8-10-2009 η οριστική ημερομηνία εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Προωθούμε την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ :

Συνάδελφοι,

Υστερα από αλλεπάλληλες αναβολές της συζήτησης έφεσης του ιδιοκτήτη της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και μέλους του ΣΙΕΙΕ Α. Παναγιωτόπουλου για αντισυνταγματικότητα του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (αναβολές που, εκτός από τις δυσλειτουργίες του δικαστικού συστήματος, δείχνουν και την έντονη διαπάλη συμφερόντων με διακύβευμα το βαθμό ελευθερίας στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος στην ιδιωτική εκπαίδευση), προσδιορίστηκε η νέα οριστική ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης την 8-10-2009.

Η ΟΙΕΛΕ, με την απεργιακή κινητοποίηση στις 29-1-2009, που τη μαζικότητα και τη μαχητικότητα της χρόνια είχαν να ζήσουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλης της Ελλάδας, με συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή, με επίδοση υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με συνέντευξη τύπου και ενημέρωση της κοινής γνώμης έδειξε τότε ότι το ένα και ενιαίο δημόσιο αγαθό της παιδείας, είτε παρέχεται από το ίδιο το κράτος είτε, κατά παραχώρησή του, από ιδιώτες, δεν είναι δυνατό ν’ απαλλοτριωθεί από το φυσικό του αποδέκτη, που είναι η κοινωνία, ούτε από την ανθρωπιστική και πολιτισμική του διάσταση συρρικνούμενο σε στοιχείο lifestyle για να συμβιβαστεί με την ακόρεστη βουλιμία της ασύδοτης αγοράς.

Τα σχολεία, όλα τα σχολεία – και τα ιδιωτικά – έχουν αποστολή να προσφέρουν πρωτευόντως εκπαίδευση. Οι ιδιοκτήτες τους γνωρίζουν το άρθρο 16 του Συντάγματος πριν προβούν στις επενδύσεις τους και άρα το κίνητρό τους είναι κατεξοχήν εκπαιδευτικό και κοινωνικό και μόνο δευτερευόντως επιχειρηματικό. Η λειτουργία ενός σχολείου, ακόμα και ιδιωτικού, είναι κοινωνική αποστολή και τ’ αποτελέσματά της στοχεύουν πολύ ευρύτερα από το μαθητικό πληθυσμό του.

Γι’ αυτό και η πανστρατιά των κοινωνικών δυνάμεων που εμφορούνταν από τις, ακόμα τότε, φρέσκιες ιδέες του νεοφιλελευθερισμού, σε διαπλοκή και με ξένους συμμάχους, υπό το συντονισμό του ΣΕΒ, κατέπληξε με το μένος και την έκταση της κινητοποίησης και της καταστροφολογίας της κατά του άρθρου 13 του νόμου 2986/2002. Το άρθρο αυτό, προστατεύοντας την εργασιακή σχέση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και περιορίζοντας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, το διευθυντικό δικαίωμα των ιδιοκτητών στις αναίτιες απολύσεις, εξασφάλιζε μεγαλύτερες προϋποθέσεις ποιοτικής εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία, αφού εξ αντικειμένου μείωνε – αν και ποτέ, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, δεν εκμηδένισε – τις δυνατότητες παρέμβασης των ιδιοκτητών για παραβιάσεις της νομοθεσίας στη λειτουργία των σχολείων τους.

Ωστόσο οι νεοφιλελεύθερες Κασσάνδρες του 2002, που προέβλεπαν άμεσα το τέλος της ιδιωτικής εκπαίδευσης λόγω του «επιχειρηματοκτόνου» άρθρου 13, γρήγορα διαψεύστηκαν. Επτά χρόνια αργότερα τα ιδιωτικά σχολεία, ο μαθητικός τους πληθυσμός και ο τζίρος τους έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15%, βοηθούσης και της εγκατάλειψης των δημοσίων σχολείων στην τύχη τους.

Αλλά, και παρά τις δεσμευτικές προβλέψεις του νομικού πλαισίου, έχουν αυξηθεί και οι παρανομίες και τα σκάνδαλα που χαρακτηρίζουν την κερδοσκοπική λειτουργία ιδιωτικών σχολείων: Κυκλώματα τεχνικών εκπαιδευτηρίων που χορηγούν (ή πουλάνε;) επαγγελματικά πτυχία σε απόντες «μαθητές» εξ αποστάσεως, με τα οποία στη συνέχεια αυτοί καταδολιεύουν τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, δημοτικά σχολεία με παράνομο και αδιόριστο προσωπικό χωρίς τυπικά προσόντα, καθηγητές ξένων γλωσσών με απλή επάρκεια, υπονόμευση της αξιοκρατίας και του ανταγωνισμού των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΑΕΙ με εικονικούς βαθμούς πρόσβασης σε δευτερεύοντα μαθήματα που σιωπηρά έχουν καταργηθεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα και επίσης σιωπηρά έχουν αντικατασταθεί από ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα δεσμών (η λεγόμενη φροντιστηριοποίηση του σχολείου) κ.λπ.

Αν αυτά συμβαίνουν τώρα, που οι εκπαιδευτικοί συμβάσεων αορίστου χρόνου διαθέτουν νομική προστασία απέναντι στις αναίτιες απολύσεις τους, σκεφτείτε πόσο πιο εύκολα θα καταστρατηγείται το νομικό πλαίσιο με εκπαιδευτικούς έκθετους στον εργασιακό εκβιασμό των ιδιοκτητών και τι ποιότητας εκπαίδευση θα παρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία…

Συνάδελφοι,

Από την 1-9-2009 κανένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο δε θ’ αφήσουμε να λειτουργήσει χωρίς εκπαιδευτικούς με νόμιμα προσόντα. Ήδη έχει ζητηθεί σχετικά εισαγγελική παρέμβαση. Ο νόμος θα επιβληθεί σε όλους χωρίς εξαιρέσεις. Αυτά τα αυτονόητα είναι ανάγκη να τα κάνουμε γνωστά σε όσο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μπορούμε. Ο αγώνας μας είναι δικαιωμένος γιατί στηρίζεται στο συμφέρον του συνόλου και προωθεί το κοινωνικό αγαθό της ποιοτικής εκπαίδευσης. Ζητάμε άμεση παραίτηση των ιδιοκτητών και του ΣΙΕΙΕ από την έφεσή τους στο Σ.τ.Ε. την 8-10-2009, αίτημα που υποστηρίζουμε με προκήρυξη 24ωρης απεργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών την ημέρα εκείνη και ταυτόχρονα με συγκέντρωση στο Θέατρο Διάνα στις 11.00΄ και πορεία προς τη Βουλή γιατί και η ιδιωτική εκπαίδευση είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ Δ. ΚΑΖΑΓΛΗΣ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web