ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ)Συνάδελφοι,
Η γνώση των δικαιωμάτων μας είναι απαραίτητο εφόδιο για την διεκδίκησή τους και για να έχουμε τη δυνατότητα να αφοσιωθούμε απρόσκοπτα στα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα. Το Νομικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται με τις συμβάσεις και τις καταγγελίες συμβάσεων (Ν. 4415/2016, Ν. 4472/2017) είναι το ακόλουθο.

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διετής Σύμβαση

Είναι η αρχική σύμβαση που υπογράφει ένας εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε ένα ιδιωτικό σχολείο και έχει διάρκεια δύο σχολικά έτη. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Αν δεν καταγγελθεί στο τέλος της, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας καταβάλλεται αποζημίωση δύο μικτών μισθών προσαυξημένη με το 1/6 του ποσού αυτού.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόλυση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως μέχρι και την 31/8 του δεύτερου έτους της σύμβασής του.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Σε περίπτωση που προταθεί υπογραφή μονοετούς σύμβασης αρνούμαστε κατηγορηματικά και το καταγγέλλουμε άμεσα στην Ομοσπονδία (εκτός από περιπτώσεις αναπλήρωσης νομίμως απουσιαζόντων εκπαιδευτικών).
Β. Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια της διετίας.

Σύμβαση Αόριστου Χρόνου

Εφόσον η αρχική διετής σύμβαση δεν καταγγελθεί, μετατρέπεται αυτόματα και αυτοδίκαια σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η σύμβαση αυτή καταγγέλλεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αιτιολογημένη διαταραχή εκπαιδευτικού κλίματος. Η καταγγελία γίνεται από τον Ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, ο οποίος «επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εργαζομένου» (Νόμος 4415/2016, άρθρο 28, παρ. 1.3.α).
2. Περίπτωση διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας. Στηρίζεται «σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματικά έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή» (Νόμος 4472/2017, άρθρο 56, παρ. 8). Κατά την σχολική χρονιά 2017-2018 πιθανόν να υπάρξουν εκθέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων (η πρώτη από τις δύο απαραίτητες εκθέσεις), γι’ αυτό, εφόσον προκύπτουν τέτοιες «εκθέσεις», όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την Ομοσπονδία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι καταγγελίες εξετάζονται από επιτροπή που απαρτίζεται από 3 Πρωτοδίκες και από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ και της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης (ΣΙΣ) που όμως έχουν μόνο δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Η επιτροπή αποφασίζει υποχρεωτικά μέσα σε 90 μέρες. (Νόμος 4472/2017, άρθρο 56, παρ. 9).
Β. Η επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της και τις υπηρεσιακές εκθέσεις.
Γ. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στην θέση του μέχρι την έκδοση της απόφασης. Αρμόδιος για την έκδοσή της απόφασης είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ύστερα από την απόφαση του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.
3. Λοιπές περιπτώσεις. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται επίσης με το θάνατο, τη συμπλήρωση των 70 ετών του εκπαιδευτικού, την επιβολή πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.
Για θέματα κατάργησης σχολείων, κατάργησης τάξεων ή τμημάτων και αναστολής λειτουργίας τμημάτων θα επανέλθουμε αύριο με πλήρη ενημέρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Αποζημίωση απόλυσης
2 έτη συμπλ. έως 4 έτη= αποζ. 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 5 έτη= αποζ. 3 μηνών
5 έτη συμπλ. έως 6 έτη= αποζ. 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη= αποζ. 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη= αποζ. 5 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 6 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 7 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 8 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 9 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 10 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 11 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω = αποζ. 12 μηνών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με τις αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, ισχύει ότι προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν απορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία.

ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4415/2016 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4415/2016, άρθρο 28 παρ 1.2, ορίζει τα εξής:
«2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.»
Μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2016-17, πρότειναν μονοετή διοριστήρια. Ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτού και του Προέδρου του ΣΙΕΛΒΕ Α. Βουρκούδη, και κατ΄επιταγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου «θα προχωρήσει στις αιτούμενες διοικητικές ενέργειες προκειμένου οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να υπαχθούν στο νόμο 4415/2016», σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην Ομοσπονδία μας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση της κ. Διευθύντριας και εξακολουθούμε να επαγρυπνούμε για την τήρηση της νομοθεσίας.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΙΣΟΤΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Η δημοσιοποίηση από την Ομοσπονδία της δικαίωσης από τη δικαιοσύνη συναδέλφου των Αρσακείων σχολείων που είχε απολυθεί παράνομα, αν και ήταν έγκυος, και που απασχολούνταν στο σχολείο με παράνομα μονοετή διοριστήρια, χωρίς να αναπληρώνει κανέναν (!), έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε στην κοινωνία και σε ολόκληρο τον κόσμο της εκπαίδευσης. Τα «χτυπήματα» στην ιστοσελίδα και στο facebook της ΟΙΕΛΕ είναι χιλιάδες ενώ έχουν σπάσει κυριολεκτικά τα τηλέφωνα των γραφείων μας με συναδέλφους να ζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Η ανάρτηση της Ομοσπονδίας βοήθησε, επίσης, να ανοίξουν κάποια στόματα . Δεκάδες εκπαιδευτικοί που είτε υπηρετούσαν είτε ακόμη υπηρετούν σε σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και γενικότερα των ισότιμων σχολείων, μας ενημέρωσαν ότι τα διοριστήριά τους ήταν αμφισβητήσιμης νομιμότητας. Ορισμένοι από αυτούς κατήγγειλαν ότι είχαν διοριστήριο αναπληρωτή, χωρίς να αναπληρώνουν κάποιο συνάδελφο σε άδεια ανατροφής τέκνου, ή εκπαιδευτική άδεια κ.λπ. Οι καταγγέλλοντες κλήθηκαν επειγόντως στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ για να καταθέσουν όλα τα στοιχεία και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που είχαν τέτοιου τύπου παράνομα διοριστήρια στα Αρσάκεια σχολεία, ή σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό σχολείο να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία (τηλέφωνα:210-5230819,210-5238148, email:oieleomospondia@gmail.com, oiele@ath.forthnet.gr).
Διαβάστε εδώ την ανάρτησή μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΡΑΠΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΕΓΚΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΟΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ;Ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Γ. Μπαμπινιώτης ραπίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για τρίτη φορά, διότι όχι μόνο απέλυσε παράνομα εκπαιδευτικό που ήταν έγκυος, αλλά μέχρι την απόλυσή της την απασχολούσε εν αγνοία της με παράνομες μονοετείς συμβάσεις ως δήθεν αναπληρώτρια, αν και δεν αναπλήρωνε κανέναν καθώς κάλυπτε οργανική θέση στο σχολείο της!
Δυστυχώς, ο φαρισαϊσμός δεν έχει όριο…. Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Μπαμπινιώτης περιοδεύει τα συστημικά πάνελ και εξαπολύει μύδρους κατά του Υπουργείου Παιδείας για την επιλογή των σημαιοφόρων στην παρέλαση επικαλούμενος (όπως και κάποιοι άλλοι) την αριστεία. Εμείς, βέβαια, γνωρίζουμε την αιτία της οργής του. Με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση όλα τα ιδιωτικά σχολεία, όπως βέβαια και τα Αρσάκεια Σχολεία, δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν άναρχα και ασύδοτα, με την καταπάτηση της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας, όπως συνέβαινε την πενταετία 2010-2015.
Για να δούμε όμως λίγο τη δράση «αριστείας» του κ. Μπαμπινιώτη στην ιδιωτική εκπαίδευση.
ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Η συνάδελφος Ε.Δ. υπηρετούσε ως καθηγήτρια στα Αρσάκεια Σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2010 (για 3 χρόνια), οπότε και της ανακοινώθηκε αιφνιδίως η απόλυσή της, ενώ μάλιστα ήταν έγκυος! Όταν μετά την απόλυσή της προσπάθησε να προσληφθεί στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια, αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις που της έδιναν τέτοια δυνατότητα (τουλάχιστον 2ετή υπηρεσία), διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ότι τα διοριστήριά της ήταν παράνομα (3 μονοετείς δήθεν αναπληρώσεις, χωρίς να αναπληρώνει κανέναν), εν αγνοία της!
