αγωγής που κατέθεσε εναντίον του (και εναντίον της ΑΔΕΔΥ) η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως. Στο έγγραφο αυτό επισημαίνεται ότι η ΟΙΕΛΕ δεν έχει κηρύξει απεργία ή στάση εργασίας αλλά καλεί στο συλλαλητήριο της Τετάρτης, 16/6, λόγω διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η αγωγή εκδικάζεται αυτή την ώρα.

Η Υπουργός Παιδείας, φυσικά, δεν πείθει κανέναν για το υποκριτικό ενδιαφέρον της για τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις. Αν διέθετε στοιχειώδη ευαισθησία:

  • Δεν θα ναρκοθετούσε τη διαδικασία των Πανελλαδικών με αλλαγές της τελευταίας στιγμής και μάλιστα κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης σχολικής χρονιάς μεταπολεμικά
  • Δεν θα θεσμοθετούσε χωρίς κανένα διάλογο την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που κόβει περίπου 25000 θέσεις εισακτέων, στέλνοντας φρέσκο “εμπόρευμα” στην αγκαλιά των φίλων της επιχειρηματιών της εκπαίδευσης και οδηγώντας σε λουκέτο δεκάδες τμήματα πανεπιστημιακών σχολών, εντελώς ανορθολογικά και χωρίς καμιά σοβαρή μελέτη ανάταξης του ακαδημαϊκού χάρτη  σε συνάρτηση με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.
  • Δεν θα είχε προχωρήσει σε ισοτίμηση των τίτλων των Πανεπιστημίων με αυτούς των απολύτως ανεξέλεγκτων Κολλεγίων

Ας αφήσει, λοιπόν, τα κροκοδείλια δάκρυα και τους επικοινωνιακούς τακτικισμούς, ώστε να διευκολύνει το έργο του υπερήρωα του ΣΕΒ κ. Χατζηδάκη. Το μόνο που καταφέρνει είναι να προκαλεί ακόμη περισσότερο την κοινωνική οργή.

Απεργούμε για τα δικαιώματά μας, για τις ζωές μας, για το μέλλον των παιδιών μαςΗ αυριανή ημέρα είναι ημέρα-σταθμός για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες, για κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Είναι μια ημέρα που δίδεται η ευκαιρία να αποδείξουμε σε μια αλαζονική διακυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψουμε να διαλυθούν οι ζωές μας, τα δικαιώματά μας χωρίς μάχη. Είναι ημέρα απεργίας.

Με οργή αλλά χωρίς καμιά έκπληξη παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες ένα μπαράζ παραπληροφόρησης σε ΜΜΕ αλλά και μέσα στους χώρους εργασίας σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου Μητσοτάκη-Χατζηδάκη για τα εργασιακά που μετατρέπει τη χώρα σε μια ειδική οικονομική ζώνη εφάμιλλη χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ζήτησε ο ΣΕΒ και η παρασιτική ολιγαρχία που νέμεται τον πλούτο της χώρας, η κυβέρνηση το πραγματοποιεί με ανταλλάγματα την στήριξη των ελεγχόμενων ΜΜΕ και την άπλετη οικονομική ενίσχυση.

Άλλωστε, όπως συνέβη και στην πρώτη περίοδο των Μνημονίων, οι εργοδότες σκοπεύουν να φορτώσουν τα οικονομικά βάρη της υγειονομικής κρίσης στα γνωστά κορόιδα, σε εμάς. Τότε η σφαγή των εργαζόμενων έγινε από την πρόθυμη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012 που καταστρατήγησε κάθε διεθνή συνθήκη για την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, με την κατά 40% μείωση των μισθών, με την καθιέρωση του δουλικού υποκατώτατου για τους νέους. Τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει χειρότερα αλλά με έντεχνα καλυμμένο τρόπο. Επειδή είχε τάξει δήθεν καλοπληρωμένες δουλειές στους ψηφοφόρους, δεν μειώνει μισθούς με νόμο, αλλά έμμεσα, με την απελευθέρωση των απολύσεων, με την εισβολή της ατομικής σύμβασης από την πίσω πόρτα, με την κατάργηση κάθε ελέγχου στην αγορά εργασίας, με την καθοριστική αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Ζοφερό τοπίο πλέον η εργασία

