Απάντηση έγκριτων πανεπιστημιακών νομικών στο απαράδεκτο κείμενο του ΣΙΕΙΕ


Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της ΟΙΕΛΕ:
Όπως σας είχαμε πληροφορήσει σε προηγούμενη ανάρτηση δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα το κατάπτυστο και ποινικά κολάσιμο κείμενο που κυκλοφόρησε ο ΣΙΕΙΕ στη Γ.Σ. του της 7/7/2012 και που επιχειρεί να αντικαταστήσει το Σύνταγμα και το σύνολο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από τους μνημονιακούς νόμους. Η απόπειρα αυτή δεν συνεπάγεται μόνο, σύμφωνα με τον ν. 682/77, βαρύτατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις για όσους επιχειρήσουν την καταστρατήγηση της νομοθεσία και του Συντάγματος, αλλά και μπορεί και να σημάνουν οριστική αποβολή ορισμένων ιδιωτικών σχολείων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με τραγικές συνέπειες για τους γονείς και, κυρίως, τους μαθητές (που δεν θα έχουν πλέον πτυχίο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις ή σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ). 

Στα όσα προβλέπει το αστήρικτο αυτό κείμενο των «καλών παιδιών» της Τρόικας, παραθέτουμε πόρισμα έγκυρων νομικών-πανεπιστημιακών καθηγητών που αναφέρει τα ακόλουθα:
• Ούτε ο νόμος 4046/2012, ούτε οι παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης», ούτε η παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής στις οποίες ο νόμος παραπέμπει, περιέχουν ρυθμίσεις για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. 
• Αντιθέτως, το άρθρο 5 παρ. 2 της ΠΥΣ 6/2012 που εξειδικεύει, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση, τις μνημονιακές δεσμεύσεις, ρητά περιορίζει το πεδίο ισχύος της στο δημόσιο τομέα ή σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΑΊ01).
• Περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 16 παρ. 8, η εποπτεία του Κράτους επί των πράξεων των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορεί να καταργηθεί.
• Σε κάθε περίπτωση, η μονομερής ενέργεια των ιδιοκτητών να θεωρήσουν καταργημένες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, η εφαρμογή του ελέγχου των οποίων ανήκει σε όργανα της πολιτείας (ΠΥΣΔΕ και διευθυντές εκπαίδευσης) συνιστά παράνομη πράξη και πειθαρχικό αδίκημα, κατά το ν. 682/1977.
Προειδοποιούμε όσους επιχειρήσουν να καταπατήσουν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, επιχειρώντας να μετατρέψουν τα σχολεία σε super market, το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης σε αγοραίο είδος και εκπαιδευτήρια σε χώρους εργασιακού μεσαίωνα, διευρύνοντας έτσι δραματικά τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες πως η ελληνική εκπαίδευση θα τους αποβάλει ως ξένο σώμα. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.

Διαβάστε το Δελτίου Τύπου που εξέδωσε σήμερα η ΟΙΕΛΕ για συγκεκριμένο ζήτημα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web