Ηχηρή παρέμβαση της ΓΣΕΕ σε Κομισιόν και ευρωπαϊκά συνδικάτα ώστε να μην εφαρμοστεί ο Νόμος Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση: «Η Ευρώπη να λάβει μέτρα, πλήττεται η νομιμότητα των τίτλων σπουδών και η ισονομία ανάμεσα στους μαθητές σε ολόκληρη την Ε.Ε.»

 


Η ΓΣΕΕ προχώρησε σήμερα σε μια ηχηρή παρέμβαση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για τις ακραίες επιπτώσεις του Νόμου Κεραμέως στο χώρο της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ απέστειλε επιστολή  προς την Επιτροπή για την Αντιστοίχιση των Πλαισίων Προσόντων (EQF) της Κομισιόν και προς τα ευρωπαϊκά συνδικάτα (ETUC, ETUCE) με την οποία επισημαίνει ότι οι διατάξεις του Νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση πλήττουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, θέτουν ισχυρή αμφιβολία για τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών που εκδίδουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και προσβάλλουν την ισονομία ανάμεσα σε μαθητές σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Ακολουθεί η βαρυσήμαντη επιστολή της Συνομοσπονδίας:

 

Εδώ και 80 περίπου χρόνια, με εξαίρεση την περίοδο 2014-16, η εκπαίδευση που παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα, διέπεται από ένα καθεστώς ποιοτικής και διοικητικής εποπτείας για λόγους προστασίας του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας και του δημόσιου συμφέροντος. Η βούληση της ελληνικής πολιτείας επισφραγίστηκε με το Σύνταγμα του 1975 όπου ρητά ορίζεται πως η εκπαίδευση που παρέχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία είναι δημόσιο αγαθό κι ως εκ τούτου τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρέπει να εποπτεύονται από την πολιτεία.

Δυστυχώς, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τους τελευταίους μήνες οδηγούν στην εσκεμμένη αποδυνάμωση των δημόσιων σχολείων και στη μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων από εκπαιδευτήρια σε απλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βασικό νομοθέτημα της κυβερνητικής στρατηγικής ο Ν. 4713/2020 που πρόσφατα ψήφισε το Υπουργείο Παιδείας. Το εν λόγω νομοθέτημα περιέχει διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων θέτει ζήτημα ισονομίας ανάμεσα στις μαθήτριες και στους μαθητές που φοιτούν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά σχολεία, ενώ ταυτόχρονα δύναται να δημιουργήσει ισχυρή αμφισβήτηση για τη νομιμότητα των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών. Αμφισβητείται με αυτό τον τρόπο η οδηγία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2014 στο πλαίσιο της αντιστοίχισης του Εθνικού (NQF) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων (EQF)  για την ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτή να λάβει μέτρα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με το έργο των παρόχων ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις διαδικασίες και στην έκδοση των τίτλων σπουδών από φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η δική μας άποψη είναι πως η διαμορφούμενη κατάσταση στην ιδιωτική εκπαίδευση που απειλεί τη νομιμότητα και αξιοπιστία των τίτλων σπουδών που τα ιδιωτικά σχολεία εκδίδουν, δεν θέτει απλώς ζήτημα ισονομίας ανάμεσα στους μαθητές στην Ελλάδα. Απειλεί και τους Ευρωπαίους μαθητές, καθώς χιλιάδες απόφοιτοι των ιδιωτικών σχολείων της χώρας μας επιδιώκουν σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δουλειές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θέτει πιθανό ζήτημα ελέγχου της αντιστοίχισης του Ελληνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με το Ευρωπαϊκό. Διόλου τυχαία, μερίδα των μέσων ενημέρωσης εκφράζοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης και προαναγγέλλοντας εξελίξεις ζητούν με άρθρα τους το τελευταίο διάστημα την κατάργηση του ΕΟΠΠΕΠ, του φορέα που εποπτεύει την αντιστοίχιση των Πλαισίων Προσόντων και πιστοποιεί ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Πέρα από το ζήτημα της ισονομίας και της νομιμότητας των τίτλων σπουδών, με το νομοθέτημα αυτό πλήττεται και ο δεύτερος πυλώνας τω ευρωπαϊκών οδηγιών, που είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως, πέρα από τον πολύ ισχυρό κίνδυνο της αλλοίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, της αμφισβήτησης της νομιμότητας των τίτλων σπουδών και της κατακόρυφης πτώσης της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υπάρχουν στο συγκεκριμένο νόμο ρυθμίσεις που θίγουν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και τα στοιχειώδη ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Διατάξεις που προβλέπουν αναιτιολόγητες καταγγελίες σύμβασης χωρίς να αναφέρεται κανένας λόγος, βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας με την εξαναγκασμένη «συναίνεση» του εργαζόμενου, διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς καμιά πιστοποίηση από την πολιτεία, πλήττουν το κύρος, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία του εκπαιδευτικού και γεννούν φόβους καταστρατήγησης των διαδικασιών που οδηγούν στην κτήση προαγωγικών και απολυτήριων τίτλων σπουδών. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνούμε την έκδοση χιλιάδων παράνομων τίτλων από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης την περίοδο 2005-2015, κάτοχοι των οποίων χρησιμοποίησαν τους τίτλους αυτούς για να διοριστούν στο δημόσιο και μάλιστα σε ευαίσθητους τομείς.

 

Είναι διεθνώς διαπιστωμένο πως ο κίνδυνος υποβάθμισης  της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ιδίως σε χώρες (όπως η Ελλάδα) που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και οι εποπτικοί θεσμοί τους είναι πιο αδύναμοι. Ζητούμε την παρέμβασή σας για να ανακοπεί η ολισθηρή αυτή πορεία για την ελληνική εκπαίδευση, για να επαναδιατυπωθούν αυστηρά οι οδηγίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην ελληνική κυβέρνηση το 2014 για να προχωρήσει η αντιστοίχιση των Πλαισίων Προσόντων, για να προστατευθεί η ισονομία ανάμεσα σε όλους τους μαθητές σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς και η αξιοπιστία και νομιμότητα των τίτλων σπουδών που ιδιωτικοί φορείς στην Ελλάδα εκδίδουν. Είμαστε πρόθυμοι να εκθέσουμε από κοντά και με συγκεκριμένα στοιχεία όσα στην παρούσα επιστολή αναφέρουμε.

Πάνω από 600 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φεύγουν κακήν-κακώς από τον Μεσαίωνα των ιδιωτικών σχολείων για να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές, ενώ οι απολύσεις ξεπερνούν τις 150 διαψεύδοντας την εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Σύνδεσμος ιδιοκτητών (άλλως, Γραφείο Τύπου Κεραμέως) Την εικόνα μιας ουτοπίας στην ιδιωτική εκπαίδευση συνοδευόμενης από ωμά και προκλητικά ψεύδη για να εξωραΐστεί στην κοινωνία το βαρύτατα τρωθέν προφίλ της προστάτιδός τους Νίκης Κεραμέως περιέγραψε σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος των σχολαρχών. Ισχυρίζεται ότι με το νόμο Κεραμέως και την «απελευθέρωση» του πλαισίου για την ιδιωτική εκπαίδευση, όλα έγιναν ανθηρά για τους εργαζόμενους (τουλάχιστον οι του Συνδέσμου μας χαρίζουν άφθονο γέλιο σε δύσκολες στιγμές).

