Διημερίδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΕΠ στις 23-24/10 στον Βόλο με θέμα "Εκπαίδευση & Κατάρτιση σε συνθήκες κρίσης: Ξενοφοβία, Ρατσισμός και Κοινωνικές Ανισότητες στο Ελληνικό Σχολείο"


Σήμερα και αύριο στο Βόλο (23-24 Οκτωβρίου)το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ συνδιοργανώνει με το ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διημερίδα με θέμα “Εκπαίδευση & Κατάρτιση σε συνθήκες κρίσης: Ξενοφοβία, Ρατσισμός και Κοινωνικές Ανισότητες στο Ελληνικό Σχολείο” με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης.

Η δράση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αφορά την υλοποίηση σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας μας σε μια σειρά θεματικών κύκλων μεγάλου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και πρακτικού ενδιαφέροντος με σκοπό την επαγγελματική ενδυνάμωση και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε αυτά. 
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διημερίδα στο Βόλο αφορά τους θεματικούς κύκλους «Κοινωνικές Ανισότητες και ο Ρόλος του Σχολείου», «Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη» και «Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση και η Μέθοδος της Μαθητείας» τους οποίους παρακολούθησε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών μέσα στις σχολικές τους μονάδες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web