Καίρια η παρέμβαση ΣΙΕΛΒΕ και ΟΙΕΛΕ για την διατήρηση της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό του Ανατόλια – Δημιουργία Παραρτήματος του Συλλόγου σε όλον τον εκπαιδευτικό οργανισμό Ανατόλια.

 


Άμεση και αποτελεσματική υπήρξε η κινητοποίηση του συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας για την άρση των αγκυλώσεων που θα έφερναν όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς των πρωτοβάθμιων σχολείων του Ανατόλια σε καθεστώς απόλυσης. Παρά τις αγαθές προθέσεις του σχολείου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που είχε αποφασίσει, ώστε να υπαχθεί σε ενιαία ιδιοκτησία με τις υπόλοιπες βαθμίδες, συνάντησε νομικά και γραφειοκρατικά προσκόμματα στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κίνδυνος μίας γραφειοκρατικού τύπου αλλαγής στο νομικό καθεστώς ιδιοκτησίας να αποβεί εις βάρος όλων των εκπαιδευτικών ήταν ορατός. Οι συνάδελφοι ενημέρωσαν τον ΣΙΕΛΒΕ τον Ιανουάριο του 2024, συναντήθηκαν με το προεδρείο του και οργανώθηκαν οι επόμενες κινήσεις μας. Ο Πρόεδρος του συλλόγου μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ συναντήθηκαν με την νομική σύμβουλο του Ανατόλια και αφού διαπιστώθηκε ομοφωνία ως προς το ζήτημα, ακολούθησαν τους επόμενους μήνες τέσσερις συσκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας, με τον Γενικό Γραμματέα κ. Κατσαρό και τις αρμόδιες διευθύνσεις, όπου συμμετείχαν οι Πρόεδροι της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛΒΕ μαζί με τον νομικό σύμβουλο Γ. Μελισσάρη. Το αποτέλεσμα ήταν αίσιο και βρέθηκε η κατάλληλη νομική φόρμουλα ώστε το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς να αφήσει ανεπηρέαστη την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Το ζήτημα ανέδειξε για μια ακόμη φορά την ανάγκη στενότερης επαφής και θεσμικής διασύνδεσης των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου με τον ΣΙΕΛΒΕ και την ΟΙΕΛΕ μέσα από την δημιουργία Παραρτημάτων του Συλλόγου, όπου είναι δυνατόν. Την ανάγκη αυτή διατύπωσαν ομόφωνα οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι του δημοτικού σχολείου Ανατόλια, αλλά και πολλοί από τα Γυμνάσια και Λύκεια του οργανισμού. Έτσι, το διοικητικό συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ αποφάσισε ομόφωνα την δημιουργία Παραρτήματος του Συλλόγου (ΠτΣ) για τους εκπαιδευτικούς όλου του εκπαιδευτικού οργανισμού Ανατόλια (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσια, Λύκεια) και την εκλογή Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (ΤΔΕ) το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 26-32 του Καταστατικού του συλλόγου.

Ανάλογα παραρτήματα λειτουργούν εδώ και χρόνια σε άλλα τρία σχολεία του ΣΙΕΛΒΕ, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στα Εκπ. Βασιλειάδη και, προσφάτως, στα Εκπ. Ράπτου στην Λάρισα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όπως υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, οικονομικές διεκδικήσεις κλπ. Το πιο θετικό, όμως, της ύπαρξης ενός παραρτήματος και της Διοικούσας Επιτροπής του είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα διαθέτουν ένα αποτελεσματικό όργανο δικό τους, με πενταμελές διοικητικό συμβούλιο (ΤΔΕ) αποτελούμενο από τους συναδέλφους τους, θεσμικά ισχυρό (αφού θα έχει την κάλυψη και του ΣΙΕΛΒΕ και της ΟΙΕΛΕ) και άμεσα παρεμβατικό στα ζητήματα του σχολείου που θα γνωρίζει εκ των έσω, θα διεκδικεί και θα επιλύει άμεσα τα όποια ζητήματα υπάρχουν με την συνδρομή του ΣΙΕΛΒΕ και της ΟΙΕΛΕ. Η δράση του παραρτήματος είναι αυτόνομη, υπό την έννοια ότι αυτό αποφασίζει το πλαίσιο των αιτημάτων του σε σχέση με τη διοίκηση του σχολείου, τις συναντήσεις με την εργοδοτική πλευρά, όπως αυτές προβλέπονται από τον συνδικαλιστικό νόμο.

Στην προοπτική αυτή, της εμβάθυνσης δηλαδή των δημοκρατικών διαδικασιών, της «αποκέντρωσης» αρμοδιοτήτων και της ενότητας, καλούμε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς του Ανατόλια να στηρίξουν το νέο παράρτημα και να ψηφίσουν στις εκλογές στις αρχές του Σεπτέμβρη ή και να θέσουν υποψηφιότητα για την πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή.

 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web