 

Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι των σχολαρχών κάνουν λόγο για 45 (!) απολύσεις και 523 προσλήψεις, πανηγυρίζοντας για ενδυνάμωση της «αγοράς εργασίας» στα ιδιωτικά σχολεία κατά 4% περίπου. Για να δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα:

 • Περίπου 600 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοίεγκαταλείποντας συμβάσεις αορίστου χρόνου και θυσιάζοντας την πολύτιμη (σε αρκετές περιπτώσεις πολυετή) προϋπηρεσία τους, φεύγουν κακήν-κακώς από τα ιδιωτικά σχολεία που με το νόμο Κεραμέως έχουν μεταβληθεί σε εργασιακά κολαστήρια για να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές στο δημόσιο (δηλαδή για να πληρωθούν μόνο για 7-8 μήνες και με εντελώς αβέβαιο το εργασιακό τους μέλλον!). Αυτό και μόνο το στοιχείο αποδομεί πλήρως την ειδυλλιακή εικόνα που απεγνωσμένα επιχειρούν, ως γραφείο τύπου της Υπουργού, να περάσουν για την ιδιωτική εκπαίδευση οι εκπρόσωποι των σχολαρχών.
 • 45 απολύσεις σε τι …ποσοστό της επικράτειας, κύριοι του ΣΙΣ; Μόνο 20 απολύσεις έλαβαν χώρα σε 2 σχολεία (κι όχι ιδιαίτερα μεγάλα…) της Αθήνας. Τα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ, αν προσθέσουμε στις καταγγελίες σύμβασης και τα εκατοντάδες νηπιαγωγεία, κάνουν λόγο για πολύ πάνω από 150 απολύσεις. Τους καλούμε εκ νέου να δώσουν τα αληθή στοιχεία του αριθμού των απολύσεων, συμπεριλαμβάνοντας και τις διετίες.
 • Τα στοιχεία που ήδη έχουμε συλλέξει για τις 500 προσλήψεις μιλούν για λογικές Μεσαίωνα και άγριας εργασιακής εκμετάλλευσης. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (και αυτό θα φανεί και από τα επίσημα στοιχεία που σύντομα θα δουν το φως της δημοσιότητας) οι εκπαιδευτικοί (ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης) προσλαμβάνονται με ελάχιστες ώρες (έως 5-6) στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και χρησιμοποιούνται κυρίως ως φθηνό δυναμικό στις απογευματινές δράσεις, όπου αμείβονται με τον κατώτατο της εργατικής νομοθεσίας (λιγότερα από τα μισά από όσα λάμβαναν με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς). Επίσης, σε πολλές θέσεις εκπαιδευτικών που είτε απολύθηκαν, είτε αποχώρησαν με υπηρεσιακή άδεια, προσλαμβάνονται στη θέση τους 2 ή και παραπάνω εκπαιδευτικοί που μοιράζονται ελάχιστες ώρες (και μαζί με αυτές, φτώχεια και εργασιακή ανασφάλεια).
 • Υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 3-5% του αριθμού των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία.

Από τα παραπάνω, δεν προκύπτει απλώς ότι η εικόνα στα ιδιωτικά σχολεία με το νέο νόμο είναι άκρως εφιαλτική. Επιβεβαιώνονται πλήρως όσα εδώ και μια δεκαετία αναφέρει η ΟΙΕΛΕ για την πραγματική στόχευση των σχολαρχών. Τη δημιουργία ενός πολυπληθούς εργατικού δυναμικού με ελάχιστες ώρες, χαμηλότατους μισθούς που θα «ανακυκλώνεται» μέσω συνεχών απολύσεων από σχολείο σε σχολείο χωρίς να μπορεί να συγκεντρώνει καν απαιτούμενα μόρια για την αναγνώριση προϋπηρεσίας.

 

Ο ζόφος στην ιδιωτική εκπαίδευση όμως δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα η κοινή λογική και το δίκαιο θα επικρατήσουν και θα γκρεμίσουν το τερατούργημα Κεραμέως που δεν ψηφίστηκε για το καλό της Παιδείας, της κοινωνίας και των μαθητών, αλλά ήταν προϊόν χυδαίας συναλλαγής ανάμεσα σε μια κυβέρνηση και τους χρηματοδότες της.

Δεν κάνετε για την Παιδεία Κυρία Υπουργέ, να φύγετε! Προκλητική και αλαζονική η προστάτιδα των σχολαρχών κ. Κεραμέως σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’2 Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Αρσένη για τις απολύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση

 Για μια ακόμη φορά η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως απέδειξε ότι μόνο της μέλημα είναι η προστασία με κάθε τρόπο και κόντρα στη συνταγματική νομιμότητα των συμφερόντων των χορηγών-υποστηρικτών της ΝΔ σχολαρχών. Σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Αθηνών του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη που συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή για το τσουνάμι απολύσεων και παρανομιών στην ιδιωτική εκπαίδευση, η κα Κεραμέως δεν απάντησε επί της ουσίας σε τίποτα.

Ο Βουλευτής παρουσίασε στην ερώτηση, αλλά και με την αγόρευσή του ακραία περιστατικά που τον τελευταίο μήνα έλαβαν χώρα στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως η αιφνιδιαστική απόλυση 12 (!) εκπαιδευτικών από τα Εκπαιδευτήρια Τσιαμούλη στο Περιστέρι (οι οποίοι αναζητώντας εξηγήσεις βρήκαν την πόρτα του κτηρίου κλειδωμένη!), η γνωστοποίηση σε νηπιαγωγούς ότι πλέον θα εργάζονται (παρανόμως) 8ωρο με 600 ευρώ το μήνα, σε αργίες και διακοπές, η καταγγελία σύμβασης ανθρώπων που είχαν διαμαρτυρηθεί για σοβαρές παρανομίες στα σχολεία τους, το γεγονός ότι στα ιδιωτικά σχολεία βασιλεύει η εκπαιδευτική και εργασιακή ανομία. Ζήτησε από την Υπουργό ενημέρωση για το τι σκοπεύει να κάνει για τους παρανομούντες σχολάρχες, τους αδικημένους εκπαιδευτικούς, αλλά και για την κρίσιμη εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου που εκκρεμεί.

