Δύο σημαντικές εγκύκλιοι εκδόθηκαν για την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΩΣΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Δύο σημαντικά έγγραφα εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρώτο αφορά εγκύκλιο (Φ.17/161776/Δ5/20-12-2012) του Ειδ. Γραμματέα που αφορά τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ο Ειδικός Γραμματέας έκανε αποδεκτό το αίτημα της ΟΙΕΛΕ για παράταση των κατατάξεων, καθώς η προθεσμία της 31ης/12 ήταν εξαιρετικά πιεστική, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα η καταληκτική ημερομηνία των κατατάξεων μετατίθεται για τις 15 Φεβρουαρίου 2013.
Το δεύτερο έγγραφο (Φ.18/161858/Δ5/20-12-2012) που εξεδόθη από την Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης, ενημερώνει ότι για τις κατατάξεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια αποφαίνονται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ).
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα
Διαβάστε εδώ το έγγραφο της Δ/νσης Ιδ. Εκπ/σης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web