ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Έπειτα από ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη μείωση τμημάτων διευκρινίζουμε συμπληρωματικά:

Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο μειώσει τον αριθμό των τμημάτων του, ισχύουν τα εξής:
α) Εάν οι ώρες του νεότερου (ανά κλάδο) στην εκπαίδευση μηδενίζονται, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να του καταγγείλει τη σύμβαση (μετράει η συνολική προϋπηρεσία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και ΙΒ θεωρούνται ενιαία μονάδα). Η καταγγελία μπορεί να γίνει έως και 5 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για τα ισότιμα σχολεία) στο οποίο συμμετέχουν και 2 μέλη της ΟΙΕΛΕ, θα κρίνει, μετά από έλεγχο, αν ευσταθεί ο ισχυρισμός του εργοδότη σχετικά με το μηδενισμό του ωραρίου του εκπαιδευτικού και αν όντως το ωράριο μηδενίζεται, θα προχωρήσει σε έκδοση πράξης απόλυσης με ημερομηνία 31/8. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός δικαιούται αποζημίωση τόσους μεικτούς (ακαθάριστους) μισθούς όσα και τα χρόνια υπηρεσίας του στο σχολείο συν το 1/6 αυτού του ποσού (που αντιστοιχεί στα επιδόματα αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα των ετών εργασίας στο σχολείο). Τονίζουμε ότι ο μισθός πρέπει να είναι ο προβλεπόμενος από τη Δ.Α. 31/2010 δηλαδή αυτός που ορίζεται στο μισθολόγιο του 2009 και υπάρχει στο site μας.
Σε κάθε περίπτωση, αν σας καταγγελθεί η σύμβαση θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την ΟΙΕΛΕ, ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ.
β) Σε περίπτωση που το ωράριο του εκπαιδευτικού δεν μηδενίζεται, ο εκπαιδευτικός δεν απολύεται. Υπάρχουν δύο δρόμοι:
ι) Να αποδεχτεί ο εκπαιδευτικός ενυπόγραφα, με έγγραφό του που απευθύνεται στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης, να εργάζεται για λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται από το πλήρες ωράριό του (η διαδικασία προβλέπεται στην παραγρ. 14 του άρθρου 47 του ν.3848/2010). Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ανάλογη μείωση μισθού και ο εκπαιδευτικός θα έχει, φυσικά, απώλειες στην προϋπηρεσία και στα ασφαλιστικά του δικαιώματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ, ΕΑΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ιι) Να μην αποδεχτεί ο εκπαιδευτικός τη μείωση των ωρών του με ανάλογη μείωση μισθού. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός δικαιούται τον πλήρη του μισθό όπως προβλέπεται από την Αρ.Πρωτ: Α.Σ. πε1420/133223π.ε./Ζ2/24-05-2011 εγκύκλιο του Γ.Γ, του ΥΠΔΒΜΘ κ. Β. Κουλαϊδή.
ιιι) Αν προταθεί στον εκπαιδευτικό, λόγω μηδενισμού του ωραρίου του, να συνεχίζει να εργάζεται ως αναπληρωτής, αυτό θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα απολυθεί και αποζημιωθεί, διότι με τη λήξη της αναπλήρωσης δεν δικαιούται αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να έρθουν, άμεσα, σε επαφή με την ΟΙΕΛΕ προκειμένου να διασφαλίσουν, με τον καλύτερο τρόπο τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Διαβάστε την πολύ σημαντική σχετική εγκύκλιο του Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ κ. Β. Κουλαϊδή.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web