Ποια ήταν η απάντηση της Υπουργού για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται παράνομα; Νίπτω τας χείρας μου, όσοι νομίζουν ότι αδικούνται, ας βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια! Είχε, μάλιστα, το θράσος να αναφέρει ότι ο νόμος που με εντολή των μεγαλοσχολαρχών έφερε στη Βουλή τους …«προστατεύει»! Όσο για τους παρανομούντες σχολάρχες και την εγκύκλιο, κουβέντα. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν, κυρία Κεραμέως….

Όσο για το ακαταμάχητο επιχείρημά της «θέλω να μπορεί ο σχολάρχης να απολύει αυτόν που δεν του κάνει» (προφανώς η κ. Κεραμέως έχει αποστηθίσει την επιχειρηματολογία του Προέδρου των σχολαρχών, ο οποίος ζητούσε προ ετών στη Βουλή να μπορεί να απολύει τους …ρεμπεσκέδες), οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών έχουν την απάντηση:

Εσείς δεν κάνετε για την Παιδεία, κ. Υπουργέ! Φύγετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πριν καταστρέψετε ό, τι έχει μείνει όρθιο.

Καταγγελία της ΟΙΕΛΕ για συνωστισμό μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων σε μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης

 


Μετά από τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών αλλά και γονέων, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα καταγγελία προς τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην οποία επισημαίνει το μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται με το συνωστισμό μαθητών στα διαλείμματα και την έλλειψη μέτρων εκ μέρους των διοικήσεων των εκπαιδευτηρίων.

Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε από τις Διευθύνσεις να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και να γίνουν συστάσεις στους εκπροσώπους των σχολείων της περιοχής, για να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια μαθητών, γονέων και εργαζόμενων.

Ομόφωνη απόφαση ΔΣ ΟΙΕΛΕ στις προκλήσεις όσων επικαλούνται τη μειονότητα για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα και να παραβιάσουν ωμά τη νομιμότητα

 

Για μια ακόμη φορά οι εκπρόσωποι του Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης με ανακοινώσεις τους προκαλούν την κοινή λογική, αλλά και την οργή της κοινωνίας.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Δεν δικαιούται κανείς να μιλά εξ ονόματος της μειονότητας, προκειμένου να εξυπηρετήσει άλλου είδους, επικίνδυνα συμφέροντα.

Όσο για την ΟΙΕΛΕ, θα έπρεπε να γνωρίζουν (ή μάλλον γνωρίζουν και τους ενοχλεί…) το ρόλο που η Ομοσπονδία μας έχει παίξει στην ευρύτερη περιοχή για την κοινωνική συνοχή και την ειρήνη.

 • Ξεχνούν τις πρωτοβουλίες μας προ 20 ετών και την τεράστια προσπάθειά μας για το Τρένο της Φιλίας που έφερε κοντά τα παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Ξεχνούν με πόση θέρμη οι απλοί άνθρωποι της μειονότητας αγκάλιασαν την προσπάθειά μας.
 • Ξεχνούν ότι τα παιδιά της μειονότητας (μαθητές από το Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής) έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, ως εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς, στο αγκάλιασμα δύο λαών.

Δυστυχώς, όμως, όλοι αυτοί μας αποστρέφονται. Διότι αποστρέφονται την  ηρεμία και την αρμονική συμβίωση. Διότι θέλουν να ελέγχουν με ακραίο και αυταρχικό τρόπο τους ανθρώπους επιβάλλοντας το δικό τους νόμο. Το νόμο τη βίας και της σιωπής. Αυτό το «νόμο», άλλωστε, δεν εξυπηρετούσε η (ακυρωμένη από την πολιτεία) καταγγελία σύμβασης του Νιχάτ Χότσικα τον Οκτώβριο του 2016 για τις ιδεολογικές του πεποιθήσεις; Αντιληφθείτε, κύριοι, ότι είστε Έλληνες πολίτες και ότι εδώ είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς αυτό να μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εργασία τους.

Η διχαστική και επικίνδυνη λογική τους κρύβεται μέσα σε μια φράση του κειμένου. «Η επιβολή της δημόσιας στη μειονοτική εκπαίδευση» αναφέρουν προκλητικά. Η δημόσια και η μειονοτική εκπαίδευση είναι κοινωνικά αγαθά και παρέχονται σε κάθε πολίτη της περιοχής που έχει το δικαίωμα της επιλογής. Δεν αντιπαρατίθενται. Αντιθέτως, εδώ, με τις σοβαρότατες παρανομίες του Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης, κάποιοι επιβάλλουν στους γονείς και στα παιδιά μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία και την ασφάλειά τους με 30 και πλέον μαθητές και εκπαιδευτικούς να στοιβάζονται σε ακατάλληλες, μικροσκοπικές αίθουσες εν μέσω πανδημίας.

Επικαλούνται δήθεν επίσημα στοιχεία ισχυριζόμενοι ότι τάχα τηρούν τη νομιμότητα. Ας απαντήσουν ευθέως.

 • Έχουν αποστείλει τα πραγματικά στοιχεία του σχολείου μέσω του MySchool;
 • Έχει περιληφθεί σ’ αυτά ο πραγματικός αριθμός των μαθητών;
 • Έχουν περιληφθεί τα ονόματα όλων των νόμιμων εκπαιδευτικών; Επετράπη στα διευθυντικά στελέχη να κάνουν τη δουλειά τους, ή παρεμβαίνουν άλλοι και παραποιούν στοιχεία;
 • Η Διεύθυνση ΔΕ Εκπαίδευσης Ξάνθης συμφωνεί με όσα ισχυρίζονται;

Οι υπεύθυνοι του σχολείου δεν απάντησαν επί της ουσίας σε κανένα ερώτημα που τους θέσαμε τόσο με ανακοίνωσή μας στα ΜΜΕ όσο και στη συνέντευξη τύπου. Τα επαναλαμβάνουμε:

 • Έχουν όλες οι αίθουσες του εκπαιδευτηρίου κριθεί κατάλληλες, ναι ή όχι;
 • Θα στεγαστούν μαθητές σε κτίρια και αίθουσες που έχουν κριθεί ακατάλληλες, ναι ή όχι;
 • Θα στεγαστούν μαθητές σε υπόγειες αίθουσες, ναι ή όχι;
 • Υπάρχουν τάξεις όπου ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τον νόμιμο (πάνω από 30 μαθητές σε λίγα μόνο τετραγωνικά χώρου) και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, ναι ή όχι;

Προκαλούμε τους υπεύθυνους του σχολείου σε ελεύθερο (αν και δεν έχουν μάθει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά ποτέ δεν είναι αργά…), δημόσιο διάλογο, όπου θα ζητηθεί η παρουσία των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Θα τολμήσουν;

Συνέντευξη τύπου Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, ΕΛΜΕ Ξάνθης, ΟΙΕΛΕ και ΣΙΕΛΒΕ: «Υγειονομική βόμβα το Μειονοτικό Σχολείο συνεχίζει ακάθεκτο τις παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας»Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης του ΕΚΞ, της τοπικής ΕΛΜΕ, της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛΒΕ. Αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά η λειτουργία του Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης ως κράτους εν κράτει, καθώς καταπατά κάθε στοιχειώδη όρο υγιεινής και ασφάλειας εν μέσω πανδημίας και εξακολουθεί πραξικοπηματικά να αρνείται την επιστροφή στα διδακτικά του καθήκοντα του συναδέλφου Νιχάτ Χότσικα, παρά τη ρητή εντολή του Υπουργείου Παιδείας. Η ΟΙΕΛΕ καταδικάζει την έλλειψη πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Παιδείας και θα ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση για το ζήτημα.