Αυτά που θα διαβάσετε δεν τα λέει η ΟΙΕΛΕ, οι συνδικαλιστές ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα λέει η Άννα Ευθυμίου, βουλευτής της ΝΔ και εργατολόγος:

«Γνωρίζουμε όλοι εμείς, που ασχολούμαστε εμπράκτως με το εργατικό δίκαιο, ότι δεν υπάρχει σχέση ισοτιμίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Υπάρχει σχέση εξάρτησης. Άρα, σε τυχόν κακόβουλες προθέσεις εργοδοτών, εμείς θα πρέπει να βάλουμε εκείνα τα εχέγγυα που να πούμε ότι ναι η διάταξη αυτή πρέπει να λειτουργήσει υπέρ των εργαζομένων. Κάτι ακόμα, πολύ σοβαρό είναι ότι δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην απελευθέρωση των ατομικών συμβάσεων (…) ως προς το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ απόλυσης, καταγγελίας και ακυρότητας της σύμβασης εργασίας ή το δικαίωμα να επιλέξω πρόσθετη αποζημίωση, απλά θέλω να πω ότι είναι θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα και θεμελιώδης λίθος του εργασιακού δικαίου, η επαναπρόσληψη. Τι θέλουμε δηλαδή σε έναν εργαζόμενο; Να του δώσουμε τη δυνατότητα να επαναπροσληφθεί. Άρα, εκεί θα πρέπει να προσέξουμε πραγματικά, έναντι κάποιας πρόσθετης αποζημίωσης, να μην καταστρατηγηθεί αυτό το δικαίωμα, να το προσέξουμε με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Ποιες θα είναι αυτές; Η δικιά μου πρόταση είναι να γίνεται με αίτημα μόνο του εργαζόμενου και όχι του εργοδότη».

Δεν ξέρουμε τι θα πράξει η Βουλευτής της ΝΔ στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος της κυβερνητικής «όχθης» να πει όσα επιχειρούν να κρύψουν τα κανάλια της διαφθοράς και να διαστρεβλώσουν στους χώρους εργασίας οι εργοδότες και οι «άνθρωποί» τους. Ότι το παρόν νομοσχέδιο καθιστά τον εργαζόμενο έρμαιο των ορέξεων του εργοδότη και την εργασία σε ζοφερό τοπίο. Επαναλαμβάνουμε κάποια σημεία (η ΟΙΕΛΕ είχε αναφερθεί αναλυτικά στο νομοσχέδιο με απόφασή της):

 

