Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

1. Μετά από 4 χρόνια περίπου(τους 2 πρώτους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ που θα γίνουν μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου) οι προσλήψεις στα ιδιωτικά σχολεία θα γίνονται μόνο για όσους έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, αλλά χωρίς να απαιτείται επιτυχία στο ΑΣΕΠ.
2. Στους πίνακες κατάταξης των 2 πρώτων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις με 50 μόρια όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται μέχρι την κατάρτιση αυτών των πινάκων (περίπου 4 χρόνια από σήμερα) λόγω κατάργησης αυτών των σχολείων.
3. Για τους δύο πρώτους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ δεν είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
4. Μετά την 1-9-2010 η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ως εκπαιδευτική.
5. Μέχρι να γίνει ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ (το αργότερο μέσα στο 2012) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3194/2003, άρθρο 5, παρ. 1 (κατάργηση ιδιωτικών σχολ. Μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή καταγγελία σύμβασης εργασίας και έχουν υπηρετήσει 6 σχολικά έτη μέχρι την απόλυσή τους με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου, συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για 4 τουλάχιστον σχολικά έτη (72 ώρες) ) διορίζονται χωρίς ΑΣΕΠ με «απόφαση του Υπουργείου Παιδείας βάσει των υφισταμένων εκπαιδευτικών αναγκών» και σε αριθμό που το Υπουργείο Παιδείας ορίζει και με σειρά που εξαρτάται από κριτήρια ακαδημαϊκά, κοινωνικά και προϋπηρεσίας.
6. Στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. Σχολικοί Σύμβουλοι) διορίζονται μόνο εκπαιδευτικοί του δημόσιου. Αν διαθέτουν προϋπηρεσία ιδιωτικού εκπαιδευτικού, αυτή αναγνωρίζεται.
7. Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θέλουν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση για τροποποίηση του διοριστηρίου τους στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης.
8. Στην περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων ο διευθυντής του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιωτικού εκπαιδευτικού μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο «αντί της απόλυσης αυτών που έχουν την μικρότερη προϋπηρεσία, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.»
9. Μετά την διετία, όλοι λαμβάνουν διοριστήριο αορίστου χρόνου.
10. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους μπορεί ανά εκπαιδευτική μονάδα να απολύεται ένας (1) εκπαιδευτικός αναιτιολόγητα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web