Σημαντικά σημεία του νέου Μισθολογίου

Παραθέτουμε κάποια σημαντικά σημεία του νέου μισθολογίου, απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων.
Αναλυτική περιγραφή γίνεται στην
 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
1) Από 1/1/2016 ισχύει νέο μισθολόγιο με 19 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας. Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης θα κάνουν κατάταξη με βάση την προϋπηρεσία που έχει διανύσει ο κάθε εκπαιδευτικός μέχρι τις 31-12-2015. Επίσης στην κατάταξη μετρά και όποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έχει αναγνωριστεί ως συναφές με το διδακτικό αντικείμενο από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έχει κατατεθεί για αναγνώριση συνάφειας πριν τις 31-12-2015, αλλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει για να το αναγνωρίσει, θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη, αρκεί βέβαια να αναγνωριστεί ως συναφές έστω και μεταγενέστερα.
2) Το μεταπτυχιακό προωθεί τον εκπαιδευτικό κατά δύο ΜΚ, ενώ το διδακτορικό κατά έξι ΜΚ. Αν υπάρχει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μετράει μόνο το διδακτορικό.
3) Αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό. Δηλαδή για το μισθό μετράει μόνο το ΜΚ και όχι ο βαθμός μας.
4) Τα επιδόματα για τα παιδιά μένουν τα ίδια (50€ για ένα παιδί-70€ για δύο-120€ για τρία-170€ για τέσσερα + 70€ από το πέμπτο παιδί και για κάθε επιπλέον παιδί).
5) Τα ΜΚ αλλάζουν κάθε δύο χρόνια. Εάν στην κατάταξη που θα γίνει στο επόμενο διάστημα υπάρχει πλεονάζων χρόνος (π.χ. αν έχει κάποιος 2 έτη και 3 μήνες προϋπηρεσία, οι 3 μήνες θεωρούνται πλεονάζων χρόνος), το επόμενο ΜΚ θα έρθει νωρίτερα (σε 21 μήνες στο παράδειγμά μας).
6) Στη διετία 2016-2017 δεν θα γίνει καμία εξέλιξη σε νέο ΜΚ και η προϋπηρεσία της διετίας αυτής «χάνεται»! Εάν εγκριθούν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ως συναφή μέσα σε αυτή τη διετία, η προαγωγή σε νέο ΜΚ θα γίνει την 1/1/2018.
7) Αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει μείωση στο μισθό μας, ο μισθός θα παραμείνει ο ίδιος και η διαφορά θα καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά». Αύξηση θα ξαναπάρουμε όταν φτάσουμε σε ΜΚ στο οποίο αντιστοιχεί υψηλότερος μισθός.
8) Αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει αύξηση στο μισθό μας, αυτή θα καταβληθεί σε βάθος τετραετίας (25% κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την 1/1/2016)

9) Τα επιδόματα θέσης ευθύνης διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διευθυντές Λυκείων με λιγότερα από έξι τμήματα:300€
Διευθυντές Λυκείων με τουλάχιστον έξι τμήματα: 350€
Διευθυντές Γυμνασίων με λιγότερα από εννέα τμήματα: 250€
Διευθυντές Γυμνασίων με τουλάχιστον εννέα τμήματα: 300€
Διευθυντές Τετραθέσεων και άνω Δημοτικών με λιγότερα από 9 τμήματα: 250€
Διευθυντές Τετραθέσεων και άνω Δημοτικών με τουλάχιστον 9 τμήματα: 300€
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων: 150€
Προϊστάμενοι Μονοθέσεων, Διθέσιων και Τριθέσεων Δημοτικών Σχολείων: 100€
Προϊσταμένοι Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών: 100€

10) Κάθε υπερωριακή ώρα διδασκαλίας αμείβεται με 10€ (μεικτά) και για μέχρι 20 ώρες μηνιαίως.
11) Ακολουθεί ο πίνακας με τα νέα ΜΚ (από 1/1/2016)

 

Συμπληρωμένα έτη Προϋπηρεσίας

Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ)

Βασικός Μισθός (Μεικτά)

Λιγότερα από 2

1

1092

2

2

1151

4

3

1210

6

4

1269

8

5

1328

10

6

1387

12

7

1446

14

8

1505

16

9

1564

18

10

1623

20

11

1682

22

12

1741

24

13

1800

26

14

1859

28

15

1918

30

16

1977

32

17

2036

34

18

2095

36

19

2154

 

12) Η κατάταξη θα γίνει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευτικούς μέσω του σχολείου. Εννοείται πως θα πρέπει να κάνουμε προσεκτικό έλεγχο και να μην υπογράψουμε κάτι που θα οδηγήσει σε λανθασμένη κατάταξη και πιθανή απώλεια χρημάτων.
Για όποιο ερώτημα έχετε, διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο του ΓΛΚ και μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο Σύλλογο ή στην
 Ομοσπονδία.

 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web