 

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης Άγγελος Μπεμπεκίδης τόνισε ότι το ΕΚΞ στέκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό του συναδέλφου Νιχάτ Χότσικα και θα το πράττει μέχρι την τελική του δικαίωση, ενώ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις παραβιάσεις των όρων υγιεινής και ασφάλειας εκ μέρους του σχολείου.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος υπογράμμισε αρχικά ότι ορισμένοι διασπείρουν ψεύδη και παραπληροφόρηση. Για  αυτό το λόγο ξεκαθαρίζει πως η ΟΙΕΛΕ ως φορέας εργαζόμενων στέκεται δίπλα στους αδύναμους, δίπλα στους μη προνομιούχους, δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα που πρεσβεύει το διαφορετικό. Για το λόγο αυτό στηρίζει με θέρμη τη μειονότητα και τα παιδιά της. Ενώ λοιπόν η συνεργασία μας με το Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής είναι εξαιρετική, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε για μια ακόμη φορά τις παράνομες πρακτικές του Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης. Το σχολείο αυτό, παραβιάζοντας ωμά απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζοντας δικούς του νόμους και κανόνες, εξακολουθεί να αρνείται τη νόμιμη επιστροφή του Νιχάτ Χότσικα στα διδακτικά του καθήκοντα. Αυτό, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με δημοκρατικό καθεστώς και θεσμοθετημένη την ελευθερία του λόγου, είναι απαράδεκτο. Ταυτόχρονα, το σχολείο αυτό λειτουργεί ως υγειονομική βόμβα με τριάντα και πλέον μαθητές στοιβαγμένους σε αίθουσες για το μισό αριθμό παιδιών, αποτελώντας έτσι τεράστιο κίνδυνο όχι μόνο για γονείς μαθητές και εργαζόμενους, αλλά για ολόκληρη την πόλη και την ευρύτερη περιοχή εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού. Τέλος, ενώ κάλεσε το σχολείο να τοποθετηθεί επισήμως για τις σοβαρότατες αυτές παραβιάσεις της νομοθεσίας, απαίτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εγκαταλείψει την πολιτική του ατολμία και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα.

 


Η Γραμματέας της τοπικής ΕΛΜΕ Μαρία Λουκοπούλου τόνισε ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να σταθεί στο πλευρό του αδίκως διωκόμενου συναδέλφου Νιχάτ Χότσικα και να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δικαιωθεί ο πολύχρονος αγώνας του. Τόνισε επίσης ότι είναι χρέος της πολιτείας να μην επιτρέψει τη λειτουργία ενός σχολείου που μέσα σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση δεν τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες.

 

Ο Πρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ Δημήτρης Σελέκος αναφέρθηκε στην παρουσία του Νιχάτ ως μέλους και Αντιπροέδρου του ΣΙΕΛΒΕ και στην αγάπη και υποστήριξη που δέχθηκε από όλα τα μέλη του Συλλόγου ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει τις δύσκολες αυτές στιγμές που του επιφύλασσέ το Μειονοτικό Σχολείο της Ξάνθης. Τόνισε ότι στον ΣΙΕΛΒΕ βλέπουμε μόνο συναδέλφους και όχι ιδεολογίες καταγωγές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ολοκλήρωσε εκφράζοντας μια απορία «έχουμε λάβει πληροφορίες από συναδέλφους της δημόσιας εκπαίδευσης ότι η Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης ναυλώνει λεωφορεία για την μετακίνηση πολλών χιλιομέτρων των παιδιών από τα μουσουλμανικά χωριά της Ξάνθης ώστε αυτά να φοιτούν στο Ιδιωτικό Μειονοτικό Σχολείο μέσα στην πόλη της Ξάνθης και όχι στα δημόσια που είναι μέσα στα χωριά τους. Πώς εξηγείται αυτό; Ας απαντήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης».

 

Τέλος, στη συνέντευξη τύπου και απαντώντας μέσω διαδικτύου σε ερωτήματα δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μιχάλης Κουρουτός, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στο διαχρονικό σκάνδαλο της παραβατικής λειτουργίας του Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης, τόνισε ότι, εάν δεν ενεργήσει άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θα δοθούν στη δημοσιότητα οι απόρρητες επιστολές που απέστειλε η ΟΙΕΛΕ σε Υπουργό και Υφυπουργό για το θέμα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την διερεύνηση των παρανομιών του Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης από τις εισαγγελικές αρχές.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΙΕΛΒΕ: ο κλάδος "γροθιά" απέναντι στο έκτρωμα - Κεραμέως

 


Πλήθος ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ, στο ΕΚΘ, και "δήλωσαν ηχηρό παρών" για την ανατροπή του νόμου-Κεραμέως που μόνο υποβάθμιση φέρνει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είχαν προηγηθεί, το πρωί, επισκέψεις σε τρία ιδιωτικά σχολεία της πόλης (Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Γερμανική Σχολή, Δελασάλ) όπου οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Μετά την εκλογή προεδρείου, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ, Σελέκος Δημήτρης, ο οποίος επικεντρώθηκε στις αρνητικές πτυχές του Ν.4713/2020 αναφορικά με τις ελεύθερες απολύσεις, την "εξαναγκασμένη εθελουσία" παραίτηση από μέρος του ωραρίου, τις χαμηλότερες αμοιβές και την καταναγκαστική "μαύρη" εργασία στις απογευματινές δράσεις, τα τεράστια κενά για αυθαιρεσίες που αφήνει ο νόμος, το προβληματικό νέο τοπίο γύρω από την ισοτιμία των τίτλων σπουδών και την εκπαιδευτική μας προϋπηρεσία. Τόνισε, επίσης, τον ενωτικό χαρακτήρα της συλλογικής δράσης και την υποστήριξη που παρέχει ο σύλλογος σε κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτικό που προστρέχει σε αυτόν.Ακολούθησαν πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους συναδέλφους που αποτύπωσαν την οργή που διακατέχει τον κλάδο απέναντι στον νέο νόμο και την διάθεση να κινηθούμε γρήγορα ώστε να καταπέσει.

Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΙΕΛΕ, αφού προσκλήθηκε από το σώμα, πήρε τον λόγο και ανέλυσε διεξοδικά τα σοβαρά προβλήματα που θα υπάρξουν στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ιδιωτικό σχολείο και εξ αντανακλάσεως και στο δημόσιο σχολείο, ενώ ανέλυσε τον σχεδιασμό των κινήσεων που έχει αρχίσει ήδη να ξεδιπλώνει η ομοσπονδία για την κατάργηση του νόμου: εκστρατεία ενημέρωσης των συναδέλφων (γενικές συνελεύσεις σε σχολεία και παραρτήματα των συλλόγων) και της κοινωνίας (συνεντεύξεις τύπου κλπ), απεργιακές κινητοποιήσεις, ει δυνατόν μαζί με τις άλλες ομοσπονδίες, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, προσφυγή στο ΣτΕ και στα ευρωπαϊκά όργανα. Τόνισε, ιδιαίτερα, τον ενωτικό χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος, αλλά και της πάγιας στάσης της ΟΙΕΛΕ, πέρα και πάνω από πολιτικές, κομματικές και άλλες εξαρτήσεις. Τέλος, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις που του απηύθυναν οι συνάδελφοι και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος ο οποίος κατέληξε στην παρακάτω ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του σώματος:

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΙΕΛΒΕ, 9-9-2020:

Η Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ αναγνωρίζει τον ακραία αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα του Ν4713/2020 που πλήττει τα ιδιωτικά σχολεία ως φορείς γνώσης και πολιτισμού καθώς και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ως λειτουργούς της εκπαίδευσης.

Ζητά την κατάργηση του κατά παραγγελίαν από τον ΣΙΣ νόμου και συντάσσεται με την ΟΙΕΛΕ σε όλες τις ενέργειες και αποφάσεις που στόχο έχουν να καταργηθεί ο νόμος Κεραμέως-σχολαρχών.

Η ΓΣ του ΣΙΕΛΒΕ αποφασίζει ο σύλλογος μαζί με την ΟΙΕΛΕ θα συνεχίσουν την ενημερωτική εκστρατεία, που έχει ήδη ξεκινήσει,  όλων των συναδέλφων (επισκέψεις σε σχολεία, ενήμέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο, γενικές συνελεύσεις κλπ) και ιδιαίτερα για το θέμα του νόμου και για το μέγα ζήτημα της ισονομίας ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και του κινδύνου έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών από ιδιωτικές μονάδες εκπαίδευσης.

Ζητά την κήρυξη από την ΟΙΕΛΕ 24ωρης πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης όποτε κριθεί πιο αποτελεσματικό και, αν είναι δυνατόν, μαζί με τις άλλες δύο εκπ. Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ, ΔΟΕ.

Η ΓΣ αποφασίζει πως σε συνεργασία με την ΟΙΕΛΕ πρέπει ο κλάδος να προβεί:

 • Στην αποστολή ενημερωτικής επιστολής για τις δυσμενείς συνέπειες του νέου νόμου, υπογεγραμμένης, ει δυνατόν, και από τις τρεις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (συνδικάτα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EQF Advisory Group)
 • Στην ενημέρωση ευρωομάδων κομμάτων με στόχο την υποβολή ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Στην προσφυγή για την αντισυνταγματικότητα του νόμου στο ΣτΕ
 • Στην συνέχιση της νομικής ενημέρωσης από το επιτελείο της ΟΙΕΛΕ για ζητήματα όπως της προϋπηρεσίας, του ωραρίου, της αντιμετώπισης καταχρηστικών συμπεριφορών από την εργοδοσία κ.λπ.

Τέλος η ΓΣ του ΣΙΕΛΒΕ καταδικάζει απερίφραστα την στάση των υπευθύνων του Μειονοτικού Ιδιωτικού Σχολείου Ξάνθης για την παρεμπόδιση να αναλάβει καθήκοντα ο συνάδελφός μας και Αντιπρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ, Νιχάτ Χότσικα, και αξιώνει την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και της Ελληνικής Πολιτείας που δικαιώνουν τον συνάδελφο.
Συνέντευξη Τύπου Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης-ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛΒΕ: «Ο Νόμος Κεραμέως ποδοπατά τη Συνταγματική νομιμότητα, τεράστιος ο κίνδυνος για την κοινωνία και τη δημόσια εκπαίδευση από την πιθανή έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών»

 

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κοινή Συνέντευξη Τύπου Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης-ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛΒΕ που είχε ως στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας για τις δυσμενείς επιπτώσεις του Νόμου Κεραμέως στην δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ήταν η πρώτη, εδώ και πολλά χρόνια, κοινή δράση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος, δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών και φορέων της κοινωνίας να υπερβούν την προπαγάνδα της κυβέρνησης και των οργάνων της και να αναδείξουν στην κοινωνία τους κινδύνους  που θα προκύψουν από την διάλυση δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, από την αλλοίωση του εκπαιδευτικού αγαθού και από την καταστρατήγηση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών. Στη συνέντευξη τύπου παρέστη μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των τοπικών ΜΜΕ και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Την συνέντευξη συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ Σελέκος Δημήτρης.

 Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία των τοποθετήσεων των Ομιλητών:

 • Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης

 Ο Πρόεδρος του ΕΚΘ τόνισε ότι λίγοι έχουν δυστυχώς κατανοήσει το τι σημαίνει ο Νόμος Κεραμέως για το σύνολο της κοινωνίας. Υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση επιχειρηματοποιείται, για την έκδοση «άριστων» τίτλων σπουδών θα μιλάει πλέον το χρήμα, ενώ οι βαθμολογίες και τα πτυχία θα είναι πλέον εμπορικό είδος. Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι η μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων σε χώρο εμπορείου μας ενδιαφέρει και μας ανησυχεί όλους. Ανησυχεί τα συνδικάτα και ανησυχεί την κοινωνία.

 • Άρις Καζάκος, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου.

Η τοποθέτηση του έγκριτου Καθηγητή κ. Καζάκου στηρίχτηκε σε πέντε βασικούς άξονες.

Α) Η εκπαίδευση είναι δημόσια υπόθεση

Η σχετική εξομοίωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τους δημόσιους δεν έγινε για λόγους προνομιακής μεταχείρισης αλλά για την προστασία δημόσιου αγαθού. Με τον νόμο Κεραμέως που διαλύει τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ακυρώνεται ο εποπτικός ρόλος του κράτους που κατά το Σύνταγμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 Β) Πόσο πιο «ιδιωτική» μπορεί να γίνει η ιδιωτική εκπαίδευση;

 Μπορεί να γίνει ακόμη πιο ιδιωτική και αυτή είναι η στόχευση του Νόμου. Ακόμη και θέματα που δεν έθιξε σήμερα ο νόμος αυτός, όπως το μισθολογικό, είναι βέβαιο ότι μπαίνουν στο στόχαστρο. Ήταν ένα δώρο της κυβέρνησης στους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης που αλλοιώνει πλήρως την έννοια του ιδιωτικού σχολείου ως παρόχου κοινωνικού αγαθού, όπως περιγράφεται στην απόφαση 622/2010 του ΣτΕ. Η επιβολή του απεριόριστου διευθυντικού δικαιώματος στην εκπαίδευση και οι όροι εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μας γυρίζουν σε εποχές που θυμίζουν τέλη του 19ου  αρχές 20ου  αιώνα για το κίνημα της εργασίας.

