Ιδού ένα υπόδειγμα εσωτερικής αξιολόγησης Ιδιωτικού Σχολείου - Η αδυναμία εφαρμογής του αποκαλύπτει τη σκοπιμότητα πίσω από τη διαδικασία

Η ΟΙΕΛΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα πολυσέλιδο έγγραφο που διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς μεγάλου ιδιωτικού σχολείου της Αθήνας και περιγράφει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης.

Όσοι γνωρίζουν το επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν το κείμενο είναι μια κακοφτιαγμένη συρραφή αποσπασμάτων από διαφορετικές οδηγίες αξιολόγησης. Αυτό το κείμενο-Φρανκενστάιν είναι τόσο πολυδαίδαλο και υπερβολικά λεπτομερές που θα χρειαζόταν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα υλοποίησης και μάλιστα από επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας. Το σχολείο όμως προσέλαβε για τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης δύο ανθρώπους «βιτρίνα» με ελάχιστη ως μηδενική σχέση με το αντικείμενο.
Τόσο από την αδυναμία εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου εσωτερικής αξιολόγησης όσο και από την πρόσληψη άσχετου και ανειδίκευτου προσωπικού για την υλοποίησή του, χωρίς φυσικά την έγκριση και τη συνολική εποπτεία της πολιτείας, προκύπτει σαφώς ότι στόχος του σχολείου δεν ήταν φυσικά η αξιολόγηση ως διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (όπως ισχύει διεθνώς), αλλά μια κακοστημένη φάρσα με δήθεν επιστημονικό επίχρησμα που είχε ως αποκλειστικό στόχο το ξεκαθάρισμα των «ανεπιθύμητων».
Τα συμπεράσματα – για την «αντικειμενική» κρίση του σχολείου, φυσικά – δικά σας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web