Ενημέρωση για αναπληρωτές και διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση«Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 3848/2010 παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία από την 1/7/2010. Μετά από επικοινωνία εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ με την Διεύθυνση διορισμών του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίστηκε ότι η εγκύκλιος για την πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013 θα εκδοθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας προκειμένου να λάβετε γνώση της εγκυκλίου αυτής. Σύμφωνα, δε, με αυτήν, δεν αναμένονται αλλαγές και θα ισχύσει κανονικά το νομικό πλαίσιο της προηγούμενης εγκυκλίου (σχολικό έτος 2011-2012), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3848/2010. Θυμίζουμε τα όσα προβλέπει σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο για το ζήτημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύονται μετά από κατάργηση των ιδιωτικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας:
Από τις διατάξεις της παρ. 6 του Ν.3391/2001 ορίζεται ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται αποκλειστικά και μόνον για κατάργηση των ιδιωτικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των παρ. 2 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004, ήτοι στους πίνακες με πραγματική προϋπηρεσία για μόνιμο διορισμό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.
Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.
Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.
Επισήμανση: Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την διετία, και απολύθηκαν κατά τα ανωτέρω, μετά τις 30/6/2010 και προ της ημερομηνίας λήξης της υποβολής αιτήσεων της παρούσης εγκυκλίου, εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών με την προϋπηρεσία που απέκτησαν μέχρι τις 30/6/2010.»

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web