Απόσυρση της τροπολογίας για την απαλλαγή ελέγχου των τίτλων σπουδών των ισοτίμων σχολείων από την κρατική εποπτεία ζήτησε η ΟΙΕΛΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για έκτακτοΤο Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε σήμερα σειρά τροπολογιών, μία εκ των οποίων αφορά την απαλλαγή των ισότιμων ως προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων από τον έλεγχο (θεώρηση) των τίτλων που αυτά εκδίδουν. Ο νομοθέτης εδώ είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα θεωρεί τα συγκεκριμένα σχολεία ως απολύτως ισότιμα, ξεχνώντας ωστόσο ότι στα σχολεία αυτά (όπως και στα υπόλοιπα ιδιωτικά) ισχύει πλέον η απορρύθμιση Αρβανιτόπουλου, με βάση την οποία αποσύρθηκε ουσιαστικά η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας από την ιδιωτική εκπαίδευση. Αποτέλεσμα της απορρύθμισης αυτής ήταν η όξυνση της ανομίας και στα σχολεία αυτά, όπως δημόσια έχουμε καταγγείλει σε αρκετές περιπτώσεις.
Η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει δημόσια δεσμευτεί για την επαναφορά της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας. Αντ’ αυτού όμως καταθέτει μια τροπολογία που κινείται στο αντίθετο πνεύμα της απομάκρυνσης της κρατικής εποπτείας από τα ιδιωτικά σχολεία, καθώς αποσύρει το δικαίωμα του ελέγχου (θεώρησης) που είχαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στους τίτλους που τα ισότιμα σχολεία εκδίδουν. Επειδή το θέμα της νομιμότητας των τίτλων σπουδών που εκδίδονται στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι φλέγον και συζητείται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΟΙΕΛΕ ζήτησε με την παρακάτω επιστολή από τον Υπουργό Παιδείας την απόσυρση της τροπολογίας και την άμεση υλοποίηση των δημόσιων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τα ιδιωτικά σχολεία.
Κύριε Υπουργέ,
Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή αναφορικά με τη θεώρηση των απολυτήριων τίτλων των ισότιμων ως προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων είναι εξόχως προβληματική και ενισχύει το ήδη οξύ ζήτημα της αμφισβήτησης της νομιμότητας των τίτλων σπουδών που εκδίδονται στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Ο νομοθέτης θεωρεί ότι τα εν λόγω σχολεία είναι συνολικά ισότιμα ως προς τα δημόσια, είτε όμως από άγνοια είτε σκοπίμως παραγνωρίζει το γεγονός ότι η ισοτιμία των σχολείων δεν υφίσταται σε ό, τι αφορά την εποπτεία των σχολείων και της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Υπενθυμίζουμε ότι και στα ισότιμα ιδιωτικά σχολεία (όπως και σε όλα τα υπόλοιπα) ισχύουν ακόμη οι ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου (Ν. 4254/2014) που απέσυραν ουσιαστικά την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας από την ιδιωτική εκπαίδευση. Αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών είναι στα ισότιμα σχολεία (όπως και σε αρκετά άλλα ιδιωτικά) να σημειώνονται παραβιάσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας που έχει δημόσια καταγγείλει η Ομοσπονδία μας.
Επειδή η πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η νομιμότητα των τίτλων σπουδών που εκδίδουν πάροχοι ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι κομβικής σημασίας και συζητείται σε επίπεδο Ε.Ε., θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας, αντί να ενεργεί στη  κατεύθυνση της αποκατάστασης της διαφάνειας και της ισονομίας, να καταθέτει μια τροπολογία που ενισχύει την ήδη προβληματική κατάσταση ανομίας στο χώρο. Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε την απόσυρσή της και την άμεση προώθηση της επίλυσης των κρίσιμων ζητημάτων της ιδιωτικής εκπαίδευσης όπως άλλωστε έχετε δεσμευτεί δημόσια.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web