Περικοπές μισθών

Συνάδελφοι, οι ιδιοκτήτες για άλλη μια φορά επιχειρούν να δημιουργήσουν με τις ενέργειές τους τετελεσμένα γεγονότα. Επειδή αρκετά σχολεία προχωρούν ή είναι διατεθειμένα να προχωρήσουν στο τέλος του μήνα σε περικοπές των μισθών μας, σας υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η Φ.8/58280/Δ5/24-05-2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εντολήν της Υπουργού Παιδείας. Επομένως οποιαδήποτε περικοπή του μισθού μας επιχειρείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας, είναι παράνομη και πρέπει να καταγγέλλεται.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web