Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΛΟΣ-ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Στις 21/9/2016 κοινοποιήθηκε  στη Δ/ντρια μεγάλου ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου της Ανατολικής Αττικής η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία τέθηκε σε δυνητική αργία. Από την ημέρα εκείνη δεν μπαίνει πλέον σε τάξη και απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάμιξή της στο εκπαιδευτικό έργο. Ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου  Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΕΙΕ) οι οποίοι αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται “πρωταθλητές της νομιμότητας”!!
Όλα άρχισαν όταν, μετά από καταγγελία της ΟΙΕΛΕ, η Επιθεώρηση Εργασίας Παλλήνης διενήργησε έλεγχο στο σχολείο τον Ιούνιο του 2015 και εντόπισε πλήθος παραβιάσεων της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, στο σχολείο βρέθηκε:
  • μεγάλος αριθμός αδήλωτων τμημάτων,
  • μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών χωρίς διοριστήριο που δηλώνονταν ως διοικητικοί υπάλληλοι προκειμένου να πληρώνονται λιγότερο και να καρπώνεται ο ιδιοκτήτης τη διαφορά,
  • απλήρωτες υπερωρίες κατά συρροή, και
  • σημαντικός αριθμός διδασκόντων χωρίς πτυχίο!!
(Κατά τα άλλα ο ΣΙΕΙΕ ξιφουλκεί υπέρ της “αριστείας”…)
Υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω είναι κυρίως ο νόμιμος εκπρόσωπος του σχολείου αλλά μεγάλη ευθύνη έχουν και οι Διευθυντές του. Η χρησιμοποίηση μάλιστα διδακτικού προσωπικού χωρίς τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αποτελεί, εκτός  από βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, και ποινικό αδίκημα και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο.
Μετά τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας Παλλήνης, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής διενήργησε ΕΔΕ βάσει της οποίας παραπέμφθηκαν 7 άτομα για Πειθαρχικό παράπτωμα και 3 άτομα για ποινικό αδίκημα! Συνέπεια αυτής της παραπομπής ήταν η δυνητική αργία της Διευθύντριας του δημοτικού, η υπογραφή της οποίας βρισκόταν φαρδιά-πλατιά σε όλα τα ψεύτικα – και επομένως παράνομα προγράμματα – που στέλνονταν στη Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής προκειμένου να την παραπλανήσουν, ώστε ο ιδιοκτήτης να παρανομεί ανενόχλητος.
Η Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ
Να  σημειωθεί πως, ενώ η Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής διενήργησε  ΕΔΕ για το σοβαρότατο αυτό θέμα, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός ότι ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης  Αττικής έχει δώσει σχετική εντολή από τις 12/6/2015! Δυστυχώς η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων της Ανατ. Αττικής, περιοχής με πολλά και μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, είναι πλημμελέστατη και η πολιτεία οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε χθεσινή ανάρτηση του Προέδρου του ΣΙΕΙΕ στα social media, ο οποίος μιλάει «για καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ που ποτέ δεν αποδεικνύονται». Άραγε δε γνωρίζει όσα έπραξε ο φίλος του ιδιοκτήτης του εν λόγω σχολείου που είναι μέλος της Διοίκησης του ΣΙΕΙΕ (αλλά και δεκάδες παρανομίες σε σχολεία άλλων μελών του Συμβουλίου του); Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις του…
Η περίοδος της ατιμωρησίας για τους σχολάρχες και τους ανθρώπους τους τελειώνει. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα αφ’ ενός να υπάρχουν περισσότερες σχολικές δράσεις στα ιδιωτικά σχολεία (εποπτευόμενες όμως από το ΥΠΠΕΘ) αφ’ ετέρου όμως σταματά το όνειδος της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής, καθώς είναι υποχρέωση των σχολείων να δηλώνουν τα πάντα στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως γίνεται παντού στην Ε.Ε. Επίσης, η απαγόρευση των ελεύθερων και αναιτιολόγητων καταγγελιών σύμβασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιτρέπει στους συναδέλφους – όπως γινόταν και πριν το 2010 – να καταγγέλλουν σοβαρές παρανομίες που λαμβάνουν χώρα στα ιδιωτικά σχολεία και που μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών εις βάρος των μαθητών των δημόσιων σχολείων και των ιδιωτικών που λειτουργούν νόμιμα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web