Το Καταστατικό του ΣΙΕΛΒΕ

Στον παρακάτω σύνδεσμο δημοσιεύουμε το καταστατικό του ΣΙΕΛΒΕ, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του συλλόγου στις 10-6-2010 και εγκρίθηκε από Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την 35072/10 απόφασή του στις 7-12-2010.

http://www.scribd.com/full/49078483?access_key=key-2ivm29934dry19npez3x


Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web