Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θεωρείται από την κείμενη νομοθεσία ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στο πλαίσιο του ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος

Επειδή το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένοι κύκλοι επιχειρηματιών της εκπαίδευσης, ή κάποιων ακραίων «συναδέλφων» του δημοσίου διοχετεύουν ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα στον τύπο, σύμφωνα με τα οποία η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι δημόσια υπηρεσία και δεν αναγνωριζόταν ποτέ ως τέτοια, επισυνάπτουμε κείμενο που περιέχει συνοπτικά τι ίσχυε νομοθετικά από το 1977 έως σήμερα. Αποδεικνύεται σαφώς ότι εδώ και τέσσερις δεκαετίες η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση λογίζεται ως δημόσια υπηρεσία και χρησιμοποιείται είτε για την ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών, είτε για το μόνιμο διορισμό τους στο δημόσιο.
Άλλωστε, όπως αναφέρουμε στο επισυναπτόμενο κείμενο, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παρέχουν ισότιμους ως προς τα δημόσια τίτλους σπουδών (άρθρο 17, Ν. 682/77), οι απόφοιτοί τους έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε Πανελλαδικές Εξετάσεις και σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ και κατοχυρώνουν τα αντίστοιχα με τους απόφοιτους των δημόσιων σχολείων επαγγελματικά δικαιώματα.Επίσης, η υπηρεσιακή κατάσταση και η μισθολογική και η βαθμολογική εξέλιξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εποπτεύονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενώ οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ισότιμα με τους δημούσιους συναδέλφους τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στις επιμορφώσεις, παίρνουν τα ίδια είδη αδειών, κ.λπ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν δημόσιο αγαθό, επομένως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί της εκπαίδευσης κι όχι υπάλληλοι επιχείρησης.
Διαβάστε εδώ το κείμενο της Ομοσπονδίας για την προϋπηρεσία μας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web