Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι σχολάρχες για να ακυρώσουν την ΥΑ Κουράκη


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣτΕ


Ο ΣΙΕΙΕ, ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, προσέφυγε στο ΣτΕ για την ακύρωση και την αναστολή εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Κουράκη, η οποία επιχειρούσε να βάλει μια τάξη στο χάος των δραστηριοτήτων στα ιδιωτικά σχολεία. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.
Θυμίζουμε ότι η Υπουργική Απόφαση Κουράκη είναι η μόνη ρύθμιση που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, την οποία προώθησε η απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και που επιχείρησε να αποκαταστήσει σε ένα βαθμό τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τρεις είναι οι βασικές (και θεμελιώδεις) αλλαγές που αποκαθιστούσαν το συνταγματικό χαρακτήρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ως παρόχων δημόσιου αγαθού, επανέφεραν την κρατική εποπτεία στην ιδιωτική εκπαίδευση και διασφάλιζαν τη δημοκρατική αυτοτέλειά τους.
Με την Υ.Α. που αμφισβητούν νομικά οι ιδιοκτήτες, απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, τόσο για την κατάτμηση τμημάτων για καλύτερη προετοιμασία σε κάποια μαθήματα,  για διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής, όσο και για κάθε σχολική δράση εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος (ενισχυτική διδασκαλία, όμιλοι, προετοιμασία αθλητικών ομάδων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λπ.).
Όλες οι πέραν του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δραστηριότητες κατατίθενται για έλεγχο στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
Όλες πλέον οι ώρες  απασχόλησης των εκπαιδευτικών στις παραπάνω δράσεις αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης, ισοδύναμες με τις άλλες ώρες διδασκαλίας, επομένως συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ωρών του διοριστηρίου και μετρούν για την προϋπηρεσία.
Η απασχόληση  αυτή θα είναι απολύτως νόμιμη και εποπτευόμενη από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και να καταπολεμάται αποτελεσματικά η αδήλωτη εργασία και η φοροαποφυγή.
Δείτε εδώ την αίτηση ακύρωσης και εδώ την αίτηση αναστολής. 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web