Γι’ αυτούς τους λόγους προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια προκειμένου να ακυρώσει την παράνομη απόλυσή της και να επαναπροσληφθεί και στα διοικητικά προκειμένου να αποκαταστήσει τα διοριστήριά της.
Μετά από 5ετή τιτάνιο αγώνα, άνεργη με ένα μικρό παιδί, δικαιώθηκε τόσο από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 567/2014, όσο και από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 433/2015. Παρόλα αυτά, δημιουργήθηκαν αρκετά προσκόμματα στην εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (για την αποκατάσταση των διοριστηρίων της), ενώ η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία άσκησε έφεση επί της απόφασης 433/2015 που ακύρωνε της απόλυση και διέτασσε την επαναπρόσληψη της εκπαιδευτικού.
Χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια δικαστικών αγώνων ώστε τελικά το Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 3270/30-6-2017(δείτε εδώ) να απορρίψει την έφεση της Φιλεκπαιδευτικής και να δικαιώσει πανηγυρικά τη συνάδελφο. Η Φιλεκπαιδευτική του κ. Μπαμπινιώτη αναγκάστηκε να δεχτεί τις υπηρεσίες της, καθώς η απόλυσή της κρίθηκε παράνομη και άκυρη και ήδη η συνάδελφος αναλαμβάνει υπηρεσία στο σχολείο της. Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης της συναδέλφου σε κάθε δικαστική διαδικασία.
Πρόκειται για μια τεράστια νίκη του κόσμου της εργασίας ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Κι όλα αυτά σε ένα σχολείο που θεωρείται ισότιμο των δημοσίων, σε ένα σχολείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Πρόκειται, επίσης, για κόλαφο στους λίγους (ευτυχώς) δημόσιους «λειτουργούς» σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ενέκριναν τις παράνομες πράξεις Μπαμπινιώτη και δεν δίσταζαν να εγκρίνουν παράνομα διοριστήρια προκειμένου να κάνουν το χατίρι του αμύντορα της εκπαιδευτικής …αριστείας…
Ο «ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ» ΤΗΣ …ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ…
Σε μια πράξη επιβράβευσης της …επιχειρηματικής «αριστείας» το 2012 η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να τοποθετήσει τον κ. Μπαμπινιώτη στη θέση του Υπουργού Παιδείας προβάλλοντας το ακαδημαϊκό του προφίλ, αλλά «ξεχνώντας» ότι ήταν ταυτόχρονα επικεφαλής 29 ιδιωτικών σχολείων. Ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διήρκεσε η θητεία του ως Υπουργού Παιδείας, προσπάθησε να εξασφαλίσει εκατομμύρια ευρώ για τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μπαμπινιώτης ως Υπουργός Παιδείας λειτούργησε ως ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου, ικανοποιώντας τα ρουσφέτια του Συνδέσμου των σχολαρχών και στρεφόμενος εναντίον των ιδιωτικών εκπαιδευτικών:
• Η έκδοση και αποδοχή της γνωμοδότησης 214/2012 του ΝΣΚ με την οποία έκανε ένα δώρο 32 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στους σχολάρχες και αφαίρεσε 27 εκατομμύρια ευρώ από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και 20 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Την εν λόγω γνωμοδότηση την παράγγειλε, την εξέδωσε και την υπέγραψε ο ίδιος την τελευταία κυριολεκτικά ημέρα της θητείας του, λίγες ώρες πριν διαλυθεί η Βουλή το Μάιο του 2012!
Οι απίστευτες παρατυπίες κατά την υπηρεσιακή διακίνηση της σχετικής γνωμοδότησης υποχρέωσαν την ΟΙΕΛΕ να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά του κ. Μπαμπινιώτη και κατά παντός υπευθύνου για πιθανή παραποίηση δημόσιου εγγράφου, ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος.
