Σε κίνδυνο θέτει την εγκυρότητα των τίτλων των μαθητών του ιδιωτικού σχολείου SAINT JOSEPH εμμονή της Διεύθυνσής του να απασχολεί παρατύπως συνταξιούχο σε θέση Γυμνασιάρχη – Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ στον Υπουργό και επιστολή προς τους γονείς


Η ακατανόητη εμμονή της διεύθυνσης του ελληνογαλλικού ιδιωτικού σχολείου Saint Joseph να μην προχωρήσει, όπως ορίζει ο νόμος, στην αντικατάσταση του συνταξιούχου Γυμνασιάρχη, θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα των τίτλων σπουδών των μαθητών του, ενώ βρίσκονται στον «αέρα» όλες οι πράξεις που αφορούν το σχολείο και τη λειτουργία του και έχουν υπογραφή του εν λόγω (ωρολόγιο πρόγραμμα, παρεκκλίσεις, αναθέσεις διδακτικού έργου κ.λπ.). Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4415/2016 και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους 146475/E1/9-9-2016 και 156669/E2/23-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας, δεν επιτρέπεται πλέον τα ιδιωτικά σχολεία να απασχολούν συνταξιούχους σε θέση εκπαιδευτικών, ή σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντές, συντονιστές έργου κ.λπ.).
Παρά το γεγονός ότι η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ήδη αρκετές φορές παρέμβει, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα, η διεύθυνση του Saint Joseph εμμένει στην παράνομη ενέργειά της. Επειδή, όμως, για το Υπουργείο Παιδείας ο Γυμνασιάρχης είναι παράτυπος, τα απολυτήρια των παιδιών θα ακυρωθούν.
Η ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας. Απέστειλε, επίσης, επιστολή προς το Σύλλογο Γονέων του σχολείου για να προειδοποιήσει σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά να χάσουν τη χρονιά τους και να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς το Σύλλογο Γονέων του Saint Joseph

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web