Έληξε από την 16η Αυγούστου η προθεσμία καταγγελιών σύμβασης αορίστου χρόνουΟ νόμος 817/1978 άρθρο 7 παρ. 2 προβλέπει τα εξής: «Αι κατά την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 682/1977 απολύσεις ενεργούνται κατόπιν δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προειδοποιήσεως, επάγονται δε έννομα αποτελέσματα την 31ην Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίον πραγματοποιούνται.»

Συνεπώς. η προθεσμία για καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών με βάση τον επαίσχυντο νόμο 3848/2010 των Διαμαντοπούλου - Χριστοφιλοπούλου έληξε. Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 47 του νόμου αυτού προβλέπει μια καταγγελία σύμβασης κατ’ έτος, ανά σχολική μονάδα και ανά μονάδα εκπαίδευσης (μια για το Νηπιαγωγείο, μια για το Δημοτικό και μια για Γυμνάσιο – Λύκειο που αποτελούν ενιαία βαθμίδα. Το Ι.Β. θεωρείται τμήμα Λυκείου). Και αυτή η καταγγελία σύμβασης όμως, υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας από τα ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ,εφ’όσον το επιθυμεί ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, αν σας καταγγελθεί η σύμβαση:
α. Να μην υπογράψετε κανένα έγγραφο
β. Να επικοινωνήσετε αμέσως με τον ΣΙΕΛΒΕ  και την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web