ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014-ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εξεδόθη σήμερα η εγκύκλιος για τη χορήγηση-ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση νέας εκπαιδευτικής άδειας να καταθέσουν εντός των προθεσμιών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και εν συνεχεία να επικοινωνήσουν με τους αιρετούς της ΟΙΕΛΕ στα αρμόδια προς εξέταση των αιτήσεων ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για ανανέωση της εκπαιδευτικής τους άδειας παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες της εγκυκλίου και να καταθέσουν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web