Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», αναλαμβάνει την κατάρτιση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Προς το σκοπό αυτό θα δημιουργήσει Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο οποίο μπορούν προφανώς να συμμετάσχουν και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμπερυληφθούν στο ανωτέρω Μητρώο, καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση - βιογραφικό σημείωμα και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο του Π.Ι. http://www.pi-schools.gr/request_forms/ ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web