ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για συναδέλφους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς – υποψήφιους διδάκτορες που έχουν εκπαιδευτική άδεια

Ύστερα από σχετική εντολή των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας οι συνάδελφοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωμένοι από εδώ και στο εξής να προσκομίζουν στις αρχές κάθε μήνα βεβαίωση με ημερομηνία την πρώτη του μήνα αυτού υπογεγραμμένη από τον εποπτεύοντα καθηγητή και σφραγισμένη από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου ότι συνέχισαν να εκπονούν την διατριβή τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα (π.χ. στις αρχές Οκτώβρη οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση με ημερομηνία 1/10 που να πιστοποιεί ότι συνέχισαν να εκπονούν την διατριβή τους κατά το μήνα Σεπτέμβριο).

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web