  • Ατομική σύμβαση: η δήθεν «ενδυνάμωση» των εργαζόμενων σημαίνει επί της ουσίας αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων από την ατομική διευθέτηση, την «συμφωνία» (με το πιστόλι στον κρόταφο) εργοδότη-εργαζόμενου. Έτσι θα προκύψει τροποποίηση του ωραρίου, «εθελοντικές» υπερωρίες, δραματική μείωση μισθών.Ίσως η πιο επικίνδυνη πρόβλεψη του νομοσχεδίου που θα ανοίξει την κερκόπορτα για θεμελιώδεις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις το επόμενο διάστημα.
  • Απολύσεις: η απόλυτη επιβράβευση που παραβατικού εργοδότη. Ακόμη κι αν έχει απλήρωτο τον εργαζόμενο, αν τον τρομοκρατεί, τον εκβιάζει, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος προσφύγει στα αρμόδια όργανα για να καταγγείλει, ο εργοδότης τον απολύει. Μέχρι σήμερα μια τέτοια απόλυση κρινόταν καταχρηστική στα αστικά δικαστήρια και ο εργαζόμενος επέστρεφε στη δουλειά του λαμβάνοντας μισθούς υπερημερίας για το διάστημα που ήταν απολυμένος. Με το νόμο Χατζηδάκη έχουμε διπλό τζακ ποτ για τον εργοδότη. Ούτε μισθούς υπερημερίας καταβάλλει, ούτε επαναπροσλαμβάνει (απλώς δίνει άλλα τρία μηνιάτικα που προστίθενται στην ήδη κουτσουρεμένη – με τις προειδοποιήσεις – απόλυση). Ίσως η χυδαιότερη ρύθμιση του νομοσχεδίου που μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε ζούγκλα ανομίας και εκμετάλλευσης.
  • Αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών: τα ευρωπαϊκά συνδικάτα αποδέχονται – και ορθώς – τα ηλεκτρονικά μέσα συνδικαλιστικής δράσης αλλά σε εθελοντική βάση και ως συμπλήρωμα της δια ζώσης δράσης. Η κυβέρνηση σήμερα δεν πράττει αυτό. Επιχειρεί να καθιερώσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων με απώτερο στόχο τη γνωστοποίηση των στοιχείων των συνδικαλιστών σε εργοδότες, τη στοχοποίηση και την απόλυσή τους. Μια απόλυση που πλέον είναι ελεύθερη, δήθεν με «βάσιμο» λόγο, μια θολή και ασαφή νομική ορολογία που μπορεί κάθε εργοδότης να τη χρησιμοποιήσει εύκολα κατά το δοκούν. Τέλος, οι απεργιακές κινητοποιήσεις καθίστανται σχεδόν απαγορευτικές. Δεν το κάνει η ΝΔ επειδή δήθεν κόπτεται για την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά διότι γνωρίζει ότι η εφαρμογή όσων ψηφίζει σήμερα θα προκαλέσει κοινωνική έκρηξη την οποία προκαταβολικά επιχειρεί να καταστείλει.
  • Κατάργηση επί της ουσίας κάθε ελέγχου στους χώρους εργασίας: η κατάργηση της Επιθεώρησης Εργασίας, μοναδική στα διεθνή χρονικά καθώς σε καμιά χώρα δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός εκτός κράτους, εκτός Υπουργείου Εργασίας. Η άθλια αυτή έμπνευση κλείνει το μάτι στους επιτήδειους εργοδότες να αρχίσει το πάρτι. Η δε μετατροπή της σε …Ανεξάρτητη Αρχή προκαλεί γέλωτα στους ειδικούς τεχνοκράτες που γνωρίζουν πως, ακόμη και αν η κυβέρνηση είχε πρόθεση εκσυγχρονισμού των εποπτικών ελέγχων, η μεταφορά τεχνογνωσίας, πόρων, η πρόσληψη προσωπικού, η δημιουργία υποδομών, θα απαιτήσει χρόνια. Μέχρι τότε ποιος θα ελέγχει τους εργοδότες;

«Δεν αφορά ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, μην ασχολείστε…»

 Τις τελευταίες ημέρες ιδιοκτήτες σχολείων και στελέχη – σε ρόλο βασιλικότερο του βασιλέως – έχουν επιδοθεί σε  μια άνευ ιστορικού προηγούμενου (ούτε για το νόμο Κεραμέως δεν είχαν επιδείξει τέτοιο φανατισμό) εκστρατεία προπαγάνδας υπέρ του νομοσχεδίου χρησιμοποιώντας ως επιχειρηματολογία nonpapers της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, και τούτο αποτελεί θλιβερό σημείο των καιρών, ιστορικό σχολείο της Αθήνας απέστειλε επιστολή προς εκπαιδευτικούς υμνώντας το νόμο. Κοινή συνισταμένη των (κατευθυνόμενων) επιχειρημάτων ήταν: δεν σας αφορά εσάς τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, μην ασχολείστε, μην απεργήσετε (εδώ προστέθηκε και το φαιδρό επιχείρημα ότι η απεργία θα …χρησιμοποιηθεί για κομματικά οφέλη. Πρέπει να ενημερώσουμε τους «φωστήρες» ότι η απεργία είναι των εργαζόμενων και τα κόμματα που θα επιχειρήσουν να την καπηλευτούν θα βρεθούν υπό την κρίση της κοινωνίας).