 Γ) Είναι κυβέρνηση βαριάς εργασιακής ανομίας

 Δεν είναι μόνο ο απαράδεκτος νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση η κυβέρνηση από την αρχή είχε δείξει τα δόντια της για τα εργασιακά ζητήματα. Δύο εκ των πράξεων της που κινούνται στο ίδιο πλαίσιο ήταν η κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και η πλήρης εξουδετέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο νόμος Κεραμέως ποδοπατά τη Συνταγματική νομιμότητα στον χώρο της εκπαίδευσης.

 Δ) Η μεταπολιτική της έκθεσης Πισσαρίδη

 Ο νέος τρόπος να νομοθετούνται βάρβαρες αλλαγές είναι να προτείνονται ως απόψεις δήθεν ειδικών. Οι προτάσεις Πισσαρίδη, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στη διάλυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Ε) Ο κοινωνικός αυτοματισμός

Έντεχνα προετοίμαζαν τα γνωστά ΜΜΕ την κοινωνία για το νομοθέτημα Κεραμέως. «Γιατί θέλετε εσείς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να είστε προνομιούχοι; Γιατί δεν σας αρέσουν οι ρυθμίσεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας;» Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες ξεχνούσαν για ποιο κρίσιμο λόγο θα πρέπει να είναι διασφαλισμένα τα εργασιακά δικαιώματα δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα σήμερα να πλήττονται ζωτικά συμφέροντά της.

 • Γιώργος Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΟΙΕΛΕ

 Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινή αυτή ενέργεια του Εργατικού Κέντρου, της ΟΙΕΛΕ, του ΣΙΕΛΒΕ και εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία για όσα αδιανόητα νομοθέτησαν Κεραμέως και Σχολάρχες για τον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τόνισε ότι με την απόσυρση της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από τα ιδιωτικά σχολεία τίθεται ζήτημα νομιμότητας των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών. Και ανέφερε ότι αυτοί που πλήττονται καίρια από τις ρυθμίσεις του νόμου είναι τα παιδιά των εργαζόμενων, των άνεργων, των μη προνομιούχων που οδηγούνται στον αποκλεισμό από την ανώτατη εκπαίδευση και από τις καλοπληρωμένες θέσεις της αγοράς εργασίας. Το τρίπτυχο Κεραμέως για την «ασφάλεια και εμπιστοσύνη» στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι εκδικητικές απολύσεις, μαύρη εργασία-φοροδιαφυγή.  Περιέγραψε αναλυτικά τις συνέπειες του νόμου για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (Εκδικητικές απολύσεις, εξαναγκασμένη παραίτηση από μέρος του ωραρίου) και τόνισε ότι η απόσυρση της εποπτείας του υπουργείου παιδείας από τις απογευματινές δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων θα φέρει πακτωλό μαύρου χρήματος στα ταμεία των ιδιοκτητών και θα εξαναγκάσει τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό να εργάζεται, υπό την απειλή της απόλυσης, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Σαββατοκύριακα, διακοπές και αργίες «εθελοντικά».

 Τέλος, τόνισε ότι ο νόμος αυτός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την πλήρη εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και κάλεσε τους δημόσιους εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε πολίτη να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα για τη σωτηρία της Παιδείας.

 • Νεκτάριος Κορδής, Αιρετός εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στο ΚΥΣΔΕ

 Ο Νεκτάριος Κορδής ανέφερε ότι ο Νόμος Κεραμέως είναι μια δήθεν μεταρρύθμιση που στοχεύει στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και στην κλιμάκωση της επίθεσης στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης. Είπε ότι είχε προαναγγείλει τη νομοθετική αυτή αλλαγή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν μιλούσε για μαθητές- πελάτες. Με το νόμο αυτό, την ώρα που το δημόσιο σχολείο αποδυναμώνεται και μετατρέπεται σε απλό εξεταστικό κέντρο, το ιδιωτικό σχολείο θα παρέχει εκπαίδευση ως αγοραίο είδος.

 Με τη σημερινή ημέρα θυμήθηκε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της συνδικαλιστικές του πορείας την γνωριμία του με την αδικοχαμένη Φώφη Μπουλούτα, Άλλωστε, η ΝΔ αυτή επιδιώκει. Την καταδίωξη κάθε αξιοπρεπή και ικανού ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

Ισχυρίστηκε ότι η ρύθμιση για την παραίτηση από μέρος του ωραρίου είναι η πιο χυδαία και απροσχημάτιστη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα από την εποχή της Μεταπολίτευσης. Τέλος, ανέφερε ότι η ισοτιμία των τίτλων πλήττεται καίρια από τις ρυθμίσεις του Νόμου Κεραμέως, ο οποίος είναι μαχαιριά στην δημόσια εκπαίδευση και στοχοποίησης δημόσιου αγαθού.

 

Την Συνέντευξη Τύπου έκλεισαν με τοποθετήσεις τους το ιστορικό στέλεχος της ΟΙΕΛΕ και πρώην Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και ο εκδικητικά απολυθείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός, Μέλος του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ, Διονύσης Ζαρώτης.


Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης θύμισε ότι οι αγώνες για τη διασφάλιση του εκπαιδευτικού αγαθού ενάντια στα οργανωμένα σχέδια της Δεξιάς  είναι πολύ παλιά υπόθεση και ότι περιμένει δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να συστρατευτούν.  Ο Διονύσης Ζαρώτης περιέγραψε την άγρια εμπειρία του στο ιδιωτικό σχολείο από όπου απολύθηκε, επειδή διεκδίκησε θαρραλέα την τήρηση της νομιμότητας και κάλεσε κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτικό να καταγγέλλει τις παρανομίες, να σηκώσει ανάστημα, να νικήσει το φόβο.

