Απαγορεύεται η μείωση ωραρίου των ξενογλώσσων

Με αφορμή προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συναδέλφους που διδάσκουν ξένες γλώσσες υπενθυμίζουμε ότι με αλλεπάλληλες εγκυκλίους του το Υπουργείο Παιδείας (Φ8/629/140383/Δ5/1-4-2011, Φ8/424/98805/Δ5/13-9-2010, Φ17/77936/Δ5/31-8-2010) όπως αποτυπώνονται στην Α.Σ. π.ε. 1420/133223π.ε./Ζ2/24-5-2011  πιστοποιεί ότι μείωση ωραρίου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με ταυτόχρονη μείωση αποδοχών, απαγορεύεται. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν μόνο όταν: α) ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αιτηθεί εγγράφως και αυτοπροσώπως στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης τροποποίηση του διοριστηρίου του ώστε να εργάζεται λιγότερες ώρες, β) σε περίπτωση μειώσεως τάξεων ή τμημάτων, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, προτείνει στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες. 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web