Το καλύτερο, βέβαια, είναι ότι ο επικεφαλής του Συμβουλίου που συνέταξε τη γνωμοδότηση, (προφανώς επειδή αρίστευσε στα «καθήκοντά» του εκδίδοντας νομικό κείμενο που «εξυπηρετούσε» τον τότε Υπουργό Παιδείας) βρέθηκε ξαφνικά μετά από λίγο καιρό στο ΔΣ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
• Επιχείρησε τρις να προωθήσει τροπολογία στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Παιδείας, με την οποία απελευθερώνονταν οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και αποσυρόταν η κρατική εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση. Η τροπολογία αυτή τελικά δεν ψηφίστηκε και αποσύρθηκε ύστερα από παρεμβάσεις των πολιτικών κομμάτων και υπό την κατακραυγή της κοινωνίας.
Αυτό ήταν όλο κι όλο το νομοθετικό «έργο» του κ. Μπαμπινιώτη στην ιδιωτική εκπαίδευση…. Μια διευθέτηση εις βάρος των εργαζόμενων…
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
Έχουμε πολλάκις προκαλέσει τον κ. Μπαμπινιώτη σε δημόσιο διάλογο, προκειμένου να απολογηθεί για όσα του καταμαρτυρούμε σχετικά με τη δράση του στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Όμως ο κ. Μπαμπινιώτης προτιμά το μονόλογο στα γνωστά «στασίδια» ενημέρωσης, όπου ακούγεται μόνο η δική του φωνή και από όπου εξαπολύει, χωρίς ίχνος επιχειρήματος, τις γνωστές ύβρεις εναντίον των κακών «συνδικαλιστών» (ενώ το 2009 επαινούσε την ΟΙΕΛΕ για τις εμπεριστατωμένες θέσεις της στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία…)
Τον προκαλούμε και πάλι. Έχει το θάρρος δημόσια να αντιπαρατεθεί μαζί μας και να δώσει λόγο για τα έργα και τις ημέρες του, όχι ως καταξιωμένου ακαδημαϊκού (όπου εμείς δεν μπορούμε να τον κρίνουμε), αλλά στην ιδιωτική εκπαίδευση;

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΝΟΜΟ 1566/85, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗ ΔΝΣΗ ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Πριν από μερικές μέρες εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα που εισάγει ρυθμίσεις για τη λειτουργία νηπιαγωγείων και ιδιωτικών σχολείων.
Είναι γνωστό ότι ο θεμελιώδης νόμος 1566/85, που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Παιδείας Απόστολου Κακλαμάνη κατ’ εφαρμογήν του Συντάγματος, ορίζει ότι δημόσια και ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με την οποία ζητά να εφαρμοστεί το προαναφερθέν Π.Δ. και στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει σειρά ενεργειών της Ομοσπονδίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, όπως επίσης και η διαφάνεια και η νομιμότητα στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης εν γένει .
Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
H χθεσινή ημέρα ήταν ημέρα χαράς και ημέρα δικαίωσης όχι μόνο για τους συναδέλφους που προέρχονται από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και υπηρετούν σήμερα στο δημόσιο αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο μας. Η άρση της αδικίας που αποτελούσε ταυτόχρονα μεγάλο κίνδυνο για την υποβάθμιση του στάτους μας από λειτουργούς της Παιδείας σε αναλώσιμους υπαλλήλους, όπως επιδιώκουν εδώ και χρόνια κάποιοι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών, επιβεβαιώνει την ισχύ της συνταγματικής επιταγής και της εδώ και 40 χρόνια κείμενης νομοθεσίας.
Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί μου ότι από το 1977 όπου ο κλάδος απέκτησε τον πρώτο νόμο (*682/77)για την ιδιωτική εκπαίδευση με 43 ημέρες απεργία έως την ημέρα που αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία μας ως πραγματική προϋπηρεσία (Ν.1600/86) Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν ο Γ. Φυσάκης που έδωσε αγώνες για να θεμελιωθούν τα βασικά μας δικαιώματα και ενώνει καθημερινά τη φωνή του με τη φωνή μας για να διατηρηθούν.
Παρά το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση από την Μεταπολίτευση και μετά, ακόμη και οι πιο συντηρητικές,  δεν μπόρεσαν να αμφισβητήσουν την ισοτιμία των δημόσιων με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, χθες στη Βουλή κόμματα που μέχρι το 2014 αναγνώριζαν την προϋπηρεσία μας, για αντιπολιτευτικούς λόγους την καταψήφισαν. Αντιθέτως, το ΚΚΕ στήριξε με την ψήφο του την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή.
