Ηχηρή παρέμβαση της ΓΣΕΕ σε Κομισιόν και ευρωπαϊκά συνδικάτα ώστε να μην εφαρμοστεί ο Νόμος Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση: «Η Ευρώπη να λάβει μέτρα, πλήττεται η νομιμότητα των τίτλων σπουδών και η ισονομία ανάμεσα στους μαθητές σε ολόκληρη την Ε.Ε.»

 


Η ΓΣΕΕ προχώρησε σήμερα σε μια ηχηρή παρέμβαση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για τις ακραίες επιπτώσεις του Νόμου Κεραμέως στο χώρο της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ απέστειλε επιστολή  προς την Επιτροπή για την Αντιστοίχιση των Πλαισίων Προσόντων (EQF) της Κομισιόν και προς τα ευρωπαϊκά συνδικάτα (ETUC, ETUCE) με την οποία επισημαίνει ότι οι διατάξεις του Νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση πλήττουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, θέτουν ισχυρή αμφιβολία για τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών που εκδίδουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και προσβάλλουν την ισονομία ανάμεσα σε μαθητές σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Ακολουθεί η βαρυσήμαντη επιστολή της Συνομοσπονδίας:

 

Εδώ και 80 περίπου χρόνια, με εξαίρεση την περίοδο 2014-16, η εκπαίδευση που παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα, διέπεται από ένα καθεστώς ποιοτικής και διοικητικής εποπτείας για λόγους προστασίας του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας και του δημόσιου συμφέροντος. Η βούληση της ελληνικής πολιτείας επισφραγίστηκε με το Σύνταγμα του 1975 όπου ρητά ορίζεται πως η εκπαίδευση που παρέχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία είναι δημόσιο αγαθό κι ως εκ τούτου τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρέπει να εποπτεύονται από την πολιτεία.

Δυστυχώς, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τους τελευταίους μήνες οδηγούν στην εσκεμμένη αποδυνάμωση των δημόσιων σχολείων και στη μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων από εκπαιδευτήρια σε απλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βασικό νομοθέτημα της κυβερνητικής στρατηγικής ο Ν. 4713/2020 που πρόσφατα ψήφισε το Υπουργείο Παιδείας. Το εν λόγω νομοθέτημα περιέχει διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων θέτει ζήτημα ισονομίας ανάμεσα στις μαθήτριες και στους μαθητές που φοιτούν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά σχολεία, ενώ ταυτόχρονα δύναται να δημιουργήσει ισχυρή αμφισβήτηση για τη νομιμότητα των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών. Αμφισβητείται με αυτό τον τρόπο η οδηγία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2014 στο πλαίσιο της αντιστοίχισης του Εθνικού (NQF) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων (EQF)  για την ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτή να λάβει μέτρα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με το έργο των παρόχων ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις διαδικασίες και στην έκδοση των τίτλων σπουδών από φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η δική μας άποψη είναι πως η διαμορφούμενη κατάσταση στην ιδιωτική εκπαίδευση που απειλεί τη νομιμότητα και αξιοπιστία των τίτλων σπουδών που τα ιδιωτικά σχολεία εκδίδουν, δεν θέτει απλώς ζήτημα ισονομίας ανάμεσα στους μαθητές στην Ελλάδα. Απειλεί και τους Ευρωπαίους μαθητές, καθώς χιλιάδες απόφοιτοι των ιδιωτικών σχολείων της χώρας μας επιδιώκουν σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δουλειές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θέτει πιθανό ζήτημα ελέγχου της αντιστοίχισης του Ελληνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με το Ευρωπαϊκό. Διόλου τυχαία, μερίδα των μέσων ενημέρωσης εκφράζοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης και προαναγγέλλοντας εξελίξεις ζητούν με άρθρα τους το τελευταίο διάστημα την κατάργηση του ΕΟΠΠΕΠ, του φορέα που εποπτεύει την αντιστοίχιση των Πλαισίων Προσόντων και πιστοποιεί ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Πέρα από το ζήτημα της ισονομίας και της νομιμότητας των τίτλων σπουδών, με το νομοθέτημα αυτό πλήττεται και ο δεύτερος πυλώνας τω ευρωπαϊκών οδηγιών, που είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως, πέρα από τον πολύ ισχυρό κίνδυνο της αλλοίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, της αμφισβήτησης της νομιμότητας των τίτλων σπουδών και της κατακόρυφης πτώσης της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υπάρχουν στο συγκεκριμένο νόμο ρυθμίσεις που θίγουν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και τα στοιχειώδη ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Διατάξεις που προβλέπουν αναιτιολόγητες καταγγελίες σύμβασης χωρίς να αναφέρεται κανένας λόγος, βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας με την εξαναγκασμένη «συναίνεση» του εργαζόμενου, διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς καμιά πιστοποίηση από την πολιτεία, πλήττουν το κύρος, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία του εκπαιδευτικού και γεννούν φόβους καταστρατήγησης των διαδικασιών που οδηγούν στην κτήση προαγωγικών και απολυτήριων τίτλων σπουδών. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνούμε την έκδοση χιλιάδων παράνομων τίτλων από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης την περίοδο 2005-2015, κάτοχοι των οποίων χρησιμοποίησαν τους τίτλους αυτούς για να διοριστούν στο δημόσιο και μάλιστα σε ευαίσθητους τομείς.

 

Είναι διεθνώς διαπιστωμένο πως ο κίνδυνος υποβάθμισης  της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ιδίως σε χώρες (όπως η Ελλάδα) που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και οι εποπτικοί θεσμοί τους είναι πιο αδύναμοι. Ζητούμε την παρέμβασή σας για να ανακοπεί η ολισθηρή αυτή πορεία για την ελληνική εκπαίδευση, για να επαναδιατυπωθούν αυστηρά οι οδηγίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην ελληνική κυβέρνηση το 2014 για να προχωρήσει η αντιστοίχιση των Πλαισίων Προσόντων, για να προστατευθεί η ισονομία ανάμεσα σε όλους τους μαθητές σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς και η αξιοπιστία και νομιμότητα των τίτλων σπουδών που ιδιωτικοί φορείς στην Ελλάδα εκδίδουν. Είμαστε πρόθυμοι να εκθέσουμε από κοντά και με συγκεκριμένα στοιχεία όσα στην παρούσα επιστολή αναφέρουμε.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web