 Καταρχάς θα έπρεπε κάθε συνάδελφο να τον βάλει σε σκέψεις η πρεμούρα των ιδιοκτητών να υπερασπιστούν το νομοσχέδιο. Θα τάσσονταν με τόση θέρμη υπέρ του, αν πράγματι ήταν τόσο καλό για εμάς τους εργαζόμενους; Γιατί δεν το έπραξαν τότε, πχ, με το Νόμο Ευθυμίου-Γκεσούλη το 2002 ή με το Νόμο Φίλη το 2016 που προέβλεπε αιτιολόγηση των απολύσεων και δήλωση των απογευματινών δραστηριοτήτων (άρα και μείωση της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής);Μήπως πίσω από την εκστρατεία υπέρ Χατζηδάκη κρύβονται άνομες και εφιαλτικές επιδιώξεις τους;

 Απευθυνόμαστε στους λίγους συναδέλφους (όχι στα στελέχη που εκτελούν άνωθεν εντολές και δεν έχουν συνείδηση εργαζόμενου) που ενδεχομένως έχουν παρασυρθεί από τα ΜΜΕ και την εργοδοτική προπαγάνδα και τους λέμε:

 Όχι, το νομοσχέδιο δεν είναι έξω από τον δικό μας κόσμο.

 Ναι, δυστυχώς το νομοσχέδιο μας αφορά όλους.

 Πρώτον, διότι με το νόμο Κεραμέως υπαγόμαστε στις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας άρα και σε μεγάλο τμήμα των διατάξεων του νομοσχεδίου.

 Δεύτερον, διότι η σταδιακή επικράτηση των ατομικών συμβάσεων έναντι των συλλογικών συμφωνιών ανοίγει κερκόπορτα για το μέλλον στο μισθολογικό και ευρύτερο εργασιακό μας καθεστώς. Μην ξεχνάμε ότι βαθύτερη επιδίωξη των εκπροσώπων των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων είναι ο υποβιβασμός μας – και μισθολογικά – στο επίπεδο του ανειδίκευτου εργάτη και η κατάργηση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας μας. Το νέο νομοσχέδιο στρώνει το έδαφος για οδυνηρές αλλαγές που πρέπει να τις προλάβουμε με κάθε τρόπο.

Τρίτον, η κατάργηση της επαναπρόσληψης και της καταβολής μισθών υπερημερίας σε περίπτωση που μια απόλυση κριθεί παράνομη αφορά και τον καθέναν από εμάς. Δεν έχουμε λίγες περιπτώσεις συναδέλφων τα τελευταία χρόνια που κέρδισαν στα δικαστήρια μετά από εκδικητικές απολύσεις και σήμερα βρίσκονται με θάρρος και αξιοπρέπεια στην τάξη τους. Μετά από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, συνάδελφοι που απολύθηκαν εκδικητικά, θα χάσουν και την επαναπρόσληψη και τους μισθούς υπερημερίας. Κυρίως όμως χάνουμε την αξιοπρέπειά μας, διότι ελάχιστοι πλέον θα τολμούν να καταγγέλλουν παρανομίες καθώς θα απολύονται οριστικά και αμετάκλητα.

 Τέταρτον, η καθιέρωση της υποχρεωτικής – και, φυσικά, εθελοντικής – εργασίας τις Κυριακές. Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η δυνατότητα των ιδιωτικών σχολείων να κάνουν δράσεις τις Κυριακές μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας. Επιθεώρηση Εργασίας πλέον δεν υφίσταται, επομένως οι εργοδότες θα κάνουν δράσεις «με άδεια από τη σημαία» και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σχεδόν κανένας εργαζόμενος δεν θα αμείβεται, αλλά με την απειλή της απόλυσης θα σέρνεται υποχρεωτικά σε «εθελοντική» δουλειά. Είναι σίγουρο ότι τέτοιες φόρμες εργασίας θα επεκταθούν και σε ημέρες διακοπών και αργιών. Είναι αυτονόητη η καταστροφική επίδραση της διάταξης στις εργασιακές μας σχέσεις, στον ελεύθερο χρόνο μας, στη δυνατότητα να ξεκουραζόμαστε, να βλέπουμε τους οικείους μας, τα παιδιά μας.


Καλούμε την καθεμία και τον καθένα από εσάς. Όλοι συμμετέχουμε στην αυριανή πανελλαδική απεργία. Όλοι, με τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, συγκεντρωνόμαστε στις 11:00 στο ΕΚΘ.

 

Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Είναι χρέος τιμής για εμάς, για την αξιοπρέπειά μας, για τις οικογένειές μας, για το μέλλον.

Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία των συνδικάτων στις 10/6 κατά του εκτρωματικού εργασιακού νομοσχεδίου Μητσοτάκη-ΧατζηδάκηΜε σημερινή ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της, η ΟΙΕΛΕ ανακοινώνει ότι θα συμμετέχει στην 24ωρη απεργία των συνδικάτων την Πέμπτη 10/6 κατά του εκτρωματικού άθλιου νομοσχεδίου Μητσοτάκη-Χατζηδάκη για τα εργασιακά. Ο ΣΙΕΛΒΕ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ συμμετέχει επίσης.

Μια κυβέρνηση «με σήμα το κουταλοπίρουνο» επιχειρεί να καταστρέψει τις ζωές μας. Να μετατρέψει το χώρο της εργασίας σε κάτεργο, όπου νόμος είναι η βούληση  του εργοδότη. Να επιβάλλει την «ελευθερία» του ισχυρού με τίμημα την ηθική και οικονομική ατίμωση του αδύναμου. Να καταλύσει κάθε έννοια συλλογικής διαδικασίας στο όνομα της δήθεν «ελεύθερης» ατομικής διευθέτησης ανάμεσα στον πανίσχυρο εργοδότη και στον ανίσχυρο εργαζόμενο. Καταργεί τα ωράρια και μειώνει τους μισθούς, μετατρέπει την υπερωρία σε εθελοντική εργασία, διαλύει την κρατική εποπτεία στους χώρους δουλειάς, καθαγιάζει ακόμη και τις παράνομες απολύσεις μειώνοντας με άθλια τρικ το ποσό των αποζημιώσεων, φιμώνει τη συνδικαλιστική έκφραση με το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων και τις ελεύθερες πλέον απολύσεις εκπροσώπων των εργαζόμενων. Είναι μια κυβέρνηση που εξαργυρώνει τα γραμμάτια στους ολιγάρχες, οι οποίοι αποτελούν την πραγματική πολιτική ηγεσία του τόπου.

 Εμείς, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί γνωρίσαμε από πρώτο χέρι τη νεοφιλελεύθερη βαναυσότητα. Οι ελεύθερες απολύσεις, το ωράριο-λάστιχο, η νομιμοποιημένη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και η περιβόητη δήθεν εθελοντική παραίτηση από το ωράριό μας έγιναν, κατ’ απαίτηση των μεγαλοσχολαρχών, νόμος του κράτους από την πειθήνια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα, το νομοσχέδιο εμβαθύνει την «φιλελελυθερη» επανάσταση στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, νομιμοποιώντας την «εθελοντική» μας απασχόληση τις Κυριακές σε open days,  bazaars και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, καθώς πλέον δεν θα υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας για να εποπτεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός διδακτικού ωραρίου.

 Το νομοσχέδο Μητσοτάκη-Χατζηδάκη δεν είναι μια ακόμη αντεργατική «μεταρρύθμιση». Αποτελεί μια θεμελιώδη – και καταστροφική για τους εργαζόμενους – διαφοροποίηση των όρων εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται σε διεθνείς συνθήκες. Με χειρουργικό τρόπο αφαιρεί κάθε συλλογική διαδικασία, ώστε ο εργαζόμενος να είναι απολύτως ανυπεράσπιστος απέναντι στο δυνάστη του. Προσφέροντας αστεία αντίδωρα που δεν θα έχουν κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στον βαρύτατα παραβατικό χώρο του ιδιωτικού τομέα, χτίζει στη χώρα μας μια ειδική οικονομική ζώνη με συνθήκες αμοιβής και εργασίας του 19ου αιώνα.

 Η πρόκληση της απόλυτα ελεγχόμενης από οικονομικά συμφέροντα κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από τους εργαζόμενους. Η φρίκη που μας προετοιμάζουν δεν πρέπει να περάσει. Συμμετέχουμε όλες και όλοι στην απεργία των συνδικάτων της 10ης Ιουνίου και στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΘ, στις 11:00. Το μόνο που φοβάται η κυβέρνηση και οι καθοδηγητές της είναι η λαϊκή οργή. Ας τους τη δείξουμε! Ας δώσουμε την πιο σημαντική μάχη για το εργατικό κίνημα, για εμάς, για την κοινωνία, για τα παιδιά μας.

Εδώ η αναλυτική θέση της ΟΙΕΛΕ για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web