Η ΟΙΕΛΕ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Η Ομοσπονδία μας έχει διαχρονικά επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το χώρο της ειδικής αγωγής που δυστυχώς στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένος. Η ψήφιση του άρθρου 71 του Ν. 4485/2017 και η σχετική εγκύκλιος οδηγία που πρόσφατα εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας (παρά τις ισχυρές αντιδράσεις του Συνδέσμου των σχολαρχών) ανοίγουν νέους ορίζοντες για μια διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες στα ιδιωτικά σχολεία.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τα τελευταία χρόνια οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης και αποτελούν πρόβλημα αιχμής για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του European agency for special needs and inclusive education (EASIE), τη διετία 2010-2012 παρατηρείται αύξηση του αριθμού μαθητών στην Ελλάδα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά 20%. Αντίστοιχα ποσοστά ετήσιας αύξησης 20% παρατηρούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας το ποσοστό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονται μέσα από δομές ειδικής αγωγής αποτελεί το 3,4% , φέρνοντας την Ελλάδα στην 23η θέση – μεταξύ των 26 που πήραν μέρος στη έρευνα. ( Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο στη δημόσια εκπαίδευση καθώς για την ιδιωτική δεν υπάρχουν στοιχεία). Ο μεγαλύτερος  αριθμός φοιτά σε:

  • σχολεια Γενικής Εκπαίδευσης – Τμήματα Ένταξης (79,98% και 51,72% τα ποσοστά για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)
  • ένα μικρότερο ποσοστό σε Ειδικά σχολεία (14,45%  και 45,10% τα αντίστοιχα ποσοστά)
  • μια μικρή κατηγορία σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη (5,57% και 3,18%)

Μετά την ψήφιση του Ν. 4485/2017 που απαγορεύει την άρνηση εγγραφής στην ιδιωτική εκπαίδευση μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας  τους ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του και παράλληλα ορίζει οτι και στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μπορούν να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες «με τους ίδιους όρους, προυποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία» , γεννιούνται απορίες για τον τρόπο συνεκπαίδευσης των μαθητών αυτών. Ο λόγος είναι οτι στη συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων δεν υπάρχουν αντίστοιχες με τη δημόσια εκπαίδευση δομές (Τμήματα ένταξης)  και δεν απασχολούνται εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ώστε να παρέχουν είτε εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, είτε ενισχυτική διδασκαλία μετά το πέρας των μαθημάτων. Παρατηρείται λοιπόν μια αναντιστοιχία στη δημόσια και ιδιωτική ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πλέον, το νομοθετικό πλαίσιο που πρόσφατα ψηφίστηκε δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για την ειδική αγωγή στα ιδιωτικά σχολεία. Η Ομοσπονδία μας αποφάσισε να λειτουργήσει Παρατηρητήριο Ειδικής Αγωγής στην ιδιωτική εκπαίδευση που θα ασχολείται με τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας στα ιδιωτικά σχολεία, τη διατύπωση προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων και την επικοινωνία με συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, ή χρειάζονται υποστήριξη.

Υπεύθυνη για το Παρατηρητήριο ορίζεται η συνάδελφος και μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ Γεωργία Γιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 6944264832  – e-mail: tzo.gioti@gmail.com). Οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί της για απόψεις, προτάσεις, ή και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων ειδικής αγωγής στα ιδιωτικά σχολεία.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ Ε.Σ.Α.μεΑ. – ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Δεκάδες συνάδελφοι επικοινωνούν με την Ομοσπονδία ρωτώντας για το δημοσίευμα που αφορά την εγκύκλιο την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για την καταχώριση στο myschool στοιχείων μαθητών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και την οποία με πρωτοφανή απόφαση αρνήθηκε να κοινοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Αγγελόπουλος στην ΟΙΕΛΕ. (Θα πρόκειται, μάλλον κ. Γενικέ, για «όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς» που έχουν πλήρως ενημερωθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως μας απαντήσατε στο έγγραφό σας).

ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η εν λόγω εγκύκλιος είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 71 του Ν. 4485/2017. Ο Νόμος που προωθήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου όριζε το εξής:
«Στα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξαιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.»
Η ψήφιση του νόμου προκάλεσε τη μήνι του Συνδέσμου των σχολαρχών που εξέδωσε κατάπτυστο υπόμνημα με το οποίο διαμαρτυρήθηκε για την υποχρέωση αυτή των ιδιωτικών σχολείων. Η ΟΙΕΛΕ εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Είναι φανερό ότι ο ΣΙΣ έχει άλλα σχέδια για την Παιδεία που θυμίζουν ακραίες, ολοκληρωτικές λογικές «καθαρότητας» οι οποίες αγγίζουν τα όρια του κοινωνικού ρατσισμού. Δεν θέλουν τα παιδιά αυτά στα σχολεία τους, για να μην «χαλάσει» η ειδυλλιακή εικόνα ενός ομογενοποιημένου κοινωνικά μαθητικού πληθυσμού. Και, δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουν ξανακάνει, όταν αρνήθηκαν την πρόταση της ΟΙΕΛΕ για να δεχτούν στα ιδιωτικά σχολεία τα παιδιά των προσφύγων».
Πέρα από την αντίδραση της ΟΙΕΛΕ, οξύτατη ήταν η αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με ανακοίνωση, στην οποία τονιζόταν:
«Πρόκειται για απαράδεκτο, αντικοινωνικό και ρατσιστικό λόγο που προάγει τη διάκριση και αρθρώνεται στην Ελλάδα χώρα μέλος της ΕΕ, στην Ελλάδα που έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, με πλούσιο νομικό πολιτισμό κατά των διακρίσεων.Είναι αδιανόητο να βγαίνουν ιδιώτες που ασκούν επιχειρηματικό έργο επί δημόσιο αγαθό και να ζητούν άνιση μεταχείριση».
Άμεσα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων ΟΙΕΛΕ-Ε.Σ.Α.μεΑ., οι οποίοι εξέδωσαν κοινή δήλωση-επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας.
Θεωρούμε πως η εγκύκλιος που εξεδόθη από το Υπουργείο Παιδείας και καλεί τους Διευθυντές των σχολείων να καταχωρίσουν όλα τα στοιχεία των μαθητών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία, ικανοποιεί τις θέσεις της ΟΙΕΛΕ και της Ε.Σ.Α.μεΑ. και αποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό το καθεστώς ανισότητας και κοινωνικού ρατσισμού που δυστυχώς ισχύει σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών σχολείων.

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΕΛΕ ΜΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!


Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον κλάδο για την πρωτοφανή και αναιτιολόγητη άρνηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλου να κοινοποιήσει στην ΟΙΕΛΕ την εγκύκλιο για την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool στοιχείων μαθητών με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια .Η ενέργεια αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς η εγκύκλιος αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας.

Μια πάγια τακτική όλων των μεταπολιτευτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ακόμη και των πιο αντιδραστικών και αντεργατικών, ήταν η κοινοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών στην ΟΙΕΛΕ, ώστε να κοινοποιηθεί ο κλάδος. Είναι, άλλωστε, γνωστό πως σε πολλά ιδιωτικά σχολεία οι ιδιοκτησίες εσκεμμένα δεν ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς, ή αποκρύπτουν ενημερωτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (με ευθύνη δυστυχώς ορισμένων Διευθυντών που δεν τηρούν το νόμο ως οφείλουν), ώστε οι συνάδελφοι να ζουν σε σκότος αμάθειας.

Δυστυχώς, την παράδοση αυτή έσπασε ο νυν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα για μια εγκύκλιο που θα την αγκαλιάσει η κοινωνία και ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η άρνησή του μάλιστα γίνεται με επιθετικό και προκλητικό τρόπο, καθώς στο απαντητικό του έγγραφο μας γνωρίζει ότι «ήδη οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί (!) από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης». Ο κ. Αγγελόπουλος είτε δεν έχει καμιά επαφή με την πραγματικότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών έχει ταχθεί ενάντια στην ισότιμη εγγραφή παιδιών με ειδικές ανάγκες στα ιδιωτικά σχολεία και κανένας συνάδελφος δεν έχει ενημερωθεί για την εγκύκλιο, είτε διαπνέεται από μια δυσερμήνευτη μήνι εναντίον των εκπροσώπων των εργαζόμενων που ζήτησαν να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά τα ιδιωτικά σχολεία.

Σε κάθε περίπτωση η πράξη αυτή είναι αδικαιολόγητη και υπονομεύει το ίδιο το έργο του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύοντας τη δημοσιοποίηση μιας τόσο θετικής πρωτοβουλίας.


ΥΓ Τελικά η ΟΙΕΛΕ ζήτησε από ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και έλαβε την εγκύκλιο   που κοινοποιούμε σήμερα στον κλάδο….