Οφείλω να ενημερώσω τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πώς φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί πρέπει να γνωρίζουν…
 Ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης μετά τη ψήφιση του Ν.4415/2016 είχε ετοιμάσει τροπολογία  ίδια με αυτήν που είχε ψηφίσει το 4386/2016. Ωστόσο, λόγω της αλλαγής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας παρέμεινε η εκκρεμότητα…
Με το  νέο Υπουργό κ. Γαβρόγλου όταν συναντηθήκαμε, πρώτο θέμα που  του θέσαμε ήταν η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.  Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα την καταθέσει, με την προϋπόθεση ότι η τροπολογία θα λάβει το πράσινο φως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Η Ομοσπονδία όλο αυτό το διάστημα, από το Νοέμβριο του 2016 μέχρι εχθές, επανειλημμένα ενημέρωνε βουλευτές που γνώριζαν το ζήτημα και βοήθησαν αποφασιστικά να φτάσουμε μέχρι τη χθεσινή αίσια έκβαση της υπόθεσής μας.
Αναφέρω χαρακτηριστικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Τάσο Κουράκη (διαβάστε εδώ το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του στη Βουλή για το ζήτημα της τροπολογίας), τον παλιό συνάδελφο και παλιό  μέλος του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, την πρώην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου και τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη. Η βοήθειά τους μέχρι την ψήφιση της χθεσινής τροπολογίας ήταν σημαντική.
Για συναισθηματικούς λόγους κράτησα για το τέλος τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε δύο ανθρώπους. Τον παλιό συνάδελφο από τα εκπαιδευτήρια ΚΩΣΤΕΑ –ΓΕΙΤΟΝΑ με σημαντικούς αγώνες στο πλευρό της ΟΙΕΛΕ, τον  νυν Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα, και τον αγαπητό μου συνάδελφο και φίλο Γιώργο Μπουγελέκα, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και σημαίνον στέλεχος της ΟΙΕΛΕ, που  έδωσαν στο πλευρό της Ομοσπονδίας συνεπή και συνεχή αγώνα μέχρι να ψηφιστεί η τροπολογία.  Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με τη σειρά του εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία εναντίον του κλάδου μας και να έρθει αυτή η τροπολογία στη Βουλή έχοντας απέναντί του όχι μόνο αυτούς που τον κατηγορούσαν για δήθεν “σοβιετικού τύπου” ρυθμίσεις αλλά και άλλους…
Όσο για τους λίγους, δύσπιστους και κακοπροαίρετους που έφτασαν στο σημείο ακόμη και να καθυβρίσουν εμένα και την ΟΙΕΛΕ, αν και δεν είχαν ποτέ τους καμία ενεργή ανάμειξη στα κοινά της Ομοσπονδίας, εύχομαι να κατανόησαν μετά το χθεσινό ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο, τίποτε δεν είναι δεδομένο και όλα κερδίζονται με συλλογική προσπάθεια.
Μιχάλης Κουρουτός
Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ
Μαθηματικός στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΖΗΤΗΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Η ΝΔ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ, ΥΠΕΡ ΤΟ ΚΚΕΣτιγμή δικαίωσης για τον κλάδο μας, για δεκάδες συναδέλφους που απολύθηκαν τη μαύρη περίοδο Αρβανιτόπουλου και για την Ομοσπονδία η ψήφιση της τροπολογίας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση,  που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή. Η ψήφιση του νομοσχεδίου και της τροπολογίας έλαβαν χώρα πριν από  λίγο. Πλέον, η τροπολογία είναι νόμος τους κράτους με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα και η ισοτιμία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών που ίσχυε εδώ και 40 χρόνια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για όλο το νομοσχέδιο καθώς και για την τροπολογία, η οποία συμπεριλάμβανε και την δική μας διάταξη και την οποία καταψήφισε! Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι   υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Διαβάστε εδώ την τροπολογία.

Αναδημοσιεύουμε το υπόμνημα της ΟΙΕΛΕ για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web