Συνάντηση ΔΣ ΟΙΕΛΕ με τον Υπουργό Παιδείας


Ύστερα από αλλεπάλληλες αναβολές που είχε ζητήσει ο Υπουργός Παιδείας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΔΒΜΘ και η συνάντηση του κ. Γ. Μπαμπινιώτη με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΕΛΕ. Στη συνάντηση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ παρέστησαν μόνον ο Υπουργός και ο Ειδ. Γραμματέας Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κ. Μ. Κοντογιάννης. Συζητήθηκε  το επείγον ζήτημα της τροπολογίας για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία για τρίτη φορά κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου, τώρα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ο Υπουργός άκουσε τις τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ που εξέθεσαν αναλυτικά το καθεστώς απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως έχει, δηλαδή απεριόριστες απολύσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εργασίας, απεριόριστες στη λήξη του δεύτερου έτους, αιτιολογημένες χωρίς περιορισμό αριθμού κατά τη διάρκεια της αορίστου χρόνου σύμβασης για διατάραξη εκπαιδευτικού κλίματος (από τριμελή επιτροπή), απεριόριστες για πειθαρχικούς λόγους, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, στην περίπτωση μείωσης τμημάτων ή τάξεων καθώς και έναν εκπαιδευτικό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο) ανά έτος. Επίσης παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις της προτεινόμενης ρύθμισης πάνω στον έλεγχο της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκ μέρους της Πολιτείας και στον έλεγχο του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας που παρέχουν. Στο σημείο αυτό υπήρξε καταλυτική η επίδοση στον κ. Μπαμπινιώτη πίνακα στοιχείων του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας όπου καταγράφονται αναλυτικά 40 απολύσεις του τελευταίου έτους βάσει του Ν.3848/2010 (ένας ανά έτος/βαθμίδα εκπαίδευσης) μέσω αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, που η τελευταία τροπολογία θέλει να καταργήσει. Από τις 40 αυτές απολύσεις μόνον οι 4 κρίθηκαν καταχρηστικές. 
Ο Υπουργός δήλωσε ότι προβληματίζεται για όσα του ετέθησαν και ότι δεν είχε υπόψη του όλες τις διαστάσεις του ζητήματος. Διευκρίνισε ότι η τροπολογία δεν ήταν της προηγούμενης Υπουργού, αλλά άλλου υπηρεσιακού παράγοντα. Εκ μέρους της ΟΙΕΛΕ δηλώθηκε ότι το θέμα της τροπολογίας αυτής, τόσο για τη διαδικασία με την οποία προωθήθηκε, χωρίς δηλαδή προηγούμενη διαβούλευση με τους θιγόμενους εκπαιδευτικούς, όσο και για την ουσία της, την παραίτηση δηλαδή της ελληνικής Πολιτείας από τον έλεγχο των ιδιωτικών σχολείων, συνιστά μείζονα προτεραιότητα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για αυτό και προτάσσει τη διευθέτηση του θέματος ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει διάλογος για όλα τα εκκρεμή και επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά σχολεία. Η ΟΙΕΛΕ αρνήθηκε να συζητήσει άλλα θέματα, εφόσον υπάρχει η εκκρεμότητα της τροπολογίας. Ο Υπουργός περιορίστηκε στη δήλωση ότι θα λάβει υπόψη του όσα άκουσε, απέφυγε όμως να δεσμευθεί ρητά ότι θα αποσύρει την τροπολογία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web