Γνωμοδότηση του Υπουργείου Εργασίας για τη Διαιτητική Απόφαση 59/2008

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σχετικά με το πρόβλημα που πρόεκυψε ως προς τη μη εφαρμογή της Διαιτητικής Απόφασης από ορισμένα Ιδιωτικά Σχολεία σε όλη την Επικράτεια και η οποία αφορά έκπτωση 90% επί των διδάκτρων στους μαθητές των οποίων οι γονείς τους είναι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί στο σχολείο που φοιτούν, σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην οποία απαντώνται με σαφήνεια όλες οι ενστάσεις των ιδιοκτητών που αρνούνται μέχρι σήμερα να εφαρμόσουν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη η οποία καταρρίπτει όλες τις ενστάσεις των τελευταίων, συμβουλεύουμε όλους τους συναδέλφους να ζητήσουν άμεσα την εφαρμογή της και να διεκδικήσουν, εφόσον επιθυμούν, την επιστροφή αναδρομικά των επιπλέον χρημάτων που έχουν πληρώσει για τα δίδακτρα των παιδιών τους.

Ακολουθεί η γνωμοδότηση του Υπουργείου Εργασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2009

Αρ. Πρωτ: 32717/2822

Θέμα: Εφαρμογή συλλογικής ρύθμισης

Σχετ.: Το με αρ. Πρωτ. 18767/17-11-2009 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1)Σύμφωνα και με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1876/90(ΦΕΚ 27Α), οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) και οι όμοιας εκτάσεως αποφάσεις του διαιτητή (ΔΑ) (άρθρο 16 παρ.2 του Ν. 1876/90) δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα μέλη των εν διενέξει οργανώσεων αντιστοίχως, εκτός και εάν κηρυχθούν υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ίδιου νόμου, οπότε από της ημερομηνίας ισχύος της υποχρεωτικότητάς τους η εφαρμογή τους επεκτείνεται σε όλους του εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος, εφόσον οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες τους θα μπορούσαν να είναι μέλη των οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη της ΣΣΕ ή των μερών που εκλήθησαν από τον Διαιτητή, προκειμένου για απόφαση Διαιτησίας (Α.Π. 1747/98, 1374/99, 1326/98, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2672/94 και άλλες).

2)Η ΔΑ 59/2008, περί της οποίας το ερώτημα, έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική από 27-11-2008 με την Υπουργική Απόφαση 19712/1571/11-06-09. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον ένα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ήδη ή μπορεί - σύμφωνα και με το καταστατικό της εργοδοτικής οργάνωσης, η οποία δεσμεύεται από την Απόφαση του Διαιτητή - να γίνει μέλος αυτής της οργάνωσης, τότε δεσμεύεται και αυτό από την εν λόγω ΔΑ.

3)Τέλος, αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας, σημειώνεται ότι στη σχετική διάταξη της ΔΑ(άρθρο 2) δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε βαθμίδα εκπαίδευσης και, κατά την άποψη μας, το δικαίωμα φοίτησης με έκπτωση στα δίδακτρα ισχύει ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web