Υπενθύμιση: Τρίτη, 8/9 (13:00) Συνέντευξη Τύπου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με την ΟΙΕΛΕ και τον ΣΙΕΛΒΕ με αντικείμενο τον κατάπτυστο νόμο Κεραμέως-σχολαρχών και τις δραματικές επιπτώσεις του στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνίαΞεκινά η ενημερωτική εκστρατεία της ΟΙΕΛΕ για τον εκτρωματικό νόμο Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση που έχει ως τελικό στόχο τη διάλυση του δημόσιου σχολείου

Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΟΙΕΛΕ και το ΣΙΕΛΒΕ (το Σύλλογο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη Βόρεια Ελλάδα) παραχωρούν την Τρίτη, 8/9 (13:00) στο χώρο του Εργατικού Κέντρου κοινή συνέντευξη τύπου με στόχο την ανοιχτή ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις δυσμενείς συνέπειες του νόμου Κεραμέως-σχολαρχών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας της ΟΙΕΛΕ προς την κοινωνία για τις δραματικές επιπτώσεις του νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση στην κοινωνία και στην όξυνση των ανισοτήτων.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην εκδήλωση φιλοδοξούν να καταδείξουν πως ο νόμος αυτός, που συντάχθηκε καθ’ υπαγόρευση των χορηγών της κυβέρνησης σχολαρχών, μεταξύ άλλων:

 • Δεν εξυπηρετεί απλώς τα συμφέροντα μιας μικρής επιχειρηματικής ομάδας, αλλά αποτελεί τμήμα της στρατηγικής κατάργησης της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσω της μετατροπής των ιδιωτικών σχολείων σε all inclusive super markets και της ταυτόχρονης αποδυνάμωσης του δημόσιου σχολείου (όπως αποδεικνύεται και από τις «προτάσεις» της έκθεσης Πισσαρίδη)
 • Διαλύοντας κάθε έννοια εποπτείας της πολιτείας στα ιδιωτικά σχολεία, θέτει σε κίνδυνο τη διαφάνεια και την αξιοπιστία διαδικασιών που οδηγούν στην έκδοση τίτλων σπουδών με μεγάλα θύματα τους μαθητές των δημόσιων σχολείων
 • Στοχεύει στην πλήρη εμπορευματοποίηση του εκπαιδευτικού αγαθού (στο πρότυπο του χώρου της υγείας), ώστε τα παιδιά των πολλών, των εργαζόμενων, των μη προνομιούχων να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και στις καλοπληρωμένες θέσεις τις αγοράς εργασίας, οι οποίες θα είναι κατειλημμένες από τους γόνους των εκλεκτών
 • Ισοπεδώνει, με τραγικές ρυθμίσεις που είχαν να εφαρμοστούν από τον κατοχικό νόμο 811, τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, πηγαίνοντας πέρα ακόμη και από την εργατική νομοθεσία

Στην συνέντευξη τύπου θα τοποθετηθούν:

 – Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κ. Χάρης Κυπριανίδης

 – Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, κ. Άρις Καζάκος

 – Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΙΕΛΕ, κ. Γιώργος Χριστόπουλος

 – Ο Πρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ, κ. Δημήτρης Σελέκος

 – Ο αιρετός εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στο ΚΥΣΔΕ, κ. Νεκτάριος Κορδής 

SOS: Διευκρινίσεις για το φλέγον ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για τους Πίνακες του ΑΣΕΠ μετά την ψήφιση του εκτρωματικού νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση

 


Τεράστια η αγωνία χιλιάδων ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετά την ψήφιση του νόμου Κεραμέως-σχολαρχών για την ιδιωτική εκπαίδευση. Όχι μόνο για τη διάλυση κάθε ίχνους εργασιακού δικαιώματος των συναδέλφων, αλλά διότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι γίνεται με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Τούτο, διότι η ένταξη των εργασιακών μας σχέσεων στις «κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας» (σύμφωνα με το άρθρο 10 του νέου νόμου), ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και γεννά γκρίζες ζώνες σε κάθε πτυχή του εργασιακού μας καθεστώτος.

Για να γίνουμε πιο σαφείς, ενώ η έκδοση διοριστηρίου είναι δεδομένη (δεν καταργήθηκε το άρθρο 29 του Ν. 682/77), δεν προβλέπεται στο νέο νόμο η έκδοση διαπιστωτικής πράξης απόλυσης από το Διευθυντή Εκπαίδευσης (πρόκειται για διοικητική πράξη που εκδίδει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόλυσης ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού). Η έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, διότι αποτελεί τη μία από τις δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για ένταξη στον Πίνακα του ΑΣΕΠ (η άλλη είναι η συνεχής υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό).

Για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα αυτό, πρέπει να εκδοθεί εφαρμοστική εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει τα (ουκ ολίγα) γκρίζα σημεία του νόμου. Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εξ όσων γνωρίζουμε έχει αποστείλει εδώ και εβδομάδες το κείμενο της εγκυκλίου προς υπογραφήν, αλλά δυστυχώς ακόμη η Υπουργός για άγνωστους λόγους δεν την έχει υπογράψει.

Συνιστούμε στους συναδέλφους ψυχραιμία. Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα παρέμβουν, αν χρειαστεί.

Η ΟΙΕΛΕ ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό κρουσμάτων εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας

 


Η Ομοσπονδία έχει αποστείλει για το περιστατικό διαπίστωσης δύο εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας που βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19 επιστολές προς τον ΕΟΔΥ, την Υφυπουργό Παιδείας, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο, ενημερώνοντας για το γεγονός ότι το εκπαιδευτήριο δεν έχει λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας και δεν έχει ενημερώσει γονείς, εκπαιδευτικούς και τις αρμόδιες αρχές. Ενημέρωσε, επίσης, ότι στο συγκεκριμένο σχολείο θα λάβουν χώρα εξετάσεις πιστοποίησης με την συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, γεγονός που γεννά ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση παρέμβασή τους για να διαφυλαχθεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών, καθώς δεν μπορεί να θυσιάζεται το δημόσιο συμφέρον στο βωμό του κέρδους. Προς το παρόν, και αναμένοντας ενδεχόμενες ενέργειες του σχολείου και των αρχών, η Ομοσπονδία δεν δίνει ακόμη το όνομα του εκπαιδευτηρίου στη δημοσιότητα.

Δύο κρούσματα κορωνοϊού σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Αθήνας που συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του χωρίς να ενημερώνει Υπουργείο και συνάδελφους!-Τελικά τα «δωρεάν τεστ για τους εκπαιδευτικούς» έγιναν για ουσιαστικό λόγο ή αποτελούσαν επικοινωνιακό τρικ;

 


Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ήρθε σε γνώση της Ομοσπονδίας μας. Δύο συνάδελφοι που υπηρετούν σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας βρέθηκαν θετικοί σε τεστ κορωνοϊού, ωστόσο με κατάπληξη μάθαμε ότι το εκπαιδευτήριο δεν έχει ενημερώσει ούτε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Παιδείας ούτε τους συναδέλφους μας. Αντιθέτως παραμένει ανοιχτό, συνεχίζει τις προετοιμασίες του για τη νέα σχολική χρονιά με τους ανυποψίαστους εκπαιδευτικούς να πηγαίνουν καθημερινά στο χώρο, δέχεται γονείς και μαθητές κ.λπ.

Είναι αυτονόητο ότι, βάσει των οδηγιών που ισχύουν, το σχολείο θα έπρεπε να κλείσει άμεσα και να ξεκινήσει η  ιχνηλάτηση που προβλέπεται σε περιπτώσεις διαπίστωσης κρούσματος. Δυστυχώς, οι υπεύθυνοι του σχολείου επιδεικνύουν τραγική ανευθυνότητα, αδιαφορώντας για την κοινωνική τους ευθύνη και την πιθανότητα το σχολείο να μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα για μαθητές, γονείς και εργαζόμενους.

Αναρωτιόμαστε εύλογα. Τα περίφημα «δωρεάν τεστ κορωνοϊού για τους εκπαιδευτικούς»  έγιναν για την ασφάλεια του προσωπικού και των παιδιών ή ήταν απλώς μια επικοινωνιακή φούσκα; Θα επιτρέψει η συντεταγμένη πολιτεία κάποιο ή κάποια ιδιωτικά σχολεία, όσο ισχυρά και αν είναι, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια εκατοντάδων ανθρώπων;

Στόχος η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης: Με ανοχή Κεραμέως πολλά ιδιωτικά σχολεία ξεκίνησαν παρανόμως μαθήματα από την 1η Σεπτέμβρη καταστρατηγώντας κάθε έννοια ισονομίας

Σταδιακά αποκαλύπτεται το σχέδιο Κεραμέως για τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Καταγγελίες γονέων και εκπαιδευτικών φθάνουν στην Ομοσπονδία μας για ιδιωτικά σχολεία που είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά ξεκίνησαν ήδη τη λειτουργία τους εκμεταλλευόμενα την ανοχή (ή μήπως την κρυφή στήριξη;) της Υπουργού Παιδείας, ώστε να δοθεί μήνυμα στην κοινωνία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο πως το δημόσιο σχολείο αποδυναμώνεται και περνά στην ανυποληψία. Πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στην Αθήνα, αλλά και στην  επαρχία (χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο μεγάλα εκπαιδευτήρια στη Θεσσαλία) ενημέρωσαν τους γονείς ότι τα μαθήματα ήδη άρχισαν. Επισυνάπτουμε ενδεικτικά μήνυμα που απέστειλε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Θεσσαλίας σε γονείς και μαθητές ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του προχθές, Τρίτη, 1/9, κατά παραβίαση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, αλλά και των δημόσιων δηλώσεων της Υπουργού Παιδείας για έναρξη των μαθημάτων στις 14/9.

 Αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης ότι η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων πολύ πριν την έναρξη του σχολικού έτους, πέρα από την έμμεση υποβάθμιση των δημόσιων σχολείων, δίνει ένα άδικο προβάδισμα των συγκεκριμένων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων έναντι των μαθητών όλων των υπόλοιπων σχολείων που θα έχουν σαφές μειονέκτημα στην κάλυψη της ύλης (ιδίως σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο υγειονομικής κρίσης) αλλά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 Η ΟΙΕΛΕ ζητά, έστω και τώρα, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τις εποπτικές αρχές, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι θεωρούν την ιδιωτική εκπαίδευση κράτος εν κράτει και για να διαφυλαχθεί η ισονομία ανάμεσα σε όλους τους μαθητές.

 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 18:30, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ με ομόφωνη απόφασή του καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, στις 18:30, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Αμφ. Αβραάμ Μπεναρόγια) Αριστοτέλους 32. Θα παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος που θα τοποθετηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις και θα απαντήσει σε όποια ερωτήματα του τεθούν.

Ο αντισυνταγματικός "Νόμος Κεραμέως" ή 4713/2020 φέρνει μια άνευ προηγουμένου ισοπέδωση στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών :
 
- Ελεύθερες και αναιτιολόγητες απολύσεις

- Μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εκαιδευτικού

- Εξοντωτικά ωράρια εργασίας απογεύματα, σαββατοκύριακα, καλοκαίρια

- Μειώσεις αποδοχών κατά την απασχόληση σε επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις

- Αξιολογήσεις κατά το δοκούν από τον ιδιοκτήτη και μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου

- Ουσιασ
τική κατάργηση των Συλλόγων Διδασκόντων και της δημοκρατίας μέσα στα σχολεία

- Αμφισβήτηση της εγκυρότητας των τίτλων σπουδών που θα εκδίδουν από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά σχολεία

Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί με αξιοπρέπεια οφείλουμε πρώτα στους μαθητές μας να σταματήσουμε την ραγδαία υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που θα φέρει η εφαρμογή αυτού του νόμου στα ιδιωτικά σχολεία, καθώς η ανελευθερία και η οσφυοκαμψία δεν παράγει πολίτες, αλλά υποχείρια. Τέτοιο μέλλον για τους μαθητές μας δεν θα το επιτρέψουμε.

Για όλα αυτά τα ζητήματα και πολλά περισσότερα συντασσόμαστε με τον σύλλογό μας και την ΟΙΕΛΕ, ώστε να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό ο εφιάλτης.

Μόνη μας προστασία η συναδελφική αλληλεγγύη, ο σύλλογος, η ομοσπονδία.
Κανείς μόνος.
Όλοι στην Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ
Θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες προφυλάξεις από τον Covid-19 (μάσκες, τήρηση αποστάσεων στον χώρο, χρήση αντισηπτικών κλπ)
 

Συνέντευξη τύπου ΣΙΕΛΒΕ - ΟΙΕΛΕ: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:00, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. "Φάκελος Κεραμέως" ή πώς να υπονομεύσεις ταυτοχρόνα και την ιδιωτική και την δημόσια εκπαίδευση.


    Ο ΣΙΕΛΒΕ και η ΟΙΕΛΕ θα παραθέσουν συνέντευξη τύπου την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 13:00, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (αίθ. Αβραάμ Μπεναρόγια) για να αναδειχθεί στην ελληνική κοινωνία πώς ο καθ΄υπαγόρευση και αντισυνταγματικός νόμος "Κεραμέως", που ψηφίστηκε εν μέσω θέρους και χωρίς διάλογο, πλήττει καίρια την αξιόπιστη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης και απαξιώνει ταυτοχρόνως το δημόσιο σχολείο
    Θα δοθούν στην δημοσιότητα στοιχεία αναφορικά με το τεράστιο ζήτημα της νομιμότητας των τίτλων σπουδών που θα εκδίδουν τα εντελώς ανεξέλεγκτα, πλέον, ιδιωτικά σχολεία και θα υπογραμμιστούν τα ανυπέρβλητα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πλάισιο Προσόντων.

Στην συνέντευξη τύπου θα τοποθετηθούν:

- Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, κ. Άρις Καζάκος

- Ο Πρόεδρος του ΕΚΘ, κ. Χάρης Κυπριανίδης

- Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΙΕΛΕ, κ. Γιώργος Χριστόπουλος

- Ο Πρόεδρος του ΣΙΕΛΒΕ, κ. Δημήτρης Σελέκος

- Ο αιρετός εκπρόσωπος στο ΚΥΣΔΕ του ΥΠΑΙΘ, κ. Νεκτάριος Κορδής


Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης από τον Covid-19

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web