Ο ΣΙΕΛΒΕ συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 14ης Δεκεμβρίου 2017

Ο ΣΙΕΛΒΕ και η ΟΙΕΛΕ συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξαν τα συνδικάτα στις 14 Δεκεμβρίου.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούντη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για όλους, την καταπολέμηση του τέρατος της ανεργίας, την αποτροπή μετάλλαξης της σύνταξης σε φιλοδώρημα, την αντιμετώπιση της φοροκαταιγίδας που αφήνει άθικτα τα μεγάλα εισοδήματα.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουμε βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο μάτι του κυκλώνα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα το οργανωμένο μέτωπο εργοδοτών-πολιτικών κομμάτων, χρησιμοποιώντας ως όχημα τους «θεσμούς», επιδίδεται σε μια υπόγεια προσπάθεια πλήρους εμπορευματοποίησης του δημόσιου αγαθού της Παιδείας.
Όπως πρόσφατα καταγγείλαμε, ασκούνται έντονες πιέσεις, όχι της τρόικα προς την κυβέρνηση όπως αφήνεται να εννοηθεί,αλλά των εκπροσώπων των σχολαρχών προς την τρόικα για να αυξηθεί το ωράριο, άρα και το μέγεθος της δωρεάν απασχόλησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα σχολεία, κάτι που θα έχει τραγικές συνέπειες για τη δημόσια και για την ιδιωτική εκπαίδευση.
Στηνπερίπτωση της δημόσιας εκπαίδευσης θα μηδενίσει την πιθανότητα μόνιμων διορισμών, οδηγώντας σε χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών και σε λουκέτο εκατοντάδες σχολεία, κυρίως σε ορεινές, νησιωτικές και ακριτικές περιοχές. Στηνιδιωτική εκπαίδευση θα έχουμε ένα τεράστιο κύμα απολύσεων για το ένα τρίτο τουλάχιστον των εκπαιδευτικών, με μοναδικούς κερδισμένους τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, τόσο από την τεράστια εισροή χρημάτων στα ταμία τους όσο και από την κατάρρευση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, την οποία οι ίδιοι θα επιχειρήσουν να καλύψουν, μετατρέποντας το δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα.
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλης της χώρας συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Απεργία των Συνδικάτων που έχει προκηρυχθεί για την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου.Με ενότητα και αποφασιστικότητα απαιτούμε και διεκδικούμε:
• Την προστασία του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης που και τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν μέσω της πιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών τους και της νομιμότητας των τίτλων που εκδίδουν
• Συνεργασία με τα υπόλοιπα συνδικάτα της εκπαίδευσης (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) μπροστά στον κίνδυνο εφαρμογής μιας πολιτικής που θα διαλύσει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος μιας μικρής επιχειρηματικής ομάδας εις βάρος της κοινωνίας και ιδίως των παιδιών που προέρχονται από τις τάξεις των μη προνομιούχων.
• Την αναγνώριση για τα μέλη του κλάδου μας της ιδιότητας του εκπαιδευτικού λειτουργού, ενάντια σε όσους θέλουν τη μετατροπή του ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε αναλώσιμο υπάλληλο
• Τη διατήρηση της θεσμικής και μισθολογικής ισοτιμίας με τους δημόσιους συναδέλφους μας
• Την πιστή τήρηση της νομοθεσίας για τις εργασιακές σχέσεις και τις αποδοχές των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
• Την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής
• Την κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά ΙΕΚ
Ταυτόχρονα διεκδικούμε, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους:
• Τη θεσμική αποκατάσταση του εργασιακού πλαισίου που ίσχυε πριν από τη μνημονιακή λαίλαπα (επαναφορά ΣΣΕ) και την αποκατάσταση της μισθολογικής σφαγής που για τους μισθωτούς άγγιξε το 40%
• Την προστασία του απαράγραπτου δικαιώματος των εργαζόμενων στην απεργία
• Τον τερματισμό της αστυνομικής βίας σε εργαζόμενους, φοιτητές και συνδικαλιστές
• Τη διατήρηση της προστασίας της κατοικίας από τα όρνεα των τραπεζών

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ – Η ΙΔΙΩΤΕΥΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΜΟΝΟ ΗΤΤΕΣ
Συγκέντρωση στις 11:00 στο ΕΚΘ.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΟΛΙΣ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ


Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ζητώντας την άμεση παρέμβασή της, προκειμένου τα ιδιωτικά σχολεία να δηλώσουν τις δράσεις τους πέραν του υποχρεωτικού (40ώρου) ωρολόγιου προγράμματος. Οφείλουμε εδώ να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι ώρες απασχόλησης στις δράσεις αυτές προστίθενται στο διοριστήριο των εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου και προσμετρώνται στην προϋπηρεσία.
Παρά το γεγονός ότι η δήλωση των δράσεων, των διδασκόντων, των τμημάτων και του αριθμού των μαθητών είναι υποχρεωτική βάσει του Ν. 4472/2017, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν δηλώνει τις δράσεις. Οι πληροφορίες της Ομοσπονδίας από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα αναφέρουν πως μόλις το 10% των σχολείων δηλώνουν τις δράσεις τους. Η μη δήλωση των δράσεων και των εκπαιδευτικών συντελεί σε ένα πάρτι φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και στην αδήλωτη εργασία εκατοντάδων συναδέλφων, οι οποίοι αμείβονται με ψίχουλα.
Στην Ομοσπονδία το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι καταγγελίες για πολλά σχολεία – κάποια εκ των οποίων «επώνυμα» – που είτε ζητούν από εκπαιδευτικούς του σχολείου να εργαστούν στα «φροντιστήρια» έναντι χαμηλής αμοιβής και χωρίς να δηλώνονται, είτε προσλαμβάνουν διδάσκοντες εκτός σχολείου (με πολύ χαμηλή αμοιβή) κι ενώ υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί του σχολείου αυτού με μειωμένο ωράριο που επιθυμούν να εργαστούν στις δραστηριότητες. (Ο νόμος είναι σαφής πως στις εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δράσεις προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας).
Ελπίζουμε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να κινηθούν με ταχύτητα, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον και να ωφεληθούν τα δημόσια ταμεία

Σημαντικές συναντήσεις για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση, τη Μαθητεία και την Πιστοποίηση προσόντων πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός


Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός βρίσκεται από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κοινοτικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων με κύρια αντικείμενα την αρχική και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, τον ευρύτερο χώρο της Δια Βίου Μάθησης, την πιστοποίηση προσόντων και τη μαθητεία (φυσικά, στον ιδιωτικό τομέα). Συζητήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή εθνικών πολιτικών και η υλοποίηση κοινοτικών οδηγιών, καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας.
Τη Δευτέρα το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα δημοσιοποιήσει κείμενο-απολογισμό της επίσκεψης.

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ «ΚΑΛΥΨΗ» ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


Σε μια πολύ σημαντική καταγγελία μέσω επιστολής προς τους Βουλευτές προχώρησαν σήμερα οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ. Κατήγγειλαν ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ετοιμάσει σκανδαλώδη τροπολογία προκειμένου να καλύψει παράνομες πράξεις που σχετίζονται με το διορισμό της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ κ. Ελ. Γιαννακοπούλου. Θυμίζουμε εδώ ότι η κ. Γιαννακοπούλου έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω της αντιδημοκρατικής της συμπεριφοράς απέναντι σε εργαζόμενους στον Οργανισμό. Μάλιστα, πρόσφατα επικυρώθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Η Ομοσπονδία μας έχει ζητήσει – και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη – εισαγγελική έρευνα για την αδράνεια της ίδιας και του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Μελέτης.
Σύμφωνα με την επιστολή η εν λόγω είχε διοριστεί στη θέση αυτή, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσε δύο προαπαιτούμενους όρους: α) να έχει ολοκληρωθεί η απόσπασή της από την υπηρεσία στην οποία ανήκε (στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠ.ΕΞ.) και β) να μην έχει καμιά οικονομική συναλλαγή με τον Οργανισμό στο παρελθόν.
Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ υπέβαλαν μήνυση εναντίον της εν λόγω για το ανυπόστατο του διορισμού της. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εξωτερικών με έγγραφη εντολή ζήτησε την άμεση επιστροφή της στην υπηρεσία της, καθώς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας του Απόδημου Ελληνισμού απέρριψε την αίτηση της απόσπασής της. Ωστόσο, ο αρμόδιος για την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ Υφ. Παιδείας κ. Μπαξεβανάκης εξέδωσε και μάλιστα την ίδια ημέρα της εντολής του ΥΠ.ΕΞ. πρωτοφανή, φωτογραφική Υπουργική Απόφαση, με την οποία καταργεί (!) την απόσπαση από την υπηρεσία ως προαπαιτούμενο διορισμού στη θέση του Διευθ. Συμβούλου στον ΕΟΠΠΕΠ! Και προφανώς, επειδή η ΥΑ αυτή δεν αρκούσε για να καλυφθεί η κ. Γιαννακοπούλου, το Υπ. Παιδείας προχωρά στην πρόταση ψήφισης τροπολογίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ με το ίδιο περιεχόμενο!
Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, κατήγγειλαν το ζήτημα και σημείωσαν πως αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη μια κυβέρνηση τα κόμματα της οποίας (ορθώς) κατήγγειλαν ανάλογες σαθρές πρακτικές του παρελθόντος, σήμερα να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους για να «σώσουν» τους εκλεκτούς «ημέτερους». Τόνισαν, τέλος, ότι έχουν ήδη προσφύγει στις ευρωπαϊκές αρχές για όσα συμβαίνουν στον ΕΟΠΠΕΠ.
Δείτε εδώ την επιστολή των εκπροσώπων των εργαζόμενων (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web