ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟ ΚΛΙΜΑ Η ΔΙΩΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΙΑΟΥ- ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ, ΤΕΘΗΚΑΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Υ.Α. ΚΟΥΡΑΚΗ

Σε ιδιαίτερα θετικό και συνεργατικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η δίωρη συνάντηση του Προεδρείου της ΟΙΕΛΕ με την Υπουργό Παιδείας κ. Κιάου.
  • Οι αιρετοί εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας κατέθεσαν στην Υπουργό την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση του ΣτΕ που ακύρωσε την αίτηση αναστολής του ΣΙΕΙΕ και ομάδας των ιδιοκτητών εναντίον της Υπουργικής Απόφασης Κουράκη (Φ.8./53470/Δ2/1-4-2015). Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, η οποία είναι πλέον σε ισχύ από 1ης Σεπτέμβρη, προβλέπει την σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων για τις πρόσθετες δράσεις των ιδιωτικών σχολείων, τον έλεγχό τους από τις εποπτικές αρχές του Υπουργείου Παιδείας και την αναγνώριση των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε αυτές ως ωρών διοριστηρίου. Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ επεσήμαναν ότι είναι αναγκαίο να εκδοθεί άμεσα εγκύκλιος οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας προς όλες τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας για τον έλεγχο πιστής εφαρμογής της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης από τις Διοικήσεις των ιδιωτικών σχολείων. Η Υπουργός συμφώνησε με το αίτημα της Ομοσπονδίας και δεσμεύτηκε ότι θα εκδοθεί άμεσα σχετική οδηγία.
  • Έγινε εκτενής συζήτηση με την Υπουργό για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και για την ανάγκη της τήρησης της Συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση προκειμένου να προστατεύεται το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της παιδείας.
  • Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ τόνισαν ότι η εφαρμόγη 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ένα επαχθές μέτρο με βαρύτατες συνέπειες για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ η κ. Κιάου από την μεριά της τόνισε ότι αντιλαμβάνεται τις συνέπειες του μέτρου για μεγάλο τμήμα της κοινωνίας.
  • Τέλος, η Υπουργός αποδέχτηκε την άποψη της Ομοσπονδίας πως η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης είναι αναγκαία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web