ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ η παράνομη απόπειρα μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου σε ορισμένου συναδέλφων μας σε Ιδιωτικό Σχολείο της Λάρισας μετά από παρέμβαση του Διευθυντή Π.Ε Λάρισας

Όπως είχαμε ενημερώσει πρόσφατα, το ιδιωτικό σχολείο Εκπαιδευτήρια Ράπτου στη Λάρισα επιχείρησε να μετατρέψει υπό καθεστώς πίεσης συμβάσεις εκπαιδευτικών από αορίστου χρόνου σε ορισμένου.
Συνάδελφοί μας κατήγγειλαν το γεγονός. Μετά από συντονισμό της Ομοσπονδίας με τη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας, η διαδικασία δεν προχώρησε και οι συμβάσεις των συναδέλφων μας παραμένουν αορίστου χρόνου.
Επειδή το φαινόμενο της απόπειρας μετατροπής των συμβάσεων ενδέχεται να έχει συνέχεια και σε άλλα σχολεία, ζητούμε από τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία σε περίπτωση που τους ζητηθεί να υπογράψουν νέα σύμβαση με δυσμενείς όρους. Υπενθυμίζουμε ότι μετατροπή σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου σημαίνει, μεταξύ άλλων, μη καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης μη αναγνώριση συνεχούς προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και μη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